Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Produktinformasjon indeksopsjonser

Trade barrier- og vanilla-opsjoner på en rekke aksjeindekser. Bruk barrier-opsjoner for å ta kontroll over giringen og risikoen din, trade på flate markeder og mer med vanilla-opsjoner.

Barrier-opsjoner

Indeks [9] Minste kontrakt Åpningstider Tilgjengelig spread [7] Knock-out premie [6] Kurtasje [10]
FTSE 100
24 timer
1 08:00-09:00
09:00-17:30
17:30-22:00
Alle andre tider
1,8
0,8
1,8
3,8
0,8 0,1 per kontrakt
Germany 40
24 timer
1 08:00-09:00
09:00-17:30
17:30-22:00
22:00-08:00
1,8
0,8
1,8
4,8
1,5 0,1 per kontrakt
Wall Street
24 timer
1 09:00-15:30
15:30-22:00
22:15-22:30
23:00-00:00
Alle andre tider
2,2
1,4
5,6
5,6
3,6
2 0,1 per kontrakt
US 500
24 timer
1 15:30-22:00
22:00-15:30
23:00-00:00
0,2
0,4
1,3
1,3
0,25 0,1 per kontrakt
US Tech 100
24 timer
1 15:30-22:00
22:00-15:30
23:00-00:00
0,8
1,8
4,8
4,8
1 0,1 per kontrakt
US Russell 2000
24 timer
1 22:15-22:30
23:00-00:00
Alle andre tider
0,6
0,6
0,1
0,3 0,1 per kontrakt
EU Stocks 50
24 timer
1 08:00-22:00
22:00-08:00
1,3
2,8
1 0,1 per kontrakt
France 40
24 timer
1 09:00-17:30
17:30-22:00
22:00-08:00
08:00-09:00
0,8
1,8
3,8
1,8
1 0,1 per kontrakt
Spain 35
24 timer
1 08:00-09:00
09:00-17:30
17:30-20:00
20:00-08:00
4,8*
4,8
4,8*
11,8
4,5 0,1 per kontrakt
Australia 200
24 timer
1 09:50-10:00
10:00-16:00
16:00-16:30
17:10-08:00 [11]
Alle andre tider (Sydney)
1,8
0,8
1,8
2,8
3,8
1,5 0,1 per kontrakt
Japan 225
24 timer
1 23.00–01.00
01.00–07.30
07.30–22.00
Alle andre tider (CE(S)T)
14,8
6,8
14,8
29,8
8 0,1 per kontrakt
Hong Kong HS50
24 timer
1 02.15–05.00
06.00–09.30
10.15–17.59
Alle andre tider (CE(S)T)
4,8
4,8
7,8*
29,8
10 0,1 per kontrakt
Netherlands 25 1 08:00-09:00
09:00-17:30
17:30-22:00
22:00-08:00
0,28
0,08
0,28
0,48
0,4 0,01 per kontrakt
China H-Shares 1 02:15-05:00
06:00-09:30
10:15-18:59
Alle andre tider (CET)
4,8
4,8
4,8*
17,8*
10 0,1 per kontrakt
India 50 1 04.45–11.00
11.40–21.45
02.00–04.45
11.00–11.15
Alle andre tider (CE(S)T)
1,8
4,8
4,8
4,8
9,8
4 0,1 per kontrakt
Norway 1 09:00-16:20
16:20-09:00
0,3*
1,3
0,6 0,1 per kontrakt
US Fang 1

10.00-15.30
15:30-22:00
22.00-02.00
02.00-10.00

2,8
1,6
2,8
4,8

1 0,1 per kontrakt
Cannabis Index10 1 15:30-22:00 5,8 3 0,1 per kontrakt
Denmark 25 1 09:00 - 16:55 0,8 0,6 0,1 per kontrakt
South Africa 40 1 07:30-16:30
Alle andre tider (CE(S)T)
7,8*
29,8
10 0,1 per kontrakt
Singapore Blue Chip 1

01.30–10.10
11.15–18.54
Alle andre tider (CE(S)T)

0,18*
0,18*
0,98
0,2 0,01 per kontrakt
Switzerland Blue Chip 1 08.01–21.59
21.59–08.01
1,8*
5,8
2 0,1 per kontrakt
Taiwan Index 1 01.45–06.45
08.00–22.00
Alle andre tider
9,8
9,8
23,8
20 0,1 per kontrakt
China A50 1 02.00–09.30
10.00–21.45
Alle andre tider (CE(S)T)
9,8
9,8*
23,8
20 0,1 per kontrakt
China 300 1 02.30–04.30
06.00–08.00
Alle andre tider (CE(S)T)
2.8
2.8
7.8
5 0,1 per kontrakt

Merknader:

 1. Barriers eller barrier-opsjoner er handel på kjøpte opsjoner, som betyr at du ikke kan shorte opsjonen. Du kan kjøpe en call-barrier-opsjon dersom du forventer at markedet vil stige, og kjøpe en put-barrier-opsjon dersom du tror markedet vil synke.
 2. Barriers er ikke tilgjengelige for rollover, uavhengig av eventuelle instruksjoner på kontoen din. Alle barriers lukkes basert på en forhåndsbestemt forfallsdato. Les mer på hvert markeds individuelle informasjon i plattformen.
 3. Posisjoner som ikke allerede er lukket av deg eller har blitt knocked-out, forfaller automatisk på det forhåndsbestemte tidspunktet.
 4. En barrier-opsjon lukkes automatisk ved null dersom den relevante kjøps/salgskursen treffer knock-out-nivået før opsjonen forfaller. Knock-out-nivået som er satt av deg er garantert og derfor beskyttet mot slippage.
 5. Åpningskursen (premien) på en barrier-opsjon er forskjellen mellom IGs underliggende kurs og knock-out-nivået pluss premien for knock-out. Knock-out-premien er inkludert i spreaden vår, og du betaler denne når du åpner ved å kjøpe og mottar den tilbake fra oss når du lukker posisjonen ved salg før knock-out-nivået blir utløst.
 6. Knock-out-premier varierer basert på forventet risiko i det underliggende markedet. Premien kan øke dersom markedets volatilitet øker, og synke dersom markedets volatilitet faller. Det er mulig at knock-out-premien kan endres mens posisjonen din er åpen. Dersom premien øker vil knock-outen din bli verdt mer, og motsatt, dersom premien din blir redusert vil knock-outen din være verdt mindre.
 7. Spreader er underlagt variasjoner, spesielt i volatile markedsforhold. Spreaden er lik IGs underliggende markedsspread. Se de individuelle sidene om IGs underliggende marked (indekser, valuta, råvarer og kryptovalutaer) for mer informasjon om hvordan spreaden deres bestemmes. Dersom variasjonsmargin er blitt brukt vil spreaden som automatisk vises i tabellen være summen av IGs spread som er lagt til den underliggende markedsspreaden for futures. Alle variable spreader er markert med stjerne (*).
 8. Kostnaden for å åpne en barrier-opsjon er åpningskursen (premien) ganget med tradestørrelsen. Dette er det maksimale du kan tape på den posisjonen.
 9. Der det er indikert åpner 24-timers trading kl. 00.02 (norsk tid) på søndager, med unntak av Wall Street, US 500, US Tech 100 og Japan 225 som åpner ved midnatt (norsk tid) på søndager. 24-timers trading stenges kl. 23.00 (norsk tid) på fredager.
 10. Kostnaden for å åpne en barrier-opsjon er åpningskursen (opsjonspremien) ganget med tradestørrelsen. Dette er det maksimale du kan tape på den posisjonen.
 11. I løpet av den amerikanske sommertiden varer denne perioden fra kl. 17.10-07.00 (Sydney-tid).

Daglig finansieringskostnad på indekser

Rentejusteringer blir utregnet slik:

D = n x C x i / 365

Hvor:
D = daglig rentejustering
n = tradestørrelse (Beløp per punkt)
C = underliggende indekskurs kl. 22 (London tid)
i = gjeldende årlig ARR rentesats

Merk: Formelen bruker en 365-dagers nevner for FTSE 100 og en 360-dagers nevner for alle andre.
Renter i forhold til long-posisjoner er debitert fra kontoen din og renter i forhold til en short-posisjon blir enten utbetalt til eller debitert fra kontoen din.

Separat vil det også være et årlig gjeldende administrasjonsgebyr på 3 % for å holde posisjoner kl. 22.00 (London tid)

Justeringer for utbytter

En utbyttejustering blir gjeldende for å regne ut justeringer for eks. utbytte på indeksen. Dette er antall punkter indekskursen må justeres nedover for å få med i beregningen disse aksjene i indeksen som gir eks. utbytte ved lukkingen av kontantmarkedet. Vi kommer til å bruke eks. utbytte estimert av Bloomberg (E&OE), rundet til tick-størrelser vi bruker for den indeksen, for å bestemme hvilke justeringer som skal gjelde. Ved long-posisjoner krediteres utbyttejusteringen til kundens konto. Ved short posisjoner debiteres utbyttejusteringen kundens konto. I begge tilfeller vil ikke knock-out-nivået ditt bli justert.

Vanilla-opsjoner

 • Daglige indeks vanilla-opsjoner
 • Ukentlige indeks vanilla-opsjoner
 • Månedlig indeks vanilla-opsjoner
Indeks Åpningstider Kontraktstørrelse Minste kontrakt Tilgjengelig spread Kurtasje Marginkrav for ikke-profesjonelle kunder (ved salg)

Marginkrav for profesjonelle kunder (ved salg)

Daglig FTSE 100® 23 timer (1) 1 £ 1 £ 3-4 0,1 £ per kontrakt 2 % 0,50 %
Daglig Wall Street 23 timer (2) 1 $ 1 $ 4-5 0,1 $ per kontrakt 2 % 0,50 %
Daglig US 500 23 timer (2) 1 $ 1 $ 0,5-1 0,1 $ per kontrakt 2 % 0,50 %
Daglig Germany 40 23 timer (1) 1 € 1 € 4-6 0,1 € per kontrakt 2 % 0,50 %
Daglig France 40 09.05–17.28 (CE(S)T) (3) 1 € 1 € 2-3 0,1 € per kontrakt 2 % 0,50 %
Daglig Italy 40 09.05–17.28 (CE(S)T) (3) 1 € 1 € 8-14 0,1 € per kontrakt 2 % 0,50 %
Daglig Spain 35 09.05–17.28 (CE(S)T) (3) 1 € 1 € 3-4 0,1 € per kontrakt 2 % 0,50 %
Daily Netherlands 25 08.05-16.28 GMT (3) 1 € 1 € 0,3-0,8 0,1 € per kontrakt 2 % 0,50 %
Daglig Sweden 30 09.05–17.28 (CE(S)T) (3) 1 SEK 1 SEK 0,8-1 1 SEK per kontrakt 2 % 0,50 %
Daglig Australia 200 00.15–05.58 (CE(S)T) (3) 1 AUD 1 AUD 2-3 0,1 AUD per kontrakt 2 % 0,50 %

Merknader for vanilla-opsjoner, daglig indeks

 1. Oppgjørskursen på daglige FTSE- og Germany 40-opsjoner settes mot de offisielle lukkingsnivåene til kontantmarkedene til FTSE 100 og DAX 40. Kurser blir tilbudt fra mandag morgen kl. 08.15 (CE(S)T) til 17.29 på mandagskveld, før den gjenåpner kl. 18.10 for den følgende dagens oppgjør. Dette fortsetter resten av uken frem til kl. 17.29 på fredag, ingen kurser blir tilbudt over helgen.
 2. Oppgjørskursen på daglige Wall Street- og US 500-opsjoner settes opp mot den offisielle nivåene på kontantmarkedene til Wall Street og US 500. Kurser blir tilbudt fra mandag morgen kl. 08.15 (CE(S)T) til 21.59 på mandagskveld, før den gjenåpner kl. 22.40 for den følgende dagens oppgjør. Dette fortsetter resten av uken frem til kl. 21.59 på fredag.
 3. Oppgjørskursen på daglige France 40-, Spain 35- og Sweden 30-opsjoner settes på de relevante, offisielle kontantmarkedene. Kurser blir tilbudt fra kl. 09.05 (CE(S)T) til kl. 17.29 hver ukedag. Ingen kurser blir tilbudt over natten.
 4. Dersom du er en kunde av IG Europe GmbH og Kundeavtalen for trading med derivater blir annullert i henhold til instruksjonen om annullering slik den fremstår i kundeavtalen, vil ingen av transaksjonene som allerede er inngått under denne avtalen bli annullert, men stengt under de relevante vilkårene i Kundeavtalen for trading med derivater som skal fortsette å være gjeldende for slike stengninger sammen med disse Produktdetaljene, uavhengig av annulleringen av en slik avtale.
Indeks Åpningstider Kontraktstørrelse Minste kontrakt Tilgjengelig spread Kurtasje Marginkrav for ikke-profesjonelle kunder (ved salg) Marginkrav for profesjonelle kunder (ved salg)
Ukentlig FTSE 100 24 timer (1) 1 £ 1 £ 3-5 0,1 £ per kontrakt 2,00 % 0,50 %
Ukentlig #DE40## 24 timer (1) 1 € 1 € 4-6 0,1 € per kontrakt 2,00 % 0,50 %
Ukentlig US 500 24 timer (2) 1 $ 1 $ 0,6-1,4 0,1 $ per kontrakt 2,00 % 0,50 %
Ukentlig Wall Street 24 timer (2) 1 $ 1 $ 6-10 0,1 $ per kontrakt 2,00 % 0,50 %
Ukentlig EU Stocks 50 09:10 - 17:30 GMT (3) 1 € 1 € 0,7-1,2 0,1 € per kontrakt 2,00 % 0,50 %
Ukentlig OMX 30 09:10 - 18:24 GMT (3) 1 SEK 1 SEK 0,8-1 1 SEK per contract 2,00 % 0,50 %

Merknader for vanilla-opsjoner, ukentlig indeks

 1. Oppgjørskursen på ukentlig FTSE 100- og Germany 40-opsjonene settes basert på den offisielle lukkingen av kontantindeksen på ukens siste virkedag. Det er mulig å trade fra mandag kl. 09.10 (CE(S)T) til 17.29 på fredag.
 2. Oppgjørskursen på ukentlige US 500- og Wall Street-opsjoner settes av den offisielle lukkingen av kontantindeksen på den siste virkedagen i den uken. Det er mulig å trade fra mandag kl. 09.10 (CE(S)T) til 21.59 på fredag.
 3. Weekly EU Stocks 50 and Weekly OMX 30 options settle basis the official close of the cash index on the last business day of the week.
 4. Dersom du er en kunde av IG Europe GmbH og Kundeavtalen for trading med derivater blir annullert i henhold til instruksjonen om annullering slik den fremstår i kundeavtalen, vil ingen av transaksjonene som allerede er inngått under denne avtalen bli annullert, men stengt under de relevante vilkårene i Kundeavtalen for trading med derivater som skal fortsette å være gjeldende for slike stengninger sammen med disse Produktdetaljene, uavhengig av annulleringen av en slik avtale.
Indeks Åpningstider Kontraktstørrelse Minste kontrakt Tilgjengelig spread Kurtasje Marginkrav for ikke-profesjonelle kunder (ved salg) Marginkrav for profesjonelle kunder (ved salg)
FTSE 100 24 timer (1) (6) 1 £ 1 £ 4-8 0,1 £ per kontrakt 2 % 0,50 %
Germany 40 24 timer (2) (6) 1 € 1 € 4-6 0,1 € per kontrakt 2 % 0,50 %
Wall Street 24 timer (3) (6) 1 $ 1 $ 8-20 0,1 $ per kontrakt 2 % 0,50 %
US 500 24 timer (4) (6) 1 $ 1 $ 0.8-2 0,1 $ per kontrakt 2 % 0,50 %
Australia 200 24 timer (5) (6) 1 $ 1 $ 6-12 0,1 $ per kontrakt 2 % 0,50 %
EU Stocks 50 09.05 - 17.30 GMT (7) 1 € 1 € 0,6-1,6 0,1 € per kontrakt 2 % 0,50 %
France 40 09.05 - 17.30 GMT (8) 1 € 1 € 2-3 0,1 € per kontrakt 2 % 0,50 %
OMX 30 09.05 - 17.25 GMT (9) 1 SEK 1 SEK 0,6-1,2 1 SEK per contract 2 % 0,50 %

Merknader for vanilla-opsjoner, månedlig indeks

 1. Oppgjørskursen på FTSE 100-opsjoner settes basert på EDSP (Exchange Deliver Settlement Price) rapportert av ICE på den tredje fredagen i kontraktsmåneden. EDSP er basert på en intradag-cash-auksjon på FTSE 100-indeksen fra kl. 11.10 (CE(S)T) til kl. 11.15.
 2. Oppgjørskursen til Germany 40 opsjoner settes etter den siste oppgjørsverdien til DAX, som rapportert av Eurex på den tredje fredagen i kontraktsmåneden. Denne oppgjørsverdien er hentet fra intradagsauksjonen kl. 13.00 (CE(S)T).
 3. Wall Street-opsjoner kan trades til kl. 22.15 (CE(S)T) på den siste tradingdagen og avregnes basert på SOQ (Special Opening Quotation) til DJIA (Dow Jones Industrial Average) på den tredje fredagen i kontraktsmåneden. Merk at dette er dagen etter siste tradingdag. SOQ beregnes fra sekvensen av åpningskurser for de 30 DJIA aksjene på NYSE.
 4. US 500-opsjoner kan bli tradet frem til 22.15 (CE(S)T) på den siste tradingdagen og avregnes basert på SOQ av SPX på den tredje fredagen i kontraktsmåneden. Merk at dette er dagen etter siste tradingdag.
 5. Australia 200 options settle basis the Special Opening Quotation of the ASX 200 on the last trading day. The SOQ is calculated using the first traded price of each component stock in the S&P/ASX 200 on the last trading day.
 6. 24 timers trading starter mandag kl. 09.00 (CET) til 22.15 på fredag. Dette gjelder for FTSE 100-, Germany 40-, Wall Street- og US 500-opsjoner. Australia 200-opsjoner er tilgjengelig for trading fra søndag kl. 00.00 (CE(S)T) til 11.15 på fredag.
 7. Oppgjørskursen på EU Stocks 50 settes basert på den siste oppgjørsverdien til EuroStoxx 50, som rapportert av Eurex på den siste tradingdagen. Denne sluttkursen er basert på gjennomsnittet av de respektive indeksene, beregnet mellom kl. 11.50 og kl. 12.00 (CE(S)T).
 8. Oppgjørskursen på France 40 settes basert på EDSP, som rapportert av Eurex. Den blir regnet ut ved å bruke gjennomsnittsverdien til alle indeksverdier formidlet mellom 15.40 og 16.00 (CE(S)T).
 9. OMX 30 options settle based on the final settlement value as reported by Nasdaq OMX exchange.
 10. Dersom du er en kunde av IG Europe GmbH og Kundeavtalen for trading med derivater blir annullert i henhold til instruksjonen om annullering slik den fremstår i kundeavtalen, vil ingen av transaksjonene som allerede er inngått under denne avtalen bli annullert, men stengt under de relevante vilkårene i Kundeavtalen for trading med derivater som skal fortsette å være gjeldende for slike stengninger sammen med disse Produktdetaljene, uavhengig av annulleringen av en slik avtale.

Relaterte spørsmål

Forbedre dine ferdigheter

Bli en dyktig trader med IG Academy. Ta engasjerende trinnvise kurs og delta på våre webinarer.