CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.

Produktinformasjonen for aksje-CFDer og ETFer

Gå long eller short på over 16 000 internasjonale aksjer og over 6 000 globale ETFer på vår prisbelønte plattform. Åpne konto, helt kostnadsfritt og kom i gang med tradingen i dag.

Som med aksjer handles ETFer med kurtasje, finansieringskostnad og andre avgifter. På en børs benyttes forskjellige kurtasjer på forskjellige typer instrumenter, men ETFer betraktes alltid som mindre/andre aksjer.

Aksjeliste

Region

Kurtasje per trade

Minimumskostnad (online)

Minimumskostnad (telefon)

Minimumsmarginkrav

Minimumsmarginkrav for profesjonelle kunder

Britiske aksjer (FTSE 350)

0,10 % 10 £ 15 £ 20 % 4,5 %
Britiske aksjer (non-FTSE 350) 0,35 % 10 £ 15 £ 20 % 4,5 %
USA 2 cents/aksje 15 $ 25 $ 20 % 4,5 %
Euro1 0,10 % 10 € 25 € 20 % 4,5 %
Danmark 0,10 % 49 DKK 150 DKK 20 % 4,5 %
Sverige 0,03 % 99 SEK 99 SEK 20 % 4,5 %
Norge 0,05 % 49 NOK 99 NOK 20 % 4,5 %
Sveits 0,475 % 10 CHF 25 CHF 20 % 4,5 %
Hellas 0,10 % 25 € 40 € 20 % 4,5 %
Australia 0,10 % 8 A$ 8 A$ 20 % 4,5 %
Singapore 0,10 % 15 SGD 15 SGD 20 % 4,5 %
Japan 0,20 % 1 500 JPY 2 500 SGD 20 % 4,5 %
Hong Kong 0,10 % 100 HKD 100 HKD 20 % 4,5 %
Sør-Afrika 0,10 % 100 ZAR 100 ZAR 20 % 4,5 %
Canada 3 cents/aksje 25 CAD 25 CAD 20 % 4,5 %
International Order Book (IOB)2 0,15 % 15 $ 25 $ 20 % 4,5 %
New Zealand 0,10 % 8 NZD 8 NZD 20 % 4,5 %

1 Euro inkulderer: Belgia, Irland, Finland, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Østerrike

2 IOB aksjer er depotbevis som blir handlet på 'the International Order Book on London Stock Exchange'

Indekser og denominasjoner

Vil tilbyr bestanddelte aksjer av de globale indeksene listet nedenfor, og alle trades er denominert i deres lokale basevaluta. Andre globale markeder kan være tilgjengelige på forespørsel.

 • Storbritannia
 • Nord-Amerika
 • Europa
 • Australia, SA and Far East

Vi tilbyr alle aksjene på FTSE 350 indeksen, og vanligvis alle andre britiske aksjer med en markedsverdi på over 10 £ millioner.

Vi tilbyr også opsjoner på alle aksjene på FTSE 100 som har opsjoner tilgjengelig på LIFFE (dette er vanligvis alle 100 selskaper).

Vi tilbyr alle de konstituerte aksjene på S&P 500 indeksen og NASDAQ 100 indeksen, samt tilstrekkelige likvide amerikanske aksjer med en markedsverdi på mer enn 500 $ millioner.

Disse kontraktene er denominert i amerikanske dollar, og amerikanske dollar rentesatser gjelder. Vi tilbyr også aksje-CFD-handel på aksjer på TSX60 i Canada; for disse aksjene er handler denominert i Kanadiske dollar og rentesats i Kanadiske dollar gjelder.

Vi tilbyr alle aksjene på hvert lands hovedindeks. Disse kontraktene er denominert i euro, og euro rentesatser gjelder, med unntak av danske, norske, svenske og sveitsiske aksjer denominert i danske kroner, norske kroner, svenske kroner og sveitsiske franc.

Europeiske indekser

Østerrike ATX
Belgia BEL20
Danmark KFX
Finland     HEX
Frankrike CAC40
Tyskland DAX, HDAX, MDAX
Hellas ASE60
Irland ISEQ
Italia MIB30, MIBTEL
Nederland AEX
Norge OBX
Portugal PSI20
Spania IBEX35
Sverige OMX Stockholm Benchmark
Sveits SMI

 

Vi tilbyr aksjer på ASX/S&P 300 indeksen, samt over 700 andre australske aksjer, JSE Top 40, ledende Hong Kong og japanske aksjer, og deler av Straits Times i Singapore.

Produktinformasjon og merknader

Dersom du er en kunde av IG Europe GmbH og Kundeavtalen om margintrading blir annullert i henhold til instruksjonen om annullering slik den fremstår i kundeavtalen, vil ingen av Transaksjonene som allerede er inngått under denne avtalen bli annullert, men stengt under de relevante vilkårene i Kundeavtalen om margintrading som skal fortsette å være gjeldende for slike stengninger sammen med disse Produktdetaljene, uavhengig av annulleringen av en slik avtale.

For å bestemme om en kostnad er gjeldende kan du ringe våre meglere før du trader. Låneavgiften, og din mulighet til å gå short, kan endres på kort varsel.

 • Kurtasjeavgifter
 • Transaksjoner med begrenset risiko
 • Marginkrav
 • Minimumsbeløp for åpning
 • Åpningstider
 • Finansiering
 • Kurser
 • Rettighetsproblemer

Kurtasjeavgifter for CFDer beregnes som en prosentandel av transaksjonens verdi for de fleste markeder og som cents per aksje i USA og Canada. Se siden vår om kostnader (eller tabellen ovenfor) for flere detaljer. Vennligst merk at dersom størrelsen på transaksjonen din krever vår minimumsavgift ved åpning, vil du også måtte betale en minimumsavgift ved lukking, selv om du lukker transaksjonen sammen med flere andre transaksjoner der den aggregerte størrelsen er over minstekravet. Kurtasje på CFDer på en aksje som er dobbeltnotert og er fungibel for oppgjør på begge børsene, vil kurtasjeavgiften for CFDen være avgiftene som er relevante til landet der den primære noteringen holdes.

Kundene vil bli skriftlig informert om kurtasje- og finansieringavgifter som gjelder for sin konto når kontoen er åpnet.

Når du åpner en CFD-posisjon på en aksje hos oss vil posisjonen din bli samlet med andre IG-kunders posisjoner i samme marked. Vi gjør dette for å holde hedgingkostnadene våre nede og for å gi deg konkurransedyktig kurtasje. Der det finnes regulatoriske årsaker til å gjøre det, kan IGs meglere samle IGs kundeposisjoner med sine egne kundeposisjoner (f.eks. i USA).

Ved at IG samler samme sine kunders posisjoner, kan du «gå short», selv når det ikke er noen aksjer ledig for utlån i det underliggende markedet. Dette betyr imidlertid at når ordren din samhandler med det underliggende markedet vil behandlingen fra meglere og/eller børser baseres på den sammenlagte posisjonen (altså den samlede posisjonen for alle kunder og hedges) og ikke bare din posisjon. Dette gjelder også i de tilfellene der våre meglere samler IGs kundeposisjoner med sine egne kundeposisjoner, av regulatoriske årsaker.

I enkelte tilfeller kan dette påvirke utfallet til en ordre. For eksempel, hvis den samlede posisjonen er short i et spesifikt marked og du stenger en long-posisjon i det samme markedet, så vil vi behandle ordren din som et shortsalg. I tilfeller som dette vil ordren din bli underlagt regler på børsene om udekket shortsalg, uptick regler og restriksjoner for shortsalg - du finner mer informasjon under merknader.

Merknader:

Udekket shortsalg forekommer når en trader prøver å gå short uten først å sikre seg lånbare aksjer. Generelt så godtar vi ikke at kunder går short når lånbare aksjer er vanskelige å få tak på. Alle short-posisjoner fører derimot med seg en risiko for å bli kalt tilbake dersom lånbare aksjer senere blir utilgjengelige.

Uptick regler forhindrer raske massesalg og stipulerer at shortsalg kun er lov når kursene i det spesifikke markedet har gått opp.

Restriksjoner for shortsalg promoterer markedsstabilitet ved å forhindre shortsalg av aksjer som har falt en viss prosentandel innenfor én tradingøkt.

Transaksjoner med premium for garantert stop er tilgjengelig for visse aksjer etter vårt skjønn.

Premie for garantert stop for en enkeltaksje er oppført i vår aksje-CFD liste (PDF, 500KB) (inkludert Storbritannia, USA, Australia, Frankrike, Tyskland, Italia, Sverige, Singapore og andre globale aksjer). Premium for garantert stop for sørafrikanske og IOB aksjer er 1 %. For alle andre aksjer er premium for en transaksjon med garantert stop typisk 0,3 % eller 0,7 %. (Merk at premium for risikoreduksjon for alle aksjer kan være så stor som 1,5 % av transaksjonsverdien, avhengig av markedsforholdene og volatiliteten i aksjene).

Du belastes med en begrenset risiko premium hvis ditt stopploss utløses.

Marginprosenten for alle CFDer er beregnet som en prosentandel av transaksjonens gjeldende verdivurdering. Vennligst se listen med aksje-CFDer (PDF, 500KB) for marginprosenten på enkeltaksjer.

For ikke-profesjonelle kunder er marginfaktoren på aksje-CFDer minst 20 % av aksjekursen. Vær oppmerksom på at nivåinndelt marginkrav kan forekomme. Det betyr at større marginkrav kan kreves for store posisjoner. Se nettsiden vår om marginkrav for mer informasjon.

Marginkravet for å «kjøpe» en aksjeopsjon er åpningsnivået ganger størrelsen på posisjonen. Ved «salg» av en aksjeopsjon er marginkravet like stort som verdien av aksjeposisjonen. Opsjon-CFDer er kun tilgjengelig via profesjonelle CFD-kontoer. Hvis du vil trade CFD-opsjoner må du sjekke om du kan bli en profesjonell kunde. Finn ut mer om funksjonene til denne typen konto og sjekk om du møter kravene. På nettsiden vår kan du lese mer om vår profesjonelle konto.

Marginprosenten for garanterte stopp på en CFD-transaksjon er lik beløpet som vil gå tapt dersom din stopp blir utløst.

Vi forbeholder oss retten til å endre marginprosenten når som helst.

Marginkravene er underlagt risikovurdering og kan endres for individuelle kunder.

Det finnes ingen minimumsbeløp for å åpne CFD-posisjoner på enkeltaksjer.

Åpningstider er som følger:

Britiske aksjer (LSE): Kl. 09-17.30 (norsk tid)

Amerikanske aksjer: Vanligvis fra kl. 09.30 til 16.00 (New York tid).

For noen aksjer tilbyr vi trading utenfor åpningstidene fra kl. 04 til kl. 20 (New York tid) mandag til torsdag, og fra kl. 04 til kl. 17 (New York tid) på fredag. For en fullstendig liste over påvirkede aksjer kan du se siden vår om utvidet åpningstid på amerikanske aksjer.

Europeiske aksjer: Åpningstider som gjelder for den relevante børsen. Spør oss for oppdatert informasjon.

Øvrige aksjer: Åpningstider som gjelder for den relevante børsen. Spør oss for oppdatert informasjon.

For CFDer på enkeltaksjer beregnes justeringer, for å gjenspeile effekten av renter og utbytte daglig, og er lagt til kundens konto daglig.

i)  en daglig rentejustering beregnes som følger, for alle posisjoner holdt åpne på den offisielle stengningen:

D = n x C x i / 365

Hvor:

D = daglig rentejustering

n = antall aksjer

C = aksjens offisielle sluttkurs

i = gjeldende årlig rente

Merknad: Merk: Formelen bruker en 365-dagers divisor for britiske, sørafrikanske og singaporske aksjer, og en 360-dagers divisor for aksjer i andre markeder.

Den gjeldende årlige rentekostnad er basert på den lokale interbankrenten i det gjeldende marked, samt vår rentejustering på normalt 2,5 % per år. Renter på long posisjoner debiteres kundens konto og renter på short posisjoner enten kreditert eller debitert kundens konto i samsvar med satsene avtalt med hver enkelt kunde.

ii) Utbyttejustering brukes når en aksje passerer sin ex-utbyttedato (inkludert ex-dato for noen spesielle utbytter) i det underliggende aksjemarkedet. Ved long posisjoner, krediteres utbyttejusteringen kundens konto.  Ved short posisjoner debiteres utbyttejusteringen kundens konto. Ved britiske aksjer tilsvarer utbyttejusteringen beløpet av nettoutbyttet. Utbetaling av utbytte for aksjer varierer fra land til land i forhold til lokale skatteregler. Vennligst spør våre meglere for mer informasjon.

For CFDer kan kapitaljusteringer på kundens konto forekomme for å reflektere effekten av fondsandeler, aksjefond eller nyemisjoner som berører den underliggende aksjen.  For aksje CFD i et selskap som er part i en "takeover" situasjon kan det forkomme at IG ikke kan tilrettelegge for deltagelse (i.e. 'assent stock').

Når du åpner en short posisjon på en aksje-CFD, blir du belastet en "låneavgift". Låneavgiften vil bli vil bli trukket fra i en daglig cash justering på kontoen din. Avgiften varierer i henhold til aksjen som våre meglere eller agenter oppgir, og inkluderer en 0,5 % administrasjonsgebyr. Låneavgiften og muligheten til å holde en short-posisjon, kan endres på kort varsel. For å bestemme om en kostnad er gjeldende, og evt. hvor mye, kan du ringe våre meglere før du trader.

Det finnes fire forskjellige typer kursfeeder tilbudt på aksjemarkeder på tvers av plattformen: forsinket, avledet, nivå 1 og nivå 2.

I de fleste tilfeller er den forsinkede kursfeeden forsinket med 15 minutter, men kan i noen tilfeller være 20 minutter. Lengden på forsinkelsen indikeres med et lite ikon som inneholder enten nummeret “15” eller “20” ved siden av oppdateringstiden for det instrumentet.  Den forsinkede kursfeeden er gratis og er standard på tvers av alle aksjeinstrumenter med mindre kostnadsfrie realtidskurser er tilgjengelige – slik som kurssetting fra multilaterale tradingfasiliteter (MTFer) eller avledede kurser. Markeder som viser en forsinket kurs vil vise en “start realtidsdata”-knapp i ordrevinduene. Ved å klikke på denne knappen vil de synlige kursene endres til realtidskurser for opptil ti kursoppdateringer, før den endres tilbake til 15- eller 20-minutters forsinkede kurser.

Avledede kurser er realtidskurser hentet fra kursen på den underliggende børsen. Avledede kurser har blitt justert på en slik måte som gjør at de ikke kan reverseres, et børskrav som tillater IG å distribuere realtidsdata uten å belaste kundene for det. Denne justeringen er kun ment for visningsformål og vil ikke påvirke execution av trades som plasseres på markeder som viser avledede kurser.

Nivå 1-data er realtidsfeed fra øverst i børsordreboken. Data fra nivå 1 kan kun ses dersom ikke-kostnadsfri data er aktivert i “data feeds” i plattformen. En månedlig avgift belastes dersom den er aktivert.

Nivå 2-data er realtidsfeed fra de fem øverste nivåene i børsordreboken. Data fra nivå 2 krever også aktivering, og det følger en høyere avgift enn for nivå 1-data.

For mer informasjon kan du logge inn på plattformen og gå til “Hjelp og support” øverst i høyre hjørne. Inne i support-portalen kan du oppgi “avledede kurser” i søkeboksen.

Vennligst merk at hjelp og support-portalen ikke er tilgjengelig i IGs nye tradingplattform.

Dersom du har en åpen aksje-CFD med Begrenset Risiko der den underliggende aksjer er underlagt rettighetsproblemer eller et åpent tilbud og abonnementskursen er (a) in- eller at-the-money ved stengingskursen av den underliggende aksjen ved siste tradingdag for aksjen umiddelbart etter utløpsdatoen, vil vi behandle dette rettighetsproblemet eller åpne tilbudet som vellykket og tilsvarende øke størrelsen på CFD-posisjonen din for å reflektere effekten av rettighetsproblemet eller det åpne tilbudet, eller (b) out-of-the-money ved stengingskursen av den underliggende aksjen ved siste tradingdag for aksjen umiddelbart etter utløpsdatoen, vil vi behandle rettighetsproblemet som ikke vellykket og tilsvarende ikke gjøre noen endringer på CFD-posisjonen din. Denne behandlingen gjelder uavhengig om rettighetsproblemet eller det åpne tilbudet er vellykket etter å ha vært out-of-the-money ved stengingskursen av den underliggende aksjen ved siste tradingdag for aksjen umiddelbart før utløpsdatoen eller ikke vellykket etter å ha vært out-of-the-money ved stengingskursen av den underliggende aksjen ved siste tradingdag for aksjen umiddelbart før utløpsdatoen. Det er viktig å merke seg at i begge situasjoner vil vi endre stopnivået ditt slik at maksimumsbeløpet du risikerer i denne åpne CFD-posisjonen forblir det samme før og etter eventuell justering blir gjort på grunn av rettighetsproblemet eller det åpne tilbudet.

Relaterte spørsmål

Bli en bedre trader

Bli en bedre trader med IG Academy. Ta engasjerende steg-for-steg-kurs og delta på webinarer ledet av eksperter.