CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 71 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.

Obligasjonshandel – definisjon

Obligasjonshandel er en form for handel der man kan tjene penger på svingninger i selskaps- eller statsobligasjoners verdi. Mange ser på obligasjonshandel som en viktig del av en diversifisert trading-portefølje, sammen med aksjer og kontanter.

En obligasjon er et finansielt instrument som gjør det mulig for enkeltpersoner å låne ut kontanter til institusjoner som stater eller selskaper. Institusjonen betaler en definert rentesats på investeringen i løpet av obligasjonens løpetid, og betaler deretter tilbake det opprinnelige beløpet ved løpetidens utløp.

Hvordan fungerer obligasjonshandel?

Selv om en obligasjon gir en fast avkastning, kan omstendighetene på kjøpstidspunktet forårsake svingninger i salgsprisen. Høyre rentesatser vil for eksempel ofte gjøre obligasjoner mindre attraktive for investorer, ettersom de gir investorene andre måter å oppnå høy avkastning til lav risiko på. Derfor er rentesatsene og obligasjonsprisene som regel omvendt proporsjonale størrelser.

I tillegg til å kjøpe obligasjoner på gunstige tidspunkt kan tradere bruke finansielle derivater til å spekulere i markedsprisen på en obligasjon.

Les mer om obligasjoner

Mer mer om obligasjoner her.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.