CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Allt du behöver veta om termerna aktiesplit och omvänd aktiesplit

Apple, Amazon och Tesla har tidigare splittat sina aktier för att göra dem mer tillgängliga för icke-professionella investerare. Läs mer om vad en aktiesplit är, varför det händer och hur du kan handla på en aktiesplit.

Vad är en aktiesplit?

En aktiesplit är vad som händer när ett noterat företag splittar sina utstående aktier, vilket resulterar i fler aktier. Företagets marknadsvärde och värdet på varje aktieinnehavares investering förblir samma under en aktiesplit, men värdet på varje aktie reduceras samtidigt som antalet aktier ökar.

Syftet med en aktiesplit är att locka nya investerare så att man kan öka marknadsandelar på medellång till lång sikt. När ett företag splittar sina aktier – eller till och med när de tillkännager att det finns en plan på att göra det – orsakas ofta volatilitet i aktiepriset. Många investerare ser en aktiesplit som ett tecken på att ett företag fungerar bra, vilket kan göra att aktievärdet ökar på grund av investeraroptimism. Även traders kan se aktiespliten som positiv eftersom den kan skapa marknadsvolatilitet, vilket leder till fler handelsmöjligheter.

När man splittar aktier kommer ett företag först att bestämma ett splitintervall – det är förhållandet där företaget kommer att multiplicera antalet befintliga aktier samt dela det aktuella aktiepriset. Om exempelvis splitintervallet är 2:1 kommer antalet aktier dubblas och aktiepriset halveras. För att beräkna värdet på en aktie efter en aktiesplit delas priset innan splitt med det första numret i kvoten, som i det här exemplet:

Du äger tio aktier i ett företag, där varje aktie värderad till 100 kr innan en aktiesplit på 2:1. Detta ger dig ett värde på 1 000 kr i aktier. Efter splitten äger du 20 aktier, där varje aktie är värd 50 kr (100 kr ÷ 2). Dina totala investering förblir samma på 1 000 kr.

Varför gör företag aktiesplittar?

Företag kan främst splitta aktier för att göra dem mer prisvärda för icke-professionella investerare och därmed attraherar mer investering. En annan plan kan vara att de vill göra deras aktier mer likvida. Detta är ett beräknat beslut som bara kan tas av företagets styrelse.

Hur ofta ett företag splittar sina aktier varierar. Vissa kan göra det efter en brant ökning i aktievärdet, medan andra kan ha en tröskel som triggar splitten. Till exempel brukade många företag splitta aktier när deras aktiepris nådde 100 USD, men detta görs inte speciellt ofta längre.

Vissa företag väljer att aldrig splitta sina aktier, där ett av de mest kända exemplen är Berkshire Hathaway, som i skrivande stund kostar över 400 000 USD per aktie.

Vad är en omvänd aktiesplit?

En omvänd aktiesplit är när ett företag vill minska antalet utestående aktier och öka dess aktiepris. Vissa aktiebörser har ett minsta aktievärde, så företag kan göra en omvänd aktiesplit för att undvika att avnoteras från den börsen. Företag kan även göra en omvänd split för att framstå som mer värdefulla för potentiella investerare, där en aktie med högre värde kan komma att förbättra sentimentet. Men för vissa investerare kan en omvänd aktiesplit vara ett tecken på att ett företag inte fungerar bra och det kan därför verka avskräckande.

Precis som med en vanlig aktiesplit kan en omvänd aktiesplit trigga volatilitet och därmed skapa spännande förhållanden, vilket gör att traders kan hitta större möjligheter.

Så handlar du på en aktiesplit

Företag tillkännager sina planer på att splitta sina aktier i förväg, vilket ofta orsakar volatilitet på marknaden (vilket skapar flera möjligheter för dig som trader).

Följ dessa steg för att handla på en aktiesplit:

 1. Öppna konto eller logga in på ditt befintliga konto
 2. Sök efter aktierna du vill handla på
 3. Bestäm om du vill gå lång (köpa) eller kort (sälja)
 4. Lägg din order och bevaka din position

Apples historiska användning av aktiesplit

Hur många gånger har Apple genomfört en aktiesplit?

Datum Splitintervall Pris innan splitt
16 juni 1987 2:1 79 USD (31 maj 1987)
21 juni 2000 2:1 111 USD (31 maj 2000)
28 februari 2005 2:1 90 USD (31 januari 2005)
9 juni 2014 7:1 656 USD (31 maj 2014)
31 augusti 2020 4:1 425 USD (31 juli 2020)

När kommer Apple göra nästa aktiesplit?

Det är oklart när Apple kommer genomföra en ny aktiesplit, men om man tittar på företagets aktiesplit-historik verkar en ökning i aktiepriset vara en möjlig trigger. Med tanke på Apples senaste Q2-resultat med dubbelsiffrig tillväxt i alla produktkategorier samt dess svävande aktiepris är det möjligt att en aktiesplit kommer att ske inom en snar framtid.

Apples senaste framgång är en stor förändring från dess allmänna resultat och har skjutit i höjden sedan företaget grundades 1977. Teknikföretagets historia har visat upp både utmärkta och dåliga prestationer, med stort inflytande av innovation (och ibland en brist på innovation), interna konflikter och hård konkurrens. För närvarande ser det ut som att dess aktiepris och marknadsandel inte kan göra annat än röra sig uppåt.

Amazons historiska användning av aktiesplit

Hur många gånger har Amazon genomfört en aktiesplit?

Datum Splitintervall Pris innan split
2 juni 1998 2:1 85 USD (1 juni 1998)
5 januari 1999 3:1 354 USD (4 januari 1999)
2 september 1999 2:1 119 USD (1 september 1999)

När kommer Amazon att genomföra en aktiesplit igen?

Amazons senaste aktiesplit skedde för över två decennier sedan, men detta innebär självklart inte att det inte kommer att hända igen i framtiden. VD:n Jeff Bezos påpekade 2017 att företaget inte utesluter en framtida aktiesplit, men han uppgav även att det inte finns någon inplanerad inom kort.

Amazon har idag växt sig större än den e-handelsplattform som var dess grund under 90-talet. 1998 lanserades företagets börsintroduktion (IPO), och tre aktiesplittar utfärdades inom loppet av 15 månader. Amazon Web Services (AWS) utgör nu den största delen av Amazons rörelseresultat. Företaget har även sin egen flotta av både flygplan och leveransfordon och över 175 logistikcenter världen över. Just nu behöver företaget inte attrahera icke-professionella investerare, vilket gör det osannolikt att de kommer skapa en aktiesplit inom den närmsta framtiden.

Teslas historiska användning av aktiesplit

Hur många gånger har Tesla genomfört en aktiesplit?

Datum Splitintervall Pris innan splitt
31 augusti 2020 5:1 2 211 USD (28 augusti 2020)

När kommer Tesla att genomföra en aktiesplit igen?

Teslas aktie har endast splittats en gång, så det kan vara svårt att använda dess historia för att avgöra när den kan komma att splittas på nytt. VD:n Elon Musk har inte talat mycket om aktiesplit, inte ens i samband med den split som skedde 2020, så det kan vara är ren gissningslek att avgöra när (eller om) elbilsföretaget kommer att splitta aktien igen.

Tesla har alltid haft det stora målet att skapa oändlig skalbar och ren energi, där viktiga milstolpar är lanseringen av dess första elfordon Roadster under 2008, och skapandet av energilagringsprodukter som Powerwall och Powerpack. Som medgrundare av PayPal hade Musk redan etablerat sig som en utstående entreprenör, så det är ingen överraskning att det endast tog tre år efter sin IPO för Tesla att börja se en anständig tillväxt i dess aktiepris. Men den verkliga ökningen kom i början av 2020 när coronaviruset spred sig över världen, med en initial nedgång av aktiepriset följt av en brant ökning som ledde till att företaget gick förbi Toyota och blev världens mest värdefulla biltillverkare under en kort tid. Detta berodde till stor del på biltillverkarens leveranssiffror, vilka översteg förväntningarna trots globala nedstängningar.

Aktiesplit sammanfattat

 • En aktiesplit sker när ett företag splittar befintliga aktier för att skapa ett större antal aktier och därmed minska värdet på aktierna
 • Företag splittar aktier när aktiepriset blir för högt för icke-professionella investerare
 • En aktiesplit påverkar inte aktiens marknadsvärde eller värdet på en investerares totala aktieinnehav, men den kan skapa medel- till långsiktig tillväxt
 • Omvänd aktiesplit sker när ett företag minskar antalet aktier, vilket gör att aktiens värde proportionellt ökar i förhållande till detta
 • Apple, Amazon och Tesla har alla tre splittat aktier någon gång


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Utforska marknaderna med våra kostnadsfria kurser

Ta reda på hur aktiehandel fungerar – och upptäck vilka marknader du kan handla på – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Testa dina tradingkunskaper

Ta med dig det du lärt dig i denna aktieartikel och prova din nya strategi utan risk på ditt demokonto.

Redo att handla på aktier?

Använd dina lärdomar från denna artikel på ett riktigt tradingkonto – det är smidigt och enkelt att uppgradera.

 • Handla på över 16 000 populära aktier från hela världen
 • Skydda ditt kapital med våra riskhanteringsverktyg
 • Agera snabbt på nyheter med våra utökade handelstider på över 70 amerikanska aktier

Sugen på att handla?

Använd dina nya kunskaper inom trading. Logga in på ditt konto nu.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.