CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är ett special purpose acquisition Company (SPAC)?

Special purpose acquisition companies (SPAC) är på väg att bli populära som ett sätt för företag att börsnoteras. Här tar vi dig igenom vad ett SPAC är, hur de skiljer sig från IPO:er och hur du kan handla på ett SPAC.

Vad är ett SPAC?

Ett SPAC (special purpose acquisition company) är ett företag som har skapats med det enda syftet att få in pengar via en börsintroduktion (IPO) och sedan använda dessa medel för att förvärva och gå samman med ett privat företag. Ett SPAC kommer att få initiala "sponsorer" i form av riskkapitalister, hedgefonder och andra företag.

I många avseenden kan ett SPAC beskrivas som ett skalbolag eftersom de oftast inte har någon egen verksamhet. Deras enda uppgift är att hitta ett privat företag med starka tillväxtutsikter och börsnotera företaget genom vad som ibland kallas ett omvänt uppköp.

SPAC, IPO och holländska auktioner: vilka är sätten att börsnoteras?

SPAC, IPO och holländska auktioner är alla sätt för ett företag att börsnoteras. En IPO är det mer konventionella sättet, men SPAC har blivit alltmer populär som strategi på senare år. Holländska auktioner är kanske den minst kända metoden av de tre men är fortfarande viktig att diskutera.

 1. SPAC
 2. IPO
 3. Holländska auktioner

SPAC

Ett SPAC är ett företag som skapas med det enda syftet att utföra en IPO, och - med hjälp av de medel som IPO:n får fram - förvärva och slås ihop med ett privat företag. Detta kommer att göra att det privata företaget börsnoteras, vilket ger SPAC:ens ursprungliga sponsorer stora aktieposter i det privata företaget, vilket i sin tur innebär att de kan få en avsevärd vinst.

I den bemärkelsen kan ett SPAC kallas för ett skalföretag och det benämns även ibland som ett omvänt uppköp. Med ett SPAC är IPO:n redan klar – allt som händer är att ett börsnoterat företag förhandlar med ett privat företag och sedan slås de två företagen ihop.

IPO

En börsintroduktion (IPO) kan beskrivas som ett initialt offentligt erbjudande och är det mer traditionella sättet för företag att börsnoteras. IPO är ett företag som börsnoteras på en börs och som erbjuder sina aktier direkt till allmänheten. En traditionell IPO kan dock ta lång tid att utföra och medför en viss risk.

Till exempel, beroende på företaget och dess utsikter kan investerare välja att köpa (gå lång på) aktierna – vilket kan driva upp priset. Men traders kan även välja att sälja, eller blanka, aktien genom att handla på att aktiepriset faller – exempelvis om företagets utsikter är dåliga, vilket kan påverka dess lönsamhet. Dessutom går det inte att veta exakt vad företagets värde kommer att vara innan IPO:n har slutförts.

Läs mer om hur du kan handla på en IPO

Holländska auktioner

En holländsk auktion är ett sätt för potentiella investerare att lägga bud på vad de är villiga att betala för ett företags aktier och antalet aktier de vill köpa, innan företaget börsnoteras. Till exempel kan en investerare lägga in ett bud på 100 aktier för 50 $ per aktie, medan en annan kan skicka ett erbjudande på 50 aktier för 25 $ per aktie.

När alla bud har kommit in tilldelas aktierna det högsta priset som de kommer att säljas för. Detta betyder att även om du bjuder 50 $ per aktie för 100 aktier kan ditt bud gå igenom för ett bättre pris – exempelvis 25 $ per aktie.

Hur fungerar SPAC-processen?

SPAC-processen kan verka skrämmande, och vissa människor tycker att den är svår att förstå. Så, vi har brutit den ner i en enklare steg-för-steg-guide.

 1. Ett SPAC – som liknar ett skalföretag – är inrättat med syftet att utföra en IPO
 2. SPAC:en utför sedan IPO:n, som samtidigt samlar in pengar. Pengarna kan komma från riskkapitalister, hedgefonder och andra företag
 3. De medel som har samlats in används för att förvärva ett privat företag
 4. Det privata företaget slås samman med SPAC:en och blir börsnoterat i processen. Detta kallas ibland ett omvänt uppköp
 5. Investerare och handlare kan nu gå lång eller kort på aktier i det nyligen sammanslagna börsnoterade företaget

Fördelar och nackdelar med notering via ett SPAC

Det finns flera fördelar och nackdelar med notering via ett SPAC och vi går igenom dem här.

Fördelar med ett SPAC

Här är några av fördelarna med notering via ett SPAC:

 • Några av riskerna förknippade med en traditionell IPO – som osäkert börsvärde – kan undvikas
 • Att börsnoteras genom ett SPAC är generellt sett snabbare för det privata företaget än den traditionella IPO-processen, då IPO redan har ägt rum
 • SPAC:er kan tjäna på kunskapen och kompetensen hos de ursprungliga sponsorerna som kan få platser i styrelsen för det privata företaget när det börsnoteras
 • SPAC:er kan fungera som en bra möjlighet att få exponering mot enhörningsföretag, som vissa anser borde börsnoterats för länge sedan

Nackdelar med ett SPAC

Här är några av nackdelarna med notering via ett SPAC

 • Fördelen med den långsiktiga kompetensen hos de ursprungliga sponsorerna kan inte realiseras om de säljer sina aktier kort efter att sammanslagningen är klar
 • SPAC:er kan vara dyrare än traditionella IPO:er, eftersom IPO:ers försäkringstagare brukar debitera omkring 5,5 % av medlen som samlas in
 • SPAC:ers sponsorer får en stor del av aktierna, ibland upp till 20 %. Om de beslutar sig för att sälja kort efter sammanslagningen för att realisera en vinst kan aktiepriset falla
 • SPAC:er kräver inte samma nivå av tillbörlig aktsamhet som den traditionella IPO-processen

Exempel på SPAC:er och omvända uppköp

Det första exemplet på ett SPAC som vi kommer att titta på är Pershing Square Tontine Holdings – som är ägt av miljardären Bill Ackman. Företaget är ett SPAC som skapade rubriker när det uppfyllde sin IPO den 22 juli 2020 med ett aktiepris på 20 $.

Ackman har ännu inte använt Pershing Square Tontine Holdings för att utföra en sammanslagning, men han har enligt uppgift tittat på "etablerade enhörningsföretag”. Företaget är ett intressant SPAC att titta på, inte minst eftersom de samlade in över 4 miljarder $ genom IPO:n som fick företaget börsnoterat, där runt 200 miljoner aktier och warranter köptes av investerare.

En annan högprofilerad SPAC – Social Capital Hedosophia – användes 2019 för att börsnotera Virgin Galactic. I processen blev Virgin Galactic världens första börsnoterade företag inom kommersiella och personliga rymdresor.

Det nya företaget heter Virgin Galactic Holdings och dess aktier handlas på New York-börsen under SPCE-etiketten.

Handla på Virgin Galactic Holdings-aktier

Hur kan du handla på SPAC eller IPO?

Det finns flera alternativ för marknadsaktörer som vill handla på SPAC och/eller IPO hos oss. Vi går igenom dem nedan.

Handla på SPAC

Du kan handla på SPAC på samma sätt som du skulle göra med något annat företag. Ett SPAC är ju trots allt ett börsnoterat skalföretag. Detta innebär att även om det inte har någon verksamhet själv har ett SPAC skapats med syfte att förvärva ett företag som förhoppningsvis kommer att prestera bra på börsen.

Vi kan hjälpa dig att ta en aktieposition helt courtagefritt på amerikanska SPAC:er, och från 3 GBP på brittiska SPAC:er.1

Att handla på SPAC innebär att du kommer att ta en handelsposition på prisets riktning på företagets aktier med finansiella derivat som optioner eller CFDs. Du kan välja att handla på att priset stiger genom att gå lång eller faller genom att gå kort.

Öppna ett tradingkonto

Handla på IPO

Att handla på en börsintroduktion (IPO) är lite annorlunda än att handla på SPAC. Vi har beskrivit de viktigaste sätten att handla på en IPO nedan.

Handla på den gråa marknaden

En grå marknad gör det möjligt för dig att ta en position på ett företags börsvärde innan den har slutfört sin börsintroduktion (IPO). Vi erbjuder grå marknad för utvalda aktier, beroende på intresset för dess pre-IPO. Vårt pris för den gråa marknaden kommer att baseras på vår prognos om företagets börsvärde vid slutet av den första handelsdagen.

 • Du kan välja att ”köpa” (gå lång) om du tror att marknadsvärdet kommer att vara högre än priset som visas
 • Du kan välja att ”sälja” (gå kort) om du tror att marknadsvärdet kommer att vara lägre än priset som visas

Handla på den primära marknaden

Den primära marknaden är där företagets aktier inledningsvis kommer att noteras. Denna marknad domineras av investeringsbanker och IPO:ers försäkringstagare. Dessa parter sätter ett prisintervall för ett företags aktier och de kommer att övervaka den ursprungliga försäljningen av företagets aktier till investerare.

Handla på den sekundära marknaden

Den sekundära marknaden är där majoriteten av aktiehandeln sker och det är där traders får möjlighet att ta en position på ett företags aktier efter dess IPO. Läs mer om att handla på IPO:er hos oss.

Trading innebär att du kommer att ta position på att aktiepriset antingen stiger eller faller med optioner och CFDs. För att kunna handla med sådana derivatprodukter behöver du öppna ett tradingkonto. Du kan även öppna ett demokonto och utveckla din trading utan att riskera riktigt kapital.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Utforska marknaderna med våra kostnadsfria kurser

Ta reda på hur aktiehandel fungerar – och upptäck vilka marknader du kan handla på – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Testa dina tradingkunskaper

Ta med dig det du lärt dig i denna aktieartikel och prova din nya strategi utan risk på ditt demokonto.

Redo att handla på aktier?

Använd dina lärdomar från denna artikel på ett riktigt tradingkonto – det är smidigt och enkelt att uppgradera.

 • Handla på över 16 000 populära aktier från hela världen
 • Skydda ditt kapital med våra riskhanteringsverktyg
 • Agera snabbt på nyheter med våra utökade handelstider på över 70 amerikanska aktier

Sugen på att handla?

Använd dina nya kunskaper inom trading. Logga in på ditt konto nu.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.