CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Futureskontrakt definisjon

Hva er en futureskontrakt?

En futureskontrakt er en juridisk avtale mellom to parter som vedrører trading av et aktivum til en forhåndsbestemt pris, på en bestemt dato i fremtiden. Futureskontrakter blir tradet på børser, og kan brukes for å få eksponering til et utvalg av aktiva, som for eksempel råvarer eller indekser. Dette refereres vanligvis til som «futures».

Les mer om hvordan du kan trade råvarer

Les mer om hvordan du kan trade mer en 35 råvarefutures hos IG.

Hvordan fungerer futureskontrakter?

Futureskontrakter er standardiserte for å spesifisere det underliggende aktivumets kvalitet og kvantitet. Når en trader kjøper en futureskontrakt, påtar de seg forpliktelsen til å kjøpe det underliggende aktiva til den avtalte prisen når futureskontrakten utløper. Og når en trader selger en futureskontrakt, vil de være forpliktet til å selge aktivumet til den avtale prisen på utløpsdatoen.

Enkelte futureskontrakter krever at selve aktivumet skifter hender, mens andre kan gjøres opp kontant. Når traders gjør opp kontant, veksler de prisen som er diktert i kontrakten. Denne prisen kan avvike fra den nåværende markedskursen.

Alle futureskontrakter har en utløpsdato. Dette er den datoen i fremtiden der underliggende aktiva må leveres. Dette avviker fra «spotkursen», som er markedskursen dersom traden hadde blitt gjennomført på samme dag.

Råvareprodusenter bruker ofte futureskontrakter for å garantere prisen på produktet i forkant av salget. De gir muligheten til å låse fast prisen på et aktivum på lang sikt, slik at prisene holdes stabile. Men de fleste detaljhandlere som kjøper futureskontrakter har til hensikt å selge dem igjen til en høyere pris for å oppnå gevinst. De brukes ofte til å hedge mot andre tradere, eller kun for spekulasjon.

Eksempler på futureskontrakter

La oss si at du er interessert i å trade Germany 40, som har en nåværende kjøpspris på 10 700 €. Du tror at dersom markedet går over et prisnivå på 10 750 €, vil det fortsette å stige. Du bestemmer deg derfor for å bruke en futureskontrakt til å kjøpe for 10 750 € om to måneder.

Hvis Germany 40 blir tradet for 10 770 € på utløpsdatoen, vil du kunne ta i bruk futureskontrakten for å kjøpe til den avtalte prisen på 10 750 €. Du vil dermed oppnå gevinst. Dersom markedet skulle falle eller aldri oppnår prisnivået på 10 750 €, vil du fortsatt måtte betale den avtalte summen. Du vil dermed lide et tap.

Størrelsen på gevinsten eller tapet er avhengig av antallet kontrakter du har tradet, samt verdien hver kontrakt har per bevegelsespunkt.

Utvikle tradingkunnskapen din

Oppdag hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og webinarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.