Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är smart-beta-ETF:er och hur handlar eller investerar du i dem?

Läs vidare för en omfattande beskrivning av smart-beta ETF:er, deras relativa för- och nackdelar, och flertalet exempel på de populäraste smart-beta ETF:erna att följa. Lär dig hur du handlar i dessa populära fonder med oss.

handlar smart beta ETF Source: Bloomberg

Vad är smart-beta ETF:er?

En smart-beta-ETF är en typ av börshandlad fond med ett strikt regelbaserat system. Den använder detta system för att välja investeringar som ska ingå i "korgen av värdepapper" inom fonden. Detta skiljer sig från en standard-ETF, som helt enkelt följer ett index som exempelvis CAC 40.

En smart-beta-ETF är på vissa sätt en förbättring, eftersom den kommer att skräddarsy beståndsdelarna inom fonden baserat på förinställda finansiella mått.

Vad är en strategi för smart-beta-ETF:er?

Till att börja med är det viktigt att förstå hur komponenterna i en standard-ETF väljs ut. Även om det finns tusentals ETF:er som täcker hundratals tillgångsklasser, så viktar nästa samtliga av dem tillgångarna inom ETF:en olika. I en ETF med indexspårning för CAC 40 får till exempel de större CAC 40-företagen som LVMH eller L'Oreal en större viktning för att upprätthålla anpassningen till indexet.

Detta är känt som viktning av marknadsvärde, där företag väljs ut baserat på deras marknadsvärde (aktiekurs multiplicerat med antal aktier). Så, om ett företag stiger i värde kommer dess vikt, och därmed dess inflytande över ETF: ens utveckling, att öka.

Smart-beta-ETF:er använder inte enbart denna karaktäristiska viktningsmetod för marknadsvärde. De tar också hänsyn till specifika element som endast förekommer inom ett företag eller en sektor för att på så sätt göra "smartare" allokeringar. Dessa faktorer inkluderar mått som momentum, vinsttillväxt, lönsamhet eller till och med sentiment i sociala medier. Varje smart-beta-ETF har sina egna regler som är utformade som en del av ett systematiskt tillvägagångssätt för att välja tillgångar som ska ingå i fonden.¹

Följaktligen har alla smart-beta-ETF:er inslag av både passiv och aktiv investering. Detta beror på att de är investerade i en underliggande passiv strategi, till exempel spårningen av ett större index. Detta förbättras sedan genom att väga in de ovanstående alternativa faktorerna, vilket begränsar urvalet av tillgångar som innehas i fonden.

Vissa investerare anser att smart-beta-ETF:er representerar "det bästa av två världar", men det är värt att notera att många investerare föredrar att hålla sig till standard-ETF:er.

Typer av smart-beta-ETF:er

Alla smart-beta-ETF:er använder sina egna faktorer för att kontrollera en tillgång innan kapital allokeras. En vanlig målsättning är att investera i företag med tillförlitliga utdelningar som sannolikt kommer att växa över tid. Andra kan investera i aktier med låg volatilitet för att minska risken och göra fonden mer lämplig för kortfristiga investeringar.

Även om det finns många olika typer av strategier för smart-beta-ETF:er är de följande de fyra mest välkända varianterna:

Likviktad

En standard-ETF viktar vanligtvis fonden genom aktiekursen och det totala börsvärdet för varje tillgång. En likviktad smart-beta-ETF kommer dock att ge "lika vikt" till varje innehav och dess egna specialiserade faktorer. Till exempel skulle en likviktad smart-beta-ETF för CAC 40 fördela 1 procent av fondens kapital till vart och ett av de 40 företagen i indexet.

Fundamentalviktade

Denna strategi innebär att fondens tillgångsfördelning viktas med hänsyn till faktorer som total vinst, intäkter, vinster och andra finansiellt drivna mått. Denna taktik är ofta mindre riskfylld men ignorerar också investerarnas sentiment och det psykologiska elementet.

Faktorbaserad viktning

Detta tillvägagångssätt viktar aktier i smart-beta-ETF:er endast baserat på specifika faktorer, såsom undervärderade värderingar, balansräkningsstyrka eller deras förmåga att växa. Olika faktorer kommer att ge olika avkastning beroende på marknadens punkt i den ekonomiska cykeln, så dessa typer av ETF:er tenderar att öka och minska i popularitet.

Viktning med låg volatilitet

Detta är en populär viktningsmetod för riskminimering som fokuserar på tillgångar med historiskt låga prisfluktuationer. Som ett exempel kan en lågvolatilitetsviktad smart-beta-ETF för CAC 40 endast investera i indexets tio minst volatila aktier.

Detta innebär vanligtvis mindre risk, men det på bekostnad av potentialen för ökad kapitaltillväxt på annat håll. Dessutom är aktier med låg volatilitet ofta mer efterfrågade, så de kan vara övervärderade i grunden.²

Hur man handlar eller investerar med smart-beta-ETF:er

I hela EU erbjuder vi en mängd olika sätt att handla med smart-beta ETF:er beroende på din inställning till risk.

 1. Skapa ett konto eller logga in
 2. Välj mellan Turbo24, CFD:er eller barrier- och vanilla-optioner
 3. Sök efter din möjlighet för en smart-beta-ETF
 4. Välj "köp" för att gå lång, eller "sälj" för att gå kort
 5. Bestäm storleken på din position och vidta åtgärder för att hantera din risk
 6. Öppna och övervaka din position

När du handlar med aktier äger du dem inte, du investerar i din bedömning av det framtida aktiepriset. Du kan gå lång om du tror att aktien kommer att stiga eller gå kort om du tror att den kommer att falla.

Handel sker med hävstång, vilket innebär att du bara lägger ut en bråkdel av den totala positionsstorleken. Det innebär att du kan vinna eller förlora pengar mycket snabbare än du förväntar dig, och förluster kan ibland överstiga din insättning.

Med Turbo24-transaktioner kan du spekulera i smart-beta-ETF:er inom en kort tidsram, vanligtvis med fördefinierade vinst- och förlustnivåer. Alla kostnader är inbyggda i det initiala priset hos oss, med hävstång upp till 3x och möjlighet att gå in och ut ur positioner 24/5.

Med CFD:er kan du spekulera i smart-beta-ETF:er utan att äga den underliggande tillgången, med vinst eller förlust som baseras på skillnaden mellan priset när du öppnar affären och priset när du stänger den.

Barrier-optioner – som kan vara antingen knock-in eller knock-out – beroende på om priset på smart-beta-ETF:en når barriernivån inom optionens löptid.

Vanilla-optioner är däremot standardkontrakt som ger dig rätten men inte skyldigheten att köpa eller sälja en underliggande smart-beta-ETF till lösenpriset i utbyte mot en premie. Dessa uppfattas ofta som lägre risk eftersom din maximala förlust är kostnaden för premien, och av denna anledning kan de också vara lättare för nybörjare att handla med.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan de olika sätten att handla, och specifikt avvägningen mellan risk och avkastning för de olika valen.

För att bygga upp ditt självförtroende kan det vara värt att öppna ett demokonto för att se hur varje produkt fungerar i praktiken.

De främsta smart-beta-ETF:er att följa

Några av de mest populära smart-beta-ETF:erna inkluderar:

 1. iShares Russell 1000 Growth ETF – strävar efter att ge liknande avkastning som Russell 1000 Growth Index. Fondens faktorer inkluderar ett fokus på tre grundläggande överväganden: P/B-förhållande, tillväxtprognoser på medellång sikt och försäljning per aktie-tillväxt³
 2. Vanguard Value Index Fund ETF – följer CRSP US Large Cap Value Index. Dess riktmärke bestäms av flera faktorer, inklusive framtida pris-/intäktsförhållande, P/B-förhållande och historisk utdelningsavkastning
 3. Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF – syftar till att ge liknande resultat som NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Fonden väljer ut företag som har ökat sina utdelningar under det senaste decenniet och viktar sedan dessa efter marknadsvärde

För- och nackdelar med smart-beta-ETF:er

Som med alla investeringsstrategier kommer smart-beta-ETF:er med sin egen uppsättning unika för- och nackdelar. Kom ihåg att en ETF bara är så bra som dess underliggande investeringar, och att tidigare avkastning inte är någon garanti för framtida resultat.

Fördelar med smart-beta-ETF:er

 • Smart-beta-ETF:er är ofta utformade för att öka avkastningen, maximera utdelningen och minska riskerna jämfört med en standard-ETF, eftersom de är baserade på förvalda historiskt beprövade faktorer
 • Dessa typer av ETF:er erbjuder en kombinerad aktiv/passiv investeringsstrategi som kan ge högre avkastning snarare än att bara använda den ena eller den andra
 • De möjliggör mer riktade investeringar för din målsättning och riskinställning jämfört med vanliga ETF:er
 • Genom att ignorera den typiska marknadsvärdeviktningen stoppas de största företagen i ett index från att ha ett alltför stort inflytande på deras resultat
 • Smart-beta-ETF:er har högre kostnadskvoter än traditionella ETF:er men ger ofta bättre avkastning och är mycket billigare än aktivt förvaltade fonder
 • Dessa typer av ETF:er är ofta inriktade på att minimera riskerna samtidigt som avkastningen maximeras, medan en standard-ETF helt enkelt följer ett index
 • Vissa smart-beta-ETF:er möjliggör flexibilitet, inklusive innehav med högre risk som kan ge en bättre chans till överdimensionerad avkastning.
 • De är mycket transparenta, eftersom investerare kan se de tillgångar som innehas i fonden tillsammans med dess viktningsformel. Detta är en bra jämförelse med vissa aktivt förvaltade fonders transparens

Nackdelar med smart-beta-ETF:er

 • Smart-beta-ETF:er är ett relativt nytt fenomen, så vissa lider av låg volym och likviditet. Detta kan göra det svårt att avsluta en position
 • Vissa smart-beta-ETF:er kan vara relativt dyra, eftersom aktier måste köpas och säljas upprepade gånger för att uppfylla fondens riktlinjer
 • Handelskostnader och avgifter kan vara lägre än i en aktivt förvaltad fond, men de ökade kostnaderna jämfört med en standard-ETF kan påverka avkastningen över tid
 • Denna typ av ETF:er kan underprestera ett traditionellt index som de har antagit, till exempel FTSE 100. Om bättre avkastning garanterades skulle det traditionella alternativet inte existera
 • Eftersom vissa smart-beta-ETF:er tar hänsyn till flera faktorer för att inkludera tillgångar kan det vara svårt att förstå vad du investerar i jämfört med en standard-ETF
 • Många har bara varit aktiva i några år och har därför en begränsad meritlista. Samtidigt har en traditionell indexfond som CAC 40 bevisad avkastning på lång sikt
 • Små spårningsfel är vanliga, eftersom smart-beta-ETF:er regelbundet avviker något från sitt underliggande index eller investeringsmål

Sammanfattning för smart-beta-ETF:er

 • En smart-beta-ETF är en typ av börshandlad fond som använder ett strikt regelbaserat system för att välja investeringar som ska ingå i fondens "korg av värdepapper"
 • Denna typ av ETF har inslag av både passiva och aktiva investeringar
 • Det finns många olika typer av strategier för smart-beta-ETF:er, men de fyra mest kända varianterna är: likviktade, fundamentalviktade, faktorbaserad viktning och viktning med låg volatilitet
 • Smart-beta-ETF:er har högre kostnadsprocent än traditionella ETF:er, men de ger ofta högre avkastning och är mycket billigare än aktivt förvaltade fonder
 • Förbättrad avkastning är inte garanterad, och smart-beta-ETF:er kräver vanligtvis mer investeraranalys än deras standardalternativ

 1. Smart Beta ETF - Overview, Strategies, Advantages – Corporate Finance Institute
 2. Smart Beta ETF List – VettaFi
 3. iShares Factor ETFs – BlackRock


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.