Husk at CFD er et giret produkt. Å handle med CFDer kan føre til tap som overstiger din opprinnelige investering og passer ikke for alle. Vær sikker på at du har forstått hvilken risiko det innebærer.

Hva er produktinformasjonen til aksje-CFDer?

Aksjeliste

 • Vis aksjer etter land
 • Få ticker-koder fra Reuters
 • Se premium for begrenset risiko
 • Hvilke aksjer kan du shortselge?

Kurtasje på aksje-CFDer

Region Kurtasje per trade Minimumskostnad (online) Minimumskostnad
(telefon)
Storbritannia 0,10 % 10 £ 15 £
USA 2 cents/aksje 15 $ 25 $
Euro1 0,10 % 10 €  25 €
Danmark 0,10 % 100 DKK 250 DKK
Norge 0,10 % 100 NOK 250 NOK
Sverige 0,10 % 99 SEK 250 SEK
Sveits 0,10 % 10 CHF 25 CHF
Hellas 0,475 % 25  40 
Australia 0,10 % A$ A$
Singapore 0,10 % 15 SGD 15 SGD
Japan 0,20 % 1500 JPY 2500 JPY
Hong Kong 0,25 % 100 HKD 100 HKD
Sør-Afrika 0,20 % 100 ZAR 100 ZAR
Canada 3 cents/aksje 25 CAD 25 CAD
International Order Book (IOB)2 0,15 % 15 $ 25 $

 

1 Euro inkulderer: Belgia, Irland, Finland, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Østerrike

2 IOB aksjer er depotbevis som blir handlet på 'the International Order Book on London Stock Exchange'

Indekser og denominasjoner

Vil tilbyr bestanddelte aksjer av de globale indeksene listet nedenfor, og alle trades er denominert i deres lokale basevaluta. Andre globale markeder kan være tilgjengelige på forespørsel.

 • Storbritannia
 • Nord-Amerika
 • Europa
 • Australia, SA and Far East

Vi tilbyr alle aksjene på FTSE 350 indeksen, og vanligvis alle andre britiske aksjer med en markedsverdi på over 10 £ millioner.

Vi tilbyr også opsjoner på alle aksjene på FTSE 100 som har opsjoner tilgjengelig på LIFFE (dette er vanligvis alle 100 selskaper).

Vi tilbyr alle de konstituerte aksjene på S&P 500 indeksen og NASDAQ 100 indeksen, samt tilstrekkelige likvide amerikanske aksjer med en markedsverdi på mer enn 500 $ millioner.

Disse kontraktene er denominert i amerikanske dollar, og amerikanske dollar rentesatser gjelder. Vi tilbyr også aksje-CFD-handel på aksjer på TSX60 i Canada; for disse aksjene er handler denominert i Kanadiske dollar og rentesats i Kanadiske dollar gjelder.

Vi tilbyr alle aksjene på hvert lands hovedindeks. Disse kontraktene er denominert i euro, og euro rentesatser gjelder, med unntak av danske, norske, svenske og sveitsiske aksjer denominert i danske kroner, norske kroner, svenske kroner og sveitsiske franc.

Europeiske indekser

Østerrike ATX
Belgia BEL20
Danmark KFX
Finland     HEX
Frankrike CAC40
Tyskland DAX, HDAX, MDAX
Hellas ASE60
Irland ISEQ
Italia MIB30, MIBTEL
Nederland AEX
Norge OBX
Portugal PSI20
Spania IBEX35
Sverige OMX Stockholm Benchmark
Sveits SMI

 

Vi tilbyr aksjer på ASX/S&P 300 indeksen, samt over 700 andre australske aksjer, JSE Top 40, ledende Hong Kong og japanske aksjer, og deler av Straits Times i Singapore.

Produktinformasjon og merknader

For å bestemme om en kostnad er gjeldende kan du ringe våre meglere før du trader. Låneavgiften, og din mulighet til å gå short, kan endres på kort varsel.

 • Kurtasjeavgifter
 • Transaksjoner med begrenset risiko
 • Marginkrav
 • Minimumsbeløp for åpning
 • Åpningstider
 • Finansiering
 • Kurser
 • Rettighetesproblemer

Kurtasjeavgifter for CFDer beregnes som en prosentandel av transaksjonens verdi for de fleste markeder og som cents per aksje i USA og Canada. Se siden vår om kostnader (eller tabellen ovenfor) for flere detaljer. Vennligst merk at dersom størrelsen på transaksjonen din krever vår minimumsavgift ved åpning, vil du også måtte betale en minimumsavgift ved lukking, selv om du lukker transaksjonen sammen med flere andre transaksjoner der den aggregerte størrelsen er over minstekravet. Kurtasje på CFDer på en aksje som er dobbeltnotert og er fungibel for oppgjør på begge børsene, vil kurtasjeavgiften for CFDen være avgiftene som er relevante til landet der den primære noteringen holdes.

Kundene vil bli skriftlig informert om kurtasje- og finansieringavgifter som gjelder for sin konto når kontoen er åpnet.

Transaksjoner med begrenset risiko er tilgjengelig for visse aksjer etter vårt skjønn.

Premium for begrenset risiko for en enkeltaksje er oppført i vår aksje-CFD liste (PDF, 500KB) (inkludert Storbritannia, USA, Australia, Frankrike, Tyskland, Italia, Sverige, Singapore og andre globale aksjer). Premium for begrenset risiko for sørafrikanske og IOB aksjer er 1 %. For alle andre aksjer er premium for en transaksjon med begrenset risiko typisk 0,3 % eller 0,7 %. (Merk at premium for risikoreduksjon for alle aksjer kan være så stor som 1,5 % av transaksjonsverdien, avhengig av markedsforholdene og volatiliteten i aksjene).

Du belastes med en begrenset risiko premium hvis ditt stopploss utløses.

Marginkravet for alle CFDer er beregnet som en prosentandel av transaksjonens gjeldende verdivurdering.  Vennligst se aksje-CFD listen (PDF, 500KB) for marginkravet på enkeltaksjer.

Marginkravet for for større britiske aksjer og nøkkelaksjer på amerikanske og europeiske aksjer er 5 % på en Trader Account. Marginkravet på alle andre aksjer vil være 10 % eller mer avhengig av volatilitet og markedsforhold.

Marginkravet for operasjoner med begrenset risiko er lik det beløpet som ville gå tapt hvis din stopp ble utløst.

Vær oppmerksom på at nivåinndelt marginkrav kan forekomme. Det betyr at høyere marginkrav kan kreves for store posisjoner. Se vår side om marginkrav for mer informasjon.

Vi forbeholder oss retten til å endre marginprosenten når som helst.

Underladt risikovurdering kan marginkravene endres for individuelle kunder.

Det finnes ingen minimumsbeløp for å åpne CFD-posisjoner på enkeltaksjer.

Åpningstider er som følger:

Britiske aksjer (LSE): Kl. 09-17.30 (norsk tid)

Amerikanske aksjer: Vanligvis fra kl. 09.30 til 16.00 (New York tid).

For noen aksjer tilbyr vi trading utenfor åpningstidene fra kl. 04 til kl. 20 (New York tid) mandag til torsdag, og fra kl. 04 til kl. 17 (New York tid) på fredag. For en fullstendig liste over påvirkede aksjer kan du se siden vår om utvidet åpningstid på amerikanske aksjer.

Europeiske aksjer: Åpningstider som gjelder for den relevante børsen. Spør oss for oppdatert informasjon.

Øvrige aksjer: Åpningstider som gjelder for den relevante børsen. Spør oss for oppdatert informasjon.

For CFDer på enkeltaksjer beregnes justeringer, for å gjenspeile effekten av renter og utbytte daglig, og er lagt til kundens konto daglig.

i)  en daglig rentejustering beregnes som følger, for alle posisjoner holdt åpne på den offisielle stengningen:

D = n x C x i / 365

Hvor:

D = daglig rentejustering

n = antall aksjer

C = aksjens offisielle sluttkurs

i = gjeldende årlig rente

Merknad: Merk: Formelen bruker en 365-dagers divisor for britiske, sørafrikanske og singaporske aksjer, og en 360-dagers divisor for aksjer i andre markeder.

Den gjeldende årlige rentekostnad er basert på den lokale interbankrenten i det gjeldende marked, samt vår rentejustering på normalt 2,5 % per år. Renter på long posisjoner debiteres kundens konto og renter på short posisjoner enten kreditert eller debitert kundens konto i samsvar med satsene avtalt med hver enkelt kunde.

ii) Utbyttejustering brukes når en aksje passerer sin ex-utbyttedato (inkludert ex-dato for noen spesielle utbytter) i det underliggende aksjemarkedet. Ved long posisjoner, krediteres utbyttejusteringen kundens konto.  Ved short posisjoner debiteres utbyttejusteringen kundens konto. Ved britiske aksjer tilsvarer utbyttejusteringen beløpet av nettoutbyttet. Utbetaling av utbytte for aksjer varierer fra land til land i forhold til lokale skatteregler. Vennligst spør våre meglere for mer informasjon.

For CFDer kan kapitaljusteringer på kundens konto forekomme for å reflektere effekten av fondsandeler, aksjefond eller nyemisjoner som berører den underliggende aksjen.  For aksje CFD i et selskap som er part i en "takeover" situasjon kan det forkomme at IG ikke kan tilrettelegge for deltagelse (i.e. 'assent stock').

Når du åpner en short posisjon på en aksje-CFD, blir du belastet en "låneavgift". Låneavgiften vil bli vil bli trukket fra i en daglig cash justering på kontoen din. Avgiften varierer i henhold til aksjen som våre meglere eller agenter oppgir, og inkluderer en 0,5 % administrasjonsgebyr. Låneavgiften og muligheten til å holde en short-posisjon, kan endres på kort varsel. For å bestemme om en kostnad er gjeldende, og evt. hvor mye, kan du ringe våre meglere før du trader.

Det finnes fire forskjellige typer kursfeeder tilbudt på aksjemarkeder på tvers av plattformen: forsinket, avledet, nivå 1 og nivå 2.

I de fleste tilfeller er den forsinkede kursfeeden forsinket med 15 minutter, men kan i noen tilfeller være 20 minutter. Lengden på forsinkelsen indikeres med et lite ikon som inneholder enten nummeret “15” eller “20” ved siden av oppdateringstiden for det instrumentet.  Den forsinkede kursfeeden er gratis og er standard på tvers av alle aksjeinstrumenter med mindre kostnadsfrie realtidskurser er tilgjengelige – slik som kurssetting fra multilaterale tradingfasiliteter (MTFer) eller avledede kurser. Markeder som viser en forsinket kurs vil vise en “start realtidsdata”-knapp i ordrevinduene. Ved å klikke på denne knappen vil de synlige kursene endres til realtidskurser for opptil ti kursoppdateringer, før den endres tilbake til 15- eller 20-minutters forsinkede kurser.

Avledede kurser er realtidskurser hentet fra kursen på den underliggende børsen. Avledede kurser har blitt justert på en slik måte som gjør at de ikke kan reverseres, et børskrav som tillater IG å distribuere realtidsdata uten å belaste kundene for det. Denne justeringen er kun ment for visningsformål og vil ikke påvirke execution av trades som plasseres på markeder som viser avledede kurser.

Nivå 1-data er realtidsfeed fra øverst i børsordreboken. Data fra nivå 1 kan kun ses dersom ikke-kostnadsfri data er aktivert i “data feeds” i plattformen. En månedlig avgift belastes dersom den er aktivert.

Nivå 2-data er realtidsfeed fra de fem øverste nivåene i børsordreboken. Data fra nivå 2 krever også aktivering, og det følger en høyere avgift enn for nivå 1-data.

For mer informasjon kan du logge inn på plattformen og gå til “Hjelp og support” øverst i høyre hjørne. Inne i support-portalen kan du oppgi “avledede kurser” i søkeboksen.

Vennligst merk at hjelp og support-portalen ikke er tilgjengelig i IGs nye tradingplattform.

Dersom du har en åpen aksje-CFD med Begrenset Risiko der den underliggende aksjer er underlagt rettighetsproblemer eller et åpent tilbud og abonnementskursen er (a) in- eller at-the-money ved stengingskursen av den underliggende aksjen ved siste tradingdag for aksjen umiddelbart etter utløpsdatoen, vil vi behandle dette rettighetsproblemet eller åpne tilbudet som vellykket og tilsvarende øke størrelsen på CFD-posisjonen din for å reflektere effekten av rettighetsproblemet eller det åpne tilbudet, eller (b) out-of-the-money ved stengingskursen av den underliggende aksjen ved siste tradingdag for aksjen umiddelbart etter utløpsdatoen, vil vi behandle rettighetsproblemet som ikke vellykket og tilsvarende ikke gjøre noen endringer på CFD-posisjonen din. Denne behandlingen gjelder uavhengig om rettighetsproblemet eller det åpne tilbudet er vellykket etter å ha vært out-of-the-money ved stengingskursen av den underliggende aksjen ved siste tradingdag for aksjen umiddelbart før utløpsdatoen eller ikke vellykket etter å ha vært out-of-the-money ved stengingskursen av den underliggende aksjen ved siste tradingdag for aksjen umiddelbart før utløpsdatoen. Det er viktig å merke seg at i begge situasjoner vil vi endre stopnivået ditt slik at maksimumsbeløpet du risikerer i denne åpne CFD-posisjonen forblir det samme før og etter eventuell justering blir gjort på grunn av rettighetsproblemet eller det åpne tilbudet.

Relaterte spørsmål

Bli en bedre trader

Bli en bedre trader med IG Academy. Ta engasjerende steg-for-steg-kurs og delta på webinarer ledet av eksperter.