Hva er daglig finansieringskostnad og hvordan regnes den ut?

Du bruker giring når du trader CFDer. Det betyr at du låner midlene som kreves for å åpne en posisjon, ved siden av det opprinnelige innskuddet du betalte.

La oss si du åpner en cash-CFD som hovedsakelig er ment for kortsiktige posisjoner. Dersom du ønsker å holde den åpen over natten vil du måtte betale for hele posisjonen.

Denne avgiften vil bli utløst dersom du holder posisjonen åpen etter børsens stengetid (normalt etter kl. 23 norsk tid, men tiden kan variere på forskjellige internasjonale markeder). Dersom du stenger posisjonen samme dag før denne tiden vil du ikke måtte betale den daglige finansieringskostnaden.

Merk, daglig finansieringskostnad betales bare for cash-CFDer. For futures-produkter, eller produkter med en forfallsdato, betaler du ikke denne avgiften, i stedet betaler du for en større spread.

Aksjer, indekser og andre markeder

For de fleste markeder, annet enn valuta eller spot-metaller, består vår finansieringskostnad av vår administrasjonsavgift pluss eller minus den relevante interbankrenten i den valutaen som det underliggende instrumentet er denominert i (avhengig av om posisjonen din er long eller short). Interbankrenten er rentesatsen som betales mellom banker og kortsiktige lån. Det er en hovedindikator for andre rentesatser.

La oss si at du har en long-trade på en UK aksje i GBP. Vår daglige finansieringskostnad vil da være basert på den ene månedslange LIBOR (London Interbank Offered Rate), som er rentesatsen de største bankene bruker for å låne midler til hverandre. Vi vil bruke denne utregningen:

For en short-posisjon på det samme markedet vil utregningen være lik bortsett fra at LIBOR vil bli trukket fra administrasjonsgebyret på 2,5 %. Administrasjonsgebyrer for minikontrakter ligger på 3 %.

Valuta og spot-metaller

For handel med valuta og spot-metaller har vi en avgift på tom-next renten pluss IGs kostnad for å holde en posisjon åpen over natten (administrasjonskostnad) på 0,0022 % per dag.

Tom-next er en standardrente og er forkortelsen til «tomorrow-next day» og er hvordan valuta-spekulanter er i stand til å holde valutaposisjoner åpen over natten uten å ta imot valutaen fysisk. De gjør dette ved å bytte ut alle posisjonene som holdes over natten for en lignende kontrakt som starter dagen etterpå. Prisforskjellen mellom de to kontraktene kalles tom-next-justeringen.

Et eksempel, la oss si at du trader et valutapar der tom-next renten er -1,39/-0,39. I dette tilfellet bruker vi:

  • -0,39 vil brukes til å beregne finansieringskostnaden på en long-posisjon
  • -1,39 vil brukes til å beregne finansieringskostnaden på en short posisjon

Vår utregning ser slik ut:

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.