Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 73 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 73 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Produktinformasjon til barriers på aksjer

Trade barrier-opsjoner på en rekke internasjonale aksjer. Ta kontroll over giringen og risikoen din.

Barrier-opsjoner

Region Kontraktstørrelse Kurtasje per transaksjon Minimumskurtasje (online) Minimumskurtasje (telefon)
Euro1 100 aksjer 0,10 % 10 € 25 €
USA 100 aksjer 2 cent/aksjer 15 $ 25 $
Sverige 100 aksjer 0,03 % 99 SEK 99 SEK

1Euro: inkluderer Frankrike, Italia, Spania og Tyskland

Merknader

  1. Barrier-opsjoner er handel på kjøpte opsjoner, som betyr at du ikke kan shorte opsjonen. Du kan kjøpe en call-barrier dersom du forventer at markedet vil stige, og kjøpe en put-barrier dersom du tror markedet vil synke.
  2. Barrier-opsjoner er ikke tilgjengelige for rollover, uavhengig av eventuelle instruksjoner på kontoen din. Oppgjørskursen på alle barrier-opsjoner settes basert på en forhåndsbestemt forfallsdato. Les mer på hvert markeds individuelle informasjon i plattformen.
  3. Posisjoner som ikke allerede er lukket av deg eller har blitt knocked-out, forfaller automatisk på det forhåndsbestemte tidspunktet.
  4. En barrier-opsjon lukkes automatisk ved null dersom den relevante kjøps/salgskursen treffer knock-out-nivået før opsjonen forfaller. Knock-out-nivået som er satt av deg er garantert og derfor beskyttet mot slippage.
  5. Åpningskursen (opsjonspremien) på en barrier-opsjon er forskjellen mellom IGs underliggende kurs og knock-out-nivået pluss premien for knock-out. Knock-out-premien er inkludert i prisen vår, og du betaler denne når du åpner ved å kjøpe og mottar den tilbake fra oss når du lukker posisjonen ved salg før knock-out-nivået blir utløst.
  6. Knock-out-premier varierer basert på forventet risiko i det underliggende markedet. Premien kan øke dersom markedets volatilitet øker, og synke dersom markedets volatilitet faller. Det er mulig at knock-out-premien kan endres mens posisjonen din er åpen. Dersom premien øker vil knock-outen din bli verdt mer, og motsatt, dersom premien din blir redusert vil knock-outen din være verdt mindre.
  7. Kostnaden for å åpne en barrier-opsjon er åpningskursen (opsjonspremien) ganget med tradestørrelsen. Dette er det maksimale du kan tape på den posisjonen.
  8. Kurtsjeavgift gjelder ved både åpning og lukking av en trade.

Daglig finansieringskostnad på aksje

For barrier trades på enkeltaksjer beregnes justeringer, for å gjenspeile effekten av renter, og som legges til daglig kundens konto.

Daglige rentejusteringer beregnes som følger, for alle posisjoner holdt åpne på den offisielle stengningen:

D = n x C x i / 365

Hvor:

D = daglig rentejustering

n = antall aksjer

C = aksjens offisielle sluttkurs

i = gjeldende årlig rente

Merknad: formelen bruker en 365-dagers divisor for britiske, sørafrikanske og singaporske aksjer, og en 360-dagers divisor for aksjer i andre markeder.

Den gjeldende årlige rentekostnad er basert på den lokale interbankrenten i det gjeldende marked, samt vår rentejustering på normalt 2,5 % per år. Renter i forhold til long-posisjoner er debitert fra kontoen din og renter i forhold til en short-posisjon blir utbetalt til kontoen din. Merk at det motsatte kan være tilfelle hvis rentesatsen er negativ.

Utbyttejusteringer

Utbyttejustering brukes når en aksje passerer sin eks. utbyttedato (inkludert eks. dato for noen spesielle utbytter) i det underliggende aksjemarkedet. For barrier-opsjoner (både på long- og short-posisjoner) reflekterer utbyttejusteringen ved å stenge den eksisterende transaksjonen ved det originale åpningsnivået og åpne en ny transaksjon på dine vegne. For å sette åpningsnivået på den nye transaksjonen må vi justere det originale åpningsnivået med beløpet for utbyttejusteringen, minus skatter. Knock-out-nivået bestemmes på lignende vis - vi justerer det orginalet knock-out-nivået etter beløpet for utbyttejusteringen, minus skatter.

For justeringer på kundens konto forekomme for å reflektere effekten av fondsandeler, aksjefond eller nyemisjoner som berører den underliggende aksjen. For barrier trade på aksjeprisen til et selskap som er part i en «takeover»-situasjon kan det forkomme at IG ikke kan tilrettelegge for deltagelse (f.eks. «assented stock»).

Når du åpner en short-posisjon på en aksje-barrier, blir du belastet en låneavgift. Låneavgiften skal konteres i en daglig kontantjustering som belastes kontoen din. Låneavgiften varierer i henhold til om aksjen er meddelt til oss av våre meglere eller ombud, og inkluderer et 0,5 % administrasjonsgebyr. Låneavgiften, og din mulighet til å ha en short-posisjon, kan endres på kort varsel. For å bestemme om en kostnad er gjeldende, og evt. hvor mye, kan du ringe våre meglere før du trader.

Relaterte spørsmål

Forbedre dine ferdigheter

Bli en dyktig trader med IG Academy. Ta engasjerende trinnvise kurs og delta på våre webinarer.