Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är en aktiefloat och hur fungerar den?

En aktiefloat hänvisar till aktier i ett företag som inte ägs av insiders och som du kan handla. Ta reda på skillnaderna mellan höga och låga aktiefloats och vilka som kan vara bättre för din handelsstrategi här nedan.

share float Source: Bloomberg

Vad är en aktiefloat?

En stock float, eller aktiefloat, hänvisar till antalet företagsaktier som är tillgängliga för handel på den offentliga marknaden, efter redovisning av aktier som ägs av insiders, såsom företagsledare, direktörer och andra stora intressenter. Aktier eller aktiefloats kan kategoriseras som låg, medium och hög. Storleken på ett företags aktiefloat kan ha stora implikationer för dess aktiekurs – främst påverkas dess volatilitet.

Storleken på ett aktiefloat kan påverkas av aktieåterköp och aktiesplit eller omvänd aktiesplit. Företag bedömer dessa beslut delvis på grund av dess aktiepåverkan på aktiekursen.

Hur fungerar en aktiefloat?

När ett företag listar sig offentligt, som de på New York Stock Exchange, görs en viss mängd aktier tillgängliga för institutionella och privata investerare att handla på den börsen. Resten delas ofta ut till insiders inom företaget. Interna aktier kan användas av företag för att dela ut stora ersättningspaket till ledningen istället för en traditionell lön. Dessa insiderandelar kan också begränsas tillfälligt, till exempel under en initial spärrperiod.

Denna process görs ofta initialt med ett aktiefloat på aktiemarknaden genom en börsintroduktion (IPO), där antalet aktier som är tillgängliga för allmänheten bestäms.

En aktiefloat beräknas med följande formel:

Aktiefloat = totala aktier i ett företag – aktier som innehas av insiders, inklusive företagsledare, styrelseledamöter och andra stora aktieägare

Tänk dig till exempel att ett företag har totalt 20 miljoner aktier, men 5 miljoner innehas av insiders i företaget. Det betyder att aktiefloaten för det företaget är 15 miljoner.

Typer av aktiefloats

Det finns tre olika typer av stock floats: låg float, medium float och hög float.

Låga aktiefloats

En låg aktiefloat hänvisar till aktieandelar färre än 10 miljoner aktier tillgängliga för allmänheten. Detta anses vara ett lågt antal aktier för en publik aktie.

Eftersom det finns färre aktier tillgängliga för handel, är låga aktiefloats mycket mer volatila än höga aktiefloats. Detta är ett resultat av att en enskild handel har större konsekvenser än en handel med aktier i ett företag med hög aktiefloat. Låga aktiefloats har bredare köp- och säljspridning än höga aktiefloats.

Låga aktiefloats är bra alternativ för investerare och handlare som föredrar en högrisk, hög belöningsmetod för handel.

Medium aktiefloats

Medium aktiefloats är en mellanväg mellan låga aktiefloats och höga aktiefloats. Företag med ett börsvärde på mellan 2 miljarder och 10 miljarder dollar har vanligtvis ett medium aktiefloat. De har också beskrivits som aktier med mellan 10 miljoner och 100 miljoner i offentligt tillgängliga aktier.

Eftersom deras float är högre än låga aktifloats, är medelstora aktiefloats något mindre volatila. De är dock ändå utsatta för stor volatilitet tack vare att de fortfarande har ett relativt lågt antal offentligt tillgängliga aktier.

Höga aktiefloats

När den stora majoriteten av ett företags aktier är offentligt tillgängliga för handel, beskrivs det som att det har ett högt aktiefloat. Ofta tillskrivs detta till att innebära över 100 miljoner offentligt tillgängliga aktier, men det kan överstiga miljarder.

Höga aktiefloats är ofta ett kännetecken för stora börsnoterade företag.

Höga aktiefloats är attraktiva om du är en långsiktig investerare, tack vare deras låga volatilitet med en individuell handel och minimal inverkan på aktiekursen. Av denna anledning är de också attraktiva för institutionella investerare och förvaltare som använder ETF:er och S&P 500-aktier.

Hur man handlar eller investerar med en aktiefloat

Hur man använder en aktiefloat när man investerar

En akties float är användbar för långsiktiga investeringar eftersom det ger dig en uppfattning om en akties likviditet över tid.

Investerare tenderar att föredra prisstabilitet med en gradvis appreciering av en akties värde för att motsvara mer enstaka in- och utträden. Följaktligen är höga aktiefloats ideala investeringsmöjligheter eftersom de är mindre benägna att påverkas av en enskild handel.

Du kan också använda genomsnittet av dollar-kostnaden för att jämna ut volatilitet relaterad till nyheter som påverkar en aktiefloat. Till exempel, om ett företag tillkännager en aktiesplit eller aktieåterköp under en vinstperiod, kommer det att påverka dess aktiefloat och intresset för den aktien från investerare.

Hur man använder en aktiefloat vid dagshandel

Att förstå ett företags aktiefloat kan vara en viktig färdighet för daytraders, särskilt mycket volatila lågfloataktier – vilket kan vara populärt för denna typ av handel.

Daghandlare kan använda följande indikatorer ssom hjälp för att fatta beslut baserat på en akties float:

 • Relativ Volym (RVOL)

Handlare kan bedöma en akties relativa volym (RVOL) för att överväga om det är värt att handla eller investera i. RVOL mäter en akties nuvarande handelsvolym mot dess handelsvolym under en tidigare period för att mäta dess popularitet. Aktier med hög RVOL och låg float kommer sannolikt att vara mer volatila och utgöra en möjlighet för daytraders

 • Nyhetsreaktivitet

Daghandlare kan använda effekterna av tidigare nyhetshändelser på en låg aktiefloat för att avgöra hur den kan reagera på framtida nyheter. Dessa nyheter kan innehålla finansiella resultat eller makroekonomiska indikatorer. Handlare kan rikta in sig på aktier som tidigare visat volatilitet för denna typ av nyheter

Hur man handlar med låga aktiefloats

Vi erbjuder en mängd olika marknader för att hjälpa dig att sätta igång din handel med aktiefloats. Turbo24- och CFD-handel är sätt att handla med aktier på hävstångsbasis. Du kan också handla aktier med hjälp av barrier- och vanilla-optioner.

Turbo24-handel är populärt bland handlare eftersom det ger dig tillgång till marknader 24 timmar om dygnet, mellan måndag och fredag, även när den underliggande marknaden som håller tillgången är stängd. Oavsett om du handlar en tillgång lång- eller kortsiktigt, är din risk begränsad eftersom en turbohandel kommer med en inbyggd bryt-nivå - du väljer själv vilken nivå som är rätt för dig.

När du handlar med CFD:er använder du en hävstång för att ta ställning till en akties kursrörelse utan att äga den underliggande tillgången.

När du har fattat ditt beslut om hur du ska handla med aktiefloats, följ då dessa steg för att handla med oss:

 1. Logga in på ditt handelskonto
 2. Hitta den tillgång du vill handla med hjälp av "Sök"-panelen
 3. Välj "köp" eller "sälj" i offertbiljetten
 4. Ange din positionsstorlek och hantera din risk
 5. Öppna och övervaka din position

Du kan också träna på att använda indikatorer som CCI Indicator och genom att göra affärer på vår riskfria handelssimulator.

Det är viktigt att komma ihåg att när du handlar med hävstångsderivat öppnar du din position med en insättning som är en bråkdel av den totala positionsstorleken. Men både vinster och förluster kommer att förstoras till värdet av hela handeln. Du kan ersättas eller förlora pengar mycket snabbare än du kanske förväntar dig – du kan till och med förlora mer än din första insättning.

För- och nackdelar med en aktiefloat

För- och nackdelarna med en aktiefloat kan karakteriseras som huruvida det är bra med en högre eller lägre aktiefloat.

Fördelar med en aktiefloat

 • Likviditet

En högre aktiefloat ökar likviditeten i den aktien. Detta innebär att det kan vara lättare för investerare och handlare att köpa och sälja ett företags aktier

 • Lägre volatilitet

På grund av det större antalet aktier, är en hög aktiefloat mindre volatilitetsbenägen än en låg aktiefloat. Detta gör det tilltalande för långsiktiga investerare snarare än dagshandlare

 • Investerarnas förtroende

En högre aktiefloat kan skapa högre förtroende bland investerare, delvis på grund av att en högre floatprocent indikerar att fler investerare efterfrågar aktien, givet den högre sannolikheten för att köp- och säljspridning uppfylls

Nackdelar med en aktiefloat

 • Minskad kontroll

En högre aktiefloat kan späda ut en ägares kontroll över företaget genom att minska värdet på deras andel. Det kan också göra att holdingbolaget kämpar för att fatta företagsbeslut

 • Lägre efterfrågan

En större aktiefloat kan så småningom minska efterfrågan på en aktie genom att skapa fler aktier än det finns efterfrågan. Detta kan dra ner bolagets aktiekurs. Företag kan införa ett aktieåterköpsprogram om detta inträffar

 • Fientliga uppköp

Ett större antal offentligt tillgängliga aktier kan göra ett företag sårbart för ett fientligt uppköp genom att låta vem som helst köpa en ansenlig mängd aktier på den öppna marknaden

 • Potential för insiderhandel

En hög aktiefloat ökar chanserna för insiders i företaget att ägna sig åt insiderhandel. Bevis på insiderhandel kan massivt påverka värdet på ett företags aktiekurs

Vad är en aktiefloat sammanfattat

 • En aktiefloat anger antalet aktier i ett företag som är tillgängliga för handel, uteslutande de som innehas av insiders
 • Aktiefloats delas vanligtvis upp i låg-, medium- och högfloat-aktier och är mer volatila ju lägre float-nivån är
 • Låga aktiefloats är fördelaktiga för daytraders som gillar volatilitet
 • Höga aktiefloats kan befästa investerarnas förtroende och är vanligtvis bättre för långsiktiga investerare som gillar stabilitet
 • Daghandlare kan titta på en akties relativa volym när de bedömer hur man handlar med hjälp av en float


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.