CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vilka är de bästa aktierna att bevaka inom förnybar energi?

Förnybar energi är en växande bransch som troligtvis kommer fortsätta att expandera under de kommande åren. Här går vi igenom några av de bästa aktierna inom förnybar energi som är värda att bevaka.

Investera i förnybar energi: det här behöver du veta

Förnybar energi är en växande bransch och idag, år 2020, kommer uppskattningsvis 30 % av all energi som produceras globalt från förnybara källor. Produktionen av förnybar energi, som vatten-, sol- och vindkraft, har dessutom ökat globalt med 5 % i år jämfört med 2019.

Vattenkraften står för den största andelen av all förnybar energi som produceras, närmare 60 %, medan resten i huvudsak utgörs av sol- och vindkraft. Expansionen och utvecklingen av sektorn gör den till en viktig bransch att bevaka.

Vi har listat fem intressanta aktier inom förnybar energi.

Topp 5 aktier inom förnybar energi

  1. NextEra Energy
  2. Brookfield Renewable Partners
  3. First Solar
  4. The Renewable Infrastructure Group
  5. Duke Energy

På listan finns fem intressanta energibolag som alla är antingen stora large cap-bolag, bolag som vill utöka sin verksamhet inom förnybar energi eller etablerade marknadsledande bolag.

Brookfield Renewable Partners

Brookfield Renewable Partners är en ledande producent av förnybar energi med ”en kapacitet på cirka 19 300 megawatt och 5 288 produktionsanläggningar i Nord- och Sydamerika, Europa och Asien”. 78 % av den förnybara energin produceras med vattenkraft och återstoden med sol- och vindkraft.

Även om Brookfield Renewable Partners majoritetägs av Brookfield Asset Management är bolaget noterat i eget namn på New York-börsen med tickern BEP.

First Solar

First Solar har sitt huvudsäte i Arizona i USA, men är verksamt i Nord- och Sydamerika samt Europa och Asien. Bolaget säger sig ha branschens starkaste balansräkning och hävdar att inget annat företag investerar lika mycket i forskning och utveckling inom sektorn för förnybar energi.

First Solar är börsnoterat på NASDAQ under tickersymbolen FRSL. Det ingår också i indexet S&P 400.

The Renewables Infrastructure Group

The Renewables Infrastructure Group är ett investmentbolag i Storbritannien som främst investerar i sektorn för förnybar energi och elproduktion. Bolaget grundades 2013 och är därmed relativt nytt, men det har fått en allt starkare ställning på marknaden sedan dess.

The Renewables Infrastructure Group är noterat på Londonbörsen (LSE) med tickern TRIG och ingår även i indexet FTSE 250.

Duke Energy

Duke Energy är ett amerikanskt energibolag som är verksamt i Nordamerika och Kanada. Bolaget äger och driver mer än 2 975 megawatt sol- och vindkraftsprojekt i dessa områden och vill framöver expandera inom den förnybara sektorn.

En stor del av verksamheten är inriktad på kol, olja och naturgas, men bolaget har också ett dotterbolag med fokus på sol- och vindkraft. Duke Energy är noterat på Londonbörsen och har tickersymbolen DUK. Det ingår också i aktieindexen DJUA, S&P 100 och S&P 500.

Så handlar du aktier inom förnybar energi

Du kan få exponering mot aktier inom förnybar energi genom att handla finansiella derivatprodukter som CFDs.

CFDs ger dig möjlighet att handla på aktiepriset utan att bli ägare till några aktier. Det innebär att du kan ”köpa” (gå lång) om du tror att priset kommer att stiga eller ”sälja” (gå kort) om du tror att priset kommer att falla.

Öppna ett tradingkonto

Hur ser framtiden ut för förnybar energi?

Prognosen för förnybar energi är stark, särskilt då länder runt om i världen blir allt mer medvetna om hur förbränningen av fossila bränslen påverkar miljön. Storbritannien klarade sig utan energi från kol i över två månader under 2020 och USA minskade sin kolförbrukning med 19 % år 2019.

Och med allt fler infrastrukturprojekt inom förnybar energi – däribland vindkraftverk och solenergianläggningar såväl till havs som på land – kommer prognosen för förnybara energikällor sannolikt att växa sig allt starkare under de kommande åren.

De bästa aktierna inom förnybar energi – sammanfattning

  • Förnybar energi kommer från vatten-, sol- och vindkraft och är idag allmänt accepterad som ett mer hållbart alternativ till fossila bränslen.
  • Du kan ta en position på aktier inom förnybar energi genom att handla på stigande och fallande aktiepriser med CFDs.
  • Prognosen för förnybara energikällor är stark för de kommande åren, särskilt som länder har börjat överge fossila bränslen till förmån för en mer hållbar energiproduktion.

Gå vidare till…

Vad kostar trading?

Ta reda på vad det kostar att handla hos oss med vår tydliga avgiftsstruktur.

Läs mer om IG

Upptäck varför så många väljer oss och vad som gör oss till världsledande inom CFD-trading.

Planera din trading

Håll koll på kommande händelser som påverkar marknaderna med vår anpassningsbara ekonomiska kalender.

Publicerad : 2020-10-15T07:27:21+0100


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.