CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är en börsintroduktion och hur fungerar den?

För de flesta traders är en börsintroduktion (IPO) den första möjligheten att få exponering mot ett företags aktier. Läs mer om hur en börsintroduktion går till och hur du kan handla på en med IG.

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss: 08-505 15 003

Vad är en börsintroduktion (IPO)?

En börsintroduktion (IPO) är första gången ett företag gör sina aktier tillgängliga för handel på börsen. Det är med andra ord när ett företag beslutar sig för att börja sälja sina aktier till allmänheten. Företaget bestämmer hur många aktier det vill erbjuda till försäljning och en investeringsbank föreslår ett initialt pris på aktierna baserat på den förväntade efterfrågan.

Varför vill företag börsnoteras?

Företag vill börsnoteras av olika skäl, beroende på omständigheterna. De flesta är ute efter att få in ytterligare kapital för att finansiera tillväxt, betala skulder, locka till sig och behålla kompetens eller tjäna pengar på tillgångar. Ett företag kan också vilja noteras på en börs i syfte att förbättra sitt anseende.

Alternativ till börsintroduktion

En börsintroduktion är inte det enda sättet för ett företag att få tillgång till den offentliga marknaden. Andra alternativ inkluderar direktnoteringar, omvända uppköp och holländska auktioner.

 • Direktnotering
 • Omvänt uppköp
 • Holländsk auktion

Direktnotering

En direktnotering gör det möjligt för ett företag att noteras på en börs utan en emissionsgarant. Detta sker när ett företag beslutar att inte emittera nya aktier utan i stället ge befintliga aktieägare möjlighet att sälja sina aktier till allmänheten. Direktnoteringar kan göras mycket snabbare än börsintroduktioner, kostar mycket mindre och späder inte ut befintliga aktieägares positioner. Ett exempel på ett företag som har genomfört en direktnotering är Spotify.

Omvänt uppköp

Ett omvänt uppköp sker när ett privat företag tar över ett offentligt företag. Företagen genomgår med andra ord en sammanslagning för att erbjuda aktier till allmänheten. Det är ett mer kostnadseffektivt och tidseffektivt sätt att notera aktier jämfört med en vanlig börsintroduktion. Ett exempel på ett företag som bestämde sig för att börsnoteras genom ett omvänt uppköp är Virgin Galactic.

Holländsk auktion

En holländsk auktion sker när priset på börsintroduktionen fastställs genom att ta in bud på det antal aktier som investerare vill köpa, och på det pris som de vill betala. Efter auktionen bestämmer emissionsgaranter det högsta pris alla bolagets aktier kan bjudas ut till. Ett exempel på ett företag som bestämde sig för att börsnoteras genom en holländsk auktion är Google (Alphabet).

Hur fungerar en börsintroduktion?

En börsintroduktion inleds när ett företag beslutar sig för att sälja sina aktier till allmänheten via en börs. Först måste en revision utföras – där alla aspekter av företagets ekonomi tas i beaktande.

Om allt är i sin ordning måste företaget sedan förbereda all nödvändig dokumentation att lämna in till lämplig börskommission, såsom SEC. Därefter granskar börsen ansökan, varefter den antingen godkänns – ibland med vissa ändringar – eller nekas. Om den godkänns kommer bolaget att lista ett visst antal aktier som kommer att finnas tillgängliga för försäljning via den valda börsen.

Vem fastställer priset vid börsintroduktionen?

Investeringsbanker fastställer priset. Företaget bestämmer hur många av aktierna som ska säljas till allmänheten, varpå den utsedda investeringsbanken gör en värdering av verksamheten. När detta är gjort släpps ett första aktiepris, och allmänheten kan börja handla med aktierna när noteringen äger rum.

Fördelar och nackdelar med börsnoteringar

Fördelar

En lyckad börsnotering kan generera enorma mängder kapital, eftersom den kan bidra till att öka exponeringen och höja företagets image. Till följd av detta kan företagets försäljning och vinst öka. En börsnotering är också fördelaktig för traders eftersom det är lättare att köpa börsnoterade aktier än aktier som bara handlas privat.

Nackdelar

Offentliga företag omfattas av regler och föreskrifter för styrande organ. En av reglerna är att företaget är skyldigt att offentliggöra finansiella uppgifter, såsom räkenskaper, skatt och vinst. En börsintroduktion medför också betydande kostnader och kan kräva att företaget måste få in ytterligare finansiering om dess aktier presterar dåligt.

Så handlar du på en börsintroduktion

Före börsnoteringen

En del börsintroduktioner väcker stort intresse hos allmänheten innan de genomförs. I sådana fall kan IG besluta att erbjuda en ”grå marknad” – så att du kan handla på företagets aktiepris före börsintroduktionen.

Vi baserar vårt ”gråa marknadspris” på vår prognos om företagets börsvärde vid slutet av den första handelsdagen. Om du vill handla på den grå marknaden kan du öppna ett tradingkonto och sedan:

 • ”Köpa” (gå lång) om du tror att börsvärdet kommer att vara högre än priset på den grå marknaden
 • ”Sälja” (gå kort) om du tror att börsvärdet kommer att vara lägre än priset på den grå marknaden

Efter börsnoteringen

När en börsintroduktion har genomförts kan du börja handla på aktier som vanligt på aktiemarknaden. Öppna ett tradingkonto på IG för att:

Med aktie-CFDs kan du handla på både stigande och fallande aktiepriser.

Hur har börsintroduktioner presterat över tid?

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019

Vanliga frågor

Hur lång är processen för en börsintroduktion?

Hur länge processen pågår kan variera beroende på hur väl den hanteras och samordnas. Det första steget är en finansiell revision av företaget, vilken kan utgöra den längsta delen av processen – särskilt om företagets bokföring inte är i ordning.

Företaget måste sedan förbereda en ansökan. Nästa steg är att låta börsen granska denna vilket sker snabbt om inga invändningar lyfts fram från börsen. En väl förberedd börsintroduktion kan ta upp till 12 månader, men det kan även dröja längre.

Hur mycket kostar en börsintroduktion?

Alla företag som vill börsnoteras måste bära kostnaden för en börsintroduktion – inga kostnader faller på den enskilda tradern innan de börjar handla.
Kostnaden för en börsnotering för ett företag beror på registreringskraven hos den börs där noteringen görs. Dessutom tillkommer i regel emissionsavgifter och erbjudandekostnader, samt juridiska avgifter och redovisningsavgifter. Större företag kan tvingas bära ytterligare kostnader när de förbereder sig för att noteras.

Hur beräknas priset vid en börsintroduktion?

Priset beräknas av en investeringsbank. Företaget bestämmer först hur många av aktierna som ska säljas till allmänheten. Därefter gör den investeringsbank som utsetts en grundlig värdering av verksamheten. När detta är gjort släpps ett första aktiepris, och allmänheten kan börja handla på aktierna när noteringen äger rum.

Fördjupa dina kunskaper om de finansiella marknaderna

Lär dig mer om en rad olika marknader och testa dina kunskaper med våra online kurser i IG Academy.

Gå vidare till…

Läs mer om hur du handlar på aktier med IG.

Läs mer om hur du kan handla på börsnoteringar och grå marknader med IG.

Handla på över 70 amerikanska aktier hos oss utanför ordinarie öppettider

1 EY – Global IPO trends, 2014 – 2019
2 Renaissance Capital, 2019
3 Inc., 2014
4 Fortune, 2014
5 CNBC, 2014
6 Inc., 2015
7 CNBC, 2015
8 The Motley Fool, 2016
9 Inc., 2016
10 The Wall Street Journal, 2016
11 IPO Candy, 2017
12 StashLearn, 2017
13 CNBC, 2017
14 CNBC, 2017
15 USA Today, 2018
16 IG, 2017
17 Traders Community, 2019
18 CNBC, 2019
19 Forbes, 2019
20 Yahoo Finance, 2019