Turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. Turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt.

Online trading
Online trading

Så kommer du i gång med onlinetrading

Lär dig att handla online med vår prisbelönta plattform och få tillgång till viktiga marknader, som aktier, index, utländsk valuta, råvaror med mera.1

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Lär dig mer om onlinetrading

Onlinetrading är ett sätt för traders med olika bakgrund och erfarenhet att få tillgång till ett stort antal av världens mest populära finansmarknader. När du handlar hos oss använder du börshandlade produkter (ETP:er), CFD:er (Contracts for Difference) eller barrier- och vanilla-optioner för att spekulera i prisrörelser för underliggande tillgångar – utan att någonsin äga själva tillgången.

Vid trading med börshandlade produkter kan du välja mellan att använda Turbo24 och någon av de andra produkterna för att få exponering mot en underliggande tillgång och följa din position dag för dag och under olika tidpunkter på dagen.

Du kan också använda CFD:er för spekulera på de underliggande tillgångarna vars kurs produkten följer. Traders som använder derivat äger aldrig den underliggande tillgången i sig, oavsett om det är en fysisk råvara som guld eller olja, en utländsk valuta eller ett värdepapper som företagsaktier.

Du kan också utforska trading med optioner för att exponera dig mot marknaden. Traders köper kontrakt som gör det möjligt för dem att handla på det framtida värdet på en marknad. Detta ger dem rätten, men inte skyldigheten, att handla på marknader till ett bestämt pris på eller före ett visst datum. Hos oss kan du handla med två typer av optioner: barrier-optioner och vanilla-optioner.

Så handlar du online

Hos oss kan du använda börshandlade produkter, CFD:er, barrier- och vanilla-optioner för att få tillgång till över 17 000 marknader, inklusive aktier, utländska valutor, kryptovalutor, index, råvaror, börshandlade fonder och obligationer. Du kan köpa "långa" eller "korta" warranter eller certifikat med hjälp av börshandlade produkter med hävstång, till exempel Turbo24, eller någon av våra andra produkter.

Exempelillustration som visar det nominella värdet som krävs för att öppna en position med Turbo24, knockout-nivån som du skulle välja och priset på den underliggande tillgången.
 • Handla med börshandlade produkter
 • CFD-trading
 • Handla med barrier- och vanilla-optioner

Handla med börshandlade produkter

När du handlar med börshandlade produkter väljer du mellan Turbo24 eller någon av våra andra produkter som du kan använda för att följa aktiernas rörelser från dag till dag och ställa in en knock-out-nivå som passar din riskbenägenhet.

Låt oss säga att den underliggande tillgången du vill handla på är Apple-aktier och att dess nuvarande värde är 100 euro per aktie. Om du tror att priset kommer att stiga kan du exponera dig genom att köpa en lång turbowarrant.

Nästa steg är att välja en knock-out-nivå, till exempel på 90 euro eftersom knock-out-nivån för turbowarranter i lång riktning måste ligga under det aktuella marknadspriset. Priset för din Turbo24 (exklusive kostnader och andra justeringar) blir: 100 – 90 = 10 euro. Detta är ditt initiala utlägg och det mesta du kan förlora på positionen.

Om din förutsägelse stämmer och priset på den underliggande tillgången stiger med 10 euro till 110 euro är det en ökning med 10 %. Din turbowarrant följer den här prisökningen punkt för punkt och är nu värd: 110 – 90 = 20 euro. Detta ger dig en 100 % vinst på din insats på 10 euro – tio gånger högre än vad du hade uppnått genom att handla den underliggande marknaden direkt.

Anta att din analys var felaktig, att marknaden går emot dig och faller från 100 euro till 90 euro. Priset hade nått knock-out-nivån och du förlorar din initiala insats på 10 euro men inte mer än så, även om marknaden fortsätter att falla. Observera att detta är exklusive kostnader och eventuella andra justeringar som kan komma att debiteras.

Med CFD:er ingår du ett avtal om att byta skillnaden i priset på en underliggande tillgång, som beräknas med hjälp av tillgångens värde vid den tidpunkt då kontraktet öppnas, och den tidpunkt då det stängs.

Du kan handla både uppåtgående och nedåtgående marknader med CFD:er. För att öppna din position köper du ett kontrakt om du tror att priset på en tillgång kommer att stiga, och du säljer ett kontrakt om du tror att priset kommer att sjunka.

Antag att du analyserar hur det går för Tesla och därefter köper fem CFD:er på Tesla-aktier eftersom du tror att priset kommer att stiga från den nuvarande nivån på 700 euro. Din potentiella vinst eller förlust baseras på det pris till vilket du stänger positionen i förhållande till öppningskursen.

Om din prognos är korrekt och du stänger din position när marknaden når ett säljpris på 725 euro, beräknas din totala vinst, exklusive andra kostnader, så här: (725 – 700 euro) x 5 CFD:er = 125 euro. Om marknaden däremot går emot dig och du stänger på en nivå på 685 euro blir din förlust 75 euro.

Grafen visar en position på Tesla-aktier där 5 CFD:er köptes till ett startpris på 700 och aktiekursen steg till 725.

Kom ihåg att all trading innebär en betydande risk, och när du använder derivat med hävstång, som CFD:er, kan du förlora mer än din ursprungliga insättning. Det är därför det är viktigt att du vidtar åtgärder för att minska din risk.

Du kan också få exponering via trading med optioner och köpa kontrakt som ger dig möjlighet att handla på det framtida värdet av en marknad. De ger dig rätten, men inte skyldigheten, att handla på marknaden till ett bestämt pris på eller före ett visst datum. Hos oss kan du handla med två typer av optioner: barrier-optioner och vanilla-optioner.

Med barrier-produkter väljer du mellan två typer av knock-out-produkter: köp- och säljoptioner. Du köper en köpoption om du tror att värdet på tillgången kommer att stiga. De tillgängliga knock-out-nivåerna sätts till en nivå under det rådande marknadspriset.

Anta till exempel att köpkursen för Tyskland 40 ligger på 6000. Du bestämmer dig för att gå lång och öppnar tio kontrakt (motsvarande 10 euro per förändring i punkter) med en knock-out-nivå på 5850. I detta exempel, där kostnaden för knockout är 1 punkt, är kostnaden per barrier-produkt:


(Köpkurs 6000 – knock-out-nivå 5850) + 1 knock-out-kostnadspunkt = 151 euro

Den totala kostnaden för positionen är alltså:
151 euro x 10 barriers = 1 510 euro
Om köpkursen för Tyskland 40 ökar och når 6100, blir din latenta vinst +1 000 euro:
(Köpkurs 6100 – knock-out-nivå 5850) + 1 knock-out-kostnadspunkt = 251 euro
x 10 barriers = 2 515 euro
2 510–1 510 euro, positionskostnad = 1 000 euro
Om köpkursen för Tyskland 40 sjunker till 5900 blir din orealiserade förlust –1 000 euro:
(Köpkurs 5 900 – knock-out-nivå 5 850) + 1 knock-out-kostnadspunkt = 51 per barrier
x 10 barriers = 515 euro
510–1 510 euro = –1 000 euro

Om Tyskland 40 faller och når din knock-out-nivå blir din realiserade förlust –1 510 euro, inklusive kostnaden för knockouten.

Trading med hävstång

När du handlar med börshandlade produkter bör du tänka på inte alla kräver en insättning för att handla med hävstång – med Bull & Bear-certifikat kan du ta en position utan säkerhetskrav. Du betalar ersättningen för att öppna positionen plus courtage – beroende på storleken på insatsen.

Med derivat som CFD:er handlar du med hävstång, vilket gör att du kan öppna en position genom att bara sätta in en bråkdel av den totala exponeringen för din position – denna första insättning kallas för säkerhetskrav.

Med ett säkerhetskrav på 20 % är din hävstångsnivå 1:5. Det betyder att varje 1-procentig rörelse i marknadspriset resulterar i en 5-procentig förändring av din insättning.

Även om hävstång kan bidra till att sänka din initiala insats förstärker den både dina vinster och dina förluster – så det är viktigt att förstå den här tradingfunktionen noggrant innan du öppnar en position och att du vidtar åtgärder för att minska din risk.

Investering, till skillnad från trading, innebär att man köper och äger den underliggande tillgången. Hela investeringsbeloppet måste betalas i förväg. Investeringar gör det möjligt att gå lång, men blankning är vanligtvis inte möjligt. På samma sätt görs vinster om priset på det underliggande instrumentet stiger, eftersom investeringen säljs till ett pris som är högre än den ursprungliga köpkursen.

Om priset istället sjunker – och investeringen avslutas till ett pris som är lägre än den ursprungliga köpkursen – uppstår en förlust. I själva verket riskeras hela investeringsbeloppet eftersom det är möjligt att företag går i konkurs och att aktiekurserna sjunker till noll. Utdelningar är ett annat sätt att tjäna pengar på aktier (om det är möjligt).

Öppna ett riskfritt konto för onlinetrading

Ett av de bästa sätten att lära sig mer om onlinetrading är att öva – hos oss kan du öppna ett riskfritt demokonto utan kostnad.

Vårt demokonto reproducerar den levande marknadsmiljön på vår prisbelönta handelsplattform,1 vilket ger dig åtkomst till över 17 000 marknader, inklusive:

 • Aktier
 • Valuta
 • Kryptovalutor
 • Index
 • Råvaror
 • Börshandlade fonder (ETF:er)

Genom att handla på en virtuell marknad kan du utforska, experimentera och lära dig mer. Våra demokonton har ett förinställt saldo på 100 000 kronor i virtuella medel. Genom att återskapa dynamiken i trading med riktiga medel kan du se hur våra produkter och finansmarknader fungerar – allt utan att riskera kapital.

Även erfarna traders kan använda demokonton för att testa nya strategier, verktyg eller idéer, trygga i vetskapen om att experimenten inte resulterar i verkliga förluster.

Utforska marknaderna som du kan handla på online

Vår tradingplattform erbjuder smala spreadar, exklusiva möjligheter att handla 24/5, trading utanför ordinarie handelstider2 och tillgång till över 17 000 marknader.

Översikt över marknader som du kan få exponering mot när du handlar med turbowarranter på IG:s handelsplattform, till exempel aktier, kryptovalutor, utländsk valuta och råvaror.
Översikt över marknader som du kan få exponering mot när du handlar med CFD:er på IG:s handelsplattform, till exempel aktier, börshandlade fonder, kryptovalutor, utländsk valuta, råvaror, obligationer och räntor.
Översikt över marknader som du kan få exponering mot när du handlar med optioner på IG:s handelsplattform, till exempel aktier, börshandlade fonder, kryptovalutor, utländsk valuta, råvaror, obligationer och räntor.

Bland våra marknader hittar du:

 • Aktier
 • Valutahandel
 • Kryptovalutor
 • Index
 • Råvaror
 • Börshandlade fonder (ETFer)

När du handlar med oss får du tillgång till tusentals aktier med hjälp av börshandlade produkter, CFD:er, barrier- och vanilla-optioner. Aktier som Amazon, Apple och Tesla är populära värdepapper att handla med.

Som uttryck för en ägandeenhet i ett företag ökar eller minskar aktiernas värde – dvs. kursen – i takt med utbud och efterfrågan, vilket ofta är kopplat till ett företags resultat. Om marknadens efterfrågan på en aktie ökar, till exempel på grund av höga vinster, kommer aktiekursen att stiga och vice versa.

Valutahandel, eller forex, är den finansmarknad i världen som har högst omsättning – faktum är att det dagligen sker valutatransaktioner till ett värde av flera biljoner dollar. En del växlar valuta för att handla och resa, men valutahandel sker vanligtvis i syfte att gå med vinst.

Våra valutamarknader erbjuder trading dygnet runt,2 hög likviditet och ett brett utbud av större, mindre, ovanliga och regionala valutapar. Hos oss kan du handla med utländska valutor med hjälp av börshandlade produkter, CFD:er, barrier- och vanilla-optioner för att få tillgång till avista- och terminmarknader.

Med oss kan du handla på över tio populära kryptovalutor och få exponering mot en mycket volatil marknad. Du kan också ta en position på flera kryptovalutor samtidigt genom att handla med indexet Crypto 10, vilket ger dig ökad marknadsexponering.

Du kan spekulera på priset för populära virtuella valutor som bitcoin, eter, litecoin och många andra – utan att äga tillgången. Eftersom kryptovalutor fungerar oberoende av banker och staters ingripande påverkas prisfluktuationerna i stor utsträckning av efterfrågan och utbud. Detta ger traders en möjlighet att få exponering så att de kan göra en vinst på volatiliteten.

Ett index, som Tyskland40 till exempel, mäter resultatet för ett urval av marknadens mest betydelsefulla aktier. Gruppering av indexkomponenter baseras vanligtvis på företagens marknadsvärde eller aktiekurs. I likhet med börshandlade fonder kan index också följa utvecklingen av ekonomiska undersektorer och enskilda marknader.

Vi erbjuder en rad olika index att handla på – inklusive helghandel på större index. Med oss behöver du inte missa ett tillfälle att få exponering – genom våra 24-timmarsnoterade index.2

En råvara kan definieras som en naturresurs eller ett råmaterial som kan användas för att producera varor eller tjänster. Du kan spekulera i priset på råvaror som guld, silver, olja, vete och socker med hjälp av börshandlade produkter, CFD:er, barrier- och vanilla-optioner utan att någonsin ta emot den fysiska underliggande tillgången.

Med hjälp av vår plattform kan du handla med råvaror på plats eller via terminer, inklusive råvarubaserade aktier och börshandlade fonder för råvaror.

En börshandlad fond (ETF) följer det totala resultatet för ett index, en ekonomisk sektor, en enskild marknad osv. De fungerar antingen genom att man direkt köper den korg av tillgångar som de följer, eller genom användning av sofistikerade investeringsstrategier för att efterlikna rörelsen på den underliggande marknaden.

Börshandlade fonder som du kan handla med hjälp av CFD:er, barrier- och vanilla-optioner hos oss är bland annat:

 • Aktieindex-ETF:er
 • Valuta-ETF:er
 • Sektorbaserade ETF:er
 • Råvaru-ETF:er

Få in traderns dagliga vanor

Liksom de flesta saker som är värda att uppnå krävs det en viss ansträngning för att förstå hur finansmarknaderna fungerar. Kontinuerlig och grundlig research för att förstå vad tradingbegreppen betyder och hur de hänger ihop är grundläggande för att kunna fatta välgrundade tradingbeslut.

Research och resurser för trading

Effektiva tradingstrategier bygger dessutom på en grundlig förståelse av marknadsdynamiken och en korrekt tolkning av marknadssignaler. Du kan utveckla dina kunskaper och färdigheter med hjälp av tillförlitligt utbildningsinnehåll.

Vi erbjuder en mängd resurser, inklusive strategi- och nyhetsartiklar, en praktisk ordlista över tradingtermer och en komplett utbildningsplatform - IG Academy. Du kan också använda, bland annat, IG Börssnack och IG Webinar för att lära dig mer om trading.

Tekniska och fundamentala analyser

Tekniska och fundamentala analyser är två olika sätt att tolka och prognostisera marknader. Traders förlitar sig sällan uteslutande på den ena eller den andra, och ingen av dem kan förutsäga marknadsrörelser med absolut precision eller ofelbarhet.

Teknisk analys

Teknisk analys utgår från att marknaderna uppvisar tydliga mönster som kan användas för att förutsäga framtida rörelser. Den är baserad på historiska data och använder en mängd olika statistiska tekniker för att identifiera mönster och förutse marknadstrender.

Analytiker som använder tekniska indikatorer som Bollinger-band, relative strength index (RSI) och MACD (Moving Average Convergence Divergence) tror att viktig marknadsinformation finns i dessa indikatorer.

Fundamental analys

I fundamental analys tar man hänsyn till en rad olika faktorer för att komma fram till en uppskattning av en akties verkliga värde eller "realvärde". Detta värde är vad analytikern anser att priset på en aktie bör vara. Om detta pris avviker från det aktuella marknadspriset, och du handlar utifrån detta, tjänar du på att marknaden rör sig mot detta "sanna" värde. Men om marknaden rör sig emot din position gör du en förlust.

Fundamental analys fokuserar på makroekonomiska faktorer, branschresultatsindikatorer och nyheter inom branschen, tillsammans med information från offentligt tillgängliga resultaträkningar och balansräkningar, för att komma fram till en värdering av aktien.

Om denna värdering till exempel ligger under det aktuella marknadspriset menar många att marknadspriset förväntas anpassas med tiden så att aktien värderas korrekt. Om du handlar utifrån detta och blankar aktien kan du göra en vinst om marknaden rör sig som förväntat. Om aktiekursen istället stiger gör du en förlust.

Läs mer om tradingstilar och tradingstrategier

Vad är en tradingstil?

Din tradingstil beror på din innehavsperiod, handelsvolym och dina riskpreferenser. Innehavsperioden kan gälla lång, medellång och kort sikt och avser helt enkelt tiden mellan det att en position öppnas och stängs.

Vilken tradingstil du föredrar kan bero på olika faktorer, till exempel köpkraft, risktolerans, handelsvolym och marknadens volatilitet.

Tradingstil Tidsram Innehavsperiod Tradingvolym Mer information
Positionstrading Lång sikt Veckor, månader eller år Låg
Swing trading Medellång sikt Dagar till veckor Medelhög Läs mer
Daytrading Kort sikt Intradag Hög Läs mer
Skalpning Mycket kort tid Sekunder till minuter Väldigt hög Läs mer

Vad är en tradingstrategi?

Tradingstrategier är nära besläktade med tradingstilar och definieras av de olika faktorer du tar hänsyn till när du beslutar om du ska öppna eller stänga en position. Många välkända strategier bygger på teknisk analys och använder tekniska indikatorer som tradingsignaler. En strategi är en mycket specifik metod för att definiera vid vilka kurspunkter du ska gå in och ut ur positioner.

Tradingstrategi Kännetecken Mer information
Trend-trading
 • Används för positioner på medellång och lång sikt
 • Försöker identifiera marknadstrender (stigande eller fallande) och intar långa eller korta positioner.
 • Bra för positions- och swingtradingstilar
Läs mer
Range-trading
 • Används för positioner på kort och mycket kort sikt
 • Traders försöker handla på prisvariationer inom ett intervall mellan kända "stöd- och motståndsnivåer".
 • Bra för day trading och skalpning
Läs mer
Utbrytningstrading
 • Används för positioner på kort och medellång sikt
 • Priser som "bryter sig ut" ur ett normalt fluktuationsintervall används som signaler för att öppna positioner.
 • Bra för day trading och swing trading
Reversal-trading
 • Kan pågå under olika lång tid
 • Baserat på identifiering av reversalpunkter i nuvarande upp- eller nedåtgående trender.
 • En "reversal" markerar en viktig vändpunkt i marknadssentimentet
Läs mer

Tillbringa en dag i en traders liv

För att öka din kunskap om de bästa metoderna kan du lära dig hur proffsen hanterar sin dagliga tradingrutin. Detta ger en inblick i researchvanor, tradingstilar och -strategier, allmänt marknadsbeteende och till och med personliga filosofier.

Här är en sammanfattning av några viktiga punkter att tänka på:

 • Redan innan marknaderna öppnar planerar traders sin dag för att se till att de är disciplinerade och känslomässigt oberörda när de handlar. Genom att förbli objektiv kan man fatta beslut som bygger på en solid ekonomisk logik istället för ogrundad optimism eller rädsla. Detta förhindrar i sin tur riskfyllt, impulsivt eller överdrivet försiktigt beteende.
 • Tidig trading – när börserna öppnar – kännetecknas ofta av volatilitet och likviditet. Detta beror på att öppnandet av marknaden ger traders möjlighet att agera på information och nyheter från internationella marknader och marknader över natten. Många traders använder den tidiga marknaden som en indikator på det marknadssentiment som kan förväntas senare under dagen.
 • När marknaden stänger utvärderar professionella aktörer vanligtvis sina positioner och sammanfattar dagens marknadsbeteende. De gör detta för att få en inblick i rådande marknadssentiment, volatilitet och likviditet, men också för att granska sina egna positioner. Genom att analysera varje beslut och dess konsekvenser kan traders förfina och finslipa sina färdigheter.
 • Lokala eller internationella händelser som inträffar utanför marknadstid kan få stora konsekvenser för marknaderna när de öppnar igen. Traders måste vara lyhörda för marknadsrelaterade nyheter under alla tider på dygnet.
 • Traders kan handla under natten för att få tillgång till internationella marknader och till och med arbeta lördagar och söndagar för att få tillgång till helgmarknader. Möjligheter kan dyka upp när som helst, och proffs måste vara flexibla och lyhörda.

Öva på onlinetrading tills du är redo att öppna ett tradingkonto

Du kan använda vårt demokonto för att öva tills du känner dig tillräckligt säker för att göra riktiga affärer på vår prisbelönta plattform.1 Eftersom demokontot reproducerar livemiljön kommer du att vara bekant med plattformen när du skapar ditt tradingkonto.

Vår demokontoplattform ser exakt likadan ut som den verkliga miljön, och allt fungerar på samma sätt – förutom att demokontot är riskfritt eftersom endast virtuella medel används där.

På så sätt kan du få en uppfattning om hur riktiga positioner, med riktiga medel, skulle kunna bli utan riskelementet som är knutet till dem. Naturligtvis är också eventuella vinster på ett demokonto endast avsedda som demonstration.

Vanliga frågor

Vad är onlinetrading?

Onlinetrading är ett populärt sätt att exponera sig för finansmarknaderna genom produkter som börshandlade produkter, CFD:er samt barrier- och vanilla-optioner. När du handlar online spekulerar du på prisrörelserna för en underliggande tillgång utan att bli ägare till den. Det beror på att dessa produkter är utformade för att följa priset på den tillgång som de är baserade på, och du kan handla med både stigande och fallande marknader genom att "gå lång" eller "gå kort".

Vad är skillnaden mellan trading och investering?

Trading och investeringar skiljer sig åt på flera sätt. Med finansiella produkter som börshandlade produkter, CFD:er samt barrier- och vanilla-optioner kan du spekulera på eventuella upp- och nedgångar i de underliggande tillgångarnas priser till endast en bråkdel av det fulla handelsvärdet, utan att äga själva tillgången. Om din prognos är korrekt gör du en vinst. Om din prognos är felaktig gör du en förlust. Både potentiella vinster och förluster förstoras till positionens fulla värde.

Investering, å andra sidan, ger äganderätt till den underliggande tillgången. Blankning är vanligtvis inte tillgängligt för investeringar, vilket innebär att vinster endast kan göras vid stigande priser – genom att köpa lågt och sälja högt. Om investeringen säljs till ett pris som är lägre än den ursprungliga köpkursen uppstår dock en förlust. När det gäller aktier är utdelningar ett annat möjligt sätt att tjäna pengar. Utdelningar är dock inte alltid berättigade.

Hur kan jag lära mig mer om trading på nätet?

Det tar tid och energi att lära sig börja handla och i slutändan handla online effektivt eftersom finansmarknaderna är komplexa. Vi erbjuder lättillgängliga och tillförlitliga utbildningsresurser som hjälper dig att bättre förstå dynamiken i onlinetrading och de många riskerna.

Kan jag öva på onlinetrading?

Ja, du kan öva på att handla online genom att registrera dig för ett demokonto. Våra demokonton reproducerar den levande marknadsmiljön på vår prisbelönta handelsplattform1, vilket ger dig åtkomst till över 17 000 marknader, inklusive:

 • Aktier
 • Valuta
 • Index
 • Kryptovalutor
 • Råvaror
 • Börshandlade fonder

Våra demokonton har 100 000 kronor i virtuella medel, så att du kan experimentera och lära dig med självförtroende. Du kan återskapa dynamiken i trading med riktiga pengar utan att riskera verkligt kapital.

Hur kan jag lära mig mer om olika sätt att använda trading på nätet?

Du kan lära dig mer om hur du handlar börshandlade produkter online genom olika resurser på vår webbplats. En del resurser för börshandlade produkter omfattar:

Du kan också dra nytta av vårt omfattande material om hur du handlar med CFD:er online på vår webbplats. En del resurser för CFD:er omfattar:

På vår webbplats finns också ett särskilt resurspaket för trading med barrier- och vanilla-optioner. En del av materialet innehåller följande:

Hur kan jag lära mig mer om marknaderna som jag kan handla på online?

Du kan surfa in på vår webbplats för att få mer information om marknader som du kan handla på online. Våra otaliga resurser innehåller innehåll som är specifikt fokuserat på varje marknad, inklusive:

Gå vidare till...

Handla på finansiella marknader med utökade handelstider

Lär dig mer om hur trading kan fungera både innan och efter ett företags börsintroduktion

Ta position på tusentals aktier och flertalet ETF:er

1 Utsedd till bästa tradingplattform vid ADVFN International Financial Awards och Professional Trader Awards 2022. Bästa tradingapp vid ADVFN International Financial Awards 2022.
2 Dygnet runt (24/7) inkluderar inte fördröjningen mellan 23:00 och 09:00 lördag morgon (svensk tid), samt en 20-minuters fördröjning söndag kväll, strax innan marknaderna öppnar för veckan.