Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är ett bra P/E-tal?

Vi tar en titt på P/E-talet och undersöker vad ett högt eller lågt P/E-tal kan säga om ett bolags aktiepris.

Vad är ett bra P/E-tal?

P/E-talet förklarat

P/E-talet (pris till vinst efter engelskans ”price to earnings”) mäter ett bolags aktuella aktiepris i förhållande till dess vinst. Det kallas också för prismultipel eller vinstmultipel, och visar hur mycket en investerare är beredd att betala för varje pund av bolagets vinst.

En fundamental investerare använder olika verktyg för att avgöra om en aktie är under- eller övervärderad och P/E-talet är ett sådant verktyg. Det är inte bara det mest använda, utan även det mest användbara verktyget, eftersom det hjälper till att begränsa antalet möjliga investeringsalternativ.

Så beräknas P/E-talet

P/E-talet beräknas genom att dela ett bolags aktiepris med dess vinst per aktie (EPS).

P/E-tal = aktiepris/vinst per aktie

Om företagets EPS är 20 £ och aktiepriset är 140 £, beräknas P/E-talet som 140 £/20 £ = 7. En investerare får alltså betala 7 £ för varje pund i EPS.

Vilken information ger P/E-talet?

  1. Ett högt P/E-tal antyder att investerare förväntar sig höga vinstnivåer i framtiden och en stark tillväxt. Aktiepriset har stigit snabbare än vinsten, på grund av de förväntade resultatökningarna.
  2. Ett lågt P/E-tal kan uppstå när aktiepriset faller samtidigt som vinsten i stort sett är oförändrad.

Fördelen med P/E och många andra formler inom investering är att den ger investerare möjlighet att jämföra olika bolag med hjälp av en enkel uträkning. Exempelvis skulle det ta otaliga timmar att gå igenom alla finansiella resultat för de hundratals bolag som ingår i de två största brittiska aktieindexen. Men genom att använda P/E-talet som ett filter, kan en investerare begränsa urvalet och sålla bort de bolag som inte uppfyller ett visst kriterium.

En del investerare lockas av ett högt P/E-tal. Ett högre P/E-tal tyder på höga förväntningar på framtida tillväxt, kanske för att bolaget är litet eller för att det är verksamt på en snabbt växande marknad. Andra föredrar ett lågt P/E-tal, eftersom förväntningarna då inte är lika höga och för att det är troligare att bolaget överträffar sin vinstprognos.

Att köpa en aktie är i princip samma sak som att köpa en andel i ett bolags framtida vinst. Bolag som förväntas växa snabbare kommer att sätta ett högre pris på sin vinst. Vinsten per aktie kan vara antingen bakåt- eller framåtblickande. I det första fallet tar man hänsyn till vinsten från de senaste åren och i det senare fallet utgår man från prognoser. Ett bolag med ett högt bakåtblickande P/E-tal anses ha mer tillförlitliga meriter än ett företag med ett framåtblickande P/E-tal runt 20.

Vad är ett bra P/E-tal?

Det är svårt att säga vad som är ett ”bra” eller ett ”dåligt” P/E-tal. Som med så mycket annat på de finansiella marknaderna är det inte så lätt att ha en fast regel. För att lättare förstå ett bolags värdering kan det vara bra att placera bolaget i ett större sammanhang och exempelvis se till hela aktieindexet eller sektorn som företaget ingår i.

Ett P/E-tal på 15 för ett bolag inom byggbranschen säger till exempel inte särskilt mycket om bolaget, såvida inte investeraren får reda på att det genomsnittliga P/E-talet i byggbranschen är 27. Då är bolaget billigt i förhållande till den bredare sektorn och kanske kan komma att uppnå bättre resultat än väntat. Eller så kan ett bolag med ett högt P/E-tal i förhållande till branschen få svårigheter om det inte lyckas uppfylla vinstprognosen.

P/E-tal ändras över tid, och precis som med trender inom teknisk analys kan ett bolag periodvis vara över- och undervärderat på marknaden.

Mycket låga jämfört med mycket höga P/E-tal

Ett bolag med ett P/E-tal på fem eller lägre är onekligen inget bra kap. Visserligen kan det hända att synen på bolagets framtid är alltför negativ, men det är en bra tumregel att filtrera bort bolag med ett P/E-tal under den här nivån. Den tyder på tämligen svaga framtidsutsikter och att bolagsledningen står inför alldeles för många problem.

Ett mycket högt P/E-tal är inte nödvändigtvis en varningssignal om att förväntningarna har blivit för höga. Ett klassiskt exempel är Amazon, vars bakåtblickande P/E-tal steg från över 70 i början av 2011 till 130 under mitten av året. Aktien steg dock med 46 % under samma period och fortsatte stadigt uppåt under de följande fem åren. Om ett bolag kan möta de förväntningar som ligger i ett högt P/E-värde, så kan det vara värt det.

Så kan du använda P/E-talet i din trading

P/E-talet är en praktisk utgångspunkt. Det är varken början eller slutet på en investerares utvärdering av ett bolag. Det kan överdriva både de positiva och de negativa faktorerna. Det väger inte heller in annan viktig information, såsom ett bolags direktavkastning, skuldnivå, förändringar på ledningsnivån samt en rad andra problem.

Men med hundratals – om inte tusentals – bolag att välja bland, kan P/E-talet vara ett bra sätt att begränsa alternativen. Det ger investerare möjlighet att lägga mer energi på att leta information om specifika bolag inom en sektor. Även om det är möjligt att skapa en investeringsstrategi som enbart baserar sig på P/E-talet, är det klokast att använda talet som ett första steg på vägen mot en investering i ett specifikt bolag.

Börja handla idag med hjälp av P/E-tal

För att börja handla aktier och använda P/E-tal som ett sätt att värdera dessa bör du göra följande:

  1. Undersöka vilka aktier du kan handla
  2. Öva på att handla med ett demokonto hos IG
  3. Öppna ett tradingkonto för att handla på aktier

Alternativt kan du fortsätta att lära dig om hur de finansiella marknader fungerar med IG Academys webbaserade kurser.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Ser du din nästa tradingmöjlighet?

Ta vara på tillfället. Handla på över 17 000 marknader i vår prisbelönta tradingplattform, med konkurrenskraftiga spreadar på bland annat index, aktier och råvaror.


Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.