CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Fyra enkla tradingstrategier med scalping

Vi tittar på tradingstrategier med scalping och några indikatorer som kan vara användbara.

Diagram Källa: Bloomberg

Vad är scalping?

Scalping (på svenska "skalpning") är en tradingstrategi som innebär att man drar nytta av små prisrörelser. Vinster tas ut snabbt och så fort en position har blivit lönsam. All trading kräver disciplin, men med tanke på det stora antalet trades – och hur liten vinsten är på varje position – måste skalpare strikt följa sin tradingstrategi. Detta för att undvika en större förlust som annars skulle kunna radera dussintals framgångsrika affärer.

Skalpare gör många små vinster och låter inte framgångsrika positioner löpa. Istället tar de ut vinster direkt, så snart de uppstår. För att lyckas med den här tradingstrategin krävs således ett stort antal vinstpositioner, snarare än ett litet antal men av större storlek.

Scalping bygger på idén om lägre riskexponering: eftersom varje position löper under en ganska kort tid är risken mindre att man exponeras mot en oväntad händelse som orsakar en stor rörelse. Strategin förutsätter också att mindre prisrörelser är lättare att fånga och att de uppstår oftare än stora.

Video poster image

Så använder du scalping inom trading

Om du vill börja med scalping bör du:

  1. Undersöka vilka marknader som är lämpliga för scalping
  2. Välja en scalpingstrategi
  3. Öva på att använda din scalpingstrategi genom att öppna ett demokonto hos IG
  4. Öppna ett tradingkonto för att handla på riktiga marknader (link to open live account)

Du kan också fortsätta att lära dig mer om CFD-trading och finansiella marknader med hjälp av IG Academys olika onlinekurser.

Scalping med stokastisk oscillator

Scalping kan uppnås med en stokastisk oscillator. Begreppet ”stokastisk” syftar på punkten för det aktuella priset i förhållande till prisets intervall under en specifik tidsperiod. En stokastisk oscillator jämför priset på en tillgång med dess prisintervall under en vald tidsperiod för att försöka identifiera potentiella vändpunkter.

Genom att använda en stokastisk oscillator hoppas skalpare kunna fånga rörelser i en trendande marknad, alltså en marknad som konsekvent rör sig uppåt eller nedåt. Priser har en tendens att stänga nära den högsta eller den lägsta punkten i intervallet innan en vändpunkt inträffar, som i exemplet nedan:

Olja - Brent Crude

STOCH 1 diagram

I 3-minutersdiagrammet för Olja - Brent Crude här ovan ser vi att priset rör sig uppåt. Bottnarna i den stokastiska oscillatorn (markerade med pilar) indikerar ingångspunkter för långa positioner, där den svarta % K-linjen korsar över den röda streckade % D-linjen. Positionerna stängs när den stokastiska oscillatorn når toppen i intervallet, över 80 eller när % K-linjen korsar under % D-linjen i en bearish crossover.

I en fallande marknadstrend används istället korta positioner, som i exemplet nedan. Istället för att köpa på ”dippen”, eller bottnen, säljer vi på toppen. Vi tittar därför efter bearish crossovers i trendens riktning, som visas nedan:

STOCH 2 diagram

Scalping med glidande medelvärden

En annan metod är att använda glidande medelvärden – oftast två relativt korta och ett mycket längre – för att indikera trenden.

I exemplet nedan, med ett 3-minuters diagram för EUR/USD, använder vi 5- och 20-dagars glidande medelvärden (MA) för den korta tidsperioden och ett 200-dagars MA för den längre tidsperioden. I det första diagrammet stiger MA-värdet med längre tidsperiod och vi letar därför efter punkter där 5-dagars MA-värdet korsar över 20-dagars MA-värdet och tar sedan positioner i trendens riktning. Punkterna har markerats med pilar.

EUR/USD

MA 1 diagram

I det andra exemplet är det glidande medelvärdet med lång tidsperiod på väg nedåt. Vi kan då öppna korta positioner när priset korsar under 5-dagars MA – som redan har korsat under 20-dagars MA.

EUR/USD

MA 2 diagram

Notera att de här positionerna följer trenden och att vi inte är ute efter att försöka fånga varje rörelse. Som med all typ av scalping är det otroligt viktigt att hantera sin risk. Särskilt stoppordrar är nödvändiga för att undvika större förluster som snabbt kan radera många små vinster.

Scalping med Parabolic SAR-indikatorn

Parabolic SAR (eller parabolisk SAR) är en indikator som visar i vilken riktning en marknad rör sig och som även försöker indikera in- och utgångspunkter. SAR står för ”stop and reverse”, som ungefär kan översättas med ”stopp och vänd”. Indikatorn består av en serie punkter som placeras antingen ovanför eller nedanför prisstaplarna. En punkt under priset är bullish och en punkt över priset är bearish.

En ändring i punkternas placering signalerar att trenden är på väg att vända. Nedan visas ett 5-minuters diagram för Tyskland 40. När priset rör sig under SAR-punkterna kan vi gå kort och när priset rör sig över punkterna kan vi gå lång. Som vi ser är vissa trender ganska långvariga medan andra kan orsaka många förlustaffärer.

Tyskland30

SAR-diagram

Scalping med RSI

Slutligen kan traders använda RSI för att hitta ingångspunkter i den etablerade trenden. I det första exemplet rör sig priset stadigt uppåt och de tre glidande medelvärdena pekar i huvudsak uppåt.

Små nedgångar i trenden definieras som köpsignaler, så om RSI sjunker till 30 och sedan rör sig över den nivån, skapas en möjlig ingångspunkt.

Wall Street

RSI 1 diagram

Om RSI däremot stiger till 70 och sedan börjar avta i en nedåttrend, uppstår en chans att sälja på toppen, som vi kan se i exemplet nedan.

Wall Street

RSI 2 diagram

Viktigt att veta innan du börjar med scalping

Scalping förutsätter inte bara en järndisciplin, utan är också väldigt tidskrävande. Traders som handlar över långa tidsperioder och i mindre storlekar behöver inte sitta klistrade framför sina plattformar, eftersom ingångspunkterna är färre och kan övervakas på distans. Scalping däremot kräver en traders fulla uppmärksamhet.

Möjliga ingångspunkter kan uppstå och försvinna mycket snabbt och en trader måste därför hela tiden övervaka sin handelsplattform. För den som har ett annat jobb eller en annan daglig sysselsättning är scalping kanske inte den bästa strategin. Då är det bättre att rikta in sig på långsiktig handel med större vinstmål.

Scalping är en svår strategi att lyckas med. En av de främsta orsakerna är att det krävs många affärer under en längre tidsperiod. Forskning på området pekar på att traders som handlar mer frekvent i själva verket bara förlorar pengar snabbare och uppvisar en negativ kapitalkurva. De flesta traders skulle uppnå bättre resultat, kunna spendera mindre tid på sin trading och till och med minska sin stress om de istället satsade på långsiktiga affärer och undvek scalping.

Scalping kräver att man reagerar snabbt på marknadsrörelser samt att man är kapabel att avstå från en affär om man missar exakt rätt tidpunkt. De främsta skälen till att skalpare ofta misslyckas är att de ”jagar” affärer samt att de saknar disciplin när det gäller stopp-loss-ordrar. Tanken på att bara gå in på marknaden en kort stund kan kännas lockande, men risken för att en stopp triggas vid en plötslig vändning är hög.

Trading kräver både tålamod och disciplin. Framgångsrika skalpare har de här egenskaperna, men de är väldigt få. De flesta traders borde istället hålla sig till mer långsiktig handel, små positionsstorlekar och ett mindre frenetiskt tempo


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.