CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är ett ABCD-mönster och hur kan du handla på det?

Vad är ABCD-mönster?

ABCD-formationen, eller ABCD-mönstret, är en trend som ibland skapas på marknaden när värdet på en aktie rör sig på ett speciellt sätt, vilket märks i aktiens graf. När en ABCD-formation skapas syns detta genom att tillgångens upp- och nedgångar följer ett synkroniserat mönster, vilket kan vara en hjälpsam teori att använda i försöket att förutse framtida prisrörelser.

Detta synkroniserade rörelsemönster kan uppstå under olika marknadsförhållanden, både när marknaden visar på en uppåtgående eller nedåtgående trend. Hos oss kan du använda teorin om ABCD-mönster för att kortsiktigt spekulera på prisrörelser på exempelvis valutapar, index, råvaror, kryptovalutor och aktier.

Det synkroniserade mönstret kan bildas när som helst och du kan följa dess utveckling på marknaden genom att observera tillgångens graf. Formationen består av följande rörelsemönster:

 • A. Aktien visar på en pristopp som sedan faller
 • B. En nedåtgående rörelse sker och hamnar lägre än A
 • C. Priset på aktien stiger igen, denna gång högre än B men lägre än A
 • D. Priset på aktien sjunker och hamnar under B

Viktigt att komma ihåg är att du inte ska använda teorin om ABCD-formationer som enda tradingstrategi när du spekulerar på framtida prisrörelser. Dina positioner bör baseras på noggrann efterforskning, där både teknisk och fundamental analys är nödvändigt.

Hur du kan handla på ABCD-mönster

När du handlar på ABCD-formationer behöver du identifiera tecken som indikerar att mönstret utvecklas, vilket sedan bör följas av vidare efterforskning. Du bör därefter ställa in dina tradinglarm. Kom ihåg att mönstret kan utvecklas under olika tidsperioder för olika tillgångar, vilket betyder att du behöver ta hänsyn till marknaders rörelser på både kort, medium och lång sikt när du gör din efterforskning.

Innan du börjar är det viktigt att notera att ABCD-mönster kan ske på både en bullish och bearish marknad, beroende på var du gick in på marknaden.

 1. Välj önskad marknad
 2. Bestäm om du vill gå lång eller kort
 3. Öppna ett tradingkonto eller öva med ett demokonto
 4. Ange handelsstorlek och vidta åtgärder för att hantera din risk
 5. Öppna din position och övervaka din handel

Turbo24 ISK

Du kan använda teorin om ABCD-formationer när du använder Turbo24 hos oss. Med turbowarranter kan du ta en position dygnet runt, helt courtagefritt.1

Turbo24 är en populär produkt eftersom den låter dig välja en automatisk knock-out-nivå som passar din riskaptit. Om du väljer euro som ditt kontos basvaluta undviker du även risken med växlingsavgifter eftersom Turbo24 kvoteras i euro.

Mer information om hur du handlar Turbo24

CFD:er

Att handla med contracts for difference (CFD) innebär att du ingår ett avtal om att utbyta en tillgångs prisskillnad från stunden du öppnar positionen tills dess att du stänger den. Om du tror att en underliggande tillgångs pris kommer stiga får du exponering genom att gå lång och om du, å andra sidan, tror att priset kommer sjunka får du exponering genom att gå kort.

Välj mellan cashkontrakt och terminskontrakt, där du i den förstnämnda situationen spekulerar på tillgångens spotpris (tillgångens värde vid en exakt tidpunkt). I den andra situationen väljer du istället att komma överens om ett pris för en tillgång direkt, men som byts in vid ett senare tillfälle.

Ta reda på allt om CFD-trading

Barriers och optioner

Med barriers väljer du först att gå lång eller kort, för att sedan sätta en automatisk knock-out-nivå för att hantera dina risker så att de passar dig.

Optioner är kontrakt som ger dig rätten att köpa eller sälja en tillgång till ett givet pris vid ett givet datum.

Läs mer om barriers och optioner

Hitta indikatorerna

Att identifiera en indikator i grafen är det första steget när du vill öppna en position. Grafer som visar daglig utveckling gör att du kan förstå aktiers och marknaders beteendemönster över tid.

Detta gör att du kan följa tidigare prisintervall och jämföra dess nivåer med handelsvolymer vid specifika tidpunkter för att beräkna den mest passande tiden att gå in på marknaden. Många tradingintresserade väljer att följa "heta" branscher, där det ofta förekommer nyheter dygnet runt och där det florerar höga toppar och låga bottnar.

Läs mer om swing-trading och dess indikatorer

Behåll disciplinen

När du väl har genomfört noggrann efterforskning och skapat en planering för din trading är det viktigt att öva ditt tålamod och din disciplin. När du övervakar din position ska du känna dig säker på din tradingstrategi, även om du stöter på en uppåt- eller nedåtgående swing som är längre än du förväntat dig.

Ställ in tradinglarm

Du kan ställa in tradinglarm, vilket gör att du blir notifierad när marknaden rör sig från punkt A, till exempel. Genom att ställa in tradinglarm är risken mindre att du missar möjligheten att ta en position. Kom dock ihåg att du inte bör förlita dig på signaler och larm för att veta hur det går för din order – det är ditt eget ansvar att övervaka din position.

Läs mer om hur man ställer in tradinglarm

Ta en position

Beroende på swingens riktning kan du välja att gå in på marknaden (vid punkt C) efter att aktien eller tillgången har toppat. För att minimera risken för förlust är det viktigt att komma ihåg att noggrant hantera din risk, exempelvis genom att lägga till en stopporder.

Förbered dig för att stänga din position.

Du behöver försöka förutse när den sista punkten (D) förekommer i cykeln. Detta sker när prisrörelsen närmar sig eller når den risknivå du valt. Du stänger positionen genom att sälja aktien eller tillgången.

Exempel på en position som nyttjar teorin om ABCD-mönstret

Ett nyligen förekommet exempel som visar på utvecklingen av ABCD-formationen är indexet FTSE 100 Cash.

Efter ett fall från punkt A till B studsade priset tillbaka till punkt C. Punkt C är en lägre topp än punkt A. Rörelsen från punkt C till punkt D visar på ytterligare en nedåtgående rörelse, där punkt D hamnat under punkt B.

De som använder teorin om denna synkroniserade formation letar möjligtvis efter prisvändning vid punkt D för att handla med förväntningen att det kommer uppstå en kortsiktig återgång på indexet.

Vanliga misstag när man handlar ABCD-mönster

Det finns vanliga misstag som många av oss begår när vi försöker få exponering mot en marknad genom användandet av teorin om ABCD-formationen. Det är bland annat vanligt att:

 • Ta en position för tidigt och när marknaden fortfarande är osäker
 • Anta att det finns ett ABCD-mönster när det i verkligheten utvecklas till en annan trend
 • Ha för liten handelsvolym när mönstret formar sig
 • Hålla positionen för länge utan att inkorporera passande risknivåer och därmed missa att stänga positionen vid rätt tillfälle

Innan du börjar implementera denna strategi är det viktigt att du gör dig bekant med information om hur ABCD-formationer fungerar Det kan du göra genom att ta del av våra onlinekurser via IG Academy, där du kan lära dig mer om teknisk analys och rörelsemönster i grafen. Du kan även gå in på vårt forum, IG Community och söka efter ABCD-mönster (ABCD pattern på Engelska) för att läsa om hur andra använder sig av denna strategi.

Vad är ABCD-mönster – en sammanfattning

 • En ABCD-formation är en typ av mönster som formas när en aktie eller annan tillgång följer en trend på marknaden på ett synkroniserat sätt
 • Du kan använda formationen för att försöka avgöra passande tidpunkter att öppna och stänga positioner på en marknad, oavsett om marknaden är bearish eller bullish
 • Du kommer att behöva genomföra noggrann efterforskning och komplettera ditt användande av teorin om ABCD-formationer med både teknisk och fundamental analys
 • Det är viktigt att du gör en genomgående due diligence-bedömning om hur ABCD-mönster fungerar så att du på bästa sätt kan undvika de vanliga misstagen
 • Du kan få exponering mot olika marknader genom att använda teorin om ABCD-formationer genom att handla Turbo24, CFD:er, barriers och optioner

Fotnoter

1 All handel med ett nominellt värde på 300 EUR eller mer är courtagefritt.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.