CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Inflation, rapportsäsong och Ukraina-Ryssland spänningar

Aktiemarknaderna har haft en tuff start på väg in i 2022. Inflationstrycket har byggts upp i flera stora ekonomier och decennie-toppar i inflationen har registrerats mot bakgrund av lös penningpolitik i kölvattnet av COVID-19-pandemin.

FED har signalerat framtida räntehöjningar för att tämja inflationen samt minskningar av sina månatliga tillgångsköp (Quantitative easing, QE), där marknadsaktörer börjar prissätta fyra räntehöjningar under 2022. Detta har orsakat volatilitet på nedsidan bland bredare marknadsindex sedan början av året.

Marknaderna har sedan börjat av året drivits av ett räntenarrativ, där vi nu börjar se en förändring av narrativet med fokus mot kvartalsresultat under rapportsäsongen. Förutsatt att aktieanalytiker underskattar vinstestimat, på grund av att bolagsledningar aktivt underdriver sin tro på framtida kvartalssiffror (för att reflektera positivt på ledningen om kvartalsresultat slår rapporterade förväntningar), så existerar en hög sannolikhet att konsensusuppskattningar slås även denna rapportsäsong i USA.

Nyligen rapporterade kvartalsresultat från större finansiella företag har följt detta mönster ganska bra, med relativt måttliga EPS-överraskningar jämfört konsensus EPS-estimat.

När vi rör oss djupare in i rapportsäsongen, och med tanke på den solida makroekonomiska data som sågs under Q4 2021, finns det en sannolikhet att EPS-överraskningar fortsätter att manifestera sig när fler företag släpper sina kvartalsresultat under den sex veckor långa rapportsäsongen i USA. Detta lär sannolikt dämpa indexnedgångarna vi sett hittills, och återställa marknadsaktörers tro på den fundamentala styrkan hos amerikanska bolag. Mot bakgrund av detta resonemang finns det en sannolikhet med bredare indexuppgångar resterande av Januari och de tidiga veckorna i Februari.

Även om detta är ett sannolikt scenario, måste vi också analysera de stadigt växande spänningarna mellan Ukraina och Ryssland, som eskalerade i slutet av Oktober 2021. Dessa spänningar har ännu inte tyngt västerländska marknadsindex, men har påverkat det ryska MICEX-indexet negativt, grundat i en rädsla av sanktioner från Västvärlden gentemot landet ifall Ryssland invaderar Ukraina. Som vi ser i grafen nedan har detta skapat en risk-off miljö.

Diplomatiska förhandlingar mellan västerländska allierade och Ryssland har nått ett dödläge, där Ryssland verkar vara besviket över att dess krav på att en tillbakadragning av NATO-expansionen inte infrias. Ryssland har hotat med ospecificerad militär aktion om inte dess krav inte uppfylls.

I ett värsta scenario kan detta resultera i en fullskalig invasion i Ukraina, utlösa västerländska sanktioner mot Ryssland och orsaka allvarliga ekonomiska spridningseffekter för Rysslands handelspartner.

I detta scenario skulle bredare marknadsindex, särskilt tyska index som DAX, falla dramatiskt eftersom Tyskland och Ryssland är viktiga handelspartner. Detta skulle sannolikt dra ner andra lokala marknads-index, inkluderat OMXS30. Det branta fallet skulle sannolikt också dra ner globala index (NASDAQ100, SP500, Dow Jones 30) på den tilltagande rädslan att NATO dras in i konflikten eftersom perifera och angränsande länder till Ukraina är medlemmar i NATO. NATO skulle i ett sådant scenario vara tvungen att öka sin militära närvaro i de angränsande länderna.

Baserat på historisk data kan en fullskalig konflikt leda till att aktiemarknaderna faller 5–10 %.

Analys av stöd- och motståndsnivåer visar att ett viktigt stödområde är den botten Oktober 2021, vilket motsvarar en nivå på 14 897 för DAX och 14 472 för NASDAQ100 och 4309 för SP500. Dessa stödnivåer finns inom ett intervall på 5–10 % från dagens toppar. Om invasionen utspelar sig under rapportsäsongen kommer det dominerade narrativet kring spänningarna mellan Ukraina och Ryssland att överskugga alla positiva EPS-överraskningar, vilket lär leda till en kraftig korrigering av bredare marknadsindex med en snabb återhämtning högre eftersom fundamenten för amerikanska företag fortsätter att visa stark underliggande tillväxt.


Denna information har sammanställts av IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck världens första dygnet runt-handlade turbowarrant

  • Handla dygnet runt, fem dagar i veckan, helt courtagefritt*
  • Handla på en MTF med full insyn i orderboken
  • Välj den hävstång och risk som passar dig med vårt Turbo24-Investeringssparkonto (ISK)

*All handel med ett nominellt värde på över 300 EUR är courtagefritt

Du riskerar ditt kapital.

Våra mest populära marknader

  • Valuta
  • Aktier
  • Index
liveprices.javascriptrequired
liveprices.javascriptrequired
liveprices.javascriptrequired

Webbplatsens villkor gäller för kurserna ovan. Alla aktiekurser är fördröjda med minst 15 minuter.

Håll dig uppdaterad med IGs morgonrapport

Med IGs morgonrapport får du ta del av marknadskommentarer och analyser från IGs marknadsanalytiker.

Jag samtycker till att IG eller ett annat företag inom IG Group informerar mig om sina tradingidéer, produkter och tjänster via e-post.

Mitt samtycke lämnas frivilligt och kan återkallas när som helst. En sådan återkallelse av mitt samtycke skall inte påverka lagenligheten hos behandlingen av mina personuppgifter som skett före sådan återkallelse. För mer information om hur du utnyttjar rätten att återkalla ditt samtycke eller hur vi kan komma att använda dina personuppgifter, vänligen läs Sekretessmeddelande och Åtkomstpolicy samt avsnittet om sekretess.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.