Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Världens största oljeproducenter

Ta reda på vilka länder som producerar mest olja 2020. I den här artikeln får de veta mer om oljeindustrin och hur du kan få exponering mot råvaran med IG.

Världens största oljeproducenter

Världens 10 största oljeproducenter år 2020

 1. USA: 19,51 miljoner bpd
 2. Saudiarabien: 11,81 miljoner bpd
 3. Ryssland: 11,49 miljoner bpd
 4. Kanada: 5,50 miljoner bpd
 5. Kina: 4,89 miljoner bpd
 6. Irak: 4,74 miljoner bpd
 7. Förenade Arabemiraten 4,01 miljoner bpd
 8. Brasilien: 3,67 miljoner bpd
 9. Iran: 3,19 miljoner bpd
 10. Kuwait: 2,94 miljoner bpd

Listan visar antalet fat per dag (bpd – barrels per day) som varje land producerade den 25 juni 2020. Uppgifterna om oljeproduktionen ändras regelbundet. (Källa: EIA)

Oljeindustrin i korthet

Oljeindustrin är en av världens mest bevakade sektorer, bland annat eftersom den är känd för att vara mycket volatil. Precis som för andra finansiella marknader är den viktigaste faktorn som styr oljepriserna förhållandet mellan utbud och efterfrågan.

Faktorer som påverkar utbudet och därmed priset på olja är bland annat OPEC:s (Organization of the Petroleum Exporting Countries) beslut om produktionen, geopolitiska frågor och svåra väderförhållanden. OPEC håller regelbundet möten där man beslutar om produktionskvoter för medlemsländerna i syfte att reglera tillgången på olja och kontrollera priset. Faktorer som påverkar efterfrågan är behovet av olja, priset på den amerikanska dollarn och det globala ekonomiska läget.

De tio största oljeproducenterna står för 71 % av världens olja, vilket motsvarar mer än 100 miljoner fat per dag. Oljan används främst som drivmedel (bensin och diesel), men också vid tillverkningen av vissa smörjmedel, plaster och läkemedel.

De två mest populära jämförelseindexen för olja i världen är Brent Crude och West Texas Intermediate WTI (WTI). De främsta skillnaderna mellan de båda är utvinningsplats, sammansättning samt hur de påverkas av geopolitiska faktorer.

De största oljeproducerande länderna

Land Andel av den globala produktionen
USA 19 %
Saudiarabien 12 %
Ryssland 11 %
Kanada 5 %
Kina 5 %
Irak 5 %
Förenade Arabemiraten 4 %
Brasilien 4 %
Iran 3 %
Kuwait 3 %

USA: 19,51 miljoner bpd

USA har varit världens största oljeproducent sedan 2017. Oljan produceras i 32 stater samt i de amerikanska kustvattnen, varav majoriteten borras i Texas (41 %). Landet är också världens största oljekonsument och förbrukade totalt 7,47 miljarder fat olja år 2019.

Ett viktigt skäl till att USA är världens största producent är att landet var först med att ta i bruk nya borrmetoder. Riggar kan numera borra horisontellt, vilket ger bättre tillgång till oljeförande bergslager. Mellan 2018 och 2019 ökade oljeproduktionen i USA med drygt 9 %.

Saudiarabien: 11,81 miljoner bpd

Innan USA blev världens största oljeproducent toppades listan av Saudiarabien under några år. Landet är världens sjätte största konsument av råvaran och använder i genomsnitt 3,78 miljoner fat per dag.

Saudiarabiens oljeproduktion minskade med 609 000 fat per dag mellan 2018 och 2019 till följd av OPEC:s nedskärningar. Kvoten sänktes med ytterligare 3,30 miljoner fat per dag år 2020 på grund av den minskade efterfrågan i samband med covid-19. Den minskade produktionen skapar oro i landet eftersom oljeproduktionen står för cirka 42 % av Saudiarabiens bruttonationalprodukt (BNP).

Världens största oljeproducenter. Saudiarabiens oljeproduktion.

Ryssland 11,49 miljoner bpd

Ryssland var en gång världens största oljeproducent, innan Saudiarabien och senare USA tog över. Den totala produktionstillväxten mellan 2018 och 2019 låg på under 1 %, då OPEC och stora ryska oljeproducenter enats om att sakta ned produktionen på grund av lägre oljepriser. I början på 2020 bromsades produktionen med upp till 20 % till följd av covid-19.

Landets största oljefält är Priobskoye och Smotlor i västra Sibirien. I juni 2020 var Ryssland världens femte största oljekonsument (3,31 miljoner bpd) och stod för 4 % av den totala konsumtionen i världen.

Världens största oljeproducenter. Rysslands oljeproduktion.

Kanada: 5,50 miljoner bpd

Kanada klättrar långsamt uppåt på listan över ledande oljeproducenter och har tagit sig från femte plats (år 2018, 5,29 miljoner bpd) till fjärde plats. Produktionen beräknas öka med över 120 % fram till år 2050, vilket överstiger tillväxttakten för alla länder utanför OPEC. Eftersom det mesta av oljan i Kanada (96 %) kommer från oljesand kan den drastiska produktionsökningen bli dyr, men landet har den teknik som krävs för att sänka kostnaden.

Oljekonsumtionen i Kanada uppgår till drygt 2,4 miljoner fat per dag och med den nuvarande konsumtionstakten har landet tillräckligt med olja så det räcker i 180 år. Vidare planerar man även att utöka antalet handelsavtal fram till december 2022.

Världens största oljeproducenter. Kanadas oljeproduktion.

Kina: 4,89 miljoner bpd

Kina är världens femte största oljeproducent, men den näst största konsumenten med en förbrukning på cirka 14 miljoner fat per dag. Det här är ett av skälen till att marknaden reagerat så kraftigt på den minskade efterfrågan på olja (över en halv miljon fat per dag) i Kina i samband med coronapandemin.

Det mesta av Kinas inhemska olja utvinns i landets nordöstra och nordcentrala regioner. Kinas totala oljeproduktion har långsamt minskat och med nuvarande produktions- och konsumtionsnivåer räcker landets kända reserver i ungefär fem år.

Världens största oljeproducenter. Kinas oljeproduktion.

Irak: 4,74 miljoner bpd

Mellan 2018 och 2019 ökade Iraks oljeproduktion med 2,6 %, till 4,74 miljoner fat per dag. Omkring 9 % av världens oljereserver finns i landet, vilket motsvarar över 140 miljarder fat.

Även om Irak bara är världens sjätte största oljeproducent, så är landet den nästa största producenten bland OPEC-länderna. Det är också den näst största exportören av råvaran globalt. Iraks export av råolja har fördubblats, från 2 miljoner bpd till 4 miljoner bpd, sedan 2010. Det mesta av oljan går till Kina, Indien och Europa.

Världens största oljeproducenter. Iraks oljeproduktion.

Förenade Arabemiraten: 4,01 miljoner bpd

Det tredje OPEC-landet på listan över ledande oljeproducenter är Förenade Arabemiraten. Senast landet producerade över 4 miljoner fat per dag var år 2016. Efter det sjönk produktionen med 3,1 % (2017).

Förenade Arabemiratens oljereserver uppgår till 98 miljarder fat och har legat på en relativt oförändrad nivå sedan 1988. Med den nuvarande produktions- och konsumtionstakten räcker landets reserver i nästan 300 år.

Världens största oljeproducenter. Förenade Arabemiratens oljeproduktion.

Brasilien 3,67 miljoner bpd

Brasiliens oljeproduktion ökade avsevärt mellan 2018 och 2019, och sedan igen år 2020. Fram till december 2019 producerade landet 3,10 miljoner bpd – en ökning med 0,52 % från november 2019 och 15,44 % från året dessförinnan.

Som i de flesta oljeproducerande länder har Brasiliens oljeexport minskat under de senaste månaderna till följd av den lägre globala efterfrågan. Landet innehar mindre än 1 % av världens oljereserver – tillräckligt för att klara sig i cirka 15 år.

Världens största oljeproducenter. Brasiliens oljeproduktion.

Iran: 3,19 miljoner bpd

På 1970-talet hade Iran stort inflytande över oljeindustrin och producerade mellan 5 och 6 miljoner fat olja per dag. När allt fler länder började producera och exportera olja sjönk siffran drastiskt. Produktionen minskade ytterligare när USA införde och skärpte sanktioner mot Iran.

Det förändrade ekonomiska läget har lett till att Iran sänkt sin intäktsprognos för olja från 29 % av BNP i 2019 till ynka 9 % för 2020. Landet fortsätter dock att satsa på olja och planerar att skjuta till 500 miljarder USD till sektorn fram till 2025.

Världens största oljeproducenter. Irans oljeproduktion.

Kuwait: 2,94 miljoner bpd

Kuwaits produktion av olja (och gas) står för över hälften av landets BNP och mer än 90 % av exportintäkterna. Landet planerade att utöka sin produktionsnivå till 4 miljoner fat per dag under 2020, men tillväxten har saktat in på grund av den globala pandemin. Eftersom Kuwait är så beroende av oljeproduktionen för att bibehålla sin ekonomiska nivå kan landet behöva söka sig till en annan bransch för att öka sina intäkter.

Landets oljekonsumtion uppgick vid slutet av 2019 till 339 000 fat per dag, vilket är en minskning med 33 % (från 451 000) år 2018.

Världens största oljeproducenter. Kuwaits oljeproduktion.

Handla på prisrörelser för olja

Med IG kan du använda derivatprodukter som CFDs för att handla olja, utan att behöva äga själva råvaran. En av fördelarna med att handla derivatprodukter är att du kan handla med säkerhetskrav. Det innebär att du bara behöver en liten procentandel av transaktionens totala värde för att öppna din position, men att du ändå får exponering mot hela värdet. Det här kan förstora potentiella vinster och förluster.

Få exponering mot olja genom att handla följande:

Avistapriser

Avistapriserna på olja motsvarar kostnaden för att köpa eller sälja olja direkt. Att handla olja till avistapris innebär att du handlar till den aktuella kursen på den underliggande marknaden. Den här metoden är populär bland traders som handlar kortsiktigt eftersom avistamarknaden normalt erbjuder snävare spreadar. Om du håller din position öppen över natten tillkommer dock en daglig finansieringskostnad.

Läs mer om att handla olja här

Terminer

Om du vill handla olja till ett bestämt pris på ett fastställt datum kan oljeterminer vara ett bra alternativ. Terminer handlas på börser och speglar efterfrågan på olika typer av olja. Den här metoden är populär bland traders som handlar långsiktigt eftersom positioner kan hållas öppna över natten utan att det medför någon daglig finansieringskostnad. Oljeterminer har vanligtvis något bredare spreadar, men det beror på att den dagliga finansieringskostnaden redan är inräknad.

Läs mer om terminer här

Optioner

En oljeoption liknar ett terminskontrakt men du har ingen skyldighet att handla om du inte vill (när du köper). Hos IG kan du handla optioner med hjälp av derivatprodukter. Det finns två typer av optioner: köpoptioner (calls) och säljoptioner (puts). Om du tror att marknadspriset på olja kommer att stiga köper du en köpoption. Om du tror att det kommer att falla köper du istället en säljoption. Du skulle också kunna sälja köp- och säljoptioner om du vill ta positioner i motsatt riktning. När du säljer en option är du dock skyldig att handla till lösenpriset om köparen av optionen exekverar den på förfallodagen.

Läs mer om optioner här.

Redo att börja handla olja? Öppna ett tradingkonto idag

Oljeindustrins framtid

Oljeindustrins framtid påverkas av i huvudsak tre faktorer: de långsiktiga effekterna av coronapandemin, den ekonomiska tillväxten i länder som USA och Kina samt framtidsutsikterna för förnyelsebara energikällor.

Coronakrisen skapade stor ovisshet på oljemarknaderna, och även om vi inte kan veta säkert vilka de bestående effekterna blir har diskussionen kommit att kretsa alltmer kring framtiden. De ekonomiska stödåtgärderna för att hjälpa oljeindustrin kan minska de negativa effekterna av krisen, men förändringarna kommer oundvikligen att påverka både produktionen och konsumtionen på ett betydande sätt.

Vidare kan förändringarna i utbud och efterfrågan på olja slå hårt mot BNP-tillväxten i världens största ekonomier. Det återstår att se hur dessa ekonomier kommer att reagera på produktionsnedskärningarna, men sannolikt påverkar det likviditeten och volatiliteten på oljemarknaden på lång sikt.

Slutligen förutspår EIA (amerikanska energidepartementet) en minskad användning av traditionella energikällor (olja, kol och gas) i USA under de kommande åren. Enligt EIA:s prognos kommer användningen av förnyelsebara energikällor att öka från 17 % år 2019 till 21 % år 2020 och till 23 % år 2021.1 Den globala ekonomin är dock fortsatt starkt beroende av olja, så råvaran kommer fortfarande att vara en av världens viktigaste resurser.

Om du vill få exponering mot oljeindustrin är det viktigt att du håller koll på de senaste nyheterna och ser till att ha en välfungerande strategi för riskhantering.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Reagera på volatila råvarupriser

Välj mellan att handla råvaruterminer eller på 27 marknader med odaterade råvarukontrakt.

 • Brett utbud av populära och specifika metaller, energiråvaror och mjuka råvaror
 • Spreadar från 0,3 punkter på Avista Guld, 2 punkter på Spot Silver och 2,8 punkter på Brent Crude-olja
 • Se kontinuerliga grafer med upp till fem års historik

Hittat en möjlighet på råvarumarknaden?

Prova att göra en trade i ett riskfritt demokonto och ta reda på om du är någonting på spåret.

 • Logga in på ditt demokonto
 • Ta en position helt utan risk
 • Se om din strategi fungerar

Hittat en möjlighet på råvarumarknaden?

Missa inte tillfället – uppgradera till ett tradingkonto.

 • Gör analyser och handla smidigt i snabba, intuitiva grafer
 • Få spreadar från bara 0,3 på Avista Guld
 • Läs och reagera på de senaste marknadsnyheterna direkt i tradingplattformen

Hittat en möjlighet på råvarumarknaden?

Missa inte tillfället. Logga in för att ta din position.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.