Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är en börsintroduktion (IPO) och hur går den till?
Vad är en börsintroduktion (IPO) och hur går den till?

Vad är en börsintroduktion (IPO) och hur går den till?

För traders är en börsintroduktion (IPO) den första möjligheten att få exponering mot ett företags aktier. Läs mer om hur en börsintroduktion går till och hur du kan ta en position med IG.

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Vad är en börsintroduktion (IPO)?

En börsintroduktion (IPO) är en av metoderna som ett företag kan använda för att bli ett publikt bolag och börja sälja sina aktier till icke-professionella traders och investerare. Företaget bestämmer hur många aktier det vill erbjuda till försäljning och en investeringsbank föreslår ett initialt pris på aktierna baserat på den förväntade efterfrågan.

Tänk på att trading eller investering med IPO-aktier kan vara mer riskabelt än att få exponering mot etablerade aktier eftersom effekterna av en börsnotering är oförutsägbara.

Varför vill företag börsnoteras?

Företag vill börsnoteras av olika skäl, beroende på omständigheterna. De flesta är ute efter att få in ytterligare kapital för att finansiera tillväxt, betala skulder, locka till sig och behålla kompetens eller tjäna pengar på tillgångar. Ett företag kan också vilja noteras på en börs i syfte att förbättra sitt anseende.

Hur går en börsnotering till?

En börsintroduktion inleds när ett företag beslutar sig för att sälja sina aktier till allmänheten via en börs. Först måste en revision utföras, där alla aspekter av företagets ekonomi tas i beaktande.

Om allt är i sin ordning måste företaget sedan förbereda all nödvändig dokumentation att lämna in till lämplig börskommission, såsom SEC i USA eller Bolagskommittén i Sverige.

Därefter granskar den utvalda börsen företagets ansökan, varefter den antingen godkänns – ibland med vissa ändringar – eller avslås. Om den godkänns anlitar bolaget en rådgivare som hjälper till att bestämma hur många aktier som ska utfärdas och till vilket pris.

Rådgivaren är oftast en bank och har till uppgift att söka efter investerare som vill teckna aktier (anmäla sitt intresse) i börsnoteringen. Alla intresserade parter får ett prospekt med information om aktierna, var de kommer att noteras samt den potentiella öppningskursen.

I och med börsintroduktionen får icke-privata investerare för första gången möjlighet att köpa företagets aktier på den så kallade primära marknaden – en transaktion mellan den ursprungliga innehavaren (företaget) och en investerare.

Vem fastställer priset vid börsintroduktionen?

Investeringsbanker fastställer priset. Företaget bestämmer hur många av aktierna som ska säljas till allmänheten, varpå den utsedda investeringsbanken gör en värdering av verksamheten. När detta är gjort släpps ett första aktiepris, och allmänheten kan börja handla med aktierna när noteringen äger rum.

Fördelar

Nackdelar

En lyckad börsnotering kan generera enorma mängder kapital, eftersom den kan bidra till att öka exponeringen och höja företagets image. Till följd av detta kan företagets försäljning och vinst öka.
En börsnotering är också fördelaktig för traders eftersom det är lättare att köpa börsnoterade aktier än aktier som bara handlas privat.

Offentliga företag omfattas av regler och föreskrifter för styrande organ. En av reglerna är att företaget är skyldigt att offentliggöra finansiella uppgifter, såsom räkenskaper, skatt och vinst. En börsintroduktion medför också betydande kostnader och företaget kan därför behöva få in ytterligare kapital om aktien går dåligt.

Trading eller investering med IPO-aktier kan vara mer riskabelt än att få exponering mot etablerade aktier, eftersom effekterna av en börsnotering är oförutsägbara.

Så handlar du på en börsintroduktion

Hos oss kan du handla på en IPO samma dag som den äger rum genom att lägga en order när aktien börjar handlas på börsen.

När börsintroduktionen har slutförts kan du omedelbart börja handla på aktierna eftersom de nu är noterade på en börs – detta brukar kallas för den sekundära marknaden. Hos oss kan du gå lång eller kort på aktiekurser med CFD:er.

När du handlar på IPO-aktier hos oss gör du det med hjälp av contracts for difference (CFD:er). Du får då exponering mot aktiekursen utan att bli ägare till företagets aktier.

CFD:er är hävstångsprodukter. Det betyder att du får ökad marknadsexponering i utbyte mot en liten initial insats, i stället för att behöva betala hela positionens värde. Dina vinster och förluster baseras dock på positionens totala storlek och kan därför bli mycket större än din initiala insats. På grund av detta är det i regel mer riskabelt att handla på en IPO än att köpa aktier direkt.

Hur presterar företag efter sina börsintroduktioner?

Det går aldrig att exakt förutse hur det kommer att gå för ett företag efter en börsintroduktion. Marknadsförhållandena påverkas av en mängd olika faktorer, och eftersom priset på en aktie styrs av utbud och efterfrågan spelar investerarsentiment en viktig roll.

Beräkningar på aktiekurser

Hur stor kan en börsintroduktion bli?

Mycket efterlängtade börsintroduktioner kan skapa stort intresse och företagen kan därför potentiellt få in betydande kapital. De tio största börsintroduktionerna i Europa 2021 värderades alla till över 1 miljard € och drog in sammanlagt över 20 miljarder €.

Tio största IPO:erna

FAQs

Hur lång är processen för en börsintroduktion?

Hur länge processen pågår kan variera beroende på hur väl den hanteras och samordnas. Det första steget är en finansiell revision av företaget, vilken kan utgöra den längsta delen av processen – särskilt om företagets bokföring inte är i ordning.

En traditionell börsintroduktion kan ta lång tid att genomföra. Därför väljer allt fler företag alternativa metoder för att börsnoteras, till exempel en SPAC, som kan gå mycket snabbare.

Hur mycket kostar en börsintroduktion?

Kostnaden för en börsintroduktion för ett företag beror på registreringskraven hos den börs där noteringen görs. Dessutom tillkommer i regel emissionsavgifter och erbjudandekostnader, samt juridiska avgifter och redovisningsavgifter. Större företag kan behöva betala ytterligare kostnader i samband med förberedelserna inför noteringen.

Hur beräknas priset vid en börsintroduktion?

Priset beräknas av en investeringsbank. Först bestämmer företaget hur många av aktierna som ska säljas till allmänheten. Därefter gör den investeringsbank som utsetts en grundlig värdering av verksamheten. När detta är gjort släpps ett första aktiepris, och allmänheten kan börja handla med aktierna när noteringen äger rum.

Gå vidare till…

Läs mer om att handla marknaderna med CFD:er

Ta reda på mer om aktier och hur du kan få exponering

Upptäck hur du handlar aktier på vår plattform

Fotnoter
1Källa: Statista.com