Obligasjonshandel – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Obligasjonshandel er en form for handel der man kan tjene penger på svingninger i selskaps- eller statsobligasjoners verdi. Mange ser på obligasjonshandel som en viktig del av en diversifisert trading-portefølje, sammen med aksjer og kontanter.

En obligasjon er et finansielt instrument som gjør det mulig for enkeltpersoner å låne ut kontanter til institusjoner som stater eller selskaper. Institusjonen betaler en definert rentesats på investeringen i løpet av obligasjonens løpetid, og betaler deretter tilbake det opprinnelige beløpet ved løpetidens utløp.

Hvordan fungerer obligasjonshandel?

Selv om en obligasjon gir en fast avkastning, kan omstendighetene på kjøpstidspunktet forårsake svingninger i salgsprisen. Høyre rentesatser vil for eksempel ofte gjøre obligasjoner mindre attraktive for investorer, ettersom de gir investorene andre måter å oppnå høy avkastning til lav risiko på. Derfor er rentesatsene og obligasjonsprisene som regel omvendt proporsjonale størrelser.

I tillegg til å kjøpe obligasjoner på gunstige tidspunkt kan tradere bruke finansielle derivater til å spekulere i markedsprisen på en obligasjon.

Les mer om obligasjoner

Mer mer om obligasjoner her.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra mandag til fredag samt kl. 10-18 lør-søn.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com