Futures – definisjon

Begrepet futurekontrakt har en spesifikk betydning når det gjelder IGs handelsplattform. Her definerer vi futurekontrakt innen investering og forklarer hva det innebærer når du handler med IG.

En futureskontrakt er en avtale mellom to parter om å kjøpe/selge et aktivum til en definert pris på en spesifisert dato i fremtiden. De omtales også ofte bare som «futures».

De fleste futureskontrakter blir handlet på børser, og de brukes mest i forbindelse med råvarehandel. De kan imidlertid også brukes til å handle med andre aktiva, som aksjeindekser. Enkelte futureskontrakter krever at selve aktivumet skifter hender, mens andre gjøres opp kontant.

Alle futureskontrakter har en utløpsdato. Dette er datoen der det underliggende aktivumet skal leveres (i hvert fall i teorien). De skiller seg dermed fra spotpriser, som gjenspeiler markedsprisen som gjelder hvis handelen skal fullføres samme dag.

Futureskontrakter er standardiserte og spesifiserer det underliggende aktivumets kvalitet og kvantitet. De kan brukes til å hedge mot andre handler, men også til spekulasjon. Bedrifter kan bruke futureskontrakter til å låse fast prisen på en råvare på lang sikt, for derved å holde prisene stabile.

Hva er futures?

Velg mellom en daglig finansiert innsats eller futureskontrakt som passer din strategi best, enten du handler kort- eller langsiktig.

Hos IG

Kundene våre kan spekulere i bevegelser i prisene på råvarer og andre aktiva via CFD-er.

Les mer om tradingskolen

Les mer i opplæringsdelen vår på siden Tradingskolen.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren.
Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.
CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.