CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Så köper du och handlar på Chainlink i Sverige

Chainlink är en decentraliserad orakelinfrastruktur som förbinder smarta kontrakt i blockkedjenätverket. Läs om hur du köper och handlar på Chainlink (LINK).

Så köper du Chainlink: investering vs. trading i Sverige

Investering innebär att du köper Chainlink-mynt som du alltså blir ägare till. När du investerar betalar du hela priset för Chainlink-mynten direkt. Din risk är därmed begränsad och eventuella förluster uppgår till beloppet som du betalade. Vi erbjuder inte detta på vår plattform.

När du handlar på Chainlink med oss blir du inte ägare till några LINK-kryptomynt. I stället handlar du på kryptovalutans prisrörelser på marknaden via CFD-trading. Eftersom du inte äger några Chainlink-mynt kan du gå lång (”köpa”) eller gå kort (”sälja”) vid trading. Vid investering kan du bara gå lång.

När du handlar produkter med hävstång hos oss får du exponering mot den underliggande tillgångens totala värde för en bråkdel av kostnaden, tack vare säkerhetskravet (en initial insättning). Genom att du får full exponering förstoras din potentiella vinst om din prognos stämmer. Observera att dina förluster också förstoras när du handlar produkter med hävstång och att du alltid noga bör hantera din risk. Tänk också på att en daglig finansieringskostnad tillkommer vid CFD-trading och att denna med tiden kan växa.

Handla på Chainlink via CFDs med oss Köpa Chainlink via en börs
Kapital som krävs för att öppna en position Säkerhetskravet för icke-professionella kunder är 50 % av valutans totala värde Valutans totala kostnad
Blankning? Ja Nej – förutom om intresserad motpart finns
Reglering Vi är ett reglerat företag Ingen specifik tillsynsmyndighet
Begränsningar för insättningar och uttag Nej, insättningar och uttag är kostnadsfria Avgifter kan tillkomma för insättningar och uttag av medel
Exekvering Exekveringshastighet på 0,0141 sekunder med tillgång till god likviditet Beror på börsens likviditetsnivå
Daglig finansieringskostnad? Ja Nej

Invstera i Chainlink (LINK)

För att äga en andel i Chainlink-nätverket köper du LINK-kryptovalutan (investerar). När du väl har blivit ägare till LINK-tokens kan du göra vinst på din investering genom att sälja dem om valutan ökar i värde. Om valutan minskar i värde går du med förlust om du säljer dina tokens.

För att kunna investera i Chainlink behöver du hitta en onlinemäklare som erbjuder köp av kryptovalutor. Du behöver en Chainlink-plånbok där du kan lagra dina LINK-mynt fram tills att du bestämmer dig för att sälja dem. För närvarande erbjuder vi inte det här.

Trading på Chainlink via CFDs

Trading på Chainlink via CFDs, eller ”contracts for difference”, innebär att du handlar på LINK-myntets pris – om det kommer att stiga eller falla. Beroende på om din prognos stämmer gör du antingen en vinst eller en förlust.

Vid trading blir du inte ägare till några LINK-mynt, så du behöver inte öppna något konto hos en börs eller skaffa en Chainlink-plånbok.
Så handlar du på på Chainlink via CFDs:

  • Öppna en position: Handla på Chainlink genom att gå lång (”köpa”) om du tror att priset kommer att stiga eller genom att gå kort (”sälja”) om du tror att det kommer att sjunka.
  • Betala ett säkerhetskrav: Öppna din position genom att göra en insättning – som kallas för säkerhetskrav – motsvarande en bråkdel av din totala marknadsexponering. Trading på Chainlink ger dig exponering mot den underliggande kryptovalutan utan att du behöver äga den.
  • Använd hävstång: När du handlar på Chainlink med CFDs använder du hävstång. Det betyder att du får full exponering mot den underliggande Chainlink-valutan för en bråkdel av kostnaden som du annars hade fått betala för att öppna din position. Eventuella vinster och förluster på produkter som handlas med hävstång kan förstoras – se alltid till att vidta åtgärder för att hantera din risk.
  • Tänk på riskerna: Dina förluster kan vida överskrida ditt säkerhetskrav eftersom vinster och förluster på produkter som handlas med hävstång beräknas utifrån positionens totala storlek, inte din initiala insättning. Använd våra verktyg för riskhantering när du handlar med oss.
  • Tänk på den dagliga finansieringskostnaden: Det kostar pengar att hålla en kortsiktig position öppen över natten. Du debiteras en daglig finansieringsränta för CFD-cashpositioner som hålls öppna efter kl. 23.00 i Sverige.

Så analyserar du prisrörelserna för Chainlink

Innan du börjar investera i Chainlink behöver du ägna lite tid åt att bevaka och analysera kryptovalutans prisfluktuationer på marknaden. Du kan använda verktyg för teknisk analys för att följa Chainlinks prisrörelser. Till exempel kan diagrammönster och historiska trender användas för att göra antaganden när man handlar.

Du kan också ta hjälp av fundamental analys för att studera Chainlinks historiska prisdiagram. Fundamental analys tittar på Chainlinks realvärde för att avgöra det verkliga priset som valutan borde handlas för. Detta kan ge dig en uppfattning om vad som har orsakat tidigare prisrörelser. Det är dock viktigt att tänka på att tidigare resultat för en tillgång inte är någon garanti för framtida framgång.

Tradingstrategier för Chainlink

Precis som andra kryptovalutor är Chainlink volatil. Därför är det viktigt att du tar med tradingstrategier för Chainlink och riskhantering i din tradingplan. Överväg någon av tradingstrategierna nedan:

Daytrading med Chainlink

Daytrading går ut på att öppna och stänga positioner inom en och samma dag. Det betyder att du inte har marknadsexponering mot tillgången på natten.

Du kan använda daytrading som strategi om du vill få exponering mot Chainlinks prisrörelser på kort sikt. Dessutom får du möjlighet att handla på Chainlinks dagliga prisvolatilitet.

Trendhandel med Chainlink

Trendhandel innebär att du tar en position i linje med de aktuella rörelserna på Chainlink-marknaden. När du följer trenderna på kryptomarknaden väljer du troligtvis att gå lång (”köpa”) när marknaden är bullish och att gå kort (”sälja”) när marknaden är bearish.

Om du efter noggrann bevakning av Chainlink konstaterar att trenden är på väg att ändras, kan du överväga att stänga din position. Sedan kan du öppna en ny position som följer den begynnande trenden.

Hedgingstrategi med Chainlink

Om du bestämmer dig för att hedga din Chainlink-position begränsar du din riskexponering genom att ta en position som kompenserar för eventuella förluster på den öppna positionen.

Om du exempelvis äger Chainlink-mynt och oroar dig för att marknaden ska röra sig emot dig på grund av ett kortsiktigt kursfall, öppnar du en kort position på en annan tillgång.

Om LINK-priset sedan faller kan en eventuell vinst på din korta position på den andra tillgången väga upp för hela eller en del av förlusten på Chainlink-mynten som du äger.

HODL-strategi med Chainlink

Tradingstrategin HODL (”Hold On for Dear Life”) används flitigt av kryptovalutatraders och går ut på att köpa och behålla din Chainlink-token under en ganska lång tid. Den här strategin används främst vid en positiv syn på Chainlinks långsiktiga prisutveckling.

Om din analys indikerar att du borde gå kort på din position för att gå med vinst eller begränsa din förlust, kan du överväga att använda en stopp-loss för att stänga din position automatiskt. Observera dock att en daglig finansieringskostnad tillkommer och att denna kan växa med tiden.

Så köper du och handlar på LINK i Sverige – sammanfattning

  • Chainlink är en infrastruktur för kryptovaluta som förbinder realtidsdata och smarta kontrakt i blockkedjenätverk.
  • Kryptovalutan LINK är den token som du köper om du vill äga en andel av Chainlink-nätverket.
  • Trading med LINK-kryptovalutan går ut på att ta en spekulativ position på Chainlinks pris.
  • Du kan handla på Chainlink hos oss med CFDs.
  • Se till att bevaka och analysera prisrörelserna för Chainlink genom att använda teknisk och fundamental analys.

Footnotes:

1 Baseras på IG Groups OTC-data från oktober 2019
2 Binance, 2021
3 BENZINGA, 2021
4 smartasset, 2021
5 CoinMarketCap, 2021
6 Messari.io, 2021
7 Chainlink white paper, 2021


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.