CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Så köper och handlar du på Polkadot i Sverige

Polkadot är ett relativt nytt nätverk som strävar efter att sammanlänka olika blockkedjor för att snabba upp transaktioner på flera kedjor med olika kryptovalutor. Ta reda på hur du köper och handlar på Polkadot.

Så köper du Polkadot: investering vs. trading i Sverige

Vid investering blir du ägare till faktiska Polkadot-mynt. När du investerar får du betala hela värdet på Polkadot-mynten direkt. Risken är begränsad, vilket betyder att du bara kan förlora det du har betalat. Observera att vi inte erbjuder detta på vår plattform.

Om du väljer att handla via trading blir du inte ägare till några Polkadot-mynt utan i stället handlar du på valutans prisrörelser på marknaden. Trading ger dig möjlighet att både gå lång (”köpa”) och gå kort (”sälja”). Vid investering kan du bara gå lång.

När du handlar med oss använder du hävstång. Våra hävstångsprodukter ger dig möjlighet att handla positionens hela värde till en bråkdel av kostnaden med hjälp av ett säkerhetskrav. Det ger dig större exponering och potentiellt större vinster, om din prognos stämmer. Dock förstoras även förluster. Se till att alltid hantera din risk.

Handla Polkadot via CFDs med oss Köpa Polkadot via en börs
Kapital som krävs för att öppna en position Säkerhetskravet för icke-professionella kunder är 10 % av valutans totala värde Valutans totala kostnad
Blankning? Ja Nej – förutom om intresserad motpart finns
Reglering Vi är ett reglerat företag Ingen specifik tillsynsmyndighet
Begränsningar för insättningar och uttag Nej, insättningar och uttag är kostnadsfria Avgifter kan tillkomma för insättningar och uttag av medel
Exekvering Exekveringshastighet på 0,0014 sekunder med tillgång till god likviditet Beror på börsens likviditetsnivå
Daglig finansieringskostnad? Ja Nej

Investera i Polkadot (DOT)

Kryptovalutan DOT är det digitala myntet som du kan köpa för att äga en andel av Polkadot-nätverket.

När du väl har köpt Polkadot-mynt kan du göra vinst på din investering genom att sälja till ett högre pris om och när valutans värde stiger över tid. Om däremot tillgångens värde sjunker med tiden gör du en förlust om du säljer den.

För att börja investera i Polkadot behöver du en onlinemäklare som erbjuder köp av kryptovalutor. Se till att du har en Polkadot-plånbok där du kan lagra dina DOT-mynt tills du ska sälja dem. Observera att vi för närvarande inte erbjuder detta på vår plattform.

Handla Polkadot med CFDs

Att handla den här kryptovalutan innebär att du tar en position på om Polkadot-priset kommer att stiga eller falla. När du handlar Polkadot med CFDs (contracts for difference) handlar du på DOT-valutans prisutveckling och går med vinst – eller förlust – beroende på om din prognos stämmer eller inte.

Din vinst eller förlust baseras på prisskillnaden mellan när du öppnade dina positioner och när du stängde dem. Läs mer om hävstången och riskerna förknippade med den.

Till skillnad från när du investerar blir du inte ägare till några DOT-mynt, så du behöver inget konto hos en börs eller en Polkadot-plånbok.

Så handlar du på Polkadot med CFDs:

 • Betala ett säkerhetskrav direkt: Öppna din position genom att göra en insättning – som kallas för säkerhetskrav – motsvarande en bråkdel av din totala marknadsexponering. När du handlar den här kryptovalutan får du exponering mot den underliggande tillgången utan att bli ägare till den som vid investering.
 • Öppna en position: Ta en position på Polkadot genom att ”köpa” marknaden om du tror att priset kommer att stiga eller ”sälja” den om du tror att det kommer att sjunka. Beroende på dina individuella omständigheter kan handel med CFDs innebära vissa skattelättnader.1
 • Använd hävstång: Kom ihåg att CFD-trading med Polkadot innebär att du använder hävstång, vilket både har för- och nackdelar. Hävstången ger dig större exponering mot den underliggande tillgången för en bråkdel av positionens totala värde. Det här betyder att både vinster och förluster förstoras. Du kan använda våra riskhanteringsverktyg som en del av din strategi.
 • Tänk på riskerna: Eftersom vinsten och förlusten på produkter som handlas med hävstång beräknas utifrån positionens totala storlek, inte din initiala insättning, kan dina förluster vida överskrida ditt säkerhetskrav. Kom ihåg att noga hantera din risk när du handlar med oss.

Så säljer eller blankar du Polkadot

Om du har följt utvecklingen för Polkadot på marknaden och tror att priset kommer att sjunka, kan du välja att gå kort (sälja).
Så här blankar du Polkadot med CFDs:

 1. Öppna ett konto för CFD-handel eller logga in på ditt befintliga konto
 2. Gå till tradingplattformen och skriv ”Polkadot” i sökfältet
 3. Välj ”sälja” i orderfönstret
 4. Ange positionsstorlek samt stopp- och limitordrar
 5. Tryck på ”Lägg order” för att bekräfta och öppna din position

Om du inte är redo att handla på de riktiga marknaderna ännu kan du alltid bygga upp ditt självförtroende med vårt riskfria demokonto. Du får 100 000 kronor i virtuella medel för att öva på att handla Polkadot med oss och bättre förstå hur den här tillgången utvecklas. Demokontot ger dig också möjlighet att bekanta dig med riskhantering vid kryptovalutahandel.

Vad är Polkadot (DOT)?

Polkadot är en flerkedjemiljö med öppen källkod som använder Substrate, ett ramverk för mjukvaruutveckling. Den gör det möjligt att koppla samman flera olika block och exekvera dem samtidigt så att de körs parallellt med varandra.

Med hjälp av orakelteknik har Polkadot skapat ett decentraliserat nätverk där olika kryptovalutor kan ansluta och kommunicera med varandra utan några mellanhänder. Detta skapar sedan en multikedja som kan köras på 100 gånger genomströmningen av transaktionerna jämfört med vad som skulle vara möjligt med en enda Polkadot- eller Ethereum-kedja.

Kort sagt förbättrar Polkadot kommunikationen mellan blockkedjorna och ökar därmed transaktionernas skalbarhet.

En kort historik om Polkadot

Idén bakom Polkadot kommer från Dr Gavin Wood, en av grundarna till Ethereum, men den byggdes inte för att ersätta Ethereum. Tanken var att plattformen skulle utgöra ett komplement till Ethereum som eliminerade behovet av mellanhänder. Detta skulle möjliggöra för blockkedjorna att interagera med varandra på ett säkert sätt och öka förtroendet inom blockkedjecommunityn.

Polkadot föddes efter att Dr Wood uttryckt sin frustration över Ethereums långsamma utveckling. Tillsammans med Robert Habermeier och Peter Czaban grundade Dr Wood Polkadot år 2016 som en del av Web3 Foundation, vars syfte är att stödja banbrytande program för decentraliserade webbprotokoll.

Från början hade trion tänkt bygga Polkadots nätverk med hjälp av Ethereum-tekniken, men i slutändan valde man att implementera det i Substrate, ett ramverk för mjukvaruutveckling som drivs av Parity Technologies – ett företag som Dr Wood var med och grundade 2015. Substrate användes för att skapa nya parallella infrastrukturkedjor, så kallade ”parakedjor”, som innehöll specialiserad logik som kunde bearbeta transaktioner vid höga hastigheter.2

I oktober 2016 släppte Dr Wood ett första utkast till Polkadots vitbok, tryckt på puderrosa pappersark med vita prickar. I dokumentet förklarar han tanken bakom den då experimentella utvecklingen av blockkedjeparadigmen som Polkadot var tänkt att åstadkomma – ett flerkedjenätverk.3

Ett år senare blev Dr Woods koncept verklighet: en ”skalbar, heterogen flerkedjeplattform” som fungerade som en slags grund eller förmedlingskedja (”relay-chain”) som parakedjor kunde ansluta till.

Det här innebar att flerkedjenätverket kunde bearbeta många transaktioner på flera parallella kedjor som kördes samtidigt – en unik funktion som utmärkte Polkadot.

I oktober 2017 ägde Polkadots Initial Coin Offering (ICO) rum, ett sk. initialt mynterbjudande. 2020 lanserade Polkadot sin kryptotoken DOT till ett pris på 0,29 USD med 2,48 miljoner tokens till försäljning.4

Fram till i dag har Polkadot dragit in över 200 miljoner USD från försäljningen av kryptovalutan DOT.2 I december 2021 uppgick Polkadots börsvärde till 26 miljarder USD.4

Så analyserar du prisrörelserna för Polkadot

Precis som med vilken annan tillgång som helst som du vill investera i behöver du noga bevaka och analysera Polkadots prisrörelser på marknaden. Du kan använda verktyg för teknisk analys för att följa prisrörelserna.

Du kan också ta hjälp av fundamental analys för att studera historiska prisdiagram. Då kan du undersöka vad som föranlett skarpa prisrörelser och försöka bedöma vad som skulle kunna leda till liknande fluktuationer i framtiden. Med det sagt är det viktigt att tänka på att tidigare resultat inte är någon garanti för framtida framgång.

Tradingstrategier för Polkadot

Precis som många av de andra kryptovalutorna kan Polkadot vara väldigt volatil. Därför är det mycket viktigt att använda sig av olika tradingstrategier som lämpar sig för kryptovalutor och särskilt för Polkadot.

Här följer ett par tradingstrategier som du kan anpassa eller lägga till i din tradingplan:

Daytrading med Polkadot

Daytrading med Polkadot går ut på att öppna och stänga en position inom en och samma dag. Det betyder att du inte har marknadsexponering mot tillgången på natten. Fördelen är att du slipper den dagliga finansieringskostnaden för att hålla din position öppen utanför handelstiderna.

Daytrading kan vara en bra idé om du vill få exponering mot Polkadots prisrörelser på kort sikt. Den här strategin ger dig också möjlighet att handla på Polkadots dagliga prisvolatilitet.

Trendhandel med Polkadot

Trendhandel innebär att du tar en position i linje med den aktuella marknadstrenden för Polkadot. Det betyder att om marknaden är bullish, så köper du (”går lång”), och om den är bearish, så säljer du (”går kort”).

Sedan följer du utvecklingen för Polkadot och om du märker att trenden håller på att sakta ner eller vända åt motsatt håll från ditt önskade resultat, kan du överväga att stänga din position. Du kan sedan öppna en ny position som följer den begynnande trenden.

Hedgingstrategi med Polkadot

Om du hedgar Polkadot minskar du din riskexponering genom att ta en position i motsatt riktning till den som du redan har öppnat. Låt oss anta att du äger Polkadot-mynt och att du oroar dig för att marknaden ska röra sig emot dig, vilket skulle leda till att myntens värde minskar på kort sikt.

I det här fallet kan du öppna en kort position på Polkadot med CFDs. Om DOT-priset sedan faller kommer vinsten som du gör på din korta position att kompensera för hela eller en del av förlusten på kryptomynten som du äger.

HODL-strategi med Polkadot

HODL-strategin, som står för ”Hold On for Dear Life”, är väldigt populär bland kryptotraders. Strategin går ut på att köpa och behålla Polkadot.

Dock skulle du bara använda den här strategin för att köpa och behålla valutan om du har en positiv syn på dess långsiktiga prisutveckling.

Om din analys eller tradingplan indikerar att du borde sälja dina positioner för att gå med vinst eller begränsa din förlust, kan du lägga till stopp-loss-ordrar för att stänga dina positioner automatiskt.

Så köper du och handlar på DOT i Sverige – sammanfattning

 • Polkadot skapades för att förbättra kommunikationen mellan blockkedjorna och öka transaktionernas skalbarhet.
 • Kryptovalutan DOT är det digitala myntet som investerare kan köpa om de vill äga en andel av Polkadot-nätverket.
 • Att handla med DOT-kryptovalutan innebär att du tar en spekulativ position på Polkadots pris.
 • Du kan handla Polkadot (DOT) hos oss med CFDs.
 • Bevaka och analysera noga Polkadots prisrörelser på marknaden och använd verktyg för teknisk analys och fundamental analys för att lättare följa utvecklingen.

Footnotes:

1 Skattelagstiftningen kan ändras och varierar utifrån de enskilda omständigheterna. Skattelagstiftningen varierar beroende på land
2 Kraken, 2021
3 Polkadots vitbok, 2016
4 CoinMarketCap, 2021


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.