CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.

Hva er produktinformasjonen til råvarer?

Oppdag et unikt utvalg råvarer å trade med, inkludert 27 store markeder, uten bestemte utløp. Du vil kunne dra nytte av smale råvarespreader på markedet med ingen forsikringskostnad.

Last ned alle marginkrav for råvarer her:

Nivåindelt marginkrav for råvarer (ikke-profesjonelle) (1MB)

Nivåindelt marginkrev for råvarer (profesjonelle) (1MB)

Få råvarekurser i realtid, søk på markedet ditt og les mer om å trade råvarer hos IG gjennom nettsiden vår.

 • Energier
 • Metaller
 • Andre markeder
 • Myke råvarer
 • Merknader til tabellen

Alle kontraktene har ingen fast utløpsdato.

Energi informasjonstabell

Kontrakt

Verdien av en kontrakt (per fulle punkt)

Kontrakt spread[1]

Premium for garantert stop

Marginkrav (per kontrakt)[4]

Marginkrav for profesjonelle kunder
per kontrakt

Oil - Brent Crude 10 $ 2,8 3 10 % 1,35 %
Oil - US Crude 10 $ 2,8 3 10 % 1,35 %
Heating Oil 4,20 $ 20 20 10 % 1,35 %
Carbon Emissions 10 $ 3 30 10 % 9,00 %
London Gas Oil 100 $ 0,6 0,6 10 % 2,25 %
Natural Gas 10 $ 3 20 10 % 3,15 %
No Lead Gasoline 4,20 $ 30 20 10 % 1,35 %

Metall informasjonstabell

Kontrakt

En kontrakt betyr

Verdi per kontrakt (per hele punkt)

Kontrakt spread[1]

Premium for garantert stop

Marginkrav (per kontrakt)

Marginkrav for profesjonelle kunder
(per kontrakt)

Spot Gold 100 troy oz 100 $ 0,3 0,3 5 % 0,45 %
Spot Silver 5 000 troy oz 50 $ 2 2 10 % 1,80 %
Spot Palladium 100 troy oz 100 $ 1,2 2 10 % 2,70 %
Spot Platinum 50 troy oz 50 $ 1,8 1,5 10 % 1,80 %
High Grade Copper 25 000 lbs 2,50 $ 20 30 10 % 1,80 %
Iron Ore 100 metric tonnes 100 CNH 4,5 3 10 % 4,50%

Andre markeder

Indeks [1]

Verdi per kontrakt
Standard / Mini [1]

Åpningstider[2]

Spread [3]

Premium for garantert stop [4]*

Marginkrav
per kontrakt [5]
Standard / Mini

Marginkrav for profesjonelle kunder
per kontrakt [6]
Standard / Mini

US Dollar Basket - Undated 10 $ / 5 $

02.00-23.00

5 10 % 10 % 1,00 %

US Dollar Basket

10 $ / 5 $ 02.00-23.00 8* 10 10 % 1,00 %

US Dollar Basket
Siste handelsdag: Fredag før den tredje onsdagen i kontraktsmåned. Oppgjør: Basert på sluttkursen av "US Dollar Index futures contract on NYBOT" på vår siste handelsdag. Handelsmåneder: mars, juni, september, desember.

Alle kontraktene har ingen fast utløpsdato.

Myke råvare informasjonstabell

Kontrakt

Verdien av en kontrakt (per hele punkt)

Kontrakt spread[1]

Premium for garantert stop

Marginkrav (per kontrakt)[4]

Marginkrav for profesjonelle kunder
(per kontrakt)

Cocoa (London) 10 £ 3 4 10 % 2,70 %
Cocoa (US) 10 $ 4 5 10 % 4,05 %
Coffee Robusta 10 $ 3 6 10 % 2,70 %
Coffee Arabica 3,75 $ 20 20 10 % 3,15 %
Orange Juice 1,5 $ 24 40 10 % 2,25 %
Cattle (Feeder) 5 $ 14 30 10 % 2,25 %
Cattle (Live) 4 $ 12 30 10 % 1,80 %
Lean Hogs 4 $ 10 30 10 % 3,15 %
Cotton 5 $ 15 15 10 %

1,80 %

COM 50 € 0,7 2 ikke lengre tilgjengelig ikke lengre tilgjengelig
Lumber 1,10 $ 60 80 10 % 2,70 %
Sugar No.5 50 $ 0,6 0,8 10 % 2,70 %
Sugar No.11 World 11,20 $ 3 4 10 % 1,80 %
Wheat (London) 100 £ 3 4 10 % 1,80 %
Milling Wheat 50 € 0,4 1 ikke lengre tilgjengelig ikke lengre tilgjengelig
Wheat (Chicago) 50 $ 0,6 1,5 10 % 1,35 %
Corn 50 $ 0,6 1,5 10 % 2,25 %
Oats 50 $ 0,6 1,5 10 % 2,70 %
Rough Rice 2 $ 20 40 10 % 2,25 %
Soyabeans 50 $ 1,2 2 10 % 1,35 %
Soyabean Meal 1 $ 40 50 10 % 2,70 %
Soyabean Oil 6 $ 6 8 10 %

1,80 %

Crude Palm Oil 25 MYR 12 10 10 % 9 %

Dersom du er en kunde av IG Europe GmbH og Kundeavtalen om margintrading blir annullert i henhold til instruksjonen om annullering slik den fremstår i kundeavtalen, vil ingen av Transaksjonene som allerede er inngått under denne avtalen bli annullert, men stengt under de relevante vilkårene i Kundeavtalen om margintrading som skal fortsette å være gjeldende for slike stengninger sammen med disse Produktdetaljene, uavhengig av annulleringen av en slik avtale.

Notater tilhørende de bokstaver eller tall du ser i parentes i tabellene finner du nedenfor:

1. Spreader kan variere, spesielt i volatile markedsforhold. Dersom den underliggende markedsspreaden øker betraktelig kan spreaden vår øke.

2. Råvare-renter er basert på markedets «cost of carry», inkludert en admin gebyr på 2,5 % per annum.

3. For Spot Gold og Spot Silver er over natten finansiering basert på tom-next spreaden inkludert en admin gebyr på 0,8 % per år.

4. Vær oppmerksom på at nivåinndelt marginkrav gjelder; dette betyr at høyere marginkrav kan være nødvendig for større posisjoner. Se vår marginside for flere detaljer. Du kan finne de nivåinndelte marginkravene for hvert instrument gjennom «Flere detaljer»-seksjonen i plattformen vår.

5. Live Cattle, Feeder Cattle og Lean Hogs åpner kl. 15.05 (London tid) på mandager i en normal virkeuke, og stenger på fredager kl. 19.55 (London tid).

6. Lumber åpner kl. 15.00 (London tid) på mandager i en normal virkeuke til kl. 03.00 (London tid). Markedet vil stenge tidlig på fredager kl. 19.55 (London tid). Vær oppmerksom på at det er en pause hver dag mellom kl. 22.00 og 23.00 (London tid).

7. Profesjonelle kunder er unntatt regulatoriske giringsbegrensninger som gjelder for ikke-profesjonelle kunder, og kan dermed trade med lavere marginkrav. For å lese mer og sjekke om du møter kravene, besøk siden vår om Profesjonell trading.

Spreader fra 0,5 punkt på populære råvarefutures

 • Energi
 • Metaller
 • Myke råvarer

Alle kontrakter utløper ved gitte fremtidige datoer og gjøres opp i kontanter; vi gir deg vår egen kjøps/salgsspread basert på underliggende olje-og gasspris.

Merk: Vi tilbyr miniversjoner av alle energi futureskontrakter på 50 % av hovedkontraktstørrelsen og marginkrav (25 % for naturgass).

Kontrakt og åpningstider (London tid)

Verdi per kontrakt
(per indekspunkt)

Kontrakt spread [2]

Premium for garantert stop

Marginkrav (per kontrakt)[9]

Marginkrav for profesjonelle kunder

Kontraktsmåneder og siste handelsdag [5]

Oil - US Crude
24 timer
(utenom 22.00-23.00)
10 $ 6 3 10 % 1,35 % Nåværende og neste måneds 4. virkedag før den 25. forrige måneden
Oil - Brent Crude
01.00-23.00
10 $ 6* 3 10 % 1,35 % Trading skal opphøre ved utløpet av den angitte oppgjørsperioden på dagen før den siste virkedagen i den andre måneden forut for den aktuelle kontraktsmåned
Heating Oil
24 timer (utenom 22.00-23.00)
4,20 $ 30 20 10 % 1,35 % Nåværende og neste måneds
nest siste virkedag i forrige måned
No Lead Gasoline
24 timer (utenom 22.00-23.00)
4,20 $ 30 20 10 % 1,35 % Nåværende og neste måneds
nest siste virkedag i forrige måned
Natural Gas
24 timer (utenom 22.00-23.00)
10 $ 20 20 10 % 3,15 % Nåværende og neste måneds 4. handelsdag før første kalenderdag i kontraktamåneden
Gas Oil
01.00-23.00
100 $ 1* 0,6 10 % 2,25 % Nåværende og neste måneds 3. virkedag før den 14. dagen i kontraktamåneden
Carbon Emissions
07.00-17.00
10 € 6* n/a 10 % 9,00% Mar, jun, sep, des
Handelsdagen før 3. fredagen i kontraktsmåneden

Merknader til tabellen

Alle instrumenter som er beskrevet på dette nettstedet er Contracts For Difference (CFD). Våre energikontrakter gir deg eksponering mot endringer i energipriser, men de forekommer som kontantoppgjør og kan ikke resultere i levering av vare eller instrument.

1. Våre energikontrakter gir kunden eksponering mot endringer i verdien av futureskontrakten, men kan ikke føre til levering av vare eller instrument fra eller til kunden.

2. a) CFDer på energifutures er oppgitt som en referanse til tilsvarende utløpskontrakt på det underliggende futuresmarkedet. Vi vil ikke bruke noen vekting eller bias til våre kurskilder.

b) Spreader er gjenstand for variasjon, spesielt under volatile markedsforhold. Våre handelsspreader kan endres for å reflektere tilgjengelig likviditet under ulike tider av døgnet. Vår normale spread er vist i tabellen.

c) Handelsspreaden kan tilbys som en fast eller variabelt beløp. Dersom variable spreader er i bruk vil spreaden vist i tabellen være beløpet av IG spreaden lagt til den underliggende future markedsspreaden. Enhver variabel handelsspread er merket med en stjerne (*).

d) Vi vil ikke belaste noen ekstra kurtasje med mindre vi varsler deg skriftlig.

3. Du belastes med en begrenset risiko-premie hvis ditt garanterte stopploss utløses i transaksjon med begrenset risiko. Den potensielle premien vises i ordrevinduet og kan være en del av marginkravet din når du tilknytter stoppet. Merk at premier kan endres, særlig mot helger og under volatile markedstilstander.

4. Posisjoner som ikke allerede er stengt av kunden utløper automatisk, enten på det offisielle oppgjøret av kontrakten publisert av børsen, eller på offisiell børsslutt siste handelsdag, avhengig av hva som kommer først.

5. Den siste handelsdagen vist i tabellen sammenfaller ikke alltid med siste handelsdag på den aktuelle børsen.

6. Med mindre annet er kommet til enighet om med IG, vil posisjoner rulles over til en senere dato som standard. For de fleste posisjoner, før posisjonen automatisk lukkes, kan kunden be om at posisjonen ikke rulles over til en senere dato. Å rulle over en posisjon innebærer lukking av den gamle posisjonen og åpning av en ny posisjon. Vi vil normalt prøve å kontakte kunden kort tid før en posisjon utløper og tilby muligheten til å rulle posisjonen over. Vi kan derimot ikke påta oss å gjøre dette i alle tilfeller, og det forblir kundens ansvar å kommunisere sine preferanser for alle posisjoner før utløp.

7. Posisjoner som ikke stenges av kunden utløper automatisk med spread på følgende grunnlag:

 • Råolje, fyringsolje, naturgass og blyfri bensin basert på sluttkurs for den aktuelle terminkontrakt på NYMEX på vår siste handelsdag.
 • Brent Crude, Gas Oil og Carbon Emissions: basert på sluttkurs for den aktuelle futureskontrakten på ICE på siste handelsdag.

8. Når du handler i en annen valuta enn din basisvaluta vil gevinst eller tap bli realisert i denne valutaen, men konvertert til norske kroner før de blir lagt til kontoen din. Dette gjelder også for eventuelle justeringer som finansieringsgebyrer, kurtsje og utbytte som oppstår i løpet av tiden posisjonen er åpen.

9. Vær oppmerksom på at nivåinndelste marginkrav benyttes; dette betyr at høyere marginer kan kreves for større posisjoner. Marginkrav representerer en prosentandel av den totale posisjonens verdi, og kan variere avhengig av hva slags kontotype du har. Du finner gjeldende nivåinndelte marginkrav under Info i handelsplattformen. Se våre nivåinndelte marginkrav for mer informasjon.

10. Profesjonelle kunder er unntatt regulatoriske giringsbegrensninger som gjelder for ikke-profesjonelle kunder, og kan dermed trade med lavere marginkrav. For å lese mer og sjekke om du møter kravene, besøk siden vår om Profesjonell trading.

Metaller (futureskontrakter)

Våre futureskontrakter utløper ved et gitt tidspunkt i fremtiden.

Merk: Vi tilbyr miniversjoner av alle metall futureskontrakter til 20 % av standardkontraktens størrelse og marginkrav (33 % for gull).

Kontrakt og åpningstider (London tid)

En kontrakt betyr

Verdi per kontrakt (per hele punkt)

Kontrakt spread [1]

Premium for garantert stop

Marginkrav (per contract)

Marginkrav for profesjonelle kunder

Siste handelsdag
[6]

Gold
24 timer unntatt 22.00-23.00
100 troy oz 100 0,6 0,3 5 % 0,45 % Fjerde virkedag før første dag i kontraktsmåneden (9)
Silver
24 timer unntatt 22.00-23.00
5 000 troy oz 50 $ 3 2 10 % 1,80 % Nest siste virkedag i foregående måned
High Grade Copper
24 timer unntatt 22.00-23.00
25 000 lbs 2,50 $ 40 30 10 % 1,80 % To virkedager før første dag i kontraktsmåneden
Palladium
24 timer unntatt 22.00-23.00
100 troy oz 100 $ 2 2 10 % 2,70 % Nest siste virkedag i foregående måned
Platinum
24 timer unntatt 22.00-23.00
50 troy oz 50 $ 2 1,5 10 % 1,80 % Fjerde fredagen i forrige måned

Merknader til tabellen

Våre metallkontrakter er en spesiell form for CFD, som gir deg eksponering mot endringer i metallpriser. De leveres som kontanter og kan ikke føre til levering av underliggende metall.

1. a) CFDer på metallfutures er oppgitt som en referanse til tilsvarende utløpskontrakt på det underliggende futuresmarkedet. CFDer på spot metaller er oppgitt basert på det underliggende markedet tilgjengelig for oss fra bankene og likviditetstilbydere som vi handler med. Vi vil ikke bruke noen vekting eller bias til våre kurskilder.

b) Spreader er gjenstand for variasjon, spesielt under volatile markedsforhold. Våre handelsspreader kan endres for å reflektere tilgjengelig likviditet under ulike tider av døgnet. Vår normale spread er vist i tabellen.

c) Handelsspreaden kan tilbys som en fast eller variabelt beløp. Dersom variable spreader er i bruk vil spreaden vist i tabellen være beløpet av IG spreaden lagt til den underliggende future markedsspreaden. Enhver variabel handelsspread er merket med en stjerne (*).

d) Vi vil ikke belaste noen ekstra kurtasje med mindre vi varsler deg skriftlig.

2. For transaksjoner med begrenset risiko belastes en premie for risikoreduksjon ved åpning.

3. Den minste transaksjonsstørrelsen starter vanligvis på en kontrakt. Under Info i handelsplattformen kan du se hva minimumsstørrelsen er. Så lenge denne minimumsstørrelsen oppfylles, kan transaksjoner være i brøkdeler av kontrakter.

4. Vi tilbyr handler på spot-metaller 24 timer i døgnet (unntatt mellom kl. 22.00-23.00), vanligvis fra kl. 23.00 (London tid) på søndag til kl. 22.00 (London tid) på fredag. Futureskontrakter kan handles inntil kl. 22.00 (London tid) på fredager.

5. For transaksjoner i spot-metaller beregnes finansieringsjusteringer daglig og bokføres kundens konto daglig. Finansieringsjusteringer er beregnet basert på den aktuelle tom-next spread, inkludert en admin gebyr på 0,3 % per annum. En justering er beregnet på alle posisjoner åpnet før kl. 22.00 (London tid). For uedle metalltransaksjoner blir finansieringsjusteringer beregnet basert på den relevante carry kostnaden, inkludert en admin gebyr på 2,5 % per annum.

6. Posisjoner i gull, sølv og High Grade kobberfutures, som ikke allerede er stengt av kunden, utløper automatisk til sluttkurs på futureskontrakten for det aktuelle metallet på COMEX på vår siste handelsdag.

Posisjoner på Palladium-og Platinumfutures, som ikke allerede er stengt av kunden, utløper automatisk til sluttkurs på futureskontrakten for det aktuelle metallet på NYMEX på vår siste handelsdag.

Futureskontrakten som fremstiller et futuresmetall er angitt i navnet på metall futureskontrakten (e.g. DEC15).

7. Med mindre annet er kommet til enighet om med IG, vil posisjoner rulles over til en senere dato som standard. For de fleste posisjoner, før posisjonen automatisk lukkes, kan kunden be om at posisjonen ikke rulles over til en senere dato. Å rulle over en posisjon innebærer lukking av den gamle posisjonen og åpning av en ny posisjon. Vi vil normalt prøve å kontakte kunden kort tid før en posisjon utløper og tilby muligheten til å rulle posisjonen over. Vi kan derimot ikke påta oss å gjøre dette i alle tilfeller, og det forblir kundens ansvar å kommunisere sine preferanser for alle posisjoner før utløp.

8. I tilfeller der oppgjørsdato for gull (futures) faller (som spådd i tabellens regel) på en fredag ​​eller på en helligdag i USA, avsluttes kontrakten dagen før.

9. Når du handler i en annen valuta enn din basisvaluta, blir gevinst eller tap realisert i denne valutaen og vil bli lagt til kontoen din i denne valutaen. Som standard, vil vi automatisk, og på daglig basis, konvertere positiv eller negativ saldo i en annen valuta enn din basisvaluta til din basisvaluta. Du kan endre dette via telefon eller på plattformen.

10. Profesjonelle kunder er unntatt regulatoriske giringsbegrensninger som gjelder for ikke-profesjonelle kunder, og kan dermed trade med lavere marginkrav. For å lese mer og sjekke om du møter kravene, besøk siden vår om Profesjonell trading.

Våre råvarekontrakter tilbyr eksponering mot endringer i råvarepriser.

Alle våre kontrakter utløper på en bestemt dato i fremtiden og forekommer i kontantoppgjør. Vi stiller egnekjøps-/salgsspreads basert på underliggende råvare.

Merk: Vi tilbyr miniversjoner av alle våre råvare futureskontrakter til 20 % eller 50 % av standard kontraktstørrelse og margin. Se punkt 8 for mer informasjon.

Kontrakt og åpningstider (London tid)

Verdi per kontrakt (per hele punkt)

Kontrakt spread [2]

Premium for garantert stop

[11]

Marginkrav (per kontrakt)

Marginkrav for profesjonelle kunder
(per kontrakt)

Kontraktsmåneder og siste handelsdag

Cattle (Feeder)
Chicago
14.30-19.05
5 $ 20 30 10 % 2,25%

Jan, Mar, Apr, May, Aug, Sep, Okt, Nov

Siste virkedag i forrige måned

Cattle (Live)
Chicago
14.30-19.05
4 $ 20 30 10 % 1,80 %

Feb, Apr, Jun, Aug, Okt, Des

Siste virkedag i forrige måned

Cocoa (London)
London
09.30-16.50
10 £ 4* 4 10 % 2,70 %

Mar, Mai, Jul, Sep, Des

Femte virkedag i måneden for kontraktsinngåelse

Cocoa (US)
New York
09.45-18.30
10 $ 8* 5 10 % 4,05 %

Mar, Mai, Jul, Sep, Des

Andre fredag eller forrige virkedag i forrige måned

Coffee Arabica
New York
09.15-18.30
3,75 $ 40* 20 10 % 3,15 %

Mar, Mai, Jul, Sep, Des

Andre fredag eller forrige virkedag i forrige måned

Coffee Robusta
London
09.00-17.30
10 $ 4* 6 10 % 2,70 %

Mar, May, Jul, Sep, Des

Nest siste virkedag i foregående måned

Corn
Chicago
01.00-13,45
14.30-19.20
50 $ 1 1,5 10 % 2,25 %

Mar, May, Okt, Jul, Des

Tredje fredag i forrige måned

Cotton
New York
02.00-19.20
5 $ 25* 15 10 % 1,80 %

Feb, Apr, Jun, Jul, Aug, Okt, Des

Siste virkedag i forrige måned

Lean Hogs
Chicago
14.30-19.05
4 $ 15 30 10 % 3,15 % Jan, Mar, Mai, Jul, Sep, Nov
Siste virkedag i forrige måned

Lumber
Chicago
15.00-22.00

23.00-03.00

1,10 $ 100 80 10 % 2,70 %

Jan, Mar, Mai, Jul, Sep, Nov

Siste virkedag i forrige måned

Milling Wheat
Paris
09.45-17.30
50 € 1* 1 ikke lengre tilgjengelig ikke lengre tilgjengelig

Jan, Mar, Mai, Jul, Sep, Nov

Siste virkedag i forrige måned

Oats
Chicago
01.00-13.45
14.30-19.20
50 $ 1 1,5 10 % 2,70 %

Mar, Mai, Jul, Sep, Des

Nest siste virkedag i foregående måned

Orange Juice
New York
13.00-19.00
1,5 $ 40* 40 10 % 2,25 %

Jan, Mar, Mai, Jul, Sep, Nov

Siste virkedag i forrige måned

COM
Paris
09.45-17.30
50 € 1* 2

ikke lengre tilgjengelig

ikke lengre tilgjengelig

Mai, Aug, Nov

Nest siste virkedag i forrige måned

Rough Rice
Chicago
01.00-03.00
14.30-19.20
2 $ 40 40 10 % 2,25 %

Jan, Mar, Mai, Jul, Sep, Nov

Nest siste virkedag i foregående måned

Soyabeans
Chicago
01.00-13.45
14.30-19.20
50 $ 2 2 10 % 1,35 %

Jan, Mar, Mai, Jul, Aug, Sep, Okt, Des

Nest siste virkedag i

Soyabean Meal
Chicago
01.00-13.45
14.30-19.15
1 $ 80 50 10 % 2,70 %

Jan, Mar, Mai, Jul, Aug, Sep, Okt, Des

Nest siste virkedag i foregående måned

Soyabean Oil
Chicago
01.00-13.45
14.30-19.15
6 $ 10 8 10 % 1,80 %

Jan, Mar, Mai, Jul, Aug, Sep, Okt, Des

Nest siste virkedag i foregående måned

Sugar No. 5
London
08.45-17.55
50 $ 0,8* 0,8 10 % 3,60%

Mar, Mai, Aug, Okt, Des

Første fredagen i forrige kontraktsmåned

Sugar No. 11 World
New York
08.30-18.00
11,20 $ 5* 4 10 % 2,70%

Mar, Mai, Jul, Okt

Nest siste virkedag i forrige måned

Wheat (Chicago)
Chicago
01.00-13.45
14.30-19.15
50 $ 1 1,5 10 % 1,35 %

Mar, Mai, Jul, Sep, Des

Nest siste virkedag i foregående måned

Wheat (London)
London
9.30-17.28
100 £ 0,5* 0,3 10 % 1,80 %

Mai, Nov

Tredje fredag i forrige måned

Alle instrumenter beskrevet på denne nettsiden er "Contracts for Difference" (CFD). Våre kontrakter gir deg eksponering mot endringer i råvarepriser, men de forekommer i kontantoppgjør og kan ikke resultere i levering av vare eller instrument.

1. Våre CFDer på råvarer gir kunden eksponering mot endringer i verdien av en futureskontrakt, men kan ikke føre til levering av vare eller instrument fra eller til kunden.

2. a) CFDer på råvarefutures er oppgitt som en referanse til tilsvarende utløpskontrakt på det underliggende futuresmarkedet. Vi vil ikke bruke noen vekting eller bias til våre kurskilder.

b) Spreader er gjenstand for variasjon, spesielt under volatile markedsforhold. Våre handelsspreader kan endres for å reflektere tilgjengelig likviditet under ulike tider av døgnet. Vår normale spread er vist i tabellen.

c) Handelsspreaden kan tilbys som en fast eller variabelt beløp. Dersom variable spreader er i bruk vil spreaden vist i tabellen være beløpet av IG spreaden lagt til den underliggende future markedsspreaden. Enhver variabel handelsspread er merket med en stjerne (*).

d) Vi vil ikke belaste noen ekstra kurtasje med mindre vi varsler deg skriftlig.

3. Posisjoner som ikke allerede er stengt av kunden, utløper automatisk med spread på følgende grunnlag:

 • Coffee Arabica, US Cocoa, US Sugar No.11, US Cotton og Orange Juice: basert på oppgjørsprisen for den aktuelle futureskontrakten på NYBOT på vår siste handelsdag
 • Chicago Wheat, Corn, Oats, Rough Rice, Soyabeans, Soyabean Oil og Soyabean Meal: basert på oppgjørsprisen for den aktuelle futureskontrakten på CBOT på vår siste handelsdag
 • Live Cattle, Feeder Cattle, Lean Hogs og Lumber: basert på oppgjørsprisen for den aktuelle futureskontrakten på CME på vår siste handelsdag
 • Milling Wheat og Rapeseed: basert på oppgjørsprisen for den aktuelle futureskontrakten på Euronext på vår siste handelsdag

4. Den siste handelsdagen vist i tabellene vil ikke alltid samsvare med den siste handelsdagen på den aktuelle børsen.

5. Med mindre annet er kommet til enighet om med IG, vil posisjoner rulles over til en senere dato som standard. For de fleste posisjoner, før posisjonen automatisk lukkes, kan kunden be om at posisjonen ikke rulles over til en senere dato. Å rulle over en posisjon innebærer lukking av den gamle posisjonen og åpning av en ny posisjon. Vi vil normalt prøve å kontakte kunden kort tid før en posisjon utløper og tilby muligheten til å rulle posisjonen over. Vi kan derimot ikke påta oss å gjøre dette i alle tilfeller, og det forblir kundens ansvar å kommunisere sine preferanser for alle posisjoner før utløp.

6. Bare likvide måneder vil til enhver tid være tilgjengelig.

7. Vi tilbyr miniversjoner av våre råvarekontrakter - med forholdsmessig reduserte marginkrav - i følgende størrelser.

 • 20% av standardkontrakt: London Cocoa, London Coffee, London Sugar, London Wheat, Milling Wheat, Rapeseed
 • 50% av standardkontrakt: US Cocoa, US Coffee, US Sugar, Orange Juice, Corn, Oats, US Wheat, Soyabeans, Soyabean Meal, Soyabean Oil, Rough Rice, Feeder Cattle, Live Cattle, Lean Hogs, Cotton, Lumber

8. Når du handler i en annen valuta enn din basisvaluta vil din fortjeneste eller tap bli realisert i denne valutaen. Som standard praksis vil vi deretter umiddelbart konvertere dette tilbake til basisvaluta.

9. Vær oppmerksom på at nivåinndelt sikkkerhetskrav brukes. Det betyr at høyere sikkerhetskrav kan kreves for store posisjoner. Se vår marginer for mer informasjon.

10. Kontrakter på Lumber er tilgjengelig for handel fra 15.00 (London tid) på mandag i en normal uke til 03.00 (London tid). Børsslutt i samme uke stenger tidlig fredag klokken 19.55 (London tid). Merk at det er en pause hver dag mellom 16.00 og 17.00 (London tid).

11. Profesjonelle kunder er unntatt regulatoriske giringsbegrensninger som gjelder for ikke-profesjonelle kunder, og kan dermed trade med lavere marginkrav. For å lese mer og sjekke om du møter kravene, besøk siden vår om Profesjonell trading.

Relaterte spørsmål

Bli en bedre trader

Bli en bedre trader med IG Academy. Ta engasjerende steg-for-steg-kurs og delta på webinarer ledet av eksperter.