Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Produktinformasjon råvareopsjoner

Trade barrier- og vanilla-opsjoner på en rekke råvarer. Bruk barrier-opsjoner for å ta kontroll over giringen og risikoen din, trade på flate markeder og mer med vanilla-opsjoner.

Barrier-opsjoner

Marked [9] Åpningstider Et punkt tilsvarer Minste kontrakt Tilgjengelig spread [7] Knock-out premie [6] Kurtasje [9]
Oil - US Crude Døgnet rundt (bortsett fra mellom kl. 23 og midnatt) cent/fat 2 2,6 3 0,1 per kontrakt
Oil - Brent Crude Døgnet rundt (bortsett fra mellom kl. 23 og midnatt) cent/fat 2 2,6 3 0,1 per kontrakt
Spot Silver Døgnet rundt (bortsett fra mellom kl. 23 og midnatt) cent/troy ounce 3 1,8 2 0,1 per kontrakt
Spot Gold Døgnet rundt (bortsett fra mellom kl. 23 og midnatt) $/troy ounce 5 0,1 0,3 0,1 per kontrakt
Soyabean Oil 02:00-14:45, 15:30-20:20 0,01 cent/pound 1 5,8 8 0,1 per kontrakt
Corn 02:00-14:45, 15:30-20:20 cent/bushel 1 0,4 1,5 0,1 per kontrakt
New York Cocoa 10:45-19:30 $/ton 1 3,8 5 0,1 per kontrakt
NY Cotton 03:00-20:20 0,01 cent/pound 1 14,8 15 0,1 per kontrakt
Crude Palm Oil 04:30 - 06:30, 08:30 -12:00 MYR/MT 1 11,8 10 0,1 per kontrakt
High Grade Copper Døgnet rundt (bortsett fra mellom kl. 23 og midnatt) 0.01 cent/pound 1 19,8 30 0,1 per kontrakt
Heating Oil Døgnet rundt (bortsett fra mellom kl. 23 og midnatt) 0.01 cent/gallon 1 19,8 20 0,1 per kontrakt
Iron Ore 03.00–05.30,
07.30–09.00,
15.00–17.30
CNY/metric ton 1 4,3 3 0,1 per kontrakt
Coffee Arabica 10:15-19:30 0,01 cent/pound 1 19,8 20 0,1 per kontrakt
Lumber 16:00-23:00 cent/1000 board feet 1 59,8 80 0,1 per kontrakt
Live Cattle 15:30-20:05 0,01 cent/pound 1 11,8 30 0,1 per kontrakt
London Cocoa 10:30-17:50 £/ton 1 2,8 4 0,1 per kontrakt
Coffee Robusta 10:00-18:30 $/ton 1 2,8 6 0,1 per kontrakt
London Sugar No. 5 09:45-18:55 $/ton 1 0,4 0,8 0,1 per kontrakt
Natural Gas Døgnet rundt (bortsett fra mellom kl. 23 og midnatt) $0.001/mmBtu 1 2,8 20 0,1 per kontrakt
NY Orange Juice 14:00-20:00 cent/pound 1 23,8 40 0,1 per kontrakt
No Lead Gasoline Døgnet rundt (bortsett fra mellom kl. 23 og midnatt) 0.01 cent/gallon 1 19,8 20 0,1 per kontrakt
Rough Rice 02:00-14:45, 15:30-20:20 0.1$/cwt 1 19,8 40 0,1 per kontrakt
Soyabeans 02:00-14:45, 15:30-20:20 cent/bushel 1 1 2 0,1 per kontrakt
NY Sugar No. 11 09:30-19:00 0,01 cent/pound 1 2,8 4 0,1 per kontrakt
Soyabean Meal 02:00-14:45, 15:30-20:20 cent/ton 1 39,8 50 0,1 per kontrakt
Chicago Wheat 02:00-14:45, 15:30-20:20 cent/bushel 1 0,4 1,5 0,1 per kontrakt
Bund 08:05-22:00 - 1 1,3 5 0,1 per kontrakt
US Dollar Basket 02.00–23.00 (åpner ved midnatt på søndager) - 1 4,8 10 0,1 per kontrakt
Volatility Index 02.00–23.00 (åpner ved midnatt på søndager) - 1 0,06 0,2 0,01 per kontrakt
EU Volatility Index 08:05-22:00 - 1 0,1 0,4 0,01 per kontrakt
Aluminium 02:00-19:00 $/ton 1 7,8 8 0,1 per kontrakt
Copper 02:00-19:00 $/ton 1 9,8 10 0,1 per kontrakt
Lead 02:00-19:00 $/ton 1 7,8 8 0,1 per kontrakt
Nickel 02:00-19:00 $/ton 1 39,8 40 0,1 per kontrakt
Zinc 02:00-19:00 $/ton 1 7,8 8 0,1 per kontrakt
Spot Platinum Døgnet rundt (bortsett fra mellom kl. 23 og midnatt) $/troy ounce 1 1,6 1,5 0,1 per kontrakt

Merknader:

 1. Barriers eller barrier-opsjoner er handel på kjøpte opsjoner, som betyr at du ikke kan shorte opsjonen. Du kan kjøpe en call-barrier-opsjon dersom du forventer at markedet vil stige, og kjøpe en put-barrier-opsjon dersom du tror markedet vil synke.
 2. Barriers er ikke tilgjengelige for rollover, uavhengig av eventuelle instruksjoner på kontoen din. Alle barriers lukkes basert på en forhåndsbestemt forfallsdato. Les mer på hvert markeds individuelle informasjon i plattformen.
 3. Posisjoner som ikke allerede er lukket av deg eller har blitt knocked-out, forfaller automatisk på det forhåndsbestemte tidspunktet.
 4. En barrier-opsjon lukkes automatisk ved null dersom den relevante kjøps-/salgskursen treffer knock-out-nivået før opsjonen forfaller. Knock-out-nivået du angir er garantert og derfor beskyttet mot slippage.
 5. Åpningskursen (premien) på en barrier-opsjon er forskjellen mellom IGs underliggende kurs og knock-out-nivået pluss premien for knock-out. Knock-out-premien er inkludert i spreaden vår, og du betaler denne når du åpner ved å kjøpe og mottar den tilbake fra oss når du lukker posisjonen ved salg før knock-out-nivået blir utløst.
 6. Knock-out-premier varierer basert på forventet risiko i det underliggende markedet. Premien kan øke dersom markedets volatilitet øker, og synke dersom markedets volatilitet faller. Det er mulig at knock-out-premien kan endres mens posisjonen din er åpen. Dersom premien øker vil knock-outen din bli verdt mer, og motsatt, dersom premien din blir redusert vil knock-outen din være verdt mindre.
 7. Spreader er underlagt variasjoner, spesielt i volatile markedsforhold. Spreaden er lik IGs underliggende markedsspread. Se de individuelle sidene om IGs underliggende marked (indekser, valuta, råvarer og kryptovalutaer) for mer informasjon om hvordan spreaden deres bestemmes.
 8. Kostnaden for å åpne en barrier-opsjon er åpningskursen (premien) ganget med tradestørrelsen. Dette er maksimumsbeløpet man kan tape.
 9. Kurtsjeavgift gjelder ved både åpning og lukking av en trade.

Daglig finansieringskostnad for råvarer

 1. Finansiering basert på US og Brent Crude er basert på markedets «cost of carry». En separat administrasjonsavgift på 3 % per år er også gjeldende.
 2. Den daglige finansieringsjusteringen for Spot Gold og Spot Silver er basert på tom-next-spreaden. En separat administrasjonsavgift på 0,3 % per år er også gjeldende.

Vanilla-opsjoner

 • Daglige råvare vanilla-opsjoner
 • Ukentlige råvare vanilla-opsjoner
 • Månedlig råvare vanilla-opsjoner
Marked Åpningstider Kontraktstørrelse Minste kontrakt Tilgjengelig spread Kurtasje Marginkrav for ikke-profesjonelle kunder (ved salg)

Marginkrav for profesjonelle kunder (ved salg)

Oil - Daglig US Crude 23 timer (1) 1 $ 1 $ 5-6 0,1 $ per kontrakt 2 % 0,50 %
Daglig Spot Gold 21 timer (1) 1 $ 1 $ 0.5-1 0,1 $ per kontrakt 2 % 0.50 %
Daglig Spot Silver 21 timer (1) 1 $ 1 $ 1-2 0,1 $ per kontrakt 2 % 0.50 %

Merknader for vanilla-opsjoner, daglige råvarer

 1. Oppgjørskursen for daglige råvareopsjoner settes basert på den offisielle stengningen av den relevante kontraktsmåneden. Daglige gull- og sølvopsjoner er tilgjengelige fra mandag mellom kl. 08.15 til henholdsvis kl. 19.29 og 19.24. Prising blir deretter tilbudt fra kl. 22.00 for den påfølgende dagens kurs. Daglig US Crude-opsjoner er tilgjengelige på mandag mellom kl. 08.15–20.29. Prising blir deretter tilbudt fra kl. 22.00 for den påfølgende dagens kurs.
 2. Dersom du er en kunde av IG Europe GmbH og Kundeavtalen for trading med derivater blir annullert i henhold til instruksjonen om annullering slik den fremstår i kundeavtalen, vil ingen av transaksjonene som allerede er inngått under denne avtalen bli annullert, men stengt under de relevante vilkårene i Kundeavtalen for trading med derivater som skal fortsette å være gjeldende for slike stengninger sammen med disse Produktdetaljene, uavhengig av annulleringen av en slik avtale.
Marked Åpningstider Kontraktstørrelse Minste kontrakt Tilgjengelig spread Kurtasje Marginkrav for ikke-profesjonelle kunder (ved salg) Marginkrav for profesjonelle kunder (ved salg)
Ukentlig Oil - US Crude (1) 11.00 - 20.29 CE(S)T 1 $ 1 $ 5-6 0,1 $ per kontrakt 2,00 % 0,50 %
Ukentlig Gold (1) 11.00 - 19.29 CE(S)T 1 $ 1 $ 0,5-0,8 0,1 $ per kontrakt 2,00 % 0,50 %

Merknader for vanilla-opsjoner, ukentlige råvarer

 1. Oppgjørskursen på de ukentlige råvareopsjoner settes offisielt etter den relevante kontraktsmåneden på forfallsdatoen.
 2. Dersom du er en kunde av IG Europe GmbH og Kundeavtalen for trading med derivater blir annullert i henhold til instruksjonen om annullering slik den fremstår i kundeavtalen, vil ingen av transaksjonene som allerede er inngått under denne avtalen bli annullert, men stengt under de relevante vilkårene i Kundeavtalen for trading med derivater som skal fortsette å være gjeldende for slike stengninger sammen med disse Produktdetaljene, uavhengig av annulleringen av en slik avtale.
Marked Åpningstider Kontraktstørrelse Minste kontrakt Tilgjengelig spread Kurtasje Marginkrav for ikke-profesjonelle kunder (ved salg) Marginkrav for profesjonelle kunder (ved salg)
Oil - US Crude (1) 11.00 - 20.29 CE(S)T 1 $ 1 $ 5-6 0,1 $ per kontrakt 2 % 0,50 %
Gold (1) 11.00 - 19.29 CE(S)T 1 $ 1 $ 0,6-1,2 0,1 $ per kontrakt 2 % 0,50 %
Silver (1) 11.00 -19.25 CE(S)T 1 $ 1 $ 0,4-1,6 0,1 $ per kontrakt 2 % 0,50 %

Merknader for vanilla-opsjoner, månedlige råvarer

 1. Oppgjørskursen på de månedlige råvareopsjonene settes offisielt etter den relevante kontraktsmåneden på forfallsdatoen.
 2. Dersom du er en kunde av IG Europe GmbH og Kundeavtalen for trading med derivater blir annullert i henhold til instruksjonen om annullering slik den fremstår i kundeavtalen, vil ingen av transaksjonene som allerede er inngått under denne avtalen bli annullert, men stengt under de relevante vilkårene i Kundeavtalen for trading med derivater som skal fortsette å være gjeldende for slike stengninger sammen med disse Produktdetaljene, uavhengig av annulleringen av en slik avtale.

Relaterte spørsmål

Forbedre dine ferdigheter

Bli en dyktig trader med IG Academy. Ta engasjerende trinnvise kurs og delta på våre webinarer.