Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är blankning och hur fungerar det?

Blankning går tvärt emot det traditionella mantrat att köpa lågt och sälja högt. Det kan dock vara ett bra verktyg för traders att hitta möjligheter även på fallande marknader. Ta reda på vad blankning är och hur det fungerar.

Video poster image

Vad är blankning?

Blankning – att blanka eller gå kort – är en tradingstrategi som används för att tjäna pengar på marknader med fallande priser. Det traditionella sättet att blanka går ut på att sälja en lånad tillgång i hopp om att priset ska gå ner och att sedan köpa tillbaka den för att göra vinst.

För att låna tillgången behöver du betala en avgift, oftast en liten procentsats av tillgångens pris.

Det går också att blanka via CFD-handel. CFD-kontrakt är derivat som ger dig möjlighet att ta en position på en underliggande tillgångs prisrörelser, utan att behöva äga själva tillgången.

Blankning används främst för aktier, men det går också att blanka många andra finansiella marknader, bland annat valuta, råvaror, index och kryptovalutor, där det har blivit mycket populärt att ta korta positioner i bitcoin.

Ta reda på hur du blankar olika marknader

Det specifika för blankning är att du bara tar en position om du förutser en negativ prisutveckling för tillgången. Du tror förmodligen att tillgången inte har någon potential att växa och att marknaden kommer att sjunka. Om du inte hade gjort det, skulle du ha tagit en lång position. Sedan finns även hedging. Att gå kort kan hjälpa dig att hedga långa positioner i marknader som är på väg nedåt. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du kan hedga dina långa positioner genom att gå kort.

Hur fungerar blankning?

Beroende på hur du vill handla kan du blanka på två olika sätt. Blankning på traditionellt vis går ut på att låna en underliggande tillgång från en mäklare, sälja den direkt till rådande marknadspris och sedan köpa tillbaka tillgången vid ett senare tillfälle för att lämna tillbaka den till långivaren. Om marknaden sjunker kan du göra vinst, men om den istället stiger blir du tvungen att köpa tillbaka tillgången till ett högre pris och acceptera förlusten. Ett alternativt sätt att blanka är att handla på prisrörelserna med derivat, till exempel CFDs.

Traditionell blankning har vissa begränsningar. Eftersom du inte äger tillgången som du ska handla behöver du hitta någon som kan låna ut den till dig. Det innebär att du exempelvis kan få problem med en ej blankningsbar aktie, alltså en tillgång som ingen är villig att låna ut. Om du istället handlar med CFDs eller någon annan derivatprodukt krävs inget utbyte av underliggande tillgångar.

Vid CFD-handel ingår du ett avtal om att utbyta värdet som en viss tillgång har när positionen öppnas med värdet som tillgången har när positionen stängs. När du blankar en CFD öppnar du en position för att sälja tillgången. Om Apples aktie exempelvis ligger på 150 $ och du blankar 100 aktier, kan du stänga din position när priset når 145 $ och tjäna 500 $ ((150 $ - 145 $) x 100).

Du kan öva på att handla med ett demokonto, eller öppna ett tradingkonto om du känner dig redo att handla på de riktiga marknaderna.

Vilka marknader kan jag blanka?

Du kan gå kort på en rad olika marknader utifrån intresse, kunskaper och riskbenägenhet. Klicka på en marknad nedan för att läsa mer.

 • Blanka aktier
 • Blanka valuta
 • Blanka kryptovalutor
 • Blanka råvaror
 • Blanka bostadsmarknaden (REIT)

Exempel på blankning

Anta att bitcoin just nu handlas för 10 100 $ och att du tror att priset kommer att sjunka. Du bestämmer dig för att öppna en kort CFD-position på 10 bitcoins. Veckan därpå når priset 10 000 $ och du stänger din position. Det betyder att du har tjänat 1 000 $ (positionens öppningspris minus tillgångens nya pris, multiplicerat med antalet CFD-bitcoins).

Skulle priset stiga går du med förlust. Om bitcoin exempelvis stiger till 10 150 $ förlorar du 500 $.

Exempel på blankning

Varför blanka?

Den största fördelen med blankning är att du får fler tradingmöjligheter. De två populäraste skälen till att blanka är spekulation och hedging.

Ta reda på varför blankning är viktigt för effektiva marknader.

Blanka för att göra en vinst

Blankning ger traders en helt ny dimension av marknadsrörelser att spekulera i, eftersom de kan tjäna pengar även då priset på en underliggande tillgång faller. Om många traders går kort i en specifik aktie kan det betyda att just det företaget har svårigheter. Å andra sidan beskylls blankare ofta för att orsaka eller förvärra en nedgång i syfte att göra större vinster. Det har visat sig att företag som försöker gardera sig mot blankare sannolikt kommer att generera lägre intäkter än förväntat.

Blanka för att hedga öppna positioner

Hedging är ett annat skäl till varför traders blankar. Metoden går ut på att öppna två positioner samtidigt för att kvitta förlusten från den ena positionen med vinsten från den andra. Med hedging kan en trader alltså använda en kort position för att skydda sig mot förluster på en lång position. Om till exempel aktiepriset riskerar att gå ner, kan du använda en kort derivatposition för att kompensera för risken. Hedging skyddar dig inte nödvändigtvis från förluster, men kan mildra effekten.

Det finns dock även nackdelar med blankning. Risken för att göra en förlust är högre om tillgångspriset inte utvecklas som du hade förväntat dig. Om priset stiger kan det leda till potentiellt obegränsade förluster. Och om det händer, kan följden bli en ”short squeeze”, alltså när alla traders som innehar korta positioner försöker att täcka sina positioner samtidigt. Detta pressar upp tillgångens pris ytterligare och förstorar förlusterna. Det är därför viktigt att ha en riskhanteringsstrategi.

Varför möts blankare av misstro?

Blankare beskylls ofta för att orsaka eller förvärra en nedgång på marknaden i syfte att göra större vinster. De har anklagats för att medvetet sänka värdet på en aktie och på så vis tvinga andra traders att gå kort, vilket drar ner aktiepriset ytterligare. Det här är dock en missuppfattning eftersom blankning har liten eller ingen effekt på ett aktiepris som redan har börjat falla.

Ett färskt exempel på detta är konflikten mellan blankare och bolagsledningen angående Tesla-aktien (TSLA). Teslas VD Elon Musk har ofta kritiserat blankare genom att kalla dem ”värdeförstörare” och hävda att blankning borde förbjudas.

Ett annat skäl till misstron är förbudet mot blankning i tider av ekonomisk oro. Under finanskrisen 2007 begränsades blankning av tillsynsmyndigheterna i USA, Storbritannien, Tyskland och Japan. Den här typen av åtgärd är tänkt att skydda fallande marknader, men förstärker även den negativa bilden av blankare eftersom deras aktivitet förbjuds.

Därför är blankning viktigt för effektiva marknader

Blankning är viktigt för effektiva marknader eftersom det bidrar till en korrekt prissättning genom prisbildning. Det gäller såväl valuta som aktier och alla andra finansiella marknader.

Blankning av aktier ökar likviditeten i marknaden när tusentals traders går kort i aktier varje dag. Det gör det mycket enklare för köpare att handla eftersom utbudet av tillgången är konstant. Studier har visat att blankningsbegränsningar leder till lägre handelsvolymer, så blankning är därför viktig för de finansiella marknaderna. Och den ökade likviditeten bidrar till avsevärt smalare spreadar, vilket i slutändan innebär minskade kostnader för investerare. En studie av finanskrisen 2008 visade att spreaden på aktier med blankningsförbud höjdes med 150 % mer än för aktier utan förbud.

En annan positiv effekt av blankning på de finansiella marknaderna är den ingående granskningen av företagens finansiella rapporter, affärsmodeller och framtidsutsikter. Eventuell känslig information som kommer fram är extremt värdefull eftersom den hjälper investerare att fatta mer välgrundade investeringsbeslut.

Tips för blankning

För att få ut det mesta av att blanka är det viktigt att du utförligt planerar din handel och lägger upp en grundlig strategi. Vi har samlat några tips för att hjälpa dig att komma igång.

 • Gör en komplett fundamental analys av marknaden innan du bestämmer dig för att gå kort.
 • Utvärdera företagets affärsmodell innan du går kort i aktier – är den fortfarande relevant eller har konkurrenterna fått övertaget?
 • Håll ett öga på ledningsstrukturen och oegentligheter i bokföringen. Ett företag som ofta byter ledning eller som har en aggressiv intäktshantering kanske inte fungerar som det ska.
 • Tänk på din positionsstorlek – ju större position desto större risk. Men om positionen istället är väldigt liten kanske du inte gör någon märkbar vinst.
 • Ställ in prislarm så att du får meddelanden när din marknad når en viss nivå och kan fundera på vad du vill göra därnäst.
 • Lägg till en dynamisk stopp som följer din position om den går med vinst och stänger den om den vänder.
 • Lägg till en garanterad stopp för att stänga din position när den når en viss nivå. Det sätter en gräns för dina förluster och du behöver bara betala en liten avgift om din stopp triggas.

Blankning i korta drag

Nedan har vi sammanfattat några viktiga saker att tänka på när man blankar.

 • Du kan gå kort på valfri marknad, däribland aktier, index, råvaror, valuta och kryptovaluta.
 • Hos IG kan du blanka önskad marknad med hjälp av CFDs.
 • Om priset på den underliggande marknaden faller gör du en vinst. Om priset istället stiger gör du en förlust.
 • Det är viktigt att använda verktyg för riskhantering för att undvika stora förluster.
 • Du kan öppna ett tradingkonto hos IG på bara några minuter och börja blanka.

Sammanfattningsvis kan du alltså gå kort för att spekulera i fallande marknadspriser och därmed tjäna på både bull- och bear-markets.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.