CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

MACD definition

Vad är MACD?

MACD står för ”Moving average convergence/divergence”, eller konvergens/divergens för glidande medelvärden. Det är en teknisk indikator som används för att upptäcka ändringar i momentum för en aktiekurs. MACD samlar in data från olika glidande medelvärden för att hjälpa traders att identifiera möjligheter runt stöd- och motståndsnivåer.

Konvergens innebär att två glidande medelvärden möts, medan divergens betyder att de rör sig ifrån varandra.

MACD-indikatorn består av tre komponenter:

  • MACD-linjen mäter avståndet mellan de båda glidande medelvärdena.
  • Signallinjen identifierar ändringar i prismomentum och fungerar som en utlösare för köp- och säljsignaler.
  • Histogrammet visar skillnaden mellan MACD-linjen och signallinjen.

Vid beräkningen av MACD tittar man bara på två linjer: MACD-linjen och signallinjen. Genom att subtrahera det glidande medelvärdet för 26 perioder från det glidande medelvärdet för 12 perioder får man fram MACD-linjen. Signallinjen motsvarar det glidande medelvärdet för 9 perioder av MACD.

MACD-linjen visas sedan som ett histogram, dvs. en grafisk representation av avståndet mellan de båda linjerna. När MACD-kurvan bryter genom signallinjen underifrån kan traders använda detta som en köpsignal. När MACD-kurvan bryter genom signallinjen ovanifrån kan traders använda detta som en säljsignal.

Upptäck våra tekniska analysverktyg

Läs mer om vår plattform och våra interaktiva diagram.

MACD – fördelar och nackdelar

Fördelar med att använda MACD

Skälet till att MACD-indikatorn används så ofta är att den är både enkel och tillförlitlig. Det som gör den så populär är att den ger två olika signaler: styrkan på trenden och vändpunkten för trenden. MACD visar inte bara riktningen på en trend utan även styrkan på köp- och säljsignalerna.

Traders kan välja att använda en strategi med ett enkelt glidande medelvärde för att ange sina köp- och säljsignaler, men en viss fördröjning kan uppstå, vilket betyder att marknaden kan ha ändrats innan ordern exekveras. Det är därför som MACD-indikatorn är så populär, eftersom den ger en uppdaterad bild av marknadsläget.

Nackdelar med att använda MACD

Som med alla indikatorer är MACD inte helt felfri och bör användas i kombination med andra tekniska analysverktyg.

En potentiell nackdel är att MACD är en kortsiktig indikator. Det längsta mätvärdet som den tar med i beräkningen är det glidande medelvärdet för 26 dagar. För traders som vill göra en mer långsiktig analys är MACD troligtvis inte lämplig.

En annan potentiell nackdel är att MACD är en trendföljande indikator. Det innebär att indikatorn ger signaler under en pågående trend, inte innan trenden startar. Därför är MACD inte den bästa indikatorn om man vill förutspå framtida trender.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur du handlar på IG Academy, med hjälp av våra interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.