Grunderna i teknisk analys

Kurs 3 av 11

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd lägger grunden för den tekniska analysen. Många effektiva tradingstrategier kan därför baseras uteslutande på dessa begrepp. Enkelt uttryckt fungerar stöd och motstånd som ett slags golv och tak som kan begränsa kursrörelserna.

Anledningen till att du ser dessa nivåer har att göra med balansen mellan köpare och säljare – eller utbudet och efterfrågan. När det finns fler köpare än säljare på en marknad (eller större efterfrågan än utbud) brukar kursen stiga. När det finns fler säljare än köpare (eller större utbud än efterfrågan) brukar kursen falla.

Stöd- och motståndnivåerna är vändpunkterna. Till exempel bildas en stödnivå när en marknad i en nedåtgående trend vänder och börjar röra sig uppåt. Oftast betyder detta att köptrycket på marknaden har blivit starkare än säljtrycket. Den lägsta punkten i kursrörelsen motsvarar stödnivån.

Motståndsnivå är det motsatta. Du ser denna nivå när en stigande kurs börjar röra sig nedåt eftersom det nu finns fler säljare än köpare på marknaden, vilket får kursen att falla. Den högsta punkten är motståndsnivån.

Fråga

Linjerna nedan som markerats med 1 och 2 visar en stödnivå respektive en motståndsnivå. Vilken är vilken?
  • a a) Linje 1 är stöd, linje 2 är motstånd
  • b b) Linje 1 är motstånd, linje 2 är stöd

Rätt

Fel

Motståndsnivån är taket som kursen har svårt att bryta över. Stödnivån är golvet där kursnedgången brukar stanna av.
Svar

Hitta stöd och motstånd

Stöd- och motståndsområden är relativt enkla att pricka in i ett diagram: du behöver bara hitta en nivå som marknadskursen nått men inte lyckats ta sig över eller under. Ju fler gånger kursen når denna nivå utan att lyckas bryta sig genom, desto starkare säger man att stöd- eller motståndsnivån är. De flesta större stöd- och motståndsnivåer kan faktiskt bli psykologiska hinder eftersom de får många traders att köpa eller sälja så fort marknaden når denna nivå – vilket i sin tur bara stärker effekten.

Det är viktigt att notera att större stöd- och motståndsnivåer sällan kan anges i exakta siffror. Det är ovanligt att en marknadskurs når exakt samma prisnivå flera gånger innan trenden vänder, så det är nog bättre att tänka på stöd och motstånd som områden

Som du kan se i diagrammet ovan lyckas kursen ofta ta sig genom – eller tvärt stanna av vid – stöd- eller motståndslinjer, oavsett hur starka de är.

När marknadskursen studsar vid eller bryter sig genom ett stöd eller motstånd kort innan den vänder säger man att kursen testar nivån. 

Summering av lektion

  • Stöd är som ett golv och motstånd som ett tak som delvis begränsar kursrörelserna på en marknad.
  • De är inte exakta nivåer, utan snarare prisområden.
  • När en marknadskurs når en stöd- eller motståndsnivå utan att det resulterar i ett brott över eller under, säger man att kursen testar nivån.
Lektion avklarad