Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Daglig finansieringskostnad

Hvis du har åpen en kortsiktig posisjon og ønsker å holde den åpen over natten vil du måtte betale en daglig finansieringskostnad.

Denne kostnaden vil bli belastet til Turbo24-, barrier- og cash-posisjoner på CFDer som holdes åpne etter kl 23.00 (norsk tid).

For futures- og forwardkontrakter må du ikke betale en slik kostnad, men de har en høyere spread. Disse kontraktene brukes gjerne for langsiktig trading.

Hvorfor betales daglig finansieringskostnad?

Når du trader Turbo24, barriers eller CFDer handler du med giring. Det betyr at du låner pengene som kreves for å åpne en posisjon, utover det opprinnelige innskuddet.

For Turbo24-posisjoner reflekteres dette i at knock-out-nivået justeres daglig. Justeringen beregnes av Raydius, utstederen av turbowarranten (ikke IG), kl. 23.00 (norsk tid). Den utføres når vedlikeholdet er klart kl. 23.00 (norsk tid).

For å holde CFD- eller barrier-posisjonen åpen etter kl. 23.00 (norsk tid) vil kontoen din belastes med en liten rentejustering som reflekterer kostnaden av å holde posisjonen åpen over natten.

Hvordan kan jeg se kostnadene jeg har blitt belastet?

Du vil ikke bli belastet umiddelbart for Turbo24; knock-out-nivået ditt vil beveges og den daglige finansieringskostnaden blir reflektert i hav du får utbetalt.

For barriers vil du se to transaksjoner på kontoen din: rentejusteringen og administrasjonsavgiften.

En daglig finansieringskostnad for CFDer vises som separate transaksjoner på kontoen din og vil ikke påvirke dine løpende gevinster eller tap.

Vi sender også automatisk ut en kontoutskrift som inneholder alle posisjoner og tilhørende kostnader til din registrerte e-post på slutten av hver dag.

Hvordan beregnes kostnadene?

Indekser

Turbo24 Barrier CFDer

For hver dag en Turbo24-, barriers- eller CFD-posisjonen er åpen på en aksjeindeks blir det gjort justeringer som reflekterer effekten av renter og utbytte (hvis de forekommer).

Kostnadene tas ut i det underliggende instrumentets valuta.

Referanseverdi for rentesatser er beregnet i henhold til valutaen i det underliggende instrumentet.Referanseverdi for rentesatser er beregnet i henhold til valutaen i det underliggende instrumentet.

Vennligst merk at for alle posisjoner som holdes etter kl. 23.00 (norsk tid) på fredager vil bli justert for tre dagers finansiering for å dekke helgen

Formel:

Daglig finansieringskostnad blir gjort rede for gjennom en liten daglig justering i knock-out-nivået ditt som skjer fra kl. 23.00 (norsk tid).

For long-Turbo24 vil knock-out-nivået bevege seg oppover over tid. For short-Turbo24 vil det motsatte skje.

For long-turboer på indekser gjelder den følgende formelen:

Daglig finansieringskostnad = knock-out-nivå x {[administrasjonsavgift x (n/365)] + (kurs x [n/y)]}

For short-turboer på indekser gjelder den følgende formelen:

Daglig finansieringskostnad = knock-out-nivå x {[kurs*(n/y)] - {[administrasjonsavgift x (n/365)]}

n = 1 fra mandag til torsdag

n = 3 på fredag

y = 365 dersom basisvaluaten til det underliggende er GBP. For alle andre underliggende basevalutaer gjelder = 360.

Formel:

Antall kontrakter x verdi per kontrakt x pris x (3 % administrasjonsavgift +/- SONIA %)÷ 365/360

Formel:

Antall kontrakter x verdi per kontrakt x pris x (3 % administrasjonsavgift +/- SONIA %) ÷ 365/360

Formel:

Antall kontrakter x verdi per kontrakt x pris x (3 %* administrasjonsavgift +/- SONIA %) ÷ 365/360

* Administrasjonsavgifter for minikontrakter ligger på 3 %.

* Pris = pris kl. 23 (norsk tid)

+ for long-posisjon, - for short-posisjon

365-dagers divisor for FTSE 100 og andre GBP, SGD og ZAR denominerte markeder.

360-dagers divisor for alle andre markeder.

Eksempel:

La oss si at du går long med én turbowarrant på FTSE 100 som handles til 7 000 med et knock-out-nivå på 6 930 (70 punkter unna).

Nåværende SONIA-rente = 0,7%

Administrasjonsavgift = 3 %

Åpningsprisen (forskjellen mellom verdien til det underliggende markedet og knock-out-nivået) x tradestørrelse = 70 punkter x 1 £ = 70 £

Knock-out-premien (kan endres før posisjonen åpnes) = 9 punkter x 1 £ = 9 £

Finansieringsjustering = 0,7 % + 3 % = 3,2 %

Nytt knock-out-nivå = 6930 + (7 000 x 3,2 % / 365) = 6930 + 0,61 = 6930,61

Total kostnad (hvis knock-out-nivå utløses) = åpningspris + knock-out-premien = 70 £ + 9 £ = 79 £

Eksempel:

La oss si at du kjøper 200 kontrakter av US Tech 100 barrier put

Kontraktens verdi er 1 $

Kl. 23.00 (norsk tid) er prisen 6 957

1-måned SOFR-renten* er 1,53 %

Kostnad = 200 x 1 $ x 6957 x (3 % - 1,53 %) ÷ 360

= 1 391 400 $ x 1,47 % ÷ 360

= 56,82 $ i daglig finansieringskostnad

* Vi bruker SOFR og den 360-dagers divisor siden du handler en amerikansk indeks i USD

Eksempel:

Du går short to kontrakter på US Tech 100

Kontraktens verdi er 100 $

Kl. 23.00 (norsk tid) er prisen 6 957

1-måned SOFR-renten* er 1,53 %

Kostnad = 2 x 100 $ x 6957 x ( 3 % - 1,53 %) ÷ 360

= 1 391 400 $ x 1,47 % ÷ 360

= 56,82 $ i daglig finansieringskostnad

* Vi bruker SOFR og den 360-dagers divisor siden du handler en amerikansk indeks med USD

Aksjer og ETFer

Barrier CFDer

Kostnadene for en CFD- eller barrier-kontrakt tas ut i det underliggende instrumentets valuta.

Referanseverdi for rentesatser er beregnet i henhold til valutaen i det underliggende instrumentet.

Låneavgift: Når du shorter en aksje-CFD vil du måtte betale en låneavgift. Låneavgiften vil trekkes fra i en daglig kontantjustering som belastes kontoen din. Låneavgiften kommer an på aksjen, den blir meddelt til oss av våre meglere eller ombud, og inkluderer et 0,5 % administrasjonsgebyr. Låneavgiften, og din mulighet til å ha en short-posisjon, kan endres på kort varsel. For å bestemme om låneavgiften er gjeldende, og hvor stor den er, kan du ringe våre meglere før du trader.

Vennligst merk at for alle posisjoner som holdes etter kl. 23.00 (norsk tid) på fredager vil bli justert for tre dagers finansiering for å dekke helgen.

Formel:

Antall kontrakter x verdi per kontrakt x pris x (3 % +/- SONIA %) ÷ 365/360

Formel:

Antall kontrakter x verdi per kontrakt x pris x (3 %* administrasjonsavgift +/- SONIA %)

* Administrasjonsavgifter for minikontrakter ligger på 3 %.

* Pris = pris kl. 23 (norsk tid)

+ for long-posisjon, - for short-posisjon

365-dagers divisor på FTSE 100 og andre GBP, SGD og ZAR denominerte markeder.

360-dagers divisor for alle andre markeder.

Eksempel:

La oss si at du har kjøpt 1500 kontrakter av den australske aksjen Rio Tinto Ltd barrier call

Kontraktsverdien er 1 AUD

Lukkingskursen er 83,90

1-måned AUD LIBOR-renten er 1,89 %

Kostnad = 1500 x 1 x 83,90 x (3 % + 1,89 %) ÷ 360

= 125 850 £ x 4,89 %

= 17,09 AUD i daglig finansieringskostnad

Eksempel:

Du er long 1500 kontrakter av den australske aksjen Rio Tinto Ltd

Kontraktsverdien er 1 AUD

Lukkingskursen er 83,90

1-måned AUD LIBOR-renten er 1,89 %

Kostnad = 1500 x 1 x 83,90 x (3 % + 1,89 %) ÷ 360

= 125 850 £ x 4,89 %

= 17,09 AUD i daglig finansieringskostnad

Valuta

Turbo24 Barrier CFDer

For handel med valuta og spot-metaller har vi en avgift på tom-next-renten pluss en administrasjonsavgift på 0,8 %.

Hva er tom-next-rente? Les mer her.

Merk at valutaposisjoner som holdes etter kl. 23.00 (norsk tid) på onsdag vil belastes for tre dagers finansieringskostnad for å dekke finansiering over helgen. Valuta gjøres opp på basis av T+2. Det vil si at når du holder en posisjon åpen etter kl. 23.00 (norsk tid) på onsdag holdes den åpen gjennom hele helgen siden posisjoner ikke kan gjøres opp før etter fredag kl. 23 (norsk tid). Du vil på den annen side kun bli belastet for én dags finansieringsrente hvis du åpner posisjonen på fredag.

Den enkleste måten å regne ut daglig finansieringskostnad på valutapar er å lese om swaprenten i plattformen vår (klikk her for å finne ut hvordan du gjør dette) og se formlene nedenfor:Den enkleste måten å regne ut daglig finansieringskostnad på valutapar er å lese om swaprenten i plattformen vår (klikk her for å finne ut hvordan du gjør dette) og se formlene nedenfor:

Turbo24 Barrier CFDer

Formel:

Daglig finansieringskostnad blir gjort rede for gjennom en liten daglig justering i
knock-out-nivået ditt (en satt årlig rente på 3 % pluss eller minus den relevante tom-next-renten eller annen gjeldende rente).

For long-Turbo24 vil knock-out-nivået bevege seg oppover over tid. For short-Turbo24 vil det motsatte skje.

Når det gjelder long-Turbo24 for valuta gjelder den følgende utregningen:

Daglig finansieringskostnad = tom-next-rente + knock-out-nivå x (administrasjonsavgift x [n/365])

Når det gjelder long-Turbo24 for valuta gjelde den følgende utregningen:

Daglig finansieringskostnad = tom-next-rente + knock-out-nivå x (administrasjonsavgift x [n/365])

n = 1 fra mandag til torsdag

n = 3 på fredag

Formel:

Long:

Antall kontrakter x verdi per kontrakt x swaprente for kjøp

Short:

Antall kontrakter x verdi per kontrakt x swaprente for salg

Eksempel:

La oss si at du har kjøpt 10 kontrakter av EUR/USD barrier put til en verdi av 1 $

Swaprenten for GBP/USD er -0,85

10 x $1 x -0,85 = 8,50 $ debet

Formel:

Long:

Antall kontrakter x verdi per kontrakt x swaprente for kjøp

Short:

Antall kontrakter x verdi per kontrakt x swaprente for salg

Eksempel:

Du er long en EUR/USD-kontrakt til 10 $

Swaprenten for GBP/USD er -0,85

1 x 10 $ x -0,85 = 8,50 $ debet

Hva er baseformelen for å regne ut daglig finansiering på valuta?

Formel:

Denne formelen består av tre steg:

 1. Verdi

Pris per punkt x 0,3 % ÷ 360

 1. Swaprente

Når du går short:

Tom-next-rente – verdi

Når du går long:

Tom-next-rente + verdi

 1. Kostnad

Antall kontrakter x verdi per kontrakt x swaprente

Formel:

Denne formelen består av tre steg:

 1. Verdi

Pris per punkt x 0,3 % (0,8 % for minikontrakter) ÷ 360

 1. Swaprente

Når du går short:

Tom-next-rente – verdi

Når du går long:

Tom-next-rente + verdi

 1. Kostnad

Antall kontrakter x verdi per kontrakt x swaprente

Eksempel:

La oss si at du går long med én Turbo24 på EUR/USD som handles til markedsprisen 1,11530 og har ett knock-out-nivå på 1,09830 (170 punkter unna).

Tom-next = 0,64 / -0,66

Mediankurs = 1,11530

Administrasjonsavgift = 1,11530 x 0,8 % / 360 = 0,0000247 = 0,247 punkter

Tom-next med administrasjonsavgift = (0,64 – 0,247) / (-0,66 – 0,247) = 0,39 + -0,907*


*Siden vi er long bruker vi dette tallet.

Turbowarrantens åpningspris (forskjellen mellom det underliggende marked og knock-out-nivået) = 170 punkter x 1 € = 170 €

Knock-out-premien (kan endres før posisjonen åpnes) = 2 punkter x 1 € = 2 €

Finansieringsjustering = 0,991 punkter (legges til knock-out-nivået)

Nytt knock-out-nivå = 1,09830 + 0,0000991 = 1,0983991

Total kostnad (hvis knock-out-nivå utløses) = åpningspris + knock-out-premien = 170 € + 2 € = 172 €

Eksempel:

Du kjøper 10 EUR/USD put kontrakter til en verdi av 1 $ per kontrakt.

Tom-next-renten er 0,34 for salg/0,39 for kjøp

Lukkingskursen til spotkontrakten er 1,0650

Verdi = 10 650 x 0,3 % ÷ 360 = 0,08875

Swaprente = 0,34 – 0,08875 = 0,25 (avrundet)

Kostnad = 1 x 10 $ x 0,25 = 2,50 $ kreditt*

*Dette er en kreditt siden kjøpsrenten er lavere enn salgsrenten og du holder en short-posisjon.

Eksempel:

Du er short en standard EUR/USD-kontrakt

Kontraktens verdi er 10 $

Tom-next-renten er 0,34 for salg/0,39 for kjøp

Lukkingskursen til spotkontrakten er 1,0650

Verdi = 10 650 x 0,3 % ÷ 360 = 0,08875

Swaprente = 0,34 – 0,08875 = 0,25 (avrundet)

Kostnad = 1 x 10 $ x 0,25 = 2,50 $ kreditt*

*Dette er en kreditt siden kjøpsrenten er lavere enn salgsrenten og du holder en short-posisjon

Råvarer

Turbo24 Barrier CFDer

Kursene for råvarer på cash-CFDer og barriers skapes ved å bruke de to mest likvide futureskontraktene. Dette resulterer i en naturlig bevegelse mellom de to kontraktprisene og inkluderer også en justering for daglig finansieringskostnad. Deretter vil du enten få overført eller trukket beløpet avhengig om posisjonen din er long eller short og om prisen på den neste futureskontrakten er høyere eller lavere.

For å finne ut mer om hvordan vi prissetter råvarene våre kan du klikke her.

Finansiering av råvarer baseres på markedets såkalte «cost of carry», en holdekostnad, pluss en administrasjonsavgift på 3 % per år.

Vennligst merk at for alle posisjoner som holdes etter kl. 23.00 (norsk tid) på fredager vil bli justert for tre dagers finansiering for å dekke helgen.

Formel:

Daglig finansieringskostnad blir gjort rede for gjennom en liten daglig justering i knock-out-nivået ditt (en satt årlig rente på 3 % pluss eller minus den relevante tom-next-renten eller annen gjeldende rente).

For long-Turbo24 vil knock-out-nivået bevege seg oppover over tid. For short-Turbo24 vil det motsatte skje.

For long-turboer på råvarer gjelder den følgende formelen:

Daglig finansieringskostnad = knock-out-nivå x [administrasjonsavgift (n/365)]

For short-turboer på råvarer gjelder følgende formelen:

Daglig finansieringskostnad = knock-out-nivå x [administrasjonsavgift (n/365)]

Administrasjonsavgift: 3 %

n = 1 fra mandag til torsdag

n = 3 på fredag

Formel:

Denne formelen består av tre steg:

 1. Base (den daglige bevegelsen langs futures-kurven)

(P3 – P2) ÷ (T2 – T1)

T1 = utløpsdato for forrige «front future»

T2 = utløpsdato for «front future»

P2 = pris på «front future»

P3 = pris på «next future»

 1. IGs kostnad

Pris x 3 % ÷ 360

 1. Justering

Antall kontrakter x verdi per kontrakt x (base + IGs kostnad)

Formel:

Denne formelen består av tre steg:

 1. Base (den daglige bevegelsen langs futures-kurven)

(P3 – P2) ÷ (T2 – T1)

T1 = utløpsdato for forrige «front future»

T2 = utløpsdato for «front future»

P2 = pris på «front future»

P3 = pris på «next future»

 1. IGs kostnad

Pris x 3 % ÷ 360

 1. Justering

Antall kontrakter x verdi per kontrakt x (base + IGs kostnad)

Eksempel:

La oss si at du går long med én turbowarrant på Oil - US Crude som handles til medianprisen 6 085 og har ett knock-out-nivå på 5 905 (180 punkter unna). Knock-out-nivået justeres etter samme finansieringsbeløp som om du handlet det udaterte instrumentet.

For turbowarranter der du er long blir finansieringsbeløpet lagt til knock-out-nivået. For short-turboer så trekkes den fra.

Prisen til «back month contract» = 6 092

Prisen til «front month contract» = 6 084

Dager mellom utløp = 34

Base = (6084 - 6092)/34 = 0,235 punkter

Administrasjonsavgift = 3 % x 6085/365 = 0,417 punkter

Åpningsprisen (forskjellen mellom verdien til det underliggende markedet og knock-out-nivået) = 180 punkter x 1 € = 180 €

Knock-out-premien (kan endres før posisjonen åpnes) = 2 punkter x 1 € = 2 €

Finansieringsjustering = base + administrasjonsavgift = -0,235 + 0,417 = 0,182

Nytt knock-out-nivå = 5 905 + 0,182 = 5905,182

Total kostnad (hvis knock-out-nivå utløses) = åpningspris + knock-out-premien = 180 € + 2 € = 182 €

Eksempel:

La oss si at du har kjøpt 10 kontrakter av Oil - US Crude barrier put til en verdi av 1 $ per kontrakt

T2 – T1 = 31 dager

P2 pris er 4700

P3 pris er 4770

Base = (4770 - 4700) ÷ 31 = 2,258 £

IGs kostnad = 4700 x 3 % ÷ 365 = 0,386 £

Justering = 10 £ x (2,258 £ - 0,386 £) = 18,72 £*

* 19,36 £ vil bli kreditert kontoen din dersom du har en short-posisjon og prisen på neste futureskontrakt er høyere.

Eksempel:

Du er short en kontrakt til 10 $ på Oil – US Crude

T2 – T1 = 31 dager

P2 pris er 4700

P3 pris er 4770

Base = (4770 - 4700) ÷ 31 = 2,258 £

IGs kostnad = 4700 x 3 % ÷ 365 = 0,386 £

Justering = 10 £ x (2,258 £ - 0,386 £) = 18,72 £*

* 19,36 £ vil bli kreditert kontoen din dersom du har en short-posisjon og prisen på neste futureskontrakt er høyere.

Kryptovaluta

CFD

Den daglige finansieringskostnaden for Bitcoin og Crypto 10 er 0,0417 % (15 % per år). For Ether/Bitcoin Cash og Bitcoin Cash/Bitcoin er den daglige finansieringskostnaden 0,0208 % (7,5 % per år). For andre kryptovalutaer er den daglige finansieringskostnaden 0,0556 % (20 % per år). De som åpner long-posisjoner vil få denne kostnaden debitert, mens de som holder short-posisjoner vil få en kreditt av den gjeldende kostnaden. I tillegg har vi en administrasjonsavgift på 0,02778 (10 % per år) for Bitcoin, 0,04167 % (15 % per år) for Ether/Bitcoin Cash og Bitcoin Cash/Bitcoin og 0,0208 % (7,5 % per år) for alle andre kryptovalutaer og Crypto 10 indeksen. Disse må betales av både de som går long og de som går short.

Formel:

Long-posisjon:

Antall kontrakter x verdi per kontrakt x pris x (IGs administrasjonsavgift + daglig finansieringskostnad)

Short-posisjon:

Antall kontrakter x verdi per kontrakt x pris x (IGs administrasjonsavgift - daglig finansieringskostnad)

Eksempel:

Du åpner en short-posisjon på 20 litecoin-kontrakter

Kontraktens verdi er 1 $

Den nåværende prisen ligger på 31,26

Kostnad = (20 x 1 $ x 31,26) x (0,0208 % – 0,0556 %)

= 625,20 $ x -0,0348 %

= -0,2175 $ debet
Daglig finansieringskostnad for følgende instrumenter blir regnet ut på samme måte som udaterte råvarekontrakter:

EU Volatility Index, French OAT, German Bobl/Bund/Buxl/Schatz, Italian BTP, Japanese Government Bond, UK Long Gilt, US 2-Year/5-Year/10-Year T-Note, US Dollar Basket, US Treasury Bond, US Ultra Treasury Bond, Volatility Index.

Prisene for disse cash-CFD-posisjonen på disse markedene skapes ved bruk av de to mest likvide futureskontraktene. Dette resulterer i en naturlig bevegelse mellom de to kontraktprisene og inkluderer også en justering for daglig finansieringskostnad. Deretter vil du enten få overført eller trukket beløpet avhengig om posisjonen din er long eller short og om prisen på den neste futureskontrakten er høyere eller lavere.

Finansiering baseres på markedets såkalte «cost of carry», en holdekostnad, pluss en administrasjonsavgift på 3 % per år.

Vennligst merk at for alle posisjoner som holdes etter kl. 23.00 (norsk tid) på fredager vil bli justert for tre dagers finansiering for å dekke helgen.

Andre markeder
Formel:

Denne formelen består av tre steg:

1. Base (den daglige bevegelsen langs futures-kurven)

(P3 – P2) ÷ (T2 – T1)

T1 = utløpsdato for forrige «front future»

T2 = utløpsdato for «front future»

P2 = pris på «front future»

P3 = pris på «next future»

2. IGs kostnad

Pris x 3 % ÷ 360/365

3. Justering

Antall kontrakter x verdi per kontrakt x (base + IGs kostnad)

365-dagers divisor for FTSE 100 og andre GBP, SGD og ZAR denominerte markeder. 365-dagers divisor vil også gjelde for alle råvarer denominert i CNH.

360-dagers divisor for alle andre markeder.

Eksempel:

Du går short 100 kontrakter på Volatility Index

Kontraktens verdi er 100 £

T2 - T1 = 31 dager

P2 pris er 15,50

P3 pris er 16,50

Base = (16,50 - 15,50) ÷ 31 = 0,03 £

IGs kostnad = 15,50 x 3 % ÷ 365 = £0,001

Justering = £100 x (£0,03 - £0,001) = £2,9*

* 2,9 £ vil bli kreditert kontoen din dersom du har en short-posisjon og prisen på neste futureskontrakt er høyere.