CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Fundamental analys definition

Vad är fundamental analys?

Fundamental analys är en metod för att bedöma det reella värdet av en tillgång och analysera faktorerna som påverkar det framtida priset. Den här typen av analys grundar sig på externa händelser och influenser och utifrån finansiella resultat och branschtrender.

Fundamental analys är en de två huvudsakliga typerna av marknadsanalys. Den andra är teknisk analys. Tekniska traders får all information de behöver från tillgångens diagram medan fundamentala traders räknar med faktorer utanför själva tillgångens prisrörelser.

Marknadsanalyser

Få senaste nytt och marknadsanalyser från våra egna experter.

Exempel på fundamental analys

Det finns många olika verktyg och tekniker som kan användas för att göra en fundamental analys, men de har delats in i två kategorier: ”top-down”-analys och ”bottom-up”-analys. En ”top-down”-analys har ett bredare perspektiv av ekonomin och startar med hela marknaden för att sedan snäva in på en specifik sektor, bransch och slutligen ett specifikt företag. Motsatsen gäller för ”bottom-up”-analys som börjar med en specifik aktie och därefter utvidgas för att omfatta alla faktorer som kan påverka priset.

Fundamental analys används till största delen för att värdera aktiepriser, men kan också användas för ett antal olika tillgångsslag som t.ex. obligationer och valutor.

Vilka verktyg som traders väljer att använda för att göra fundamental analys varierar beroende på vilken tillgång som handlas. En trader som handlar med aktier kan till exempel vilja titta på siffrorna i ett företags resultatrapport: intäkter, vinst per aktie, förväntad tillväxt eller vinstmarginaler. För valutor kan faktorerna komma från siffror som släppts av centralbankerna och som kan ge en insikt i ekonomins tillstånd.

Fördelar och nackdelar med fundamental analys

Fördelar med fundamental analys

Fundamental analys hjälper traders och investerare att samla korrekt information för att kunna ta välgrundade beslut om vilka positioner de ska öppna. Att grunda dessa beslut på finansiella uppgifter lämnar lite utrymme för personlig värdering.

Så istället för att fastställa entry- och exit-punkter, vill man med en fundamental analys förstå värdet på en tillgång så att traders får en mer långsiktig syn på marknaden. När en trader har kommit fram till ett numeriskt värde på en tillgång kan de jämföra det med den aktuell marknadskursen och bedöma om tillgången antingen är över- eller undervärderad. Målet är att göra vinst på korrigeringen.

Nackdelar med fundamental analys

Fundamental analys kan vara tidskrävande eftersom den kräver en analys av flera områden vilket kan göra processen mycket komplicerad.

Eftersom fundamental analys ger en långsiktig vy på marknaden lämpar sig inte resultaten som grund för snabba beslut. Traders som vill skapa en metod att följa för att öppna och stänga positioner på kort sikt kan istället behöva använda sig av en teknisk analys som lämpar sig bättre.

Det är också viktigt att begrunda vilka de värsta och bästa tänkbara resultaten skulle vara. Trots att fundamental analys erbjuder en bred vy av marknaden kan fortfarande negativa ekonomiska, politiska och rättsliga förändringar överraska marknaden

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy, vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.