CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-, options, och turbokontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.

Vad är barriers och hur fungerar de?

Barriers utgör en form av hävstångshandel som ger dig kontroll över din hävstång och risk på en rad olika marknader utan att du behöver köpa eller sälja de underliggande tillgångarna. Här kan du läsa om det viktigaste du behöver veta om barriers innan du handlar: vad barriers är, hur de fungerar och hur du kan börja handla dem med ett optionskonto hos IG. Du får också se ett exempel på handel med barriers.

Optioner är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt.

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss: 08-505 15 003

Vad är barriers?

En barrier är en finansiell derivatprodukt som fått sitt namn efter sitt viktigaste kännetecken. Om den underliggande marknaden som optionen baseras på når en förbestämd ”barriär” kommer optionen antingen att sluta gälla (för en ”knock-out”-option) eller börja att gälla (för en ”knock-in”-option).

Hos IG kan du handla den förstnämnda typen av barriers. Dessa optioner stängs automatiskt – eller ”knockas ut” – om priset på den underliggande marknaden som de baseras på når din valda knock-out-nivå. Knock-out-nivån är den så kallade ”barriären” som optionen fått sitt namn efter.

Hur fungerar barriers?

Till skillnad från vanilla-optioner kan IGs barriers endast köpas för att öppna positioner. För att du ska kunna ta en position oavsett om marknaden rör sig uppåt eller nedåt erbjuder IG två olika typer av barriers: köpoptioner och säljoptioner.

Om du tror att marknaden kommer att stiga i värde köper du en barrier-köpoption. De tillgängliga knock-out-nivåerna kommer att ligga under det rådande marknadspriset.

Om du tror att marknaden kommer att sjunka i värde köper du istället en barrier-säljoption. De tillgängliga knock-out-nivåerna kommer att ligga över det rådande marknadspriset.

Vad kostar det att handla barriers?

Öppningspriset för en barrier-option hos IG motsvarar skillnaden mellan IGs underliggande pris och den knock-out-nivå du väljer, plus en knock-out-premie.

  • Köpoption = (IGs underliggande köppris - knock-out-nivån) + knock-out-premien
  • Säljoption = (knock-out-nivån - IGs underliggande säljpris) + knock-out-premien

Din risk motsvarar öppningspriset multiplicerat med handelsstorleken. Du betalar hela detta belopp för att öppna din position.

Knock-out-premien motsvarar kostnaden för att skydda din knock-out-nivå mot slippage. Premien betalas tillbaka om du stänger din position utan knock-out. Knock-out-premien kan öka eller minska beroende på volatiliteten.

Vi tar också ut ett litet belopp i courtage när du öppnar eller stänger en position, vanligtvis 0,1 enheter av kontraktsvalutan per kontrakt, samt en finansieringsavgift om du håller din position över natten.

Hur prissätts barriers?

Priset på IGs barriers förändras i samma takt som IGs pris för den underliggande marknaden.* För varje punkt som marknaden rör sig kommer alltså priset också att röra sig.* Det innebär att många av de faktorer som kan påverka priset på en vanilla-option – volatilitet, löptid med flera – inte påverkar priset på IGs barriers.

Det betyder också att vi inte anger något lösenpris för våra barriers, som vi gör för vanilla-optioner. Istället anger vi IGs pris för den underliggande marknaden och priset som du får betala för att öppna eller stänga en position.

Handlas barriers med hävstång?

Ja, barriers utgör en form av hävstångshandel. Det beror på att kostnaden för att köpa en barrier oftast är mycket lägre än kostnaden för att köpa den underliggande tillgången. Du kan därmed få exponering mot annars svåråtkomliga marknader.

Hävstångseffekten är bara en av fördelarna med barriers. Läs om de andra fördelarna.

Exempel med barriers

Vi tänker oss att Tyskland30 just nu handlas med ett köppris på 12 000. Du bestämmer dig för att gå lång och öppnar tio kontrakt (motsvarande 10 Eur per förändring i punkter) med en knock-out-nivå på 11 880. Knock-out-premien är 0,8 punkter. Din kostnad blir alltså:

(12 000 – 11 880) + 0,8 = 120,80
120,80 x 10 (Eur per förändring i punkter) = 1 208 Eur

Om Tyskland30 stiger och säljpriset hamnar på 12 100 blir din löpande vinst +1000 Eur

Om Tyskland30 sjunker och säljpriset hamnar på 11 900 blir din löpande förlust -1000 Eur

Om Tyskland30 sjunker till din knock-out-nivå kommer din realiserade förlust att vara -1 208 Eur, inklusive knock-out-premien.

Barriers fastställs på en förbestämd förfallodag, vanligen 6–12 månader framåt i tiden. Du kan när som helst sälja för att stänga positionen innan förfallodagen – såvida inte positionen når din knock-out-nivå och istället stängs automatiskt.

Öppna ett konto idag

Öppna ett konto idag

Snabb exekvering, enormt marknadsutbud

Upptäck möjligheter på över 17 000 internationella instrument

Ta en position var du än är

Handla även när du är på språng med vår prisbelönta app

Lita på en marknadsledare

Dra nytta av vår 45 år långa erfarenhet inom branschen

Öppna ett tradingkonto

Öppna ett tradingkonto

Snabb exekvering, enormt marknadsutbud

Upptäck möjligheter på över 17 000 internationella instrument

Ta en position var du än är

Handla även när du är på språng med vår prisbelönta app

Lita på en marknadsledare

Dra nytta av vår 45 år långa erfarenhet inom branschen

Börja handla idag

Logga in på ditt konto och få tillgång till möjligheter på ett stort urval av marknader.

Börja handla idag

Logga in på ditt konto och få tillgång till möjligheter på ett stort urval av marknader.

Vanliga frågor

En dubbel barrier är precis som namnet antyder en option med två barriärer: en barriär som ligger över det underliggande priset och en som ligger under det underliggande priset. När priset på den underliggande tillgången når någondera av barriärerna kommer optionen upphöra att gälla (för en knock-out) eller börja att gälla (för en knock-in).

Ja, en barrier räknas som en exotisk option. Anledningen är den så kallade barriären, som skiljer den från en vanlig vanilla-option. För IGs barriers motsvaras barriären av knock-out-nivån.

Exotiska optioner kan skilja sig på flera sätt från vanliga amerikanska eller europeiska optioner. Vissa fungerar nästan likadant, med bara en avvikande egenskap. Andra exotiska optioner kan ha en avkastningsprofil eller prisstruktur som skiljer sig markant från vanliga amerikanska eller europeiska optioner.

Du kan använda en barrier för att hedga investeringar i andra marknader. Låt oss säga att du har en aktieportfölj som är lång i brittiska aktier, men att du oroar dig för att en ekonomisk nedgång ska påverka värdet negativt. Du kan minska en del av den potentiella förlusten genom att köpa en barrier-säljoption i Tyskland30. Om marknaden rör sig nedåt, som du förväntade dig, kommer din vinst på optionen att täcka en del av förlusten i portföljen. Om den inte rör sig nedåt, ökar värdet på din portfölj och det enda du har förlorat är optionspremien.

Priset på IGs barriers följer den underliggande marknaden. För varje punkt som den underliggande marknaden rör sig kommer alltså priset på IGs barriers för just den marknaden att röra sig med lika många punkter.

Upptäck ett nytt sätt att handla

Se hur du använder våra unika barriers2 för att handla på marknaden och få kontroll över din hävstång och risk.

Du kanske är intresserad av…

Jämför fördelarna och skillnaderna mellan dessa två sätt att handla och avgör vilket som passar dig bäst.

Ta reda på allt du behöver veta om vanilla-optioner – som du kan handla vid sidan av barriers med ett optionskonto hos IG.

Lär dig de grundläggande stegen för att handla vanilla-optioner – från att förstå hur de fungerar till att öppna din första position.

1 Detta är inte fallet när knock-out-premien ändras. Om knock-out-premien ändras kommer priset på knock-outen ändras med samma belopp som premien ändras.
2 Optioner är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt.