Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är glidande medelvärden och hur handlar jag med dem?

Glidande medelvärden är en teknisk indikator som mäter kursrörelser för att fastställa den framtida riktningen på en marknad. Ta reda på vad glidande medelvärden är och vilka strategier du kan använda när du öppnar en position.

Trading Source: Bloomberg

Vad är ett glidande medelvärde?

Ett glidande medelvärde (MA) är en teknisk indikator som kan användas för att avgöra den framtida riktningen på en marknad. Indikatorn kombinerar vissa prispunkter för en tillgång och dividerar sedan summan av dessa med antalet datapunkter under en specifik period, vilket kan hjälpa dig att upptäcka potentiella trender.

Traders brukar ofta använda historiska kursrörelser för att hitta trendmönster och identifiera nivåer för att öppna eller stänga positioner i syfte att minska effekterna av slumpmässiga kurssvängningar i en marknad. Du kan analysera stöd- och motståndsnivåerna i en marknad genom att titta på kursdiagrammen och generera tradingsignaler för en specifik tidsram.

Ordet ”glidande” syftar på att trendlinjen i grafen ändrar riktning varje gång gamla prispunkter ersätts av nya. Indikatorn brukar också beskrivas som ”eftersläpande”, eftersom den följer kursutvecklingen för en tillgång på eftersläpande basis och jämnar ut kursvariationerna för att lättare identifiera trenden utifrån den normala aktiviteten i marknaden.

Tekniska analytiker kan därför använda indikatorn till att undersöka kort- och långsiktiga tidsramar och utröna potentiella framtida mönster. Till exempel kan priset på en begränsad råvara, som råoljan US Crude, svänga kraftigt på grund av förändringar i utbud och efterfrågan.

Hos oss kan du använda MA-indikatorn till att analysera kursförändringar inom ett anpassat datumintervall – till exempel en period på 20, 50, 100 eller 200 dagar – innan du tar en position.

Typer av glidande medelvärden

De två populäraste typerna av glidande medelvärden är enkelt glidande medelvärde (SMA) och exponentiellt glidande medelvärde (EMA).

Enkelt glidande medelvärde

Det enkla glidande medelvärdet är en oviktad teknisk indikator som kombinerar de senaste datapunkterna för att få fram det genomsnittliga värdet och sedan dividerar summan med antalet tidigare tidsperioder.

När du har fått fram genomsnittet under en viss period dividerar du det med det totala antalet värden i serien. Du kan räkna ut det enkla glidande medelvärdet för en tillgångs pris med hjälp av formeln nedan:

Om du till exempel följer priset på en tillgång över de fem (A) senaste datapunkterna med hjälp av ett enkelt glidande medelvärde (dvs. 67, 68, 65, 67 och 68), adderar du alla värdena och dividerar dem med fem (n) för att få fram genomsnittet 67.

Exponentiellt glidande medelvärde

Det exponentiella glidande medelvärdet är en indikator som lägger större vikt vid tillgångens senaste prispunkter när den avgör den framtida riktningen, vilket innebär att den är känslig för ny information. Detta skiljer sig från det enkla glidande medelvärdet eftersom SMA mäter tidigare set med data, medan EMA följer de senaste prispunkterna för att ge tradingsignaler om marknadens potentiella framtida riktning.

Traders använder ofta EMA-indikatorn på mycket volatila marknader eftersom den är mer känslig för kursförändringar än SMA. Exempelvis så tar EMA hänsyn till de senaste prispunkterna som kan bero på ett företags resultat, förändringar i företagsledningen, marknadssentiment eller oväntade händelser.

Genom att titta på de senaste prispunkterna kan du mäta den genomsnittliga stängningskursen för ett värdepapper över ett visst antal perioder, såsom genomsnittet för 20, 50 eller 100 dagar. Du kan räkna ut det exponentiella glidande medelvärdet med hjälp av formeln nedan:

Anta att du väljer ett EMA för en kort tidsperiod, som ett 10-dagars medelvärde. Du räknar ut EMA genom att först ta den aktuella stängningskursen (Pt), EMA-värdet för föregående period (EMAt-1) och utjämningsfaktorn (k).

Utjämningsfaktorn (k) har ett värde på mellan 0 och 1 som räknas ut med formeln 2/(m+1), där m = 10.

Så börjar du handla med glidande medelvärden

Du kan använda indikatorn för glidande medelvärde i din trading hos oss och handla på om priset på en finansiell tillgång kommer att stiga eller falla, utan att bli ägare till själva tillgången. Du använder derivatprodukter som Turbo24, CFD:er, barriers eller vanilla-optioner för att förutse om priset kommer att röra sig uppåt eller nedåt och gör en vinst om din prognos är korrekt.

Här har vi listat stegen som du behöver följa för att öppna en position hos oss:

 1. Öppna ett tradingkonto eller öva med ett demokonto
 2. Bestäm om du vill använda Turbo24, CFD:er, barriers eller vanilla-optioner
 3. Välj önskad marknad att handla
 4. Ange positionsstorlek och hantera dina risker
 5. Öppna och bevaka din position

Turbo24-trading

Med turbowarranter kan du förutspå kursriktningen för en tillgång och ange en knock-out-nivå som passar din riskaptit för att minska eventuella förluster. Du köper långa turbowarranter om du tror att kursen kommer att stiga, eller korta turbowarranter om du tror att kursen kommer att sjunka.

Turbo24 är en populär produkt eftersom den gör det möjligt att hålla en position öppen dygnet runt, måndag till fredag, utan några extra avgifter.1 Hos oss handlar du dessutom courtagefritt.2

Upptäck hur Turbo24 fungerar när du handlar online

CFD-trading

CFD-trading går ut på att köpa och sälja kontrakt i syfte att utbyta skillnaden i pris som uppstår mellan tidpunkten då kontraktet öppnas och när det stängs. Den här derivatprodukten handlas med hävstång, vilket betyder att du bara behöver lägga ut en bråkdel av det totala beloppet för att öppna en position.

Glöm bara inte att både dina vinster och dina förluster kommer att beräknas utifrån positionens totala storlek, inte säkerhetskravet. Du måste därför vidta nödvändiga åtgärder för att hantera dina risker.

Traders använder CFD:er som ett verktyg för hedging. Du öppnar då en ny position för att skydda din befintliga position från oförutsägbara marknadsrörelser eller för att kompensera för potentiella förluster.

Upptäck vad CFD-trading är och hur det fungerar

Barriers och vanilla-optioner

När du handlar med barriers kommer din position att röra sig parallellt med den underliggande tillgångens pris. Det gör det relativt enkelt att följa utvecklingen för tillgången och du kan ange en knock-out-nivå för att stänga din position om marknaden rör sig till din nackdel.

Med vanilla-optioner ingår du ett kontrakt som ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en tillgång till ett visst pris på ett visst datum. Tänk på att den här produkten generellt lämpar sig bättre för mer erfarna traders.

Tradingstrategier med glidande medelvärden

Det finns flera strategier med glidande medelvärden som du kan använda när du handlar hos oss.

 1. Korsande glidande medelvärden
 2. Moving Average Ribbon
 3. Moving Average Convergence Divergence (MACD)
 4. Bollinger-band med glidande medelvärde

Korsande glidande medelvärden

Strategin med korsande glidande medelvärden används när två olika glidande medelvärden korsar varandra, vilket signalerar köp- eller säljmöjligheter. När detta sker bryter det kortsiktiga glidande medelvärdet antingen över eller under det långsiktiga glidande medelvärdet för att signalera en potentiell förändring i trendlinjen.

Det kortsiktiga glidande medelvärdet benämns också som det snabbare glidande medelvärdet eftersom det mäter priser inom kortare tidsramar, som 5-, 10- eller 20-dagarsperioder. Det är därför känsligare för dagliga kursförändringar.

Det långsiktiga glidande medelvärdet å andra sidan, är mycket långsammare och mindre känsligt för kortsiktiga kursrörelser eftersom det tittar på priser över en längre tidsperiod, som 100 eller 200 dagar. Kursnivåerna kan hjälpa dig att identifiera trendmönster samt avgöra när det är rätt tillfälle att ta en position och sedan stänga den innan trenden avslutas eller det sker en reversal tillbaka till medelvärdet.

När det kortsiktiga glidande medelvärdet (50 MA) korsar över det långsiktiga glidande medelvärdet (200 MA) – även kallat gyllene kors – signalerar detta exempelvis att tillgångens pris kan stiga och att du borde köpa. Omvänt betyder ett kortsiktigt glidande medelvärde som korsar under det långsiktiga glidande medelvärdet – även kallat dödskors – att priset kan sjunka och att du borde överväga att sälja.

Moving Average Ribbon

Moving Average Ribbon bygger på strategin med korsande glidande medelvärden och består av en serie glidande medelvärden som läggs till efter varandra i samma graf för att efterlikna ett band eller en remsa (engelska ”ribbon”).

I regel används sex till åtta band som visar olika trendlinjer, indelade i intervall om 10 perioder. Du kan till exempel lägga till datumintervall från 10-, 20-, 30-, 40-, 50- och 60-dagars glidande medelvärden.

Moving Average Ribbon kan beräknas med både SMA och EMA. För att tolka Moving Average Ribbon tittar du på riktningen i vilken trendlinjerna rör sig. Om MA-linjerna exempelvis rör sig i samma riktning så signalerar det en stark trend. MA-linjerna i alla tidsramar rör sig då antingen uppåt eller nedåt inom bandet.

Traders mäter också avståndet mellan MA-linjerna för att bedöma trendens momentum. Om MA-linjerna i bandet exempelvis rör sig parallellt med varandra, så signalerar detta en stark trend.

Om MA-linjerna i bandet i stället rör sig allt längre ifrån varandra betyder det att den rådande trenden närmar sig sitt slut. Om MA-linjerna däremot kommer allt närmare varandra och tills slut korsar varandra, kan det vara en indikation på en ny trend.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Moving Average Convergence Divergence (MACD), eller konvergens/divergens för glidande medelvärden, är en teknisk indikator som identifierar förändringar i marknadskursens momentum. Indikatorn samlar in data från olika glidande medelvärden för att fastställa stöd- och motståndsnivåer.

MACD-indikatorn består av tre komponenter: MACD-linjen, signallinjen och histogrammet. Här är några av beräkningarna som du behöver känna till:

 • MACD-linjen = 12-dagars EMA av stängningskursen – 26-dagars EMA av stängningskursen
 • Signallinjen = 9-dagars EMA av MACD-linjen
 • Histogrammet = MACD-linjen – signallinjen

Du kan använda indikatorn till att bedöma trendens styrka och vändpunkt. Om MACD-linjen bryter över signallinjen indikerar det att du kan köpa instrumentet, och om MACD-linjen bryter under signallinjen indikerar det at du kan sälja, eller gå kort i marknaden.

Bollinger-band med glidande medelvärde

Tekniska analytiker använder Bollinger-band för att rita trendlinjer i en graf som visar överköpta och översålda nivåer. De två nivåerna, eller banden, placeras två standardavvikelser över och under det enkla glidande medelvärdet för tillgångens pris.

Traders använder verktyget för att mäta volatiliteten i en marknad. Ju längre från SMA-linjen banden befinner sig, desto mer volatil är marknaden, och ju närmare SMA-linjen banden är, desto mer stabil är marknaden.

Det övre bandet beräknas som det enkla glidande medelvärdet (SMA) plus standardavvikelsen för antalet dagar multiplicerat med två. Det undre bandet motsvarar det enkla glidande medelvärdet minus standardavvikelsen för antalet dagar multiplicerat med två.

Ett sätt att använda Bollinger-banden är att titta på hur många gånger marknadskursen vidrör banden för att hitta köp- och säljsignaler. Om exempelvis kursen vidrör bandet ovanför SMA-linjen indikerar det överköpt läge. Om den aktuella kursen däremot vidrör bandet nedanför SMA-linjen indikerar det översålt läge.

Glidande medelvärden – sammanfattning

 • Ett glidande medelvärde är en indikator som kombinerar flera prispunkter och dividerar dem med antalet tillgängliga datapunkter under en viss tidsram för att få fram en trendlinje
 • De två populäraste typerna av glidande medelvärden är enkelt glidande medelvärde och exponentiellt glidande medelvärde
 • SMA adderar de senaste datapunkterna från en specifik period och dividerar summan med antalet tidigare tidsperioder för att ge signaler om den framtida kursriktningen
 • EMA lägger större vikt vid senare prisdata, medan SMA lägger lika stor vikt vid alla prisdata
 • Det finns flera tradingstrategier med glidande medelvärden, som korsande glidande medelvärden, moving average ribbon, MACD och Bollinger-band

Fotnoter

1 Alla turbowarranter kan handlas dygnet runt, fem dagar i veckan, förutom turbowarranter på aktier och vissa index (exempelvis HS50). Dessa följer i stället den underliggande marknadens handelstider.

2 Alla ordrar med Turbo24 som har ett nominellt värde på 300 EUR eller mer är courtagefria. Övriga avgifter tillkommer. Övriga avgifter tillkommer


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.