CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Finansmarked definisjon

Hva er et finansmarked?

Et finansmarked er definert som et medium hvor aktiva handles, som sørger for at kjøpere og selgere kan samhandle og tilrettelegge for børser. Begrepet kan imidlertid brukes på flere forskjellige måter. Det kan referere til fysiske steder, virtuelle børser eller grupper av mennesker som er interessert i å foreta transaksjoner.

Nærmere bestemt kan begrepet «marked» brukes for å snakke om:

  • En bred gruppering av aktiva (som teknologimarkedet) eller ett enkelt aktivum
  • Et sted – fysisk eller symbolsk – som tilrettelegger for kjøp og salg av aktiva (som aksjemarkedet eller kjøpesentre)
  • Tradingen og bevegelsen av finansielle eiendeler i sin helhet («markedene» eller «finansmarkeder»)
  • Kursen som et aktivum trades på (markedskursen)
  • Uautoriserte markeder (som et gråmarked)

Oppdag IGs store utvalg av markeder

Se på over 17 000 markeder, inkludert valuta, aksjer og råvarer.

Eksempler på finansmarkeder

Aksjemarkedet

Et aksjemarked er en markedsplass som tillater investorer å kjøpe og selge aksjer i børsnoterte selskaper. Aksjemarkedet kan defineres som både et primær- og sekundærmarked, selv om det oftest beskrives som det sistnevnte.

Nye utstedelser av aksjer innføres først på primærmarkedet, hvor investorer kan kjøpe direkte fra selskaper i en børsnotering (IPO). Den etterfølgende tradingen av disse aksjene skjer på sekundærmarkedet, enten gjennom børser eller i noen tilfeller via OTC-trading (over-the-counter).
Eksempler på børser er NASDAQ, New York-børsen (NYSE) og London-børsen (LSE).

Over-the-counter

Over-the-counter (OTC) er et sekundærmarked hvor trading skjer direkte mellom to parter uten tilsyn av en regulert børs. OTC-trading involverer vanligvis ikke-børsnoterte aksjer, eiendom, valutakryss, obligasjoner og alt annet som ikke er notert på en børs.

Pengemarkedet

Et pengemarked er et finansmarked som tilbyr svært likvide aktiva. Dette markedet er knyttet til kortsiktige lån og utlån av verdipapirer som har en løpetid på mindre enn ett år. Vanlige eksempler på pengemarkedsinstrumenter er innskuddsbevis, bankgarantier, visse veksler og ulike typer gjeldsbrev.

Derivatmarkedet

Derivatmarkedet er den finansielle børsen for trading med derivater, som lar markedsdeltakere spekulere på kursbevegelsen til verdipapirer uten å fysisk eie aktivumet. Verdien av en derivatkontrakt bestemmes av markedsverdien til underliggende aktiva. Derivatmarkedet trader verdipapirer som forwardkontrakter, futures, opsjoner, og contracts for difference (CFDer).

Utvikle tradingkunnskapen din

Oppdag hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og webinarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.