Futurekontrakt – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Begrepet futurekontrakt har en spesifikk betydning når det gjelder IGs handelsplattform. Her definerer vi futurekontrakt innen investering og forklarer hva det innebærer når du handler med IG.

En futurekontrakt er en avtale mellom to parter om å kjøpe/selge et aktivum til en definert pris på en spesifisert dato i fremtiden. De omtales også ofte bare som «futures».

De fleste futurekontrakter blir handlet på børser, og de brukes mest i forbindelse med råvarehandel. De kan imidlertid også brukes til å handle med andre aktiva, som aksjeindekser. Enkelte futurekontrakter krever at selve aktivumet skifter hender, mens andre gjøres opp kontant.

Alle futurekontrakter har en utløpsdato. Dette er datoen der det underliggende aktivumet skal leveres (i hvert fall i teorien). De skiller seg dermed fra spotpriser, som gjenspeiler markedsprisen som gjelder hvis handelen skal fullføres samme dag.

Futurekontrakter er standardiserte og spesifiserer det underliggende aktivumets kvalitet og kvantitet. De kan brukes til å hedge mot andre handler, men også til spekulasjon. Bedrifter kan bruke futurekontrakter til å låse fast prisen på en råvare på lang sikt, for derved å holde prisene stabile.

Hva er futures?

Velg mellom en daglig finansiert innsats eller futureskontrakt som passer din strategi best, enten du handler kort- eller langsiktig.

Hos IG

Kundene våre kan spekulere i bevegelser i prisene på råvarer og andre aktiva via CFD-er.

Les mer om tradingskolen

Les mer i opplæringsdelen vår på siden Slik handler du.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra mandag til fredag samt kl. 10-18 lør-søn.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com