CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vilka är de bästa olje-ETF:erna att bevaka?

Hittills under 2020 har oljemarknaden varit volatil. Ta reda på hur du får exponering mot prisrörelserna för olja med ETF:er och upptäck några av de bästa fonderna att komma igång med.

Vilka är de bästa olje-ETF:erna att bevaka?

Olje-ETF:er: det här behöver du veta

Vad är olje-ETF:er?

Olje-ETF:er är börshandlade fonder (ETF:er) som följer prisrörelserna på oljemarknaderna – oftast bara för råolja eller för aktier inom olje- och gasbranschen. Med ETF:er har du möjlighet att handla med olja utan att behöva köpa och sälja terminer.

Du kan använda olje-ETF:er för att handla på prisrörelserna på en specifik marknad, t.ex. Brent Crude, få exponering mot en korg med råvaror eller investera i en grupp oljebolag. Med vissa ETF:er mot olja kan du till och med gå kort på ett underliggande aktieindex eller få vinst med hävstångseffekt.

Olje-ETF:er vs. olje-ETC:er

Det finns i huvudsak två typer av oljefonder: börshandlade råvarufonder (ETF:er) och börshandlade råvaror (ETC:er). Båda följer priset på en underliggande tillgång, men på olika sätt.
ETF:er inriktade mot råvaror gör det möjligt att följa priset på ett utvalt index. ETF:en SPDR® S&P Oil & Gas Exploration & Production följer till exempel aktiekurserna för amerikanska olje-och gasbolag och består därför av aktier inom de här branscherna. Andra ETF:er använder terminer eller obligationer för att följa priserna på WTI eller Brent Crude.

ETC:er däremot, använder ett skuldinstrument som undertecknats av en bank för att följa priset på en eller flera råvaror. Innehållet används som säkerhet för skuldinstrumentet. På så sätt liknar de börshandlade noter (ETN:er).

Läs mer om att handla ETF:er

Varför handla olje-ETF:er?

Det finns många skäl till att handla olje-ETF:er, men det vanligaste är förmodligen att det är enklare att få exponering mot oljepriserna än med terminshandel.

Nästan all råolja köps och sälja via terminskontrakt. Förutom att de används av producenter och raffinaderier involverar terminskontrakt även tusentals traders som försöker tjäna på att handla oljekontrakt – utan leverans av råvaran.

Det finns strikta regler för vem som får handla oljeterminer, vilket utesluter de flesta icke-professionella traders. Men även om du får handla dem kan det vara riskfyllt. I april 2020 hamnade priset på oljekontrakt kortvarigt på minus när traders snabbt försökte sälja av sina terminskontrakt innan förfall för att undvika att bli ägare till tusentals oljefat.

Källa: IGs diagram

För att kunna köpa och sälja ETF:er måste du öppna ett konto hos en mäklare som erbjuder aktiehandel. Det finns inga regler för vem som får investera och inte heller några förfallodatum.
Att öppna ett tradingkonto för aktiehandel hos IG tar bara några minuter och ger dig tillgång till tusentals globala marknader och ETF:er.

På vilka andra sätt kan jag handla olja?

Du kan få exponering mot råvaror genom att handla CFDs på ETF:er. Med CFDs kan du dock även handla direkt på prisrörelserna för en råvara – t.ex. Brent, WTI eller naturgas – samt för aktier, index och valuta. Du kan till och med använda CFDs för att ta korta positioner när oljekursen befinner sig i en bear market.

Läs mer om olika sätt att handla olja

Vad styr oljemarknaderna?

Precis som andra finansiella tillgångar styrs oljemarknaderna av utbud och efterfrågan. Om utbudet ökar utan att efterfrågan minskar kommer oljepriset att sjunka. På samma sätt kommer priset att stiga om utbudet sjunker eller efterfrågan ökar.

Trots den ökade användningen av alternativa energikällor är den globala ekonomin fortfarande beroende av råolja. Under en högkonjunktur brukar efterfrågan öka och under en lågkonjunktur brukar den sjunka.

En handfull länder ansvarar för nästan alla världens oljetillgångar och Opec (Organization of the Petroleum Exporting Countries) har stort inflytande över produktionsnivåerna. De två största producenterna (Ryssland och USA) ingår dock inte i Opec. Detta kan leda till priskrig som i sin tur leder till överutbud.

Bästa olje-ETF:erna: världens största oljeproducenter

Den här situationen kan orsaka hög volatilitet för oljepriserna. Riskhantering är därför en viktig del i varje strategi om du handlar CFD-kontrakt.

De bästa olje-ETF:erna att bevaka

 1. WisdomTree Brent Crude Oil
 2. United States Oil Fund, LP (USO)
 3. ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO)
 4. ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO)
 5. Energy Select Sector SPDR® Fund (XLE)
 6. Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE)

Dessa investeringar är exempel på sex olika typer av oljefonder: en ETF med Brent-olja, en WTI-fond, en olje-ETF med hävstång och en olje-ETF i kort riktning – plus fonder som följer large cap- och small cap-aktier i olja.

ETF med Brent Crude-råolja: WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT)

Börs: Londonbörsen Avkastning 12 månader: -61 %* Valuta: USD

WisdomTree Brent Crude Oil ETC är tänkt att följa utvecklingen för Bloomberg Brent Crude Subindex. Den består av swapavtal som sluts med Bank of New York Mellon.

BRNT ger exponering mot prisrörelserna för Brent – ett av världens populäraste jämförelseindex för olja – som utvinns från oljefält i Nordsjön.

BRNT redovisade positiva resultat 2019, men precis som de flesta andra oljeinvesteringar sjönk den kraftigt under de första månaderna 2020. Förutom BRNT förvaltar WisdomTree även en fond som följer prisutvecklingen för terminskontrakt på Brent med en månads förfallotid, OILB.

ETF med råolja (WTI): United States Oil Fund, LP (USO)

Börs: New York-börsen (NYSE) Avkastning 12 månader: -82 %* Valuta: USD

United States Oil Fund har som mål att följa de dagliga prisförändringarna (i procent) för den söta lättoljan som levereras till Cushing i Oklahoma – mer känd som West Texas Intermediate, eller WTI.

WTI är den lättaste och sötaste oljan av de största jämförelseindexen, vilket betyder att den har en låg svavelhalt och en hög kvalitet. All WTI-olja produceras i USA.

USO är en råvaru-ETF, så tillgångarna är avsedda att hjälpa den följa prisutvecklingen på WTI. Oftast används terminskontrakt, men fonden innehåller även amerikanska Treasury bills.

Olje-ETF med hävstång: ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO)

Börs: NYSE Arca Avkastning 12 månader: -94 %* Valuta: USD

Olje-ETF:er som handlas med hävstång har som syfte att förstora resultatet för ett underliggande index. ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil följer indexet Bloomberg WTI Crude Oil, men försöker dubbla de dagliga prisrörelserna. Så om WTI stiger med 50 punkter på en dag bör UCO stiga med 100 punkter.

UCO använder terminskontrakt från börserna New York Mercantile Exchange (NYMEX) och Intercontinental Exchange för att följa prisrörelserna på WTI.

Olje-ETF i kort riktning: ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO)

Börs: NYSE Arca Avkastning 12 månader: 227 %* Valuta: USD

Även ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil erbjuder exponering med hävstång mot WTI. Men den här ETF:en är omvänd, vilket betyder att den försöker röra sig i motsatt riktning. Så om WTI stiger med 50 punkter på en dag bör SCO sjunka med 100 punkter.

Eftersom SCO är en omvänd ETF är den en av få oljeinvesteringar som har ökat i pris under de senaste månaderna. Precis som UCO använder den terminskontrakt för att följa sitt index.

Large cap-olje-ETF: Energy Select Sector SPDR® Fund (XLE)

Börs: NYSE Arca Avkastning 12 månader: -38 %* Valuta: USD

Fonden Energy Select Sector är en ETF med ett respektabelt rykte som lanserades redan 1998. Den följer indexet Energy Select Sector som består av amerikanska large cap-bolag inom olje- och gasbranschen samt energiutrustningsbranschen.

XLE:s viktigaste innehav är Chevron Corp, ExxonMobil och ConocoPhillips – tre av USA:s största oljebolag.

Small cap-olje-ETF: Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE)

Börs: Nasdaq Avkastning 12 månader: -69 % Valuta: USD

Invesco S&P SmallCap Energy ETF följer indexet S&P SmallCap Energy. Den fokuserar på mindre energibolag som är börsnoterade i USA.

PSCE består inte bara av oljebolag – exempelvis finns 6 % av tillgångarna inom Renewable Energy Group. Den erbjuder dock exponering mot flera small cap-bolag inom olje- och gasbranschen, bland annat SouthWestern Energy, Dril-Quip och Range Resources.

Så kommer du igång med att handla olje-ETF:er

 1. Besök IG Academy där du hittar en steg-för-steg-guide till hur du handlar de finansiella marknaderna.
 2. Öppna ett tradingkonto och välj bland tusentals globala marknader, däribland en rad olika ETF:er med olja.
 3. Välj trade och öppna din första position.

Om du vill handla på råvarupriserna kan du öppna ett tradingkonto för handel med CFDs, barriers, optioner eller turbowarranter. Du kan gå lång eller kort på bland annat Brent, WTI, naturgas.

Alternativt kan du öppna ett demokonto och öva på att handla utan att riskera något kapital.

Olje-ETF:er – sammanfattning

 • Med olje-ETF:er kan du få exponering mot prisrörelserna för olja.
 • Det finns ett par olika typer att välja bland, till exempel ETF:er i kort riktning eller med hävstång.
 • Utbudet och efterfrågan på olja varierar, vilket ofta leder till volatilitet i råvarans pris.
 • Öppna ett tradingkonto hos IG för att ta en position eller läs mer om oljehandel.


Fotnot:

*Korrekt uppgift för 4 maj 2020


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Ser du din nästa tradingmöjlighet?

Ta vara på tillfället. Handla på över 17 000 marknader i vår prisbelönta tradingplattform, med konkurrenskraftiga spreadar på bland annat index, aktier och råvaror.


Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.