Aksjeindeks – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

En aksjeindeks er en gruppe aksjer som brukes som en indikator på utviklingen til en sektor, børs eller økonomi. Vanligvis vil en aksjeindeks bestå av et fast antall av de største selskapene på en gitt børs.

Noen velkjente aksjeindekser er:

  • FTSE 100– de 100 største selskapene på London Stock Exchange, basert på markedsverdi
  • Dow Jones Industrial Average– de 30 største selskapene på New York Stock Exchange og NASDAQ
  • DAX– 30 store tyske selskaper på Frankfurt-børsen.

En aksjeindeks følger bare verdien til en gruppe aksjer og har ingen egenverdi som sådan. Den vil i stedet bevege seg punktvis og gjenspeile aksjekursene til alle de underliggende aktivaene. Noen aksjeindekser vekter alle aksjene de inneholder, likt, mens andre vekter aksjene i de største selskapene høyere.

Tradere som ønsker å trade på en aksjeindeks, må enten bruke et indeksfond eller et derivat som en CFD, futurekontrakt eller ETF. Disse produktene utgjør forskjellige metoder som kan brukes for å trade på prisbevegelsene til aksjeindekser uten å måtte kjøpe mange ulike aksjer samtidig.

Les mer om indekshandel

Les mer om indekshandel hos IG.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com