CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Aktivum – definisjon

Hva er et aktivum?

Et aktivum er en økonomisk eiendel som kan eies eller kontrolleres for å gi gevinst, eller en fremtidig fordel. Innen finansiell trading er uttrykket aktiva relatert til det som veksles på markeder, slik som aksjer, obligasjoner, valuta eller råvarer.

Les mer om markedsdata

Se kursbevegelsene til en rekke aktiva ved å bruke sidene våre om markedsdata.

Eksempler på aktiva

Et aktivum kan være materielt eller immaterielt fordi det defineres av evnen til å eie det og konvertere det til monetær verdi. Aktivum kan defineres på to måter avhengig av om de er tilknyttet et finansielt instrument eller et selskap.

Underliggende aktiva

Aktiva var tradisjonelt sett subjekter innen investering, kjøpt direkte i håp om at de ville øke i verdi. Med økningen av online trading har aktiva nå også begynt å brukes til å definere prisen til derivative produkter, og dermed gevinsten eller tapet fra en derivativ trade slik som en CFD-trade. Underliggende aktiva kan inkludere aksjer, indekser, råvarer, valuta, obligasjoner, opsjoner eller ETPer.

Når du trader med derivative produkter vil du ikke eie selve aktivumet. Du spekulerer i stedet på prisbevegelser på det underliggende aktivumet, som ofte er kjent som markedet. Dersom du korrekt forutser at det underliggende aktivumet vil stige i verdi vil traden din gå i gevinst. Dersom du tror at det vil stige i verdi og verdien deretter synker, vil traden gå i tap.

Selskapsaktiva

Et selskaps aktiva er ressursene det eier som bidrar til selskapets verdi eller forventes å generere verdi i fremtiden. De er det motsatte av gjeld, som er en del av selskapet som fjernes eller forventes å fjernes fra selskapets verdi.

Et selskaps verdi hentes fra balanseregningen, som rapporterer hvor bra et selskap tar hånd om aktivaene sine – inkludert nåværende aktiva slik som kontanter og lagervarer, i tillegg til faste aktiva som vi vare mer enn ett år, slik som bygninger og utstyr.

Utvikle tradingkunnskapen din

Oppdag hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og webinarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.