CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Likviditet definition

Vad är likviditet?

Likviditet används inom finans för att beskriva hur enkelt en tillgång kan köpas eller säljas på marknaden utan att dess pris påverkas. Det brukar också kallas för marknadens likviditet. När efterfrågan på en viss tillgång är hög råder hög likviditet. Detta eftersom det är enklare att hitta en köpare (eller säljare) av tillgången.

Kontanter anses vara den mest likvida tillgången av alla eftersom den är väldigt stabil. De är omedelbart tillgängliga och kan enkelt spenderas. Därför används kontanter för att mäta likviditeten på andra marknader. Till exempel så mäts likviditeten på en aktie efter hur snabbt och enkelt den kan omvandlas till kontanter. Om det är svårt att omvandla en tillgång till kontanter anses den vara illikvid.

Ett sätt att värdera likviditetsnivån på marknaden är att titta på spreaden för sälj-/köpkurserna. I takt med att likviditeten för en tillgång ökar kommer spreaden också att bli mindre.

Lär dig hur man handlar valuta

Ta reda på hur valutamarknaden fungerar och hur du ta position på valutapriser.

Exempel på likviditet

Likvida marknader

På en likvid marknad är det enkelt att göra snabba affärer eftersom det finns gott om köpare och säljare. Med en handelsvolym på över fem biljoner dollar anses valutahandeln vara den största och mest likvida marknaden i världen.

Stora aktiemarknader som t.ex. New York Stock Exchange anses även ha hög likviditet eftersom tusentals aktier handlas varje dag. En enda akties likviditet kan variera beroende på faktorer som t.ex. aktiens börsvärde, vilken börs aktierna handlas på och huruvida de ingår i något index. Så kallade blue-chip-aktier som Microsoft, Google och Apple är oftast mycket likvida.

Illikvida marknader

Illikvida tillgångar är tillgångar som inte är enkla att köpa eller sälja. Detta på grund av att det saknas investerare eller spekulanter. Aktier med lägre börsvärde har mindre likviditet jämfört med de som har högt börsvärde, speciellt de som handlas på OTC-marknaden eftersom marknadsintresset är mindre.

Andra exempel på illikvida tillgångar är fastigheter, vissa valutapar (särskilt växande och exotiska valutapar) och mindre kryptovalutor.

Fördelar och nackdelar med likviditet

Fördelar med likviditet

Om det finns tillräckligt med likviditet kan en trader snabbt köpa och sälja tillgångar när som helst under marknadens öppettider. Detta är något som ofta associeras med låg risk eftersom marknadsaktörer kan stänga positioner snabbt utan att det har en större inverkan på tillgångens pris.

Förutom att vara tillgängliga och generellt sett erbjuda enklare handel kännetecknas likvida marknader dessutom av att ha mer stabila priser och vara mer effektiva.

Nackdelar med likviditet

Det finns mycket få nackdelar med likviditet. Det finns snarare fler nackdelar kopplade till bristen på likviditet som kallas ”likviditetsrisk”.

Om en marknad är illikvid är det möjligt att det förekommer stora och upprepade prisrörelser eftersom utbud och efterfrågan på den handlade tillgången är låg. Det kan hända att köpare och säljare måste handla med flera olika parter och eventuellt olika priser för att få sina ordrar fyllda.

Öka din tradingkunskap

Upptäck hur man handlar på IG Academy, vår serie med interaktiva kurser, webbinarier och seminarier.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.