Opsjon – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Begrepet opsjon har en spesifikk betydning når det gjelder IGs handelsplattform. Her definerer vi opsjon innen investering og forklarer hva det innebærer når du handler med IG.

En opsjon er et finansielt instrument som gir deg en rett – men ingen forpliktelse – til å kjøpe eller selge et aktivum når aktivumets pris beveger seg utover en gitt pris innen en bestemt tidsperiode.

Opsjoner tar form av en kontrakt mellom utstederen og innehaveren. Prisen innehaveren kan utøve opsjonen ved, kalles strike-prisen.

Det finnes to typer opsjoner:

  • Call-opsjoner gir innehaveren mulighet til å kjøpe et aktivum ved eller over strike-prisen
  • Put-opsjoner gir innehaveren mulighet til å selge et aktivum ved eller under strike-prisen

Innen opsjonshandel er det slik at utstederen av opsjonen oppnår en gevinst dersom det involverte aktivumet ikke når eller beveger seg forbi strike-prisen, ettersom innehaveren må betale en premie for å kjøpe opsjonen. Innehaveren oppnår en gevinst dersom prisen på aktivumet beveger seg forbi strike-prisen med mer enn premien vedkommende opprinnelig betalte.

Opsjoner blir som regel handlet i lots, og størrelsen på en lot varierer alt etter hvilken type opsjon det dreier seg om. Innen aksjeopsjoner, for eksempel, representerer hver kontrakt 100 stk. av opsjonens underliggende aksje.

Opsjoner kan brukes både til å spekulere i bevegelser i markedene og til å hedge mot eksisterende åpne posisjoner.

Opsjoner forklart

8. februar 2016: IGs markedsanalytiker Evan Lucas forklarer hvordan opsjoner fungerer og tar en titt på ulike fordeler med å handle med dette instrumentet. Han redegjør også for risikoen med opsjonshandel.

Hos IG

Våre CFD-produkter gir deg mulighet til å trade på prisbevegelsene til en rekke forskjellige opsjoner i ulike markeder.

Les mer om opsjoner

Les mer om opsjonshandel for mer informasjon på siden Opsjoner.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com