Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

De bästa klimatsmarta aktierna och hur du handlar på dem

Kraven på en ökad medvetenhet om klimatkrisen har uppmärksammats av myndigheter och företag världen över. Så här kan du få exponering mot klimatsmarta aktier som har en verklig påverkan på miljön.

Vindkraftpark Källa: Bloomberg

Vad är klimatsmarta aktier?

Klimatsmarta, eller klimatvänliga, aktier är aktier i företag som använder miljövänliga metoder i sin verksamhet. De strävar till exempel efter att ställa om till ren energi och att minska sitt beroende av växthusgaser.

Du kanske har hört talas om olika former av klimatförändringar som sker runt om i världen, från stigande havsnivåer till extrem torka. Till följd av detta har en global rörelse växt fram som vill göra politiker och andra makthavare uppmärksamma på den globala uppvärmningen och nivån av koldioxidutsläpp.

Mot bakgrund av denna utveckling har olika marknader växt fram där fokus är att försöka hantera klimatkrisen. Det finns företag som engagerar sig i klimatfrågan genom att framställa grön teknik och andra som valt att satsa på elbilar, solenergi eller förnybar energi. Det kan låta som samma sak, men det rör sig om vitt skilda ekonomier.

Här är några skillnader mellan aktier i företag inom förnybar energi och företag med gröna initiativ:

Aktier inom förnybar energi

Förnybar energi syftar på miljövänligare energialternativ som kommer att ersätta de naturgaser som idag har en utbredd användning, men som utgör ett hot för klimatet. Dessa energilösningar kan hämtas från naturliga källor som sol, vind och vatten, vilket innebär att de är mer hållbara.

Läs mer om aktier inom förnybar energi

Gröna initiativ

Gröna initiativ har att göra med användningen av energikällor som inte ger några utsläpp och som minskar koldioxidavtrycket på miljön. Även om gröna företag fortfarande till viss del kan släppa ut föroreningar i liten skala, finns det en aspekt av miljömedvetenhet i företagens verksamhetsrutiner.

Företag som tar hänsyn till kravet på ren energi har mycket att vinna. Till exempel får dessa företag ofta statligt stöd i form av skattesänkningar, incitament och större investeringar om de driver sin verksamhet på ett miljövänligt sätt.

Det är tack vare att de kan få så omfattande statliga stöd som alltfler företag har slutat använda fossila bränslen som kol i sin tillverkning och ersatt dem med processer som är avsevärt mindre skadliga för miljön. Det ger traders och investerare möjlighet att få exponering mot klimatsmarta aktier.

Ett cirkeldiagram som visar den förväntade tillväxten för hållbara energikällor i världen, fördelat utifrån 2019 års marknadsandelar, jämfört med den förväntade tillväxten år 2050 för kol, gas, olja, kärnkraft, vatten-, vind- och solkraft, energilagring m.m.
Ett cirkeldiagram som visar den förväntade tillväxten för hållbara energikällor i världen, fördelat utifrån 2019 års marknadsandelar, jämfört med den förväntade tillväxten år 2050 för kol, gas, olja, kärnkraft, vatten-, vind- och solkraft, energilagring m.m.

Varför vill så många handla på klimatsmarta aktier?

Många väljer att handla på klimatsmarta aktier, av bland annat följande skäl:

 1. Statligt stöd för den här typen av aktier, dvs. skattesänkningar, incitament och infrastruktur. Till exempel har USA:s president Joe Biden avsatt 555 miljarder USD till ren energi, där flera dollar har öronmärkts för incitament till företag med initiativ som syftar till att minska växthusgasutsläppen.1 Det statliga stödet ökar sannolikheten för att institutioner väljer att satsa på renare energilösningar, vilket skapar investeringsmöjligheter.
 2. Under de senaste tio åren har investeringarna inom sol- och vindkraft, batterilagring samt vätgas ökat. Världens kapacitet för förnybar el beräknas öka med mer än 60 % mellan 2020 och 2026. Det är lika mycket som den mängd el som alla kärn- och fossilbränslekraftverk tillsammans producerar i dag.2 Att få exponering mot aktier inom förnybar energi ser därför ut att bli nästa stora investeringstema.
 3. Politiker och makthavare har insett det akuta behovet av att ställa om världens ekonomier till ren energi för att uppnå en grön framtid. Omställningen till grön energi kan inte ske över en natt eftersom vi är så beroende av naturgaser. Därför kan en investering i klimatsmarta aktier sägas ha en långsiktig horisont. Du kan få exponering mot företagsaktier medan priset fortfarande är relativt lågt och se din investering gradvis öka i värde med tiden.
 4. Enligt prognosen presenterad av IPCC (FN:s klimatpanel) kommer den globala temperaturen att stiga med minst två grader celsius fram till år 21003. Baserat på denna uppskattning utgör en investering i klimatsmarta aktier inte bara ett sätt att öka sin personliga förmögenhet, utan också ett sätt att engagera sig i mänsklighetens överlevnad.

Bild som visar hur en investering i klimatsmarta aktier kan användas för att påverka världen i en långt mer miljövänlig riktning genom företagets verksamhetshantering samt de produkter och tjänster som det tillhandahåller.
Bild som visar hur en investering i klimatsmarta aktier kan användas för att påverka världen i en långt mer miljövänlig riktning genom företagets verksamhetshantering samt de produkter och tjänster som det tillhandahåller.

Topp 5 klimatsmarta aktier

 1. SolarEdge Technologies
 2. NextEra Energy
 3. Brookfield Renewable Partners
 4. Enphase Energy
 5. Canadian Solar

Observera att dessa företag inte enbart har valts ut baserat på kriteriet bästa klimatsmarta aktier, utan baserat på flera olika faktorer, som börsvärde, tillväxtutsikter och senaste resultat. Den här listan uppdaterades senast den 8 april 2022.

SolarEdge Technologies

SolarEdge Technologies utvecklar och säljer växelriktarsystem som har förändrat hur el utvinns och hanteras i solcellsanläggningar. De erbjuder också enheter för kommunikation samt smarta energihanteringslösningar för privatpersoner och företag. Verksamheten är uppdelad på fem avdelningar: solenergi, energilagring, e-mobilitet, avbrottsfri kraftförsörjning och automatiseringsmaskiner.

För det fjärde kvartalet 2021 redovisade företaget intäkter på 551,9 miljoner USD – en ökning med 5 % jämfört med föregående kvartal och 54 % jämfört med samma kvartal året innan. De rekordhöga intäkterna för kvartalet berodde på en ökad efterfrågan på solenergi inom alla segment och geografiska områden.4

De framgångsrika resultaten för räkenskapsåret 2021 har bidragit till SolarEdges börsvärde på 18,4 miljarder USD som noterades i april 2022.

Grafen visar SolarEdge Technologies aktie på en ettårig tidslinje, med en toppnotering på 389,71 i november 2021 innan den faller något, samt aktiepriset på 315,41 i april 2022.
Grafen visar SolarEdge Technologies aktie på en ettårig tidslinje, med en toppnotering på 389,71 i november 2021 innan den faller något, samt aktiepriset på 315,41 i april 2022.

NextEra Energy

NextEra Energy är en av världens största producenter av sol- och vindkraft. Företaget är verksamt inom elkraftsindustrin och tillhandahåller resurser som genererar ren energi, exempelvis naturgas- och kraftledningar.

NextEra är även ett av de få företag fått en placering på Dividend Aristocrat-listan, då det har höjt aktieägarnas utdelning i över 25 år i rad.

För det fjärde kvartalet 2021 redovisade NextEra en justerad vinsttillväxt på 3,7 % per år (YoY) och tjänade 814 miljoner USD jämfört med 785 miljoner USD under det fjärde kvartalet 2020. Intäkterna för kvartalet uppgick till 5 miljoner USD – en ökning med 14,8 % YoY. Resultatet var drivet av det genomsnittliga antalet kunder som ökat till nära 82 000 från perioden året innan.5

NextEra Energy har ett börsvärde på 169 miljarder USD. I början av räkenskapsåret 2022 skedde en del ändringar på ledningsnivå och nya kontrakt lades till i syfte att uppfylla prognoserna för de kommande åren.5

Grafen visar NextEra Energys aktie på en ettårig tidslinje, med olika prisnivåer och en toppnotering på 93,73 i januari 2022 innan aktien faller, samt aktiepriset på 87,06 i april 2022.
Grafen visar NextEra Energys aktie på en ettårig tidslinje, med olika prisnivåer och en toppnotering på 93,73 i januari 2022 innan aktien faller, samt aktiepriset på 87,06 i april 2022.

Brookfield Renewable Partners

Brookfield Renewable Partners äger olika produktionsanläggningar för förnybar el i bland annat Asien, Europa samt Nord- och Sydamerika. Företaget är verksamt inom sektorerna för vatten-, sol- och vindkraft samt energilagring och tillhandahåller lösningar för ren energi.

Eftersom det är ett av få företag som regelbundet betalar utdelning är varje kvartal avgörande för att uppfylla det åtagandet. 2021 genererade Brookfield medel från verksamhet (FFO) på 934 miljoner USD, vilket var en ökning med 10 % från 2020. Resultatet kan tillskrivas ”högkvalitativa avtalsenliga kassaflöden förknippade med inflation, initiativ för oganisk tillväxt och bidrag från förvärv”.6

Brookfield Renewable Partners har ett börsvärde på 25,7 miljarder USD i skrivande stund. Företaget har också investerat cirka 4,3 miljarder USD i olika marknader och teknologier som det är verksamt inom i syfte att stödja framtida tillväxt.6

Grafen visar Brookfield Renewable Energys aktie på en ettårig tidslinje, med olika prisnivåer och en toppnotering på 43,91 i april 2021 innan aktien faller något, samt aktiepriset på 39,91 i april 2022.
Grafen visar Brookfield Renewable Energys aktie på en ettårig tidslinje, med olika prisnivåer och en toppnotering på 43,91 i april 2021 innan aktien faller något, samt aktiepriset på 39,91 i april 2022.

Enphase Energy

Enphase Energy framställer mjukvaror och hårdvaror för elproduktion i hem och bostadsområden. Detta innefattar solenergiproduktion, energilagringsenheter och webbaserade funktioner för övervakning och kommunikation.

Företaget har skapat en banbrytande teknik: mikroväxelriktare. Det är en enhet som monteras på varje solpanel och som gör det möjligt att bevaka och göra ändringar för varje panel så att den producerar maximalt med el.

Enphase Energy redovisade intäkter på 412,7 miljoner USD för fjärde kvartalet 2021, vilket var en ökning med 55,8 % jämfört med samma period året innan, då siffran låg på 264,8 miljoner USD.7 Resultatet ansågs bero på en stark efterfrågan på företagets mikroväxelriktarsystem.

Även försäljningen ökade med 78,5 % för räkenskapsåret 2021 jämfört med föregående år och hamnade på 1,3 miljarder USD.7 Enphase Energys börsvärde uppgår i skrivande stund till 26,1 miljarder USD.

Grafen visar Enphase Energys aktie på en ettårig tidslinje, med olika prisnivåer och en toppnotering på 282,46 i november 2021 innan aktien faller något, samt aktiepriset på 206,95 i april 2022.
Grafen visar Enphase Energys aktie på en ettårig tidslinje, med olika prisnivåer och en toppnotering på 282,46 i november 2021 innan aktien faller något, samt aktiepriset på 206,95 i april 2022.

Canadian Solar

Canadian Solar designar och tillverkar solpaneler för global försäljning, med flera verksamhetsavdelningar på olika kontinenter. Sedan företaget utökade sin verksamhet med en avdelning för batterilagring har det varit en av de snabbast växande aktörerna på området.

Verksamheten för batterilagringslösningar genererade nära 900 MWh under sitt första år i drift och förväntas fördubbla den siffran under 2022.8

Under fjärde kvartalet 2021 steg företagets intäkter med 47 % och det redovisade 1,53 miljarder USD på årsbasis (YoY). Resultatet förklaras av ett högre genomsnittligt försäljningspris (ASP) på solcellsmoduler, lägre tillverkningskostnader och en ökad projektförsäljning.8

För räkenskapsåret 2021 genererade Canadian Solar intäkter på totalt 5,28 miljarder USD – en ökning från de 3,48 miljarder USD som redovisades för 2020.9 Företagets börsvärde uppgick till 2,1 miljarder USD i början på april 2022.

Grafen visar Canadian Solars aktie på en ettårig tidslinje, med olika prisnivåer och en toppnotering på 46,8 i juli 2021 innan aktien faller något, samt aktiepriset på 34,5 i april 2022.
Grafen visar Canadian Solars aktie på en ettårig tidslinje, med olika prisnivåer och en toppnotering på 46,8 i juli 2021 innan aktien faller något, samt aktiepriset på 34,5 i april 2022.

Olika sätt att handla på eller investera i klimatsmarta aktier

Investera genom aktiehandel

Du kan investera i klimatsmarta aktier genom aktiehandel, vilket innebär att du blir direkt ägare till företagets aktier. Som aktieägare, eller aktieinnehavare, får du även utdelning samt rösträtt, om företaget medger det.

Eftersom aktier inte är hävstångsprodukter måste du betala positionens totala värde när du öppnar den. Vänligen observera att IG Sverige inte erbjuder aktiehandel som alternativ för tillfället.

Som ett alternativ till aktiehandel kan du också handla klimatsmarta aktier via spread betting eller CFD:er.

Handla med spread bets

Få exponering mot klimatsmarta aktier utan att behöva äga några tillgångar med spread betting. Spread betting innebär att du ”gör ett vad” på ett belopp per rörelsepunkt för den underliggande tillgången genom att gå lång eller kort.

Spread bets är derivatprodukter som handlas med hävstång. Det betyder att du bara behöver lägga ut en bråkdel av positionens totala värde för att kunna öppna en position. Även om hävstången förstorar dina vinster, så är det viktigt att inte glömma att du kan förlora mer pengar än din initiala insats. Därför ska du alltid vidta åtgärder för att hantera din risk.

Vänligen notera att IG Sverige inte erbjuder spread betting som investeringsalternativ för tillfället. Däremot kan du som vill ha mer information läsa mer om hur man handlar aktier eller ta en titt på våra utbildningsresurser i IG Academy.

Handla med CFD:er

Med CFD:er handlar du på skillnaden i pris mellan tidpunkten då du öppnar ett kontrakt och tidpunkten då du stänger det. Du blir inte ägare till några aktier utan handlar i stället på stigande och fallande priser och gör en vinst om du förutspår prisrörelsen korrekt.

CFD:er är hävstångsprodukter och du betalar en initial insättning, ett så kallat säkerhetskrav, när du öppnar en position. Tänk på att både dina vinster och förluster förstoras eftersom de beräknas utifrån positionens totala storlek. Se därför till att alltid använda riskhanteringsverktyg för att begränsa ytterligare förluster.

Handla eller investera i klimatsmarta aktier – sammanfattning

 • Det ökade antalet klimatkriser har lett till att företag och myndigheter världen över har ställt om till alternativa energikällor.
 • En del företag är involverade i förnybar energi medan andra bidrar till gröna initiativ i syfte att minska koldioxidutsläppen från elproduktionen.
 • Du kan handla på de bästa klimatsmarta aktierna i Storbritannien och USA med hävstångsprodukter hos oss.
 • Hos oss kan du få exponering mot klimatsmarta aktier utan att behöva äga dem, genom att öppna ett tradingkonto för CFD-handel.

Fotnoter

1 CNBC, 2022
2 IEA, 2022
3 IPCC, 2022
4 SolarEdge, 2022
5 S&P Global, 2022
6 Brookfield, 2022
7 Yahoo Finance, 2022
8 Canadian Solar, 2022
9 Yahoo Finance, 2022


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Utforska marknaderna med våra kostnadsfria kurser

Ta reda på hur aktiehandel fungerar – och upptäck vilka marknader du kan handla på – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Testa dina tradingkunskaper

Ta med dig det du lärt dig i denna aktieartikel och prova din nya strategi utan risk på ditt demokonto.

Redo att handla på aktier?

Använd dina lärdomar från denna artikel på ett riktigt tradingkonto – det är smidigt och enkelt att uppgradera.

 • Handla på över 16 000 populära aktier från hela världen
 • Skydda ditt kapital med våra riskhanteringsverktyg
 • Agera snabbt på nyheter med våra utökade handelstider på över 70 amerikanska aktier

Sugen på att handla?

Använd dina nya kunskaper inom trading. Logga in på ditt konto nu.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender