Derivat – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Et derivat er et finansielt produkt som gjør det mulig for tradere å spekulere i bevegelser i aktivapriser uten selv å måtte kjøpe de aktuelle aktivaene. Siden ingen fysiske eiendeler skifter eier når derivatposisjoner åpnes, eksisterer de som regel i form av en kontrakt mellom to parter.

De fleste derivater involverer marginhandel og gir stor fleksibilitet med hensyn til bruk av forskjellige tradingstrategier og ulike aktivaklasser. De gir mulighet til å trade på volatiliteten i seg selv i stedet for å basere seg på positive bevegelser i prisen på et aktivum.

Derivatprodukter kommer i mange forskjellige varianter og kan ha svært forskjellige egenskaper. Noen av de vanligste derivatene som brukes av tradere, er:

  • CFDer (contracts for difference): avtaler mellom to parter om å betale differansen i prisen på et aktivum som oppstår i tidsrommet fra en posisjon åpnes til den stenges
  • Opsjoner: gir tradere en rett – men ingen forpliktelse – til å kjøpe eller selge et aktivum til en bestemt pris innenfor et bestemt tidsrom

Traderen må velge det rette utfallet for å motta en definert utbetaling.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra mandag til fredag samt kl. 10-18 lør-søn.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com