CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Realverdi definisjon

Hva er realverdi?

Realverdi er en måte å beskrive den antatte eller ekte verdien til et aktivum. Denne er ikke alltid identisk med den nåværende markedskursen fordi verdien til et aktivum kan være over- eller undervurdert. Realverdi er vanlig i fundamental analyse, som investorer bruker for å vurdere aksjer og til å sette opsjonskurser.

Les mer om aksjer

Les mer om fundamentale analyser for en rekke aksjer og start beregninger av realverdi.

Eksempler på realverdi

Innenfor aksjetrading

Innen aksjetrading refereres realverdi til den «ekte» verdien på et selskap sett fra en trader eller investor. Forskjellige traders vil ha forskjellige ideer om hva realverdien til en aksje er, hvor noen legger større vekt på det fundamentale, mens andre ser etter vekstpotensialet.

Realverdi måler aksjens fundamentale data, mens det går også å måle dens verdi fra ytre faktorer.

Opsjonstrading

I opsjonstrading* er realverdien forskjellen mellom kursen på det underliggende aktivumet og opsjonens strike-pris. Metoden som brukes for å regne ut realverdi varierer uavhengig av typen opsjon som kjøpes. For call-opsjoner er det kursen på det underliggende aktivumet minus strike-prisen, mens for put-opsjoner er det strike-prisen minus prisen på det underliggende aktivumet.

Realverdi referer bare til in the money opsjoner, en negativ realverdi vil bety at opsjonen er enten at the money eller out of the money.

Innen opsjonstrading må du også tenke på verdier som kommer fra ytre faktorer. De ytre faktorene blir regnet ut som forskjellen mellom markedsprisen til en opsjon og dens realverdi. Om en opsjon har en premie på 50 £ og en realverdi på 30 £ vil verdien fra ytre faktorer være 20 £.

Utvikle trading kunnskapen din

Oppdag hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og webinarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

*Opsjoner er kun tilgjengelige via en profesjonell CFD-konto.

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.