Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Fibonacci retracement: vad är det och hur använder man det i trading?

Vad är en Fibonacci retracement och varför är det ett populärt val när man använder teknisk analys? Ta reda på hur du använder Fibonacci retracements för att handla med oss.

trading Source: Bloomberg

Vad är Fibonacci retracement?

Fibonacci retracement är en typ av teknisk analys för att identifiera förväntade stöd- och motståndsnivåer för en tillgång. Det innebär användning av flera horisontella linjer mellan en hög och låg punkt i ett tillgångspris. Fibonacci retracement-nivåer är tänkta att indikera flera punkter där en tillgångs pris kan stoppa eller vända sin trend. Det är relativt enkelt att lära sig hur man använder Fibonacci retracements, vilket gör dem populära bland nybörjare.

Hur fungerar Fibonacci retracement?

Denna typ av handel innebär att man fastställer Fibonacci retracement-nivåer genom att dra en rak linje från den lägsta punkten på en tillgångs pris till dess högsta pris.

Fibonacci retracement-nivåer härleds från Fibonacci-sekvensen 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233. Varje nytt tal är lika med summan av de två föregående talen. Dessa förhållanden skapar Fibonacci-nivåerna som du kan använda när du handlar: 23,6%, 38,2%, 61,8% och 78,6%. En inofficiell Fibonacci retracement-nivå som ofta används för handel är 50%.

Föreställ dig att en aktiekurs stiger från 20 euro till 25 euro. Du drar en rak linje mellan dessa två punkter innan du drar fyra horisontella linjer vid Fibonacci retracement-nivåerna. Du skulle sedan multiplicera skillnaden på 5 euro i aktiekursen med 0,236. Om du subtraherar svaret, 1,18 euro, från tillgångens topp på 25 euro får du Fibonacci retracement-nivån på 23,6 % vid 23,82 euro.

Du upprepar sedan detta tillvägagångssätt för de andra Fibonacci retracement-nivåerna.

Hur man använder Fibonacci retracement

Att använda Fibonacci retracement i daytrading

Du kan använda Fibonacci retracement som grund för typiska strategier för att säkerställa en stabil handelssekvens. De nivåer som realiseras i Fibonacci retracement kan användas som markörer för stopp och limitordrar eller för att sätta kursmål.

Tänk dig till exempel att du är intresserad av Microsoft-aktier. Du följer en Fibonacci retracement-linje från en nyligen inträffad kursrörelse och gör en order om att köpa aktier på en 23,6%-nivå, eftersom du förväntar dig att aktierna kan återhämta sig vid denna punkt.

Omvänt kan du sätta en stop-loss-gräns om aktierna faller till 61,8%-nivån och förutse detta som en punkt där aktien kan bryta sitt motstånd.

Kombinera Fibonacci retracement med en MACD-indikator

Du kan använda en kombination av Fibonacci retracement och en MACD-indikator (Moving Average Convergence Divergence) för att bekräfta eller ifrågasätta dina antaganden om stöd- och motståndsnivåer.

En MACD-indikator är en trendföljande momentumindikator, vilket innebär att den tittar på en tillgångs prismomentum för att avgöra om dess trend är uppåt eller nedåt. Den använder två glidande medelvärden och ett histogram.

Du börjar med att använda Fibonacci retracement-strategin, plottar en linje mellan två prispunkter och identifierar de horisontella nivåerna. Du spårar sedan MACD-indikatorerna för att bekräfta dina uppfattningar baserat på Fibonacci-nivåerna.

Detta kan inkludera att identifiera hausseartade MACD-crossovers eller avvikelser för att bekräfta en potentiell stödnivå för en aktie. Omvänt kan du bekräfta en potentiell motståndsnivå för en aktie med baisseartade MACD-crossovers eller divergenser för att identifiera en säljmöjlighet.

Precis som med daytrading kan du använda denna information för att sätta prismål runt hausseartade punkter eller stop-loss-gränser vid bearish-nivåer.

Strategi med flera tidsramar

Kärnstrategin för Fibonacci retracement är en ganska rudimentär form av teknisk analys som kan göras mer komplex med hjälp av olika metoder.

Du kanske undrar vilken tidsram som är lämplig för att skapa en Fibonacci-sekvens. Om du handlar på dagen använder du vanligtvis en kort tidsram för att mäta stöd och motstånd. Men en annan strategi är att titta på ett diagram på lång sikt.

Förespråkare för strategin med flera tidsramar säger att detta jämnar ut volatiliteten. Medan kortsiktig analys hjälper till med in- och utgångspunkter, kan strategin med flera tidsramar jämna ut chocker och ge en bredare syn på en akties värde. Detta gör den användbar tillsammans med fundamental analys.

Fibonacci-förlängningar är ett annat sätt att göra sekvensen mer komplex och öka de potentiella resultaten.

Fibonacci-förlängningar

En Fibonacci-förlängning lägger till extra prispunkter till de typiska Fibonacci retracement-nivåerna.

Medan Fibonacci retracements är populära för att fastställa in- och utgångspunkter för en handel, kan förlängningar vara användbara för att fastställa vinstmål. Populära Fibonacci-förlängningsnivåer är 61,8%, 100%, 161,8%, 200% och 261,8%.

Precis som med retracements kan extensions vara punkter där en prisvändning kan inträffa. De är användbara i områden där andra metoder för att identifiera en tillgångs stöd eller motstånd inte lyckas.

Hur man handlar med Fibonacci retracement

Hur man handlar med Fibonacci retracement hos oss

 1. Skapa ett konto eller logga in
 2. Välj mellan Turbo24, CFD:er, barrier-optioner och vanilla-optioner och sök efter en handelsmöjlighet
 3. Välj "köp" för att gå lång eller "sälj" för att gå kort
 4. Ställ in din positionsstorlek och hantera din risk
 5. Öppna och övervaka din position

Att handla med hävstång innebär att du kan vinna – eller förlora – pengar mycket snabbare än du kanske förväntar dig, inklusive att förlora mer än din insättning eftersom både vinster och förluster förstoras till handelns fulla värde. Du bör göra en noggrann bedömning av din riskaptit innan du börjar handla med hävstång. Ingen avkastning garanteras.


Att handla med oss

Turbo24-handel ger dig möjlighet att handla 24/5 med oss. Du kan potentiellt dra nytta av kortsiktiga prisrörelser med en fast utgångstid, med en hävstång från 3x och uppåt. Med CFD-handel kan du spekulera i de underliggande prisrörelserna för tillgångar för att förutsäga om du tror att de kommer att gå upp eller ner. Du ingår ett kontrakt för att utväxla skillnaden i pris från den tidpunkt då kontraktet öppnas till den tidpunkt då det stängs.

Barrier-optioner ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris (barriärpris) om tillgången når en specifik barriärnivå inom en angiven tidsram. Vanilla-optioner är liknande men standardiserade optionskontrakt. De ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång utan att behöva nå någon barriärnivå.

Vart och ett av dessa sätt att handla har sina egna fördelar och nackdelar. Överväg att dra nytta av våra onlinekurser för att lära dig dem på djupet och hur du hanterar din risk.

Nybörjare på trading? Prova vår handelssimulator.

För- och nackdelar med att använda Fibonacci retracement

Fördelar

 • Identifiera viktiga potentiella nivåer – Fibonacci retracement är ett bra sätt att identifiera en akties potentiella motstånds- och stödnivåer. När en tillgång bryter mot dessa nivåer kan det indikera antingen en köp- eller säljpunkt
 • Lätt att använda – Fibonacci retracement är en relativt lätt strategi att lära sig, eftersom den har begränsade steg och en upprepningsbar metod
 • Objektiv – Fibonacci är en objektiv teknisk indikator som baseras på ett matematiskt förhållande. Du kanske kan använda Fibonacci-nivåer för att förhindra smärtsamma förluster genom att undvika att förlita dig på känslor eller magkänsla

Nackdelar

 • Kan vara missvisande – Enbart Fibonacci retracement kan vara missvisande när det gäller att identifiera rätt stöd- eller motståndsnivåer. Följaktligen ökar riskerna för att du kan ha felberäknat priset genom att enbart använda Fibonacci retracement
 • Baserad på historiska data – som all teknisk analys är Fibonacci retracement helt beroende av historiska data. Historiska data är inte nödvändigtvis en indikator på framtida prisutveckling
 • Beroende av marknadens volatilitet – Fibonacci retracement kan inte ta hänsyn till marknadens volatilitet, som tenderar att utplåna tidigare stöd- och motståndsnivåer. Hotet om volatilitet gör det därför svårt att på ett tillförlitligt sätt förutsäga nivåer av stöd och motstånd

Fibonacci retracement-handel sammanfattat

 • Fibonacci retracement är ett tekniskt analysverktyg för att lokalisera nivåer av stöd eller motstånd i en tillgångs pris
 • Det innebär att man drar en linje mellan två signifikanta punkter på ett diagram och beräknar retracementnivåer baserat på procentsatser. Det är idealiskt för att identifiera ingångs- och utgångspunkter.
 • Fibonacci kan användas i daytrading-strategier och tillsammans med MACD-indikatorer. De kan förlängas över tid och tillsammans med bredare prispunkter
 • Det är relativt lätt att lära sig och dess popularitet kan göra verktyget till en självuppfyllande profetia
 • Fibonacci retracement kan ge en missvisande bild av stöd och motstånd eftersom dess popularitet kan göra det mindre effektivt. Därför bör Fibonacci vara en del av en bredare handelsstrategi


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.