CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

De bästa MACD-tradingstrategierna

Indikatorn konvergens/divergens för glidande medelvärden (MACD) kan identifiera möjligheter på marknaderna. Att lära sig använda verktyget kan vara avgörande för en traders framgång. Vi har tittat på tre vanliga MACD-strategier.

trade-MACD-tradingstrategierna Källa: Bloomberg

Vad är MACD?

Konvergens/divergens för glidande medelvärden (MACD) är en av de mest använda indikatorerna inom teknisk analys. Det är en trendföljande momentumindikator, vilket betyder att den tittar på en tillgångs momentum för att fastställa om trenden är på väg upp eller ner, och som sådan kan den användas för att ge tradingsignaler och identifiera handelsmöjligheter.

Hur fungerar MACD?

MACD-indikatorn använder tre komponenter: två glidande medelvärden och ett histogram.

De två linjerna inom indikatorn kan se ut som enkla glidande medelvärden (SMA), men de är i själva verket glidande medelvärden som skiktats exponentiellt (EMA). Den långsammare huvudlinjen är MACD-linjen, medan den snabbare linjen är signallinjen.

Om de två glidande medelvärdena möts sägs de ”konvergera”. Om de däremot glider ifrån varandra ”divergerar” de. Skillnaden mellan de två linjerna visas i histogrammet. Skulle MACD handlas över nollinjen är det en bekräftelse på en uppåtgående trend, och under den används indikatorn för att bekräfta en nedåtgående trend.

Om marknadspriset konstateras gå uppåt, och når både högre toppnoteringar och högre bottennoteringar samt bryter genom viktiga motståndsnivåer, kan traders öppna långa positioner. Traders kan välja att öppna en kort position om tillgången är i en nedåtgående trend, präglad av lägre toppnoteringar och lägre bottennoteringar eller brytningar mot stödnivåer.

glidande medelvärde konvergens divergens

Tre vanliga MACD-strategier

Det finns flera MACD-strategier som kan användas för att hitta marknadsmöjligheter. Tre av de populäraste strategierna är:

  1. Crossovers
  2. Histogramreversaler
  3. Nollkorsningar

Crossovers

MACD-linjen och signallinjen kan användas på ungefär samma sätt som en stokastisk oscillator, där crossover mellan de två linjerna ger köp- och säljsignaler. Som för flertalet crossover-strategier kommer en köpsignal när den på kortare sikt och mer reaktiva linjen (i detta fall MACD-linjen) korsar ovanför den långsammare linjen (signallinjen). Omvänt ges en grov säljsignal när MACD-linjen korsar under signallinjen.

Eftersom crossover-strategin av naturen släpar efter, grundar den sig på att vänta på att en rörelse sker innan en position öppnas. Den viktigaste frågan för MACD vid svagare marknadstrender är att när en signal genereras kan kursen nå en reversalpunkt. Då betraktas detta som en falsk signal. Det är värt att notera att strategier som använder kursändring för att bekräfta en signal ofta ses som mer tillförlitliga.

I diagrammet nedan belyses denna standardstrategi för crossover. Lönsamma ingångsnivåer markeras av de gröna vertikala linjerna medan falska signaler markeras av de röda linjerna.

Crossover

Histogramreversaler

Histogrammet är utan tvekan den mest användbara delen av MACD, där staplarna som representerar skillnaden mellan MACD- och signallinjerna. När marknadspriset rör sig starkt i en riktning ökar histogrammet i höjd, och när histogrammet krymper är det ett tecken på att marknaden rör sig långsammare.

Detta innebär att när staplarna i histogrammet rör sig längre bort från noll rör sig de två linjerna för glidande medelvärde längre bort från varandra. När den inledande expansionsfasen är över framträder troligtvis en puckelform. Detta är en signal om att de rörliga medelvärdena åter dras samman, vilket kan vara ett tydligt tecken på att en crossover är nära förestående.

Detta är en ledande strategi i motsats till den eftersläpande crossover-strategin som nämns ovan. Histogramreversalen baseras på användningen av kända trender som grund för att öppna positioner, viket innebär att strategin kan utföras innan kursrörelsen faktiskt sker.

I diagrammet nedan markeras potentialen för att använda MACD-histogrammet som ett tradingverktyg. Genom att vänta på två motsatta trendrörelser i histogrammet begränsas chansen för att en sådan rörelse sker en gång snarare än en reversal. Genom att använda verktyget i trendriktningen markeras i diagrammet nedan tre lönsamma affärer och en affär med förlust. En trader kan även använda verktyget för att lämna handeln med avslutade positioner när MACD börjar svänga om till motsatt riktning.

Reversering i histogram

Nollkorsningar

Strategin nollkorsningar baseras på när ett av de exponentiellt glidande medelvärdena korsar nollinjen. Om MACD korsar nollinjen underifrån kan en ny uppåttrend vara på väg att dyka upp. Korsar MACD ovanifrån är det en signal om att en nedåtgående trend eventuellt är på gång.

Detta ses ofta som den långsammaste signalen av de tre. Därför ser du oftast färre signaler, men även färre falska reversaler. Strategin är att köpa eller stänga en kort position, när MACD korsar ovanför nollinjen, och sälja eller stänga en lång position när MACD korsar under nollinjen.

Denna metod ska användas med försiktighet eftersom signaler kan upptäckas alltför sent på snabba och ostadig marknader. Den kan dock vara mycket användbar som ett verktyg när du vill få reversalsignaler för långa och svepande rörelser.

I diagrammet nedan markeras tre passerade signaler på AUD/USD och indikatorn är på väg att markera en fjärde. Var och en av dessa hade visat sig lönsam om tradern hade öppnat och avslutat på rätt plats. Ett antal falska signaler skulle ha avvärjts om metoden nollkorsningar hade följts istället för metoden crossover.

När strategin nollkorsningar används är det oerhört viktigt att förstå när man ska lämna marknaden eller placera en stopporder. Marknaden i exemplet nedan ger flera trendlinjegenombrott, vilket hade signalerat en bra tidpunkt för att avsluta handeln.

Alternativt kan en trader använda ett genombrott under den föregående swing låg (uppåttrend) eller ovanför den tidigare swing hög (nedåttrend) för att avsluta handeln.

Zero crosses

När är det bästa tillfället att använda MACD?

Det finns ingen ”bästa” tidpunkt att använda MACD-indikatorn, utan det är helt och hållet ditt val utifrån dina personliga preferenser och din tradingplan. För vissa finns det kanske inte någon rätt tidpunkt att använda MACD-indikatorn eftersom de inte använder någon teknisk metod för att analysera eller välja att använda en mängd andra indikatorer för att bestämma prisåtgärd.

Om du väljer att använda MACD är det ditt val av någon av de ovanstående strategierna som avgör när det är den bästa tidpunkten att använda indikatorn. Om du väljer en eftersläpande strategi måste du titta på MACD-indikatorn väldigt mycket för att få signalerna så snabbt som möjligt. Om du däremot väljer en ledande strategi, som histogrammet, behöver du antagligen inte lägga lika mycket tid på att övervaka din MACD eftersom signalerna bör visa sig i förväg.

Viktiga slutsatser för MACD-strategin

  • MACD är en av de mest använda tekniska analysindikatorerna.
  • Den använder sig av tre komponenter: två glidande medelvärden och ett histogram.
  • Om de två glidande medelvärdena möts sägs de ”konvergera” och om de rör sig bort från varandra ”divergerar” de.
  • Skillnaden mellan linjerna visas i histogrammet.
  • Det finns tre vanliga MACD-strategier: crossovers, histogramreversaler och nollkorsningar.
  • Eftersom det helt och hållet är en fråga om personlig preferens och individuell tradingplan finns det ingen bästa tidpunkt för när MACD ska användas.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.