CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören . Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad betyder det att ”köpa dippen” och hur fungerar det?

Köp dippen och utnyttja möjligheter genom att köpa lågt och sälja högt. Ta reda på vad ”köpa dippen” betyder och hur du gör det i den här artikeln.

Diagram Källa: Bloomberg

Vad betyder det att ”köpa dippen”?

Att köpa dippen är en taktik som traders kan använda för att köpa (eller gå lång i) en tillgång som tillfälligt har sjunkit i värde. Strategin följer mottot ”köpa lågt, sälja högt”.

Alla marknader upplever pullbacks och svängningar. När en marknad plötsligt faller under en kort period kallas det för en ”dipp”. Att köpa dippen går ut på att öppna en position vid just det här tillfället för att sedan försöka sälja den när marknadskursen har återhämtat sig.

Att köpa dippen är en av de mest intuitiva tradingstrategierna som finns eftersom den i grund och botten handlar om bra tajming: att köpa när kursen är som lägst och sälja när den är som högst.

Vi erbjuder många möjligheter till dippköp för traders, men strategin passar också investerare som kan använda den för att köpa tillgångar när kursen har fallit och försöka sälja när det stiger igen. På vår plattform erbjuder vi dock inte denna möjlighet.

Vad är en köpa dippen-strategi?

När du använder dippköp som strategi försöker du tjäna pengar på att regelbundet köpa en viss marknad när kursen faller.

Det här innebär i regel att du letar efter små nedåtgående kursrörelser som sannolikt bara är tillfälliga eller mindre vändningar i en annars uppåtgående marknadstrend. Du köper när du tror att kursen är som lägst, precis innan marknadsvärdet börjar stiga igen.

Hur detta går till skiljer sig lite beroende på tradingstil. Traders med en mer långsiktig strategi inväntar större, mer betydande nedgångar och utnyttjar sin långa erfarenhet av marknaden till att öppna en eller ett fåtal positioner så nära kursens botten som möjligt. De håller sedan sannolikt sina positioner öppna i flera timmar, dagar eller till och med veckor.

Om du är skalpare eller daytrader och alltså handlar på kortare sikt, bevakar du i stället noga alla små svängningar i en tillgångs kursdiagram. Du köper kortare positioner i större volymer och håller dem bara öppna i några minuter, timmar eller sekunder innan du säljer dem – förhoppningsvis till ett högre pris än du köpte dem för.

Vilka är fördelarna med att köpa dippen?

Det finns flera potentiella fördelar med att köpa dippen beroende på såväl tillgången som omständigheterna kring kursfallet som du handlar på.

Ett exempel är om tillgången som du handlar är känd för att vara av hög kvalitet och ge god avkastning och bra värde för pengarna. Om du lyckas köpa den vid precis rätt tillfälle kan du få ett lägre genomsnittligt pris för en position som i normala fall hade varit värd mycket mer.

Att köpa dippen är ett sätt att potentiellt göra vinst (eller förlust) om det är tämligen säkert och lätt att förutse en period av volatilitet på kort sikt för en tillgång.

Det här är ofta fallet i samband med tillkännagivanden från Europeiska centralbankens möten, stimulansåtgärder från centralbanker eller rapportperioder. Det kan också handla om makroekonomiska motvindar som inflation, lågkonjunktur eller björnmarknader. Även cykliska händelser, som en återgång till medelvärdet eller en rekyl i marknaden, räknas in här.

Läs mer om återgång till medelvärdet och andra strategier för nybörjare

För att kunna dra nytta av dippen måste du dock kunna bekräfta att det verkligen bara rör sig om en tillfällig nedgång och inte en reversal i marknaden. En tillfällig nedgång är kortvarig medan en reversal, eller ett omslag, är en helomvändning då en uppåtgående marknadstrend blir en nedåtgående trend eller tvärtom.

Det är också värt att nämna att du som trader använder derivat när du köper dippen. Exempel på dessa är turbowarranter, CFD:er, barriers och vanilla-optioner. De är alla hävstångsprodukter, vilket innebär att du sätter in en mindre insats för att öppna en större position. Det här kan bli lönsamt – men bara om du lyckas förutspå och tajma din trade rätt, eftersom både vinster och förluster beräknas utifrån din totala handelsstorlek.

Till exempel kan det krävas en insats på 10 % för att öppna en position värd 100 €, alltså 10 €. Vinster och förluster beräknas däremot utifrån positionens totala storlek på 100 € och kan därför bli mycket större än din insats på 10 €.

Så använder du en köpa dippen-strategi

För att köpa dippen letar du efter en tillfällig nedåtgående svängning i kursen och går sedan lång i den underliggande tillgången. Som vi redan nämnt är det här dock en taktik som är bättre lämpad för vissa marknader än andra.

En av de populäraste tillgångarna att handla under en dipp är aktier. Du går lång (köper) när kursen har sjunkit så mycket att du kan öppna en position billigt och försöker sedan stänga din position genom att sälja när aktiekursen har stigit så högt som möjligt för att göra en vinst.

När du köper dippen använder du sannolikt Turbo24, CFD:er, barriers eller vanilla-optioner. De är derivatprodukter, vilket betyder att du ingår ett avtal om att utbyta skillnaden i marknadsvärdet mellan tidpunkten när du öppnar din position och när du stänger den – oavsett om skillnaden är en vinst eller förlust.

Du köper din valda marknad när du tror att kursen har sjunkit så lågt som den kommer att göra, och säljer sedan när kursen har återhämtat sig.

Hur effektiv din trade blir beror på hur bra du lyckas tajma marknaden. Därför erbjuder vi signaler som ger dig förslag på när du borde köpa baserat på våra data och analyser av märkbara mönster i grafen. Vi har också tradinglarm som triggas när dina valda parametrar har uppfyllts i en marknad för att meddela dig om ett eventuellt köp- eller säljläge.

Tänk dock på att dessa produkter handlas med hävstång. Det betyder att vinster och förluster beräknas utifrån positionens fulla storlek, inte beloppet som du sätter in. Vinster och förluster kan därför bli mycket större än din initiala insats. Av den anledningen är det mycket viktigt att du har en strategi för att hantera dina risker.

En populär marknad att handla är index. Det beror på att många traders köper dippen när en händelse som tveklöst kommer att påverka marknadskurserna närmar sig, till exempel ett besked från en centralbank. Index är en av de marknader som påverkas mest av dessa med- eller motvindar eftersom index består av många aktier och därför ofta representerar en hel industri eller till och med en hel ekonomi.

När du handlar på index går du lång i ditt valda index under en period av förväntad volatilitet, precis efter att priset har sjunkit kraftigt men visar tecken på en återhämtning.

Av samma skäl kan du också handla på råvaror och valuta – men tänk på att valuta är en mycket likvid och ofta volatil marknad där vinster och förluster kan se snabbt.

Exempel på att köpa dippen:

Den 13 oktober 2022 kl. 13.15 värderades Tesla Motors aktie till 218.99. Sedan sjönk den kraftigt mellan kl. 13.25 och 13.30 – till 208,34. Du insåg att en dipp var på väg, men trodde att den övergripande trenden i marknaden fortsatt var uppåtgående. Du köpte därför aktien på 206.22 på vår Turbo-24-plattform runt kl. 14.30.

När du öppnar en Turbo24-position utbyter du skillnaden i den underliggande marknadens pris och din valda knock-out-nivå – oavsett om det är en vinst eller förlust.

I det här exemplet köper du en lång Turbo24 värd 100 € med en knock-out-nivå på 90 € och ett initialt utlägg på 10 € för att öppna positionen när Tesla-aktien handlas på 208,34. Du ser att aktiekursen stiger och säljer för att stänga din position när den underliggande Tesla-aktien har ökat i värde med 10 €. Din Turbo24 följer kursökningen punkt för punkt och är nu värd 20 €, alltså dubbelt så mycket som du betalade för att öppna den.

I det här fallet tjänar du 20 €
(110 - 90 = 20)
vilket motsvarar en vinst på 100 % av ditt initiala utlägg

Låt oss anta att din prognos i stället var felaktig. Du kände att en dipp var på väg och valde att gå lång. Det initiala utlägget var 10 € för att öppna en position på Teslas aktie värd 100 €, med en knock-out-nivå på 90 €. Aktiekursen sjönk i stället till 189,99. Din knock-out-nivå triggades automatiskt och din position stängdes för att förhindra att du skulle förlora mer pengar.

I det här fallet förlorade du 10 €
(10 - 10 innan knock-out-nivån triggades)
vilket motsvarar 100 % av ditt initiala utlägg

Vilka är riskerna och begränsningarna med att köpa dippen?

Det finns situationer och marknader där det är en fördel att köpa dippen, men det finns också risker med strategin.

Den största risken med dippköp är förmodligen dålig tajming. För att lyckas öppna en position i en undervärderad marknad som sedan stiger i värde krävs det stor kunskap om den underliggande tillgångens historik och tidigare utveckling

Tidigare resultat är dock ingen indikator på framtida resultat. Det finns inga garantier inom trading och du kan därför förlora pengar om du inte lyckas förutsäga eller tajma marknaden rätt.

Det finns också begränsningar och tillfällen då dippköp inte är någon effektiv strategi. För att du ska lyckas med den krävs det att marknadskursen först faller och sedan återhämtar sig. Strategin fungerar därför bara i en bullish miljö. Om du av misstag tror att ett kraftigt kursfall bara är en liten nedgång, riskerar du att öppna en position som bara ger allt större förluster ju mer kursen faller.

Eftersom du använder derivat när du köper dippen tillkommer dessutom risken med hävstång som innebär att dina förluster kan bli avsevärt större än din initiala insats. Se därför till att bara satsa så mycket kapital som du har råd att förlora och att alltid använda en riskhanteringsstrategi.

Läs mer om hävstången inom trading

Så köper du dippen

Så här gör du för att köpa dippen hos oss:

  1. Öppna ett tradingkonto eller öva med ett demokonto
  2. Sök efter den marknad som du vill handla via Turbo24, CFD:er, barriers eller vanilla-optioner
  3. Lär dig att identifiera en dipp
  4. Vidta åtgärder för att hantera dina risker
  5. Öppna och bevaka din position

Köpa dippen – sammanfattning

  • ”Köpa dippen” är en taktik som innebär att du går lång i eller köper en tillgång som tillfälligt har sjunkit i värde med förhoppningen om att göra en vinst när kursen återhämtar sig
  • Hur bra du lyckas med att köpa dippen beror på den underliggande tillgångens övergripande värde (det måste finnas en generell uppåtgående trend i marknaden) och din tajming
  • När du köper dippen som trader använder du Turbo24, CFD:er, barriers eller vanilla-optioner


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.