CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Så handlar du solenergiaktier

I takt med att intresset för förnyelsebar energi ökar tar vi en titt på hur traders kan få exponering mot solenergibranschen. Upptäck allt du behöver veta om trading inom solenergi och vilka aktier som är bäst att bevaka.

Förnyelsebar energi: Så handlar du solenergiaktier

Det här behöver du veta om solenergibranschen

Den globala efterfrågan på energi stiger. Samtidigt ställer sig allt fler skeptiska till att investera i energiresurser som orsakar miljöförstörelse och påskyndar klimatförändringarna. Det här har lett till ökade investeringar i förnyelsebar energi, som sol-, vind-, vatten- och tidvattenkraft. Solenergibranschen har utvecklats i snabb takt sedan 2010 och växte med omkring 150 % fram till 2018 – från 100 000 arbetstillfällen till 243 000. Branschens genomsnittliga årliga tillväxttakt fram till 2023 väntas ligga på 14,9 % och värdet samma år beräknas uppgå till 286,3 miljarder USD.1

Enligt amerikanska Energy Information Administration utgjorde icke-vattenbaserade förnyelsebara energikällor (främst vind och sol) 10 % av USA:s energikällor 2018, men andelen väntas öka till 12 % under 2020. Solenergibranschen karaktäriseras av toppar och dalar. Variationerna i tillväxt beror på företagens kapacitet att tillhandahålla material samt efterfrågan bland kunderna – två faktorer som båda kan förändras från år till år.2

Storskaliga projekt och investeringar inom branschen gynnar företagen och intäkterna stiger. Men när efterfrågan inte är tillräckligt hög för att bibehålla produktionstakten, eller när ett överflöd av billiga tillgångar strömmar in på marknaden, kan företagen inte fortsätta att växa. Branschen har sett sin beskärda del av upp- och nedgångar, särskilt sedan Trumpadministrationen införde 30 % tullar på solpaneler som importeras till USA. Åtgärden ingår i en större satsning som är tänkt att gynna amerikanska tillverkare i förhållande till konkurrenter i Kina, Malaysia och andra länder. Vissa företag och produkter undantogs från importtullarna, vilket fick aktiepriserna för en del företag baserade i USA att stiga.

Även om många amerikanska företag var positiva till åtgärden fanns det också många kritiska röster som hävdade att den skulle leda till minskade arbetstillfällen och ökad osäkerhet kring framtiden för förnyelsebar energi. Solenergibranschen fortsatte dock att växa med cirka 7 % under 2019, till 259 400 arbetstillfällen.3

Vad finns det för typer av solenergiaktier?

Det finns i huvudsak tre kategorier av företag som traders fokuserar på inom solenergibranschen. Dessa är:

 1. Tillverkare av solpaneler. Företagen som producerar komponenterna till varje panel, som växelriktare, batterier och mjukvara
 2. Installatörer av solpaneler. Företagen som säljer solpaneler och komponenter direkt till konsumenter
 3. Företag som finansierar solenergiprojekt. Företagen som finansierar projekt åt andra företag, eller som lånar ut pengar till konsumenter som installerar solpaneler

Så tar du en position på solenergiaktier

Handla solenergiaktier

Du kan handla på priset på solenergiaktier med derivatprodukter, exempelvis CFDs genom att öppna ett tradingkonto hos IG. När du handlar solenergiaktier blir du aldrig ägare till de faktiska underliggande aktierna. Visserligen får du inga aktieägarrättigheter, men du kan däremot dra nytta av prisrörelser i båda riktningar. Genom att du kan gå både lång och kort får du många fler möjligheter än om du hade investerat på traditionellt vis.

När du handlar en CFD ingår du ett avtal om att utbyta värdet som en solenergitillgång har när din position öppnas mot värdet som den har när positionen stängs. CFDs är särskilt praktiska för att hedga en aktieportfölj eftersom de kan kompensera för eventuella förluster.
Om du inte känner dig redo att börja handla på marknaderna kan du börja med att bygga upp din tradingstrategi i en riskfri miljö genom att öppna ett demokonto. Alternativt kan du lära dig mer om de finansiella marknaderna med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Läs mer om CFD-handel

De 10 bästa solenergiaktierna att bevaka

Eftersom det finns så många olika solenergiaktier att välja bland, och så många olika typer av solenergiföretag, listar vi här de tio bästa aktierna inom solenergi utifrån marknadsvärde.4 Dessa är:

 1. Brookfield Renewable Energy Partners (BEP)
 2. First Solar (FSLR)
 3. SolarEdge Technologies (SEDG)
 4. Enphase Energy (ENPH)
 5. TerraForm Power (TERP)
 6. Pattern Energy Group (PEGI)
 7. SunPower Corporation (SPWR)
 8. SunRun Incorporated (RUN)
 9. Canadian Solar (CSIQ)
 10. Vivent Solar (VSLR)

Marknadsintresset för de här företagen har ökat under deras livstid, inte bara vid positiva marknadsrörelser utan även under negativa perioder. När en trader öppnar en position för att sälja ett företags aktier under en period av avmattning och minskat intresse inom branschen, kallas det för att blanka en aktie.

Brookfield Renewable Energy Partners (BEP) – 6,64 miljarder USD

Brookfield Renewable Energy Partners (BEP) är i grunden en helt annan typ av företag än de andra på listan eftersom det varken är en producent eller installatör. BEP är ett kapitalförvaltningsbolag med stort fokus på förnyelsebara energikällor.

Bolaget är mest känt för sina investeringar i vattenkraft, men branschens enorma intresse för solenergi har inte undgått det. 2017 förvärvade BEP en andel på 51 % i TerraForm Power och 2019 betalade bolaget 500 miljoner USD för en andel i X-Elio, en spansk solcellsutvecklare. För traders som är intresserade av solenergi, men som vill diversifiera sina etiska investeringar, kan Brookfield Renewable Partners ge exponering mot olika förnyelsebara energikällor.

Bolaget har en plattform för förnyelsebar energi och producerar bland annat egen solel. Den förnyelsebara energi som produceras säljs i huvudsak till fasta priser, vilket ger bolaget viss stabilitet mot volatila energipriser. Trots volatiliteten och konkurrensen inom solenergibranschen har BEP:s aktiepris ökat stadigt. Bolagets aktie nådde en toppnotering i augusti 2019 då värdet uppgick till 37,43 USD.

Brookfield Renewable Energy Partners - graf med aktiekurs

Dock är en stor del av verksamheten förlagd till tillväxtmarknader, bland annat Brasilien, vilket innebär att BEP minskar sin risk genom att hedga sig mot förändringar i pris och växelkurs.

First Solar (FSLR) – 6,43 miljarder USD

First Solar (FSLR) anses vara en ledande producent av PV-lösningar som används för att ta tillvara på solenergi. Bolaget som är baserat i USA har stort fokus på forskning och utveckling, vilket visat sig vara en fördel i en alltmer konkurrenskraftig sektor. FSLR har lett utvecklingen när det gäller mängden energi som varje solpanel kan producera, samtidigt som kostnaderna har hållits på en rimlig nivå.

Utsikterna för FSLR såg goda ut 2018 efter att bolaget undantogs från den amerikanska presidentens tull på importerade solpaneler. FSLR-aktien steg till en rekordhögstanivå på 81,70 USD under årets fyra första månader. Aktien föll dock till 55,52 USD i juni och juli efter att solenergibolaget missat sina intäkts- och försäljningsmål.

First Solar (FSLR) - graf med aktiekurs

FSLR lyckades återfå sin stabilitet under andra halvan av 2018 och början på 2019. I juni 2019 klättrade aktien tillbaka upp till 64,24 USD. Samma månad meddelade Trump att en ny typ av panel – dubbelsidiga moduler – skulle undantas från importtullarna. Det skulle kunna innebära att ett antal företag som producerar tekniken, däribland Canadian Solar, återtar en del av marknaden. Nyheten fick FSLR:s aktie att dyka med 6,8 % i juni.

Trots orosmolnen har FSLR-aktien stabiliserats sedan företaget sålde slut på alla sina moduler för 2020 och 2021 och meddelade att det skulle ingå avtal med Microsoft, Facebook och Kellogg’s om att leverera solpaneler till olika projekt.

SolarEdge Technologies (SEDG) – 3,72 miljarder USD

SolarEdge Technologies (SEDG) är ett techbolag baserat i Israel som producerar växelriktare som behövs för att omvandla energi från solpaneler till el som används av distributörer.

SEDG har positionerat sig som marknadsledare inom solenergiteknik, vilket har fått andra stora företag som vill hoppa på trenden med ren energi att intressera sig för det. Till exempel gick elbilstillverkaren Tesla samman med SEDG 2015 för att utveckla solcellslösningar för bostäder. Samarbetet fick värdet på SEDG-aktien att stiga från 28,60 USD den 4 maj 2015 (dagen för tillkännagivandet) till 40,82 USD en månad senare.

SolarEdge Technologies (SEDG) - graf med aktiekurs

Tre år senare, år 2018, genererade SolarEdge nära 1 miljard USD i intäkter och företaget skryter med att det har gått med vinst varje år sedan starten 2006.

Oron över effekterna av höjda importtullar på solpaneler fick dock företagets aktiepris att svaja. Aktien pendlade mellan en högsta nivå på 68 USD och en lägsta nivå på 34 USD under hela året. Även SolarEdges nettovinst minskade med 4 % under 2019 till följd av restriktionerna. Den 7 augusti 2019 steg dock SEDG-aktien med över 23 % till rekordhöga 79 USD efter att företaget slagit Wall Streets intäktsprognos för andra kvartalet.

SEDG:s rykte som en innovatör med genomgående höga vinster har lett till olika förvärv. Företaget har tagit sig in på elbilsmarknaden genom att köpa SMRE, en italiensk tillverkare av elbilssystem. Det har också expanderat med andra lösningar inom förnyelsebar energi tack vare förvärvet av sydkoreanska batteritillverkaren Kokam och UPS-leverantören Gamatronic (avbrottsfri kraftförsörjning).

Enphase Energy (ENPH) – 3,38 miljarder USD

Enphase Energy (ENPH) är ett amerikanskt techbolag inom solenergi som designar och tillverkar en helhetslösning för solkraft till bostäder.

Enphase Energy var först med att introducera mikroväxelriktare. Dessa kombinerar energilagring med mjukvara som kan kontrollera och maximera solenergi, samtidigt som kostnaderna för konsumenterna optimeras. Företaget har levererat fler än 21 miljoner mikroväxelriktare till över 130 länder och har därmed positionerat sig som ett världsledande solenergiföretag.

Enphase Energy (ENPH) - graf med aktiepris

För inte länge sedan hade företaget stora verksamhetsförluster och en dyster balansräkning, men det ökade intresset för solenergisektorn har gett intäkterna och aktiepriset ett uppsving.

2018 förvärvade Enphase Energy SunPowers sektion för mikroväxelriktare som beräknades ge mellan 60 och 70 miljoner USD i vinst 2019. Efter nyheten steg Enphase Energys aktie från 4,49 USD den 12 juni 2018 till 7,02 USD följande månad.

ENPH-aktien präglades av volatilitet under de första månaderna 2019, med prisvariationer på mellan 4,60 USD den 1 januari och 35,43 USD den 27 augusti. Aktiepriset stärktes sedan efter två positiva resultatrapporter i rad under första och andra kvartalet.

TerraForm Power (TERP) – 3,54 miljarder USD

TerraForm Power (TERP) grundades 2014 av SunEdison, ett holdingbolag med vind- och solparker. Tillväxten efter företagets börsintroduktion (IPO) den 18 juli 2014 var till en början negativ – aktiepriset föll från en högsta nivå på 42,03 USD till 7,26 USD bara tre månader efter börsintroduktionen.

Brookfield Asset Management, BEP:s moderbolag, köpte till slut en majoritetsandel i TERP i mars 2017. När nyheten om förvärvet nådde marknaden steg TERP-aktien från 11,60 USD den 6 mars till 12,62 USD bara tre dagar senare. Förhoppningen var att Brookfield hade skapat en strategi som skulle öka företagets intäkter.

TerraForm Power (TERP) - graf med aktiepris

2018 utökade Brookfield sin andel från 51 % till 65 % och 2019 meddelade TERP att man hade lyckats minska sin nettoförlust från 28 miljoner USD till 17 miljoner USD. Företaget har en långsiktiga framtidsutsikter när det gäller tillväxt, men balansräkningen är fortfarande skuldtyngd. TerraForm förväntas dock betala sina skulder i tid och att öka sina intäkter fram till 2021.

Pattern Energy Group (PEGI) – 2,62 miljarder USD

Pattern Energy Group (PEGI) är ett företag inom ren energi som äger och driver elprojekt i USA, Kanada och Chile. All el som produceras säljs till el- och nyttoföretag genom fastprisavtal.

Pattern Energys aktie fick sig en törn 2018 på grund av ekonomiska problem som sänkte företagets utdelningstillväxt, något som avskräckte investerare. På grund av dåliga vindförhållanden sålde företaget bara 13 864 MWh el under andra kvartalet 2019, jämfört med 2 262 811 MWh under samma kvartal 2018.

Pattern Energy Group (PEGI) - graf med aktiekurs

I juni 2019 hade dock Pattern Energy 124 miljoner USD i kassa och bank jämfört med 101 miljoner USD i december 2018. PEGI är mitt inne i vad företaget kallar en ”byggperiod”. Även om utdelningstillväxten väntas vara långsam på kort sikt, hoppas företaget nå en 10 % årlig utdelningstillväxt under 2020. Det här är en ökning från förväntningen på 5 % för 2019.

SunPower Corporation (SPWR) – 1,76 miljarder USD

SunPower Corp (SPWR) utformar och producerar solpaneler för både bostäder och företag. Till en början var SunPower en branschfavorit tack vare sina innovativa och effektiva solenergisystem. Entusiasmen bland investerare fick aktiepriset att stiga till en rekordhögstanivå på 164 USD i november 2017. Under åren därefter sjönk dock priset till under 15 USD efter att både inhemska och utländska konkurrenter tagit sig in på den växande solenergimarknaden i jakten på marknadsandelar.

Marknaden domineras av billiga kinesiska solpaneler som pressar ner priserna och SunPower har därför haft svårt att konkurrera med sina dyrare paneler. Det har lett till lägre intäkter och fluktuationer i företagets aktiepris. Aktien pendlade mellan 4,55 USD och 12,00 USD från 2016 fram till 2019.

SunPower Corporation (SPWR) - graf med aktiepris

Mellan januari och september 2019 steg SPWR-aktien med 169,21 %, men bröt inte över 12 USD förrän i juli. Detta tack vare andra kvartalets positiva resultat och en stark amerikansk dollar som fick intäkterna att öka.

SunRun Inc (RUN) – 1,74 miljarder USD

SunRun Inc (RUN) är USA:s största installatör av solpaneler för privatbostäder och hade över 255 000 kunder under andra kvartalet 2019.

2018 steg SunRuns aktiepris med 84,6 %, från 5,93 USD till en högsta notering på 15,94 %. Trots att marknadspriset gick tillbaka till 10,97 USD i början på 2019 nådde aktien en rekordhög nivå på 21,40 USD i juli 2019.

SunRun Inc (RUN) - graf med aktiepris

Företaget släppte dock ett par svaga resultatrapporter, vilket ökade spekulationerna om att aktieprisökningen baserades på optimism kring en grön framtid snarare än på företagets fundamentala data. Även om SunRuns intäkter ökade med 100,8 % under perioden från 2016 till 2019, sköt företagets skulder i höjden och nettointäkterna störtdök. I augusti 2019 tappade SunRuns aktie 8 % – från 18,34 USD till 16,36 USD på en enda dag – efter att företaget rapporterat en nettoförlust för andra kvartalet.

En av de främsta orsakerna var de sjunkande priserna på solpaneler, som beräknas kosta 86 % mindre år 2030 än år 2010. Detta är visserligen goda nyheter för kunderna, men för företagen innebär det lägre intäkter och högre konkurrens.

Canadian Solar (CSIQ) – 1,38 miljarder USD

Canadian Solar (CSIQ) grundades 2001. Företaget tillverkar solpaneler, genererar energi och säljer el från sina projekt över hela världen. Det har större tillverkningskapacitet än något annat solenergiföretag.

Företagets aktie har en skakig historia och sjönk från sin högsta notering på 45,88 USD i juni 2008 till 4,06 USD under finanskrisen 2008.

Canadian Solars aktiepris varierade under åren därefter på grund av den hårda konkurrensen inom branschen. Företaget förlorade också en del intäkter till följd av Kinas beslut att stoppa utbyggnadsstödet för sol- och vindparker tills priserna hamnar i linje med de för fossila bränslen. Företagets intäkter för första kvartalet 2019 uppgick till 484,7 miljoner USD, vilket kan jämföras med 1,42 miljarder USD under första kvartalet 2018.

I mars 2019 nådde dock CSIQ-aktien sin högsta notering sedan januari 2016 och handlades till 25,87 USD. Under andra kvartalet 2019 ökade försäljningen med 59 % jämfört med samma period året innan, vilket slog förväntningarna på över 1 miljard USD. Den redovisade nettovinsten var bättre än för andra kvartalet 2018, vilket gav investerare hopp om att företaget kan återhämta sig från handelskrigets effekter.

Vivint Solar (VSLR) – 1,01 miljarder USD

Vivint Solar (VSLR) är USA:s andra största solpanelsinstallatör med över 100 000 kunder. Förutom att installera solpaneler erbjuder Vivint Solar även privatlån och elavtal för att finansiera sina installationer.

2015 och 2016 föll Vivint Solars aktie när hela solenergibranschen drabbades av en allvarlig nedgång. Detta berodde till stor del på Trumps besked om en planerad minskning eller till och med avveckling av de flesta solenergiprojekt i USA. Den 13 maj 2016 nådde aktiepriset en bottennivå på 2,66 USD – långt under företagets noteringskurs på 16,25 USD bara två år tidigare.

Fotnoter

1BCC Research, 2019
2EIA, 2019
3National Solar Jobs Census, 2018
4I skrivande stund, september 2019.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.