CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Konvergerande VSTOXX och VIX?

VSTOXX handlas till en premie relativt VIX, orsakat av att europeiska marknadsaktörer inprisar en eskalering av kriget mellan Ryssland och Ukraina som inverkar negativt på europeiska bolag. VSTOXX kan börja konvergera mot VIX.

VSTOXX, volatilitetsindexet för EURO STOXX 50, har genomgående varit högre än det berömda VIX, som mäter volatiliteten hos SP500. Denna diskrepans har främst berott på en hög endogen känslighet hos europeiska aktier mot det rysk-ukrainska kriget, där marknadsaktörer prissätter avsevärt högre kassaflödesrisk eftersom företag har intäktssegment från bägge länderna.

Så här långt in i kriget är volatiliteten fortfarande hög, tillsammans med att fundamentala faktorer med högre räntor skrämmer marknadsaktörer globalt.

Denna fundamentala rädsla är otillräcklig för att förklara diskrepansen mellan relativt högre volatilitet hos VSTOXX kontra VIX. VIX bör vara högre ur ett fundamentalt perspektiv då SP500 består av en relativt större del av teknikföretag än den mer sektorblandade EURO STOXX 50.

Teknikbolag har vanligtvis kassaflöden längre ut i framtiden och är därför mer känsliga för stigande räntor, än andra sektorer (som EURO STOXX 50 består av). Ur ett fundamentalt orienterat perspektiv verkar det som om den enda anledningen till att det finns en diskrepans i korrelationen mellan VIX och VSTOXX är för att marknadsaktörer tillskriver en högre risk för nedsida i EURO STOXX 50 än SP500, vilket skulle kunna tillskrivas en krigsrisk som baseras på att situationen mellan Ukraina och Ryssland förvärras relativt det rådande läget.

Med krigets växlingar, och Rysslands nya fokus mot Donbas området, har marknadsaktörer redan inprisat de mest aggressiva sanktionsscenarierna, och med den höjda volatilitetspremien för VSTOXX i förhållande till VIX är det en tidsfråga innan volatiliteten av VSTOXX börjar konvergera med VIX.

Optionsmarknadsaktörer förutspår för närvarande att framtida VIX-terminer kommer att stiga, och med denna contango-situation som sannolikt tillskrivs en rädsla för högre räntor, är det inte en garanti för att denna rädsla kommer att materialiseras, av flera skäl. För det första, gör volatility smile skydd till nedsidan dyrare och kan potentiellt förklara varför marknadsaktörer prissätter en högre VIX under kommande månader i terminerna.

Ökad rädsla för stigande amerikanska räntor som orsakar en recession, som är en andra förklaringsfaktor till högre framtida VIX-terminer, är föremål för framtida revidering eftersom de senaste inflationssiffrorna i USA har kommit under konsensusförväntningarna. PMI är en framåtblickande indikator, där vi kan börja potentiellt urskilja att USA:s inflation har nått sin topp, och marknadsaktörerna börjar fråga sig om inflationen kommer att börja falla tillbaka nu. Om inflationen i april blir lägre än väntat kommer detta att leda till en nedgång i volatiliteten.

Man skulle kunna handla denna konvergens genom att blanka VSTOXX.

Förknippade risker med denna position skulle omfatta om kriget drar ut på tiden mellan Ukraina och Ryssland, och om fler områden erövras av Ryssland. Detta kan provocera fram en hårdare sanktionsreaktion från väst än vad som för närvarande är inprisat av marknaden. Även om detta är ett möjligt scenario, finns det en sannolikhet att europeiska bolag vid det här laget har diversifierat sig bort från ryska och ukrainska intäktssegment och att volatiliteten då går ner i VSTOXX börjar konvergera mot VIX.


Denna information har sammanställts av IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Prenumerera på
IGs Morgonrapport

Prenumerera på rapporten som skrivs av IGs marknadsanalytiker. Då får du den direkt till din inkorg kostnadsfritt, varje morgon.

  • Håll dig uppdaterad med de viktigaste händelserna
  • Få inspiration och kunskap om marknaden
  • Följ vår analytikers åsikter om börsläget

Våra mest populära marknader

  • Valuta
  • Aktier
  • Index
liveprices.javascriptrequired
liveprices.javascriptrequired
liveprices.javascriptrequired

Webbplatsens villkor gäller för kurserna ovan. Alla aktiekurser är fördröjda med minst 15 minuter.

Håll dig uppdaterad med IGs morgonrapport

Med IGs morgonrapport får du ta del av marknadskommentarer och analyser från IGs marknadsanalytiker.

Jag samtycker till att IG eller ett annat företag inom IG Group informerar mig om sina tradingidéer, produkter och tjänster via e-post.

Mitt samtycke lämnas frivilligt och kan återkallas när som helst. En sådan återkallelse av mitt samtycke skall inte påverka lagenligheten hos behandlingen av mina personuppgifter som skett före sådan återkallelse. För mer information om hur du utnyttjar rätten att återkalla ditt samtycke eller hur vi kan komma att använda dina personuppgifter, vänligen läs Sekretessmeddelande och Åtkomstpolicy samt avsnittet om sekretess.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.