Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är en REIT och hur fungerar den?

Vilka olika typer av REITs finns tillgängliga för investerare och hur handlar man med dem? Vi har gått igenom fördelarna och nackdelarna med fastighetsfonder.

REIT Source: Bloomberg

Vad är en REIT?

En real estate investment trust (REIT) är ett företag som investerar i och finansierar fastigheter.¹ Liksom en vanlig aktivt förvaltad investeringsfond gör den det möjligt för investerare att köpa in sig i en korg av fastighetsinvesteringar och generera utdelningsintäkter från dem utan att de behöver äga fastigheterna direkt.

REITs omfattas också av skattelättnader, vilket gör dem attraktiva för vissa investerare.

Portföljen i en fastighetsfond kan bestå av många olika typer av fastighetstillgångar. Exempel på sådana tillgångar är kommersiella fastigheter – som lagerlokaler och kontorsbyggnader – och bostadsfastigheter, som flerfamiljshus.

Hur fungerar en REIT?

Liksom andra börsnoterade företag handlas REITs offentligt på de flesta större börserna runt om i världen, t.ex. London Stock Exchange, Euronext och New York Stock Exchange. Investerare kan köpa och sälja aktier i dem under börsens öppettider. Det finns också specifika börshandlade REIT-fonder som investerar i ett antal olika fastighetsfonder.

För att ett företag ska kunna registrera sig som en REIT måste det följa vissa strikta regler. Till exempel måste 75% av REIT:ens vinster genereras genom uthyrning av dess fastighetsportfölj, och 75% av dess tillgångar måste också vara tillgängliga för uthyrningsändamål. De återstående 25 procenten av vinsten kan genereras på annat sätt – och REITs diversifierar ofta till det närliggande området fastighetsutveckling.

För att kvalificera sig som en REIT i Storbritannien och USA måste dessutom 90% av REIT:ens vinst från uthyrning av fastigheter delas ut till investerarna i form av utdelningar. REIT:en behöver dock inte betala ut vinsten från 25% av sin övriga verksamhet – t.ex. fastighetsutveckling – till aktieägarna på samma sätt.

I USA måste REIT:ens moderbolag också vara registrerat i USA. I Storbritannien måste REIT:ens moderbolag vara registrerat i Storbritannien. Dessutom måste bolaget äga minst tre fastigheter för att kvalificera sig som en real estate investment trust/fastighetsfond.

REITs kan investera i en mängd olika typer av fastighetstillgångar. Exempelvis är Aroundtown med god marginal Europas största REIT med fokus på kontor, medan Segro är en mycket populär industriell REIT med fokus på lager och datacenter.

Lär dig mer om några av de bästa REIT-bolagen.

Olika typer av REITs

Förutom REITs som investerar i olika fastighetssektorer finns det också flera typer av fastighetsfonder.

REITs som handlas offentligt

Det finns börsnoterade REITs, som Segro, vars aktier kan köpas och säljas på de stora börserna runt om i världen. De är lättillgängliga för småsparare, men eftersom de är börsnoterade kan aktiekursutvecklingen variera.²

Offentliga onoterade REITs

Offentliga onoterade REITs kan inte handlas på större börser. Dessa kan ge investerare en ingång till svåråtkomliga fastighetsinvesteringar med mindre kapitalkrav.

De är dock högriskinvesteringar jämfört med börsnoterade REITs.

Dessa enheter är utformade för att minska skatten på investeringar och, eftersom de inte handlas regelbundet, kan de vara relativt illikvida investeringar. De måste dock fortfarande vara registrerade hos den relevanta tillsynsmyndigheten i sitt ursprungsland. Avgifterna för dessa typer av investeringar tenderar att vara högre och det kan vara svårare att avyttra investeringen.

Offentliga onoterade REITs har vanligtvis ett bestämt förfallodatum, och de kommer antingen att sluta med att fonden upplöses eller noteras på en börs.

Privata onoterade REITs

Det finns också privatägda onoterade REITs, som privata investerare i allmänhet inte har tillgång till. Dessa innehas vanligtvis av personer med högt nettovärde.

REITs kategoriserade efter tillgångstyp

REITs med eget kapital

REITs med eget kapital är de som investerar direkt i fastigheter och som handlas på börsen. De äger och förvaltar portföljer som kan innehålla kommersiella fastigheter som lagerlokaler, hotell, lägenheter eller andra fastighetstillgångar.

REITs med bostadslån

REITs med bostadsslån investerar i bostadsslån och värdepapper med bostadslån, tillhandahåller finansiering för andra fastighetsbolag eller köper denna finansiering och får intäkter från den ränta som tas ut på lånen.

Hybrid REITs

Hybrid REITs kombinerar egenskaperna hos en REIT med både eget kapital och bostadslån. De äger och förvaltar fastighetsportföljer men får också intäkter från hypotekslån.

Hur man handlar med eller investerar i REITs

Så hur går man tillväga för att handla med REITs?

1. Lär dig mer om REITs

Gör din egen research för att ta reda på mer om REITs och om de är rätt typ av investering för dig. Bestäm vilka typer av fastighetsfonder och sedan vilka specifika REITs du vill handla med.

2. Öppna ett konto eller öva på en demo

Öppna ett konto för att börja handla, eller öva med ett demokonto.

3. Välj din affärsmöjlighet

När du är redo bestämmer du vilken typ av REIT du vill investera i – hitta den genom att använda vårt sökfält eller titta under "aktier”.

4. Välj storleken på din position och hantera din risk

Bestäm hur mycket du vill investera och under hur lång tid. Fundera på din riskprofil och om investeringen är rätt för dig. Använd stop-loss om det behövs. Fundera på hur mycket du har råd att förlora.

5. Lägg din order och övervaka din handel

Du kan handla REIT-aktier via vårt Turbo 24-erbjudande, med en liten premie för att garantera din knock-out-nivå och ytterligare avgifter för handel över natten. Alla affärer med ett nominellt värde över 300 euro är courtagefria. Lär dig mer om att handla med Turbo24.

Vi erbjuder också CFD-handel, utöver både barrier- och vanilla-optioner. Du kan handla vanilla på tidsramar som passar dig, med dagliga, veckovisa, månatliga och kvartalsvisa marknader.

I Frankrike kan du också investera och handla i SICCs.

Kom ihåg att handel med hävstångseffekt vanligtvis innebär en högre risk.

För- och nackdelar med REITs

Fördelar:

Fastighetsfonder åtnjuter vissa skatteförmåner. De betalar inte bolagsskatt på hyresintäkter eller vinster vid försäljning av förvaltningsfastigheter som tidigare har hyrts ut.

Hyresintäkterna från fastigheterna tenderar att vara relativt stabila, eftersom de flesta hyresgäster tecknar hyresavtal på mellan fem och 25 år. Detta ger solida och tillförlitliga intäkter för både REIT:en och dess investerare.

Utdelningsavkastningen på REITs varierar dock beroende på sektor och resultat. Därför måste investerarna göra sin egen research och välja rätt investeringar för dem.

REITs kan vara ett bra sätt för småsparare att diversifiera sina investeringsportföljer och få tillgång till fastighetsmarknaderna utan kostsamma finansiella utlägg eller att ta risken att själva äga fastigheter.

Nackdelar:

Ingen investering är riskfri, och REITs kan gå i konkurs och gör det också – så det är viktigt att göra sin egen research. En nackdel med dessa investeringar är att det kan vara svårt för företagen att återinvestera mycket kapital i verksamheten, på grund av den rigida strukturen för utbetalning av utdelningar.

Aktiekurserna för börsnoterade REITs är föremål för marknadsvolatilitet och externa faktorer, såsom ekonomin och räntebeslut, men information om dem är åtminstone allmänt tillgänglig genom företagets årsredovisningar.

Onoterade REITs tenderar dock att vara illikvida och det finns inte mycket offentligt tillgänglig information om dem. Dessutom kan investerarnas pengar vara bundna i dem i flera år. Förhandskostnaderna för att få tillgång till dessa fonder kan också vara höga.

Det finns även andra former av risk, till exempel hävstångsrisk. Det innebär att REITs kan låna pengar för att köpa investeringar – vilket i sin tur kan öka fondens förluster på grund av avgifter eller andra problem.

Även om noterade REITs kan vara mer likvida än onoterade REITs, tenderar de fortfarande att vara mindre likvida än andra typer av aktier.

REITs sammanfattat

  • Fastighetsfonder har en plats i en diversifierad och balanserad investeringsportfölj.
  • De kan vara ett bra sätt för investerare att få tillgång till fastighetsmarknader utan att själva behöva investera direkt i fastigheter.
  • REITs åtnjuter vissa skatteförmåner, såsom befrielse från bolagsskatt.
  • Hyresintäkter från fastigheter tenderar att vara relativt tillförlitliga.
  • REITs kan vara föremål för marknadsvolatilitet. Gör alltid egna efterforskningar innan du investerar.

  1. Everything you need to know about UK REITs – REIT Comparison
  2. Private REITs vs Publicly Traded REITs – Corporate Finance Institute
  3. UK REITs - An attractive vehicle for UK property investment – PwC UK
  4. What is a REIT (Real Estate Investment Trust)? – REIT


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.