CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Ta en lång eller kort position: vilken strategi ska jag använda?

Det finns två sätt att få exponering mot en underliggande tillgång: med en lång position och med en kort position. Upptäck skillnaden mellan att handla med långa och korta positioner.

Källa: Bloomberg

Vad menas med att ”gå lång” eller ”gå kort”?

När du vill ha exponering mot en underliggande tillgång måste du bestämma om du vill gå lång, vilket också kallas för long selling, eller gå kort, vilket också kallas för short selling eller blankning. Beslutet bygger på hur du tror att tillgången kommer att utvecklas – positivt (bullish) eller negativt (bearish).

Om du är bullish tror du att marknadskursen kommer att stiga. Då tar du en lång position genom att köpa tillgången, för att sedan sälja den till ett högre pris.

Om du är bearish tror du att marknaden kommer att sjunka. Då tar du en kort position genom att låna den underliggande tillgången och sälja den, för att sedan köpa tillbaka den till ett lägre pris. Hos oss kan du gå kort på många olika tillgångar, där du bland annat kan blanka aktier, kryptovalutor, valutor, med mera. Oavsett om du går lång (köper) eller kort (säljer) går du med vinst om din prognos var rätt. På samma sätt går du med förlust om marknaden rör sig åt andra hållet.

Vad menas med att gå lång (long selling)?

Att gå lång, eller "long selling" som det också kallas, är ett begrepp som används för att beskriva en lång position, ibland bara kallat ett köp. Det ska du göra när du tror att den underliggande tillgångens kurs kommer att stiga.

Exempel: Om du tror att Teslas aktiekurs kommer att stiga efter ett kommande tillkännagivande om ett ledningsbyte kan du ta en lång position genom att köpa aktier och sälja dem med vinst till ett högre pris.

Vad är blankning (att gå kort, eller short selling)?

Blankning kallas även för short selling, att gå kort, ta en kort position eller bara att sälja. Det beskriver positionen som du tar när du tror att priset på en tillgång kommer att sjunka.

Den vanligaste blankningsmetoden är att sälja en lånad tillgång med förväntningen att kursen ska sjunka, och senare köpa tillbaka den med vinst för att återlämna den till långivaren.

Exempel: Om du förväntar dig att en kommande utredning kommer att påverka aktiekursen negativt kan du gå kort genom att sälja den. Du lånar aktierna, säljer dem och köper sedan tillbaka dem till en lägre kurs så att du kan återlämna dem.

Vad är skillnaden mellan en lång position och en kort position?

Skillnaden mellan en lång och en kort position är i vilken riktning du tror att marknaden ska röra sig. Å ena sidan har du möjlighet att gå lång (köpa) när din tradingplan pekar på att marknadspriset för en tillgång kommer att stiga. Å andra sidan kan du gå kort (sälja) när din strategi pekar på att det kommer att sjunka.

Eftersom positionerna kan tas parallellt ger de investerare möjlighet att hedga mot potentiella negativa marknadsrörelser. När du hedgar tar du en position som går emot din prognos för att minska eller begränsa förlustrisken. Tänk på att det inte helt förhindrar förlustrisk.

Här kommer en kort jämförelse av skillnaderna mellan att gå lång och kort:

Gå lång Gå kort/blanka
Du köper en underliggande tillgång Du lånar en underliggande tillgång och säljer den
Du går med vinst om marknaden stiger Du går med vinst om marknaden sjunker
Sälj tillgången till ett högre pris Köp tillbaka tillgången till ett lägre pris och återlämna den till långivaren

När ska jag gå lång eller kort?

Du ska gå lång när du tror att marknadskursen kommer att stiga och gå kort om du tror att den kommer att sjunka. Använd dina efterforskningar för din tradingplan för att avgöra om du ska gå lång eller kort när du skaffar exponering mot en underliggande tillgång.

Hos oss kan du ta långa eller korta positioner på aktier. Dessutom kan du skaffa exponering mot andra finansmarknader, till exempel valuta, kryptovaluta, råvaror och index.

När ekonomiska händelser inträffar som påverkar din prognos och marknaden rör sig i motsatt riktning kan du hedga din position för att minska ytterligare förluster.

Välj önskad marknad

Hos oss kan du välja bland över 17 000 marknader. Innan du skaffar exponering behöver du leta upp en marknad som du känner till. Du kan handla dygnet runt, alla dagar i veckan, med handel utanför ordinarie handelstider för över 70 amerikanska aktier. Dessutom får du smala spreadar.

Avgör om du tror att kursen kommer att stiga eller sjunka

Gör noggranna efterforskningar för att avgöra om tillgångskursen kommer att stiga eller sjunka. Om marknadshistoriken och aktuella förhållanden pekar på att kursen kommer att stiga tar du en lång position. Och tvärtom – om du tror att kursen kommer att sjunka tar du en kort position.

Öppna ett tradingkonto eller öva med ett demokonto

När du öppnar ett tradingkonto och handlar hos oss kan du gå lång eller kort med fyra olika metoder. Du kan välja bland Turbo24, CFD:er, barrier-optioner och vanilla-optioner.

Du kan skaffa exponering via turbohandel och ta en kort eller lång position på börsnoterade aktier dygnet runt, fem dagar i veckan. Med turbowarranter kan du spekulera i värdepapper efter stängning och betalar inget courtage.1

Handla värdepapper via CFD:er där du ingår ett kontrakt om att utbyta skillnaden i pris från tidpunkten då kontraktet öppnas tills det stängs. Du blir inte ägare till den underliggande tillgången, men du spekulerar i om kursen ska stiga eller sjunka.

Du kan även handla med barriers och vanilla-optioner. Med barriers kan du spekulera på olika marknader och ange knockout-nivåer som automatiskt utlöses när kursen når den nivån, så att du har kontroll över din riskaptit.

Vanilla-optioner är kontrakt som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett visst pris, vid ett förutbestämt datum. Priset för att skaffa exponering påverkas av marknadens volatilitet, återstående löptid och många andra faktorer som du bör ta hänsyn till.

Du kan öva och vässa dina tradingfärdigheter i en riskfri miljö genom att skapa ett demokonto hos oss.

Välj ”köp” för att gå lång eller ”sälj” för att gå kort

Öppna ett orderfönster och välj om du vill gå lång eller kort. När du handlar med derivat kan du skaffa exponering med bara en bråkdel av transaktionens fullständiga värde som insättning. Det kallas att handla med hävstång. Tänk på att hävstång gör potentiella vinster och förluster större, så risken finns att du förlorar mer än din inledande kontantinsättning. Kom ihåg att alltid hantera dina risker noggrant.

Välj handelsstorlek och vidta åtgärder för att hantera din risk

Ange den handelsstorlek som du är bekväm med att riskera och potentiellt förlora om marknaden rör sig åt fel håll. För att hantera dina risker bör du ange en stopporder och limitorder för din transaktion. Kom ihåg att det inte förhindrar risken för slippage eftersom marknaden kan röra sig snabbare än positionen hinner stängas.

Lägg ordern och bevaka din position

När du har hanterat dina risker kan du lägga din order. Håll ett öga på positionen för att ta reda på om din prognos stämmer. Du kan ställa in tradinglarm så att du blir meddelad om något förändras på marknaden. Kom ihåg att du ansvarar för att bevaka dina positioner och att du inte kan förlita dig enbart på aviseringar för uppdateringar som rör dem.

Sammanfattning av att gå lång och kort

  • Långa och korta positioner är två motsatta sidor av en handelstransaktion där den ena betyder att man köper den underliggande tillgången medan den andra betyder att man lånar och säljer den.
  • När du går lång tror du att marknadskursen kommer att stiga, så du köper den finansiella tillgången med målet att sälja den till ett högre pris.
  • Om du går kort eller blankar tror du att marknadskursen kommer att sjunka och lånar därför den underliggande tillgången så att du kan sälja den. Sedan köper du tillbaka den till ett lägre pris för att återlämna den till långivaren.
  • Du kan ta långa eller korta positioner på olika marknader, bland annat aktier, index, råvaror, kryptovalutor och valutor.
  • Hos oss kan du gå lång eller kort på din önskade marknad via Turbo24, CFD-handel, barriers och vanilla-optioner.

Källor:
1 All handel med ett nominellt värde på över 300 € är courtagefritt.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.