CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vilka är de bästa guld-ETF:erna att bevaka?

Coronakrisen skapar osäkerhet och volatilitet på marknaderna och får investerare att flockas till guld. Vi förklarar hur du får exponering med guld-ETF:er och redogör för vilka du ska bevaka.

Vilka är de bästa guld-ETF:erna att bevaka?

Vad är en guld-ETF?

En börshandlad fond (ETF) på guld eller en börshandlad råvara (ETC) är en fond som bara består av en enda tillgång: guld. ETF:er och ETC:er handlas på en börs precis som aktier, men värdet på dem bestäms av innehavet av ”underliggande tillgångar” med fokus på ädelmetallen.

Läs mer: Vad är ETF:er och hur handlar du dem?

Det finns några viktiga saker att tänka på om man vill handla ETF:er eller ETC:er med guld:

  • Underliggande tillgång: Även om de alla värderas utifrån priset på guld, sker det på lite olika sätt. En del backas upp av fysiskt guld, vissa har exponering mot guldterminer och andra består av investeringar i företag som utvinner ädelmetallen. Den underliggande tillgången bestämmer värdet och är därför den drivande faktorn bakom utvecklingen för en ETF eller en ETC.
  • Storlek: Storleken på en ETF eller en ETC är mycket viktig eftersom den kan påverka effektiviteten och kostnaden. Stora ETF:er tenderar att kosta mindre och vara mer likvida, så du kan handla dem snabbare och billigare om du vill. Likviditeten är också avgörande för att kunna minska spreaden, så för större ETF:er brukar skillnaden mellan köp- och säljpriset därför vara mindre. Storleken bestäms av AUM (Assets Under Management), alltså de förvaltade tillgångarna.
  • Hävstång: En del handlas med hävstång, vilket innebär att de använder derivatinstrument och/eller skuldinstrument för att förstora den underliggande tillgångens resultat. En ETF eller en ETC utan hävstång följer den underliggande tillgångens utveckling, t.ex. guldpriset eller ett specifikt aktieindex, så nära som möjligt. En ETC eller en ETC med hävstång försöker istället förstora den underliggande tillgångens avkastning två, tre eller ännu fler gånger. Hävstången ökar både risken och vinsten. ETF:er och ETC:er med hävstång ger därför bättre avkastning än de utan hävstång när priset på den underliggande tillgången rör sig i rätt riktning, men också större förluster när det inte gör det.
  • Valuta och notering: Platsen där ETF:en eller ETC:n handlas är viktig eftersom den påverkar både kostnader och tillämplig lagstiftning. Valutan är också viktig. Fysiskt guld prissätts nästan alltid i USD, så om en ETF eller en ETC handlas i GBP kommer USD/GBP-kursen troligtvis att ha stor påverkan på utvecklingen.

Om du vill handla en specifik ETF som för närvarande inte är tillgänglig kan du mejla kundservice@ig.com och be oss lägga till produkten.

Läs mer: Så handlar du råvaror

Så handlar du guld-ETF:er

  1. Läs på om de största guld-ETF:erna nedan
  2. Öppna ett tradingkonto för att börja handla
  3. Placera din första trade

IG erbjuder handel med de största guld-ETF:erna.

Handeln sker med hävstång, vilket betyder att du bara behöver ha en bråkdel av kapitalet som krävs för att köpa ETF:en. Hos IG kan du handla ETF:er via CFDs.

Läs mer om ETF-handel hos IG

De bästa guld-ETF:erna att bevaka

SPDR Gold Shares

SPDR Gold Shares har över 57 miljarder USD i förvaltade tillgångar och är den största guld-ETF:en som du kan handla hos IG. ETF:en drivs av SPDR State Street Global Advisors och består av guldtackor. Den ämnar följa utvecklingen för bullion-guld.

De senaste fyra åren har den överträffat sitt jämförelseindex och under de senaste 12 månaderna har den gett en avkastning på 32,3 %.

Invesco Physical Gold ETC

Även Invesco Physical Gold ETC har som mål att följa de dagliga prisrörelserna för guld, men den är noterad på Londonbörsen. Den försöker följa förändringarna i London Gold Market Fixing Ltd PM Fix Price i dollar baserat på sitt innehav i bullion-guld.

Också den här fonden har lyckats överträffa sitt jämförelseindex de senaste fyra åren och gett en avkastning på 32,5 % under de senaste 12 månaderna.

Sprott Gold Miners

Istället för att följa guldpriset strävar Sprott Gold Miners ETF efter att spegla utvecklingen för Solactive Gold Miners Custom Factors Index, som i sin tur representerar utvecklingen för flertalet guldgruvbolag som är listade på antingen Toronto-börsen, NYSE eller NASDAQ.

Den följer alltså en korg med råvaror som erbjuder både geografisk och storleksmässig diversifiering. Sedan 2017 har fonden haft svårt att följa sitt jämförelseindex, men den har ändå redovisat en avkastning på 58,7 % och är därmed en av ETF:erna utan hävstång som gått bäst under det gångna året.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

iShares MSCI Global Gold Miners ETF följer också utvecklingen för en korg av gruvbolag, men har bredare geografisk spridning. Den har som mål att följa utvecklingen för MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, som består av gruvaktier från hela världen.

Newmont Gold och Barrick Gold står tillsammans för över 43 % av indexets viktning, och den näst största viktade andelen uppgår till ynka 5,6 %. Det innebär att halva indexet är viktat mot Kanada, 23 % mot USA och resten mot Sydafrika, Australien och Ryssland. Avkastningen har legat på 69,7 % under det senaste året.

iShares Gold Producers UCITS ETF USD

iShares Gold Producers UCITS ETF USD är en ETF som följer aktier i guldgruvor. Den har som mål att följa S&P Commodity Producers Gold Index, som i sin tur följer de största börsnoterade guldgruvorna i världen.

De tio största investeringarna utgör tillsammans två tredjedelar av portföljen, med tunga bolag som Newmont, Barrick Gold och Franco-Nevada i täten. ETF:en har gett en avkastning på 59,4 % under de senaste 12 månaderna.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF följer aktier i guldgruvor, men skiljer sig eftersom dess jämförelseindex, MVIS Global Junior Gold Miners Index, består av micro- och small cap-företag som utvinner guld och silver. ”Junior Gold Miners” syftar på antingen mindre företag som tillverkar guld eller sådana som ännu inte tillverkar och som varken prospekterar guld eller håller på att utveckla något projekt.

Dessa aktier är förknippade med andra typer av risker än större producenter, t.ex. försenade projekt eller dåliga prospekteringsresultat, och aktiepriserna påverkas därför av andra faktorer. ETF:en har gett en avkastning på 39,4 % under de senaste 12 månaderna.

SG Gold X5 Daily Long GBP

Av alla guld-ETF:er som IG erbjuder är SG Gold X5 Daily Long GBP den som har presterat bäst under de senaste 12 månaderna, med en avkastning på 166,6 % det senaste året. Den har dock mindre än 1 miljon USD i förvaltade tillgångar och är därmed en av de minsta ETF:erna på listan.

Den höga hävstången (målet är 5 x avkastningen för guldterminer) är anledningen till att den har gett så stor avkastning när guldpriset stigit. ETF:en är noterad på Londonbörsen och följer Gold Futures X5 Long Leveraged Index. Det finns andra liknande guld-ETF:er med hävstång från Société Générale som ger möjlighet att även gå kort i indexet.

De största guld-ETF:erna

Nedan finns en lista på de största guld-ETF:erna som kan handlas hos IG:

Symbol Börs Valuta Nettotillgångar (USD) Avkastning (12 månader fram till 18 maj 2020)
SPDR Gold Shares GLD NYSE Arca USD 57,8 miljarder USD 32,30%
iShares Gold Trust IAU NYSE Arca USD 23,1 miljarder USD 32,50%
VanEck Vectors Gold Miners ETF (US) GDX NYSE Arca USD 13,3 miljarder USD 56,30%
Xetra-Gold 4GLD Deutsche Boerse EUR 11,7 miljarder USD 32,90%
iShares Physical Gold ETC IGLN Londonbörsen USD 11,1 miljarder USD 32,50%
Invesco Physical Gold ETC SGLD Londonbörsen USD 10,9 miljarder USD 32,50%
ZKB Gold ETF:er* * Swiss Exchange * 9,2 miljarder USD *
WisdomTree Physical Gold PHAU Londonbörsen USD 8 miljarder USD 32,30%
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF GDXJ NYSE Arca USD 4,4 miljarder USD 39,40%
Gold Bullion Securities GBS Londonbörsen USD 3,8 miljarder USD 32,30%

(*Det finns flera olika ZKB Gold ETF:er att handla i följande valutor och med respektive symbol: EUR (ZGLDEU), GBP (ZGLDGB), CHF (ZGLDHC) och USD (ZGLDUS). Samtliga har redovisat olika avkastning under de senaste 12 månaderna.)


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.