CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 78 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 78 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hva er produktinformasjonen til kryptovaluta?

* Største CFD-leverandør målt etter omsetning (unntatt valuta). Kilde: Publisert regnskap fra februar 2018.

Marked Åpningstider Verdi per punkt Minimum spread Premium for garantert stop Marginkrav
Crypto 10 Index [7] 24 timer 1 $ 38 15 50 %
Bitcoin (USD) 24 timer 1 $ 36 50 50 %
Ether (USD) 24 timer 1 $ 1,2 1 50 %
Bitcoin Cash (USD) 24 timer 1 $ 2 2 50 %
Litecoin (USD) 24 timer 1 $ 0,4 2 50 %
Cardano 24 timer 0,01 $ 1,4 0,7 50 %
Polkadot 24 timer 0,01 $ 29,3 18 50 %
Dogecoin 24 timer 0,01 $ 0,17 0,1 50 %
Chainlink 24 timer 0,01 $ 20 12 50 %
Uniswap 24 timer 0,01 $ 16 10 50 %
EOS (USD) 24 timer 0,01 $ 4 2 50 %
Stellar 24 timer 0,01 $ 0,2 0,5 50 %
NEO6 24 timer 1 $ 0,2 0,5 50 %
Ether/Bitcoin 24 timer 1 $ 3 3 50 %
Bitcoin Cash/Bitcoin 24 timer 1 $ 6 10 50 %

Merknader

Dersom du er en kunde av IG Europe GmbH og Kundeavtalen om margintrading blir annullert i henhold til instruksjonen om annullering slik den fremstår i kundeavtalen, vil ingen av Transaksjonene som allerede er inngått under denne avtalen bli annullert, men stengt under de relevante vilkårene i Kundeavtalen om margintrading som skal fortsette å være gjeldende for slike stengninger sammen med disse Produktdetaljene, uavhengig av annulleringen av en slik avtale.

1. Kryptovalutamarkeder stenger kl. 23 fredagskveld (norsk tid) og åpner igjen lørdag kl. 9 (norsk tid). Vennligst vær oppmerksom på at kontoen din kan havne på margin call i løpet av helgen da kryptovalutamarkedene er åpne.

2. Vennligst vær oppmerksom på at i tider med høy volatilitet kan minimumspreadene våre øke betraktelig.

3. Du vil bli belastet en premium dersom din garanterte stoppordre utløses. Den potensielle premien vises i ordrevinduet og kan være en del av marginkravet når du legger til stoppen. Vennligst merk at premier kan endres, spesielt over helger og i volatile markedsomstendigheter.

4. Vær oppmerksom på at nivåinndelt marginkrav kan forekomme. Det betyr at høyere marginkrav kan kreves for store posisjoner. Se vår side om marginkrav for mer informasjon. Du kan finne de nivåinndelte marginkravene for hvert marked fra Info-seksjonen i tradingplattformen vår.

6. Alle CFD-posisjoner hos NEO kommer ikke til å gi retten til noen GAS-token, eller tilsvarende, som kan ha blitt akkumulert så lenge posisjonen har vært åpen.

7. Crypto 10 Index følger de største 10 kryptografiske valutaene, valgt og veid av markedsverdi. Indeksområdet er nesten 202 milliarder kroner, noe som tilsvarer over 83 % av den totale markedsverdien av alle handlede digitale valutaer. Indeksen beregnes og drives av BITA GmbH, for mer informasjon klikk her

Daglig finansieringskostnad

  • Dersom du går long på Bitcoin må du betale en daglig finansieringskostnad på 0,0694 % (25 % per år) for posisjoner som holdes åpne kl. 23 (norsk tid). For Ether/Bitcoin, Bitcoin Cash/Bitcoin og Crypto10 betaler du 0,0625 % (22,5 % per år). For alle andre kryptovalutaer betaler du 0,0764 % (27,5 % per år).
  • Dersom du går short på Bitcoin mottar du en daglig finansieringskostnad på 0,0139 % (5 % per år) for posisjoner som holdes åpne kl. 23 (norsk tid). For Ether/Bitcoin og Bitcoin Cash betaler du 0,0208 % (7,5 % per år). For Crypto10 får du 0,0208 % (7,5 % per år) og for alle andre kryptovalutaer vil du få 0,0347 % (12,5 % per år).
  • Vennligst merk at for alle posisjoner som holdes utover kl. 23 (norsk tid) vil vi gjøre en daglig rentekreditering eller debiteringsjustering fra mandag til søndag. Justeringer for antall dager belastet vil bli gjort i forkant av jul og nyttår for å dekke oppgjør av trades i løpet av disse helligdagene.

Vi går gjennom de daglige finansieringskostnadene våre regelmessig og oppdaterer nettstedet og produktdetaljene våre med de seneste satsene.

Daglig finansieringskostnad for en long-posisjon på bitcoin

Daglig finansieringskostnad for en short-posisjon på bitcoin

1 long-kontrakt på bitcoin som akkurat nå trades til en pris på 30 000.

(1 x 30 000) x 0,0694 % = 20,82 $

Kunden vil bli belastet med 20,82 $ i finansieringskostnader per dag.

1 short-kontrakt på bitcoin som akkurat nå trades til en pris på 30 000.

(1 x 30 000) x 0,0139 % = 4,17 $

Kunden vil motta 4,17 $ i finansieringskostnader per dag.

Hvorfor kan jeg noen ganger ikke trade kryptovaluta?

Gitt den høye etterspørselen og prisøkningen kan vi begrense nye ordre for å kjøpe eller selge kryptovalutaer, både online og over telefon.

Siden vi hedger kundeeksponeringen i det underliggende markedet er rentene våre på samme linje som dine. På grunn av ulike risikoer og kompleksiteter involvert i trading av underliggende kryptovaluta er det en grense for den totale fysiske kryptovalutaen vi kan holde som et selskap. Vi må derfor speile dette ved å begrense eksponeringen hver kunde er tillatt å opprettholde gjennom CFDer. Denne grensen er for øyeblikket 100 000 £ pålydende (eller tilsvarende) per kunde på tvers av alle kryptovalutabeholdninger. Alle kunder med en pålydende størrelse over denne grensen er utsatt for å få posisjonene sine på kryptovaluta redusert.

Noen ganger vil ikke plattformen vår tillate deg å åpne en long posisjon på kryptovaluta. Dette skjer når vi når maksimum eksponering på markedet. Du vil kunne åpne en posisjon når tradingvolumet vårt endres.

Merk at du fortsatt kan lukke alle eksisterende åpne posisjoner, såfremt det ikke øker eller fører til en nettolang eksponering.

Du kan sjekke om kryptovalutamarkedene er utilgjengelige å åpne long-posisjoner på i plattformen. I IG Trading-appen klikker du på ikonet for «informasjon» i ordrevinduet og velger «annet». I plattformen kan du trykke på markedets nedtrekksmeny og velge «info». For de nyeste oppdateringene anbefaler vi at du oppdaterer siden.

IGs retningslinjer for blokkjedesplittelser

Vi baserer prisen på våre kryptovalutaprodukter på det underliggende markedet gjort tilgjengelig for oss av børsene og market-makers som vi trader med.

For øyeblikket finnes det én akseptert, desentralisert transaksjonslogg, der alle kryptovaluta-transaksjoner registreres – også kjent som blokkjeden. Når programvaren til forskjellige miners (utvinnere) blir feiljustert kan en splittelse, eller «fork», i blokkjeden oppstå, noe som resulterer i eksistensen av to forskjellige blokkjeder.

Generelt sett ble brukere av kryptovaluta raskt enige om hvilken versjon som godtas og fortsettes å brukes, noe som skaper minimal forstyrrelse. Den gamle versjonen av blokkjeden blir dermed avviklet.

Skulle det skje at den gamle versjonen ikke avvikles – kjent som en splittelse («hard fork») – følger vi som regel den blokkjeden som har majoriteten av konsensusen av kryptovalutabrukere. Denne blir derfor brukt som basis for prisene våre. Vi forbeholder oss retten til å bestemme hvilken blokkjede og kryptovaluta som har majoriteten av konsensusen bak seg.

Dersom splittelsen fører til en ny levedyktig kryptovaluta, vil vi etter egen bedømmelse, skape en tilsvarende posisjon på kundekontoer for å reflektere dette. Dette gjør vi etter eget skjønn og vi har ingen plikt til å gjøre dette. Hvis, og når, den andre kryptovalutaen kan trades på en større børs vil vi forsøke å representere denne verdien, enten ved å gjøre produktet tilgjengelig til å lukkes basert på hva det verdsettes til eller ved å booke en kontantjustering på kundekontoer. Dersom det med tiden viser seg at den nye kryptovalutaen ikke er levedyktig (at den ikke utvinnes) eller ikke kan trades på større børser, kan vi slette posisjoner som har blitt åpnet til ingen verdi på kundekontoer. Vi vil gjøre deg oppmerksom på dette når det har blitt gjort.

Når en splittelse oppstår kan det være betydelig volatilitet rundt hendelsen, og vi kan komme til å suspendere trading gjennom hendelsesforløpet skulle vi ikke ha pålitelige priser fra det underliggende markedet.

Vi vil fortsette å varsle deg om blokkjedesplittelser selv om det er ditt ansvar å sørge for at du er oppmerksom på at splittelser kan forekomme.

Relaterte spørsmål

Bli en bedre trader

Bli en bedre trader med IG Academy. Ta engasjerende steg-for-steg-kurs og delta på webinarer ledet av eksperter.