CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

OTC – definisjon

Hva er over-the-counter-trading?

Trading med OTC, eller Over-the-counter-trading, viser til trading som ikke utføres på en formell børs. I stedet vil trading med OTC skje direkte mellom to parter, og de håndteres ofte via et forhandlernettverk. OTC-trading er mindre regulert enn børsbasert trading, noe som skaper en rekke muligheter, men også noen risikoer som du må være oppmerksom på.

Når du trader OTC med en tradingleverandør, får du vanligvis to kurser: én enkelt kjøpskurs og én enkelt salgskurs. Dette er forskjellig fra børstrading, hvor du vil se flere kjøps- og salgskurser fra mange forskjellige parter.

Les mer om valutatrading

Les mer om valutatrading, inkludert hva en spread er og hvordan giring av valuta fungerer.

Fordeler og ulemper ved OTC-trading

Fordeler ved OTC-trading

Det mest populære OTC-markedet er valuta, hvor valutaer kjøpes og selges via et nettverk av banker, i stedet for på børsen. Dette betyr at valutatrading er desentralisert og kan finne sted 24 timer i døgnet, i stedet for å være begrenset til åpningstidene til en børs.

Aksjer og andre finansielle instrumenter kan også trades over-the-counter, dette inkluderer derivater som swaps og forwardkontrakter.

OTC-trading gir selskaper som ikke oppfyller børskrav muligheten til å skaffe kapital, noe som kan bidra til å finansiere utvidelse og vekst. Aksjer som trades over-the-counter pleier å være billigere enn de som er notert på en sentralisert børs. Som et resultat kan du kjøpe mange aksjer for en liten mengde kapital.

OTC-transaksjoner har større fleksibilitet sammenlignet med deres mer regulerte og standardiserte børsbaserte motparter. Dette betyr at du kan opprette avtaler som er spesifikke for dine tradingmål.

Ulemper ved OTC-trading

Det faktum at OTC-trading er uregulert betyr at det er en høyere risiko for at en motpart bryter en gitt avtale. Dette gjelder særlig for swaper og forwardkontrakter.

Det å trade aksjer gjennom OTC kan betraktes som risikabelt, da selskapene ikke trenger å levere like mye informasjon som børsnoterte selskaper gjør. Dette betyr at selskapene ofte kan påstå å være «opp og kommende», noe som ikke alltid er tilfelle.

Utvikle tradingkunnskapen din

Oppdag hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og webinarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.