CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Børs definisjon

Hva er en børs?

En børs er en åpen, organisert markedsplass for råvarer, aksjer, verdipapirer, derivater og andre finansielle instrumenter. Begrepene børs og marked benyttes ofte om hverandre, da de begge beskriver et miljø der børsnoterte produkter kan trades.

En av nøkkelfunksjonene til en børs er å gi rettferdige, effektive og ordnede tradingmuligheter ved å sentralisere kjøp og salg av en bestemt type aktivum. I stedet for å handle direkte med børser, vil de fleste traders bruke en megler.

Eksempler på børser

Det finnes børser i de fleste land rundt om i verden. De finnes på fysiske plasser, der traders møtes for å drive forretninger, eller på en elektronisk plattform.

Fysisk

Tradisjonelt var en børs et fysisk sted som ble brukt til trading med verdipapirer, som ble drevet via en åpen auksjon eller et dobbelt auksjonssystem. Selv om det er mindre vanlig, er det noen børser som fortsatt tilbyr «pit trading», inkludert New York-børsen (NYSE) og Chicago Board Options Exchange (CBOE).

Elektronisk

I tråd med den raske digitale endringen i dagens økonomi har definisjonen på en børs også utviklet seg betydelig. Etter hvert som tradisjonelle børser begynte å håndtere en økende mengde tradingstrømmer, begynte de fleste bransjer å bli lokalisert elektronisk, utenfor børsgulvet. Noen eksempler på rent digitale børser er NASDAQ og bitcoinbørser.

Fordeler og ulemper ved børser

Fordeler ved børser

Børser er regulerte organer, noe som innebærer åpenhet i både kurs og transaksjoner. I henhold til disse forskriftene, garanteres og avgjøres hver trading på en børs, vanligvis gjennom et clearing-house. Børser har også et ansvar for å sikre best mulig execution, noe som betyr at alle deltakerne får lik behandling og alle trades blir utført til den beste tilgjengelige markedskursen.

Ulemper ved børser

Siden transaksjoner ofte er spredt over flere børser, har det vært en økning i algoritmisk trading og modeller for «high frequency trading» (HFT). Det har vært spekulasjoner om disse modellene kan gi falsk likviditet og «front-running», noe som er praksis for ulovlig execution av en personlig ordre foran en betydelig kundeordre. I tilfeller der algoritmer trader utenfor forventede mønstre, har disse modellene også vært knyttet til krakk på markedet.

Utvikle tradingkunnskapen din

Oppdag hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og webinarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.