Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Indexoptioner - Produktinformation

Trading på Vanilla-optioner och Barriers på en rad globala aktieindex. Använd Barriers för att ta kontroll över hävstång och risk, handla på marknader som rör sig sidledes och mer där till med Vanilla-optioner.

Barriers

Noter inom [hak-parenteser] finns längst ner på sidan.

Marknad [9] Minsta kontrakt Handelstider Handelsspread [7] Knock-out-premie [6] Courtage [10]
FTSE 100
Dygnet runt
1 08:00-09:00
09:00-17:30
17:30-22:00
Övriga tider
1,8
0,8
1,8
3,8
0,8 0,1 per kontrakt
Tyskland30
Dygnet runt
1 08:00-09:00
09:00-17:30
17:30-22:00
22:00-08:00
1,8
0,8
1,8
4,8
1,5 0,1 per kontrakt
Wall Street
Dygnet runt
1 09:00-15:30
15:30-22:00
22:15-22:30
23:00-00:00
Övriga tider
2,2
1,4
5,6
5,6
3,6
2 0,1 per kontrakt
USA500
Dygnet runt
1 15:30-22:00
22:00-15:30
22:15-22:30
23:00-00:00
0,2
0,4
1,3
1,3
0,25 0,1 per kontrakt
US Tech 100
Dygnet runt
1 15:30-22:00
22:00-15:30
22:15-22:30
23:00-00:00
0,8
1,8
4,8
4,8
1 0,1 per kontrakt
US Russell 2000
Dygnet runt
1 22:15-22:30
23:00-00:00
Övriga tider
0,6
0,6
0,1
0,3 0,1 per kontrakt
EU Stocks 50
Dygnet runt
1 08:00-22:00
22:00-08:00
1,3
2,8
1 0,1 per kontrakt
Frankrike40
Dygnet runt
1 09:00-17:30
17:30-22:00
22:00-08:00
08:00-09:00
0,8
1,8
3,8
1,8
1 0,1 per kontrakt
Spanien35
Dygnet runt
1 08:00-09:00
09:00-17:30
17:30-20:00
20:00-08:00
4,8*
4,8
4,8*
11,8
4,5 0,1 per kontrakt
Australien200
Dygnet runt
1 09:50-10:00
10:00-16:00
16:00-16:30
17:10-08:00 [11]
Övriga tider (Sydney)
1,8
0,8
1,8
2,8
3,8
1,5 0,1 per kontrakt
Japan225
Dygnet runt
1 00:00-01:30
01:30-22:15
22:15-22:59
Övriga tider (CET)
14,8
6,8
14,8
29,8
8 0,1 per kontrakt
Hong Kong HS50
Dygnet runt
1 01:45-05:00
05:50-09:30
10:15-19:59
Övriga tider (CET)
4,8
4,8
7,8*
29,8
10 0,1 per kontrakt
Netderländerna25 1 08:00-09:00
09:00-17:30
17:30-22:00
22:00-08:00
0,28
0,08
0,28
0,48
0,4 0,01 per kontrakt
Kina H-Shares 1 02:15-05:00
06:00-09:30
10:15-18:59
Övriga tider (CET)
4,8
4,8
4,8*
17,8*
10 0,1 per kontrakt
Indien50 1 04:45-11:00
10:40-20:45
01:00-03:45
10:00-10:15
Övriga tider (CET)
1,8
4,8
4,8
4,8
9,8
4 0,1 per kontrakt
Norge 1 09:00-16:20
16:20-09:00
0,3*
1,3
0,6 0,1 per kontrakt
US Fang 1 09.00-14.30
14:30-21:00
14.30-01.00
01.00-09.00

2,8
1,6
2,8
4,8

1 0,1 per kontrakt
Cannabis Index10 1 14:30-21:00 5,8 3 0,1 per kontrakt
Danmark25 1 09:00 - 16:55 0,8 0,6 0,1 per kontrakt
Sydafrika40 1 07:30-16:30
Övriga tider (CET)
7,8*
29,8
10 0,1 per kontrakt
Singapore Blue Chip 1 02:30-10:10
11:15-18:54
Övriga tider (CET)
0,18*
0,18*
0,98
0,2 0,01 per kontrakt
Schweiz Blue Chip 1 08:01-21:59
21:59-08:01
1,8*
5,8
2 0,1 per kontrakt
Taiwan Index 1 00:45-06:45
08:00-22:00
Övriga tider
9,8
9,8
23,8
20 0,1 per kontrakt
Kina A50 1 02:00-09:30
10:00-20:45
Övriga tider (CET)
9,8
9,8*
23,8
20 0,1 per kontrakt


Noter

1. Barriers, eller barrier-optioner, är optioner som du köper, vilket betyder att du inte kan blanka dem. Du kan köpa en barrier köpoption om du förväntar dig att marknaderna kommer att stiga. Du kan köpa en barrier säljoption om du förväntar dig att marknaden kommer att falla.
2. Barrier-optioner är inte tillgängliga för rollover, oavsett vilka inställningar du har på ditt konto. Alla barriers har ett förutbestäm datum för när de förfaller. Mer information om varje marknad hittar du i plattformen och detaljinformationen under respektive marknad.
3. Positioner som inte redan är stängda av dig eller stängts genom att knock-out-nivån uppnåtts, stängs automatiskt vid det angivna datumet och den angivna tiden.
4. En barrier stängs automatiskt vid 0 om det aktuella sälj/köp priset når knock-out-nivån före utgången. Den knock-out-nivå som du väljer är garanterad och därför har du skydd mot slippage.
5. Priset för att öppna positionen (premien) för en barrier-option är skillnaden mellan IG:s underliggande pris och din knock-out-nivå, plus knock-out-premien. Knock-out-premien är inkluderad i vår spread. Du betalar en premie när du öppnar en position genom att köpa optionen. Om du säljer optionen för att stänga positionen, innan knock-out-nivån triggas, får du tillbaka premien.
6. Knock-out-premien är rörlig och baseras på förväntad risk på den underliggande marknaden. Premien kan öka om marknadsvolatiliteten ökar och minska om marknadsvolatiliteten minskar. Det är möjligt att värdet på knock-out-premien ändras under tiden du har en öppen position. Om premien ökar kommer din knock-out vara värd mer, och om premien minskar blir din knock-out värd mindre.
7. Spreadar kan variera, särskilt under volatila marknadsförhållanden. Spreadar är de samma som på IG:s underliggande marknader. Läs mer på respektive sida för IG:s underliggande marknader (index, valuta, råvaror och kryptovalutor) om hur spreadar fastställs. I det fall det handlar om en rörlig spread utgörs denna av beloppet IG:s spread som adderas till spreaden på den underliggande terminsmarknaden. Rörliga handelsspreadar markeras med en asterisk (*).
8. Kostnaden för att köpa en barrier-option är priset för att öppna (premien) multiplicerat med storleken på positionen. Detta är det maximala värdet som du kan förlora på positionen.
9. I det fall det dygnet runt-handel för index är angivet innebär detta att handel kan ske från och med natten mot måndag kl. 00.02 (svensk tid), med undantag för Wall Street, USA500, USA Tech100 och Japan225, som öppnar kl. 00.00 (svensk tid) natten mot måndag. Dygnet runt-handeln stänger kl. 23.00 (svensk tid) på fredagar.
10. Courtage tillkommer vid både öppning och stängning av positionen.
11. Under amerikansk sommartid (DST) pågår denna period 17.10-07.00 (Sydney-tid).

Index daglig finansieringskostnad

Räntejusteringar beräknas enligt följande:

D = n x C x i / 365

Där:

D = daglig räntejustering
n = handelstorlek (Belopp per poäng)
C = underliggande indexnoteringen kl. 23.00 (svensk tid)
i = tillämplig årsränta

Noter: Formeln använder en 365-dagars divisor för FTSE 100 och 360-dagars divisor för övriga marknader.
Ränta avseende långa positioner debiteras ditt konto och ränta avseende korta positioner antingen krediteras eller debiteras ditt konto.

En administrationsavgift på 3 % per år gäller för öppna positioner vid kl. 23.00 (svensk tid)

Justering för utdelningar

En utdelningsjustering tillämpas när en aktie som är del av indexet passerar sin sista dag för utdelningsbehörighet (inklusive sista dagen för eventuell extra utdelning) på den underliggande aktiemarknaden. Vi kommer att använda den siffra som beräknats av Bloomberg (E& OE), avrundad till tick-storleken som vi använder för indexet i fråga, för att beräkna justeringen. När det gäller långa positioner krediteras utdelningsjusteringen från ditt konto. När det gäller korta positioner debiteras utdelningsjusteringen till ditt konto. I båda fallen görs ingen justering till din knock-out.

Vanilla-optioner

 • Dagliga index vanilla-optioner
 • Veckovisa index vanilla-optioner
 • Månadsvis index vanilla-optioner

Noter inom [hak-parenteser] finns längst ner på sidan.

Marknad Handelstider kotrakts-storlek Min Bet Spread Courtage Säkerhetskrav [vid utfärdande]

Daglig FTSE 100®

23 timmar [1]

1 £

1 £

3-4

0,1 £per kontrakt

2 %

Daglig Wall Street

23 timmar [2]

1 $

1 $

4-5

0,1 $ per kontrakt

2 %

Daglig US 500

23 timmar [2]

1 $

1 $

0.5-1

0,1 $ per kontrakt

2 %

Daglig Tyskland30

23 timmar [1]

1 €

€ 1

4-6

0,1 € per kontrakt

2 %

Daglig Frankrike40

08:05-16:28 GMT [3]

1 €

€ 1

2-3

0,1 € per kontrakt

2 %

Daglig Italien40

08:05-16:28 GMT [3]

1 €

€ 1

8-14

0,1 € per kontrakt

2 %

Daglig Spanien35

08:05-16:28 GMT [3]

1 €

€ 1

3-4

0,1 € per kontrakt

2 %

Daglig Sverige30

08:05-16:28 GMT [3]

1 SEK

1 SEK

0.8-1

0,1 SEK per kontrakt

2 %

Daglig Australien200

23:15-04:58 GMT [3]

1 AUD

1 AUD

2-3

0,1 AUD per kontrakt

2 %

Daglig Nederländerna25

08:05-16:28 GMT [3]

1 €

1 €

0.3-0.8

0,01 € per kontrakt

2 %

Noter för dagliga index med vanilla-optioner

 1. Daglig FTSE och daglig Tyskland30 optioner löses mot de officiella stängningsnivåerna för cash FTSE 100 och cash DAX 30. Kurser kvoteras från 07:15 måndagsmorgon (GMT) fram till 16.29 måndag tills de öppnar igen kl. 17.10 för följande dags avslut. Detta gäller för resten av veckan fram till 16:29 fredag - inga kurser kvoteras över helgen.
 2. Daglig Wall Street och daglig USA500 optioner löses mot de officiella stängningsnivåerna för cash Wall Street och cash US 500. Kurser kvoteras från 07:15 måndagsmorgon (GMT) fram till 20.59 måndag tills de öppnar igen kl. 21:40 för följande dags avslut. Detta gäller för resten av veckan fram till 20:59 fredag.
 3. Daglig Frankrike40, Daglig Spanien35, Daglig Nederländerna25 och Daglig Sverige30 optioner löses mot det officiella stängningsnivån för den relevanta officiella cash marknaden. Kurser kvoteras från 08:05 GMT varje vardag till 16:29. Inga kurser kvoteras över natten.
 4. Om du är kund hos IG Europe GmbH och Kundavtalet för handel med derivat återkallas i enlighet med den Instruktion om återkallelse som anges i det avtalet, kommer alla transaktioner som redan ingåtts enligt avtalet inte att återkallas, utan stängs under de relevanta villkoren för Kundavtalet för handel med derivat som fortsätter att gälla för sådan stängning tillsammans med dessa Produktinformationer oavsett återkallelse av sådant avtal.

Noter inom [hak-parenteser] finns längst ner på sidan.

Marknad Handelstider kotrakts-storlek Min Bet Spread Courtage Säkerhetskrav (vid utfärdande)
Veckovis FTSE 100 24 timmar [1] 1 £ 1 £ 3-5 0,1 £ per kontrakt 2.00 %
Veckovis Tyskland30 24 timmar [1] 1 € € 1 4-6 0.1 € per kontrakt 2.00 %
Veckovis USA500 24 timmar [2] 1 $ 1 $ 0.6-1.4 $0.1 per kontrakt 2.00 %
Veckovis Wall Street 24 timmar [2] 1 $ 1 $ 6-10 $0.1 per kontrakt 2.00 %
Veckovis EU Stocks 50 08:10-16:30 GMT [3] 1 € € 1 0.7-1.2 0.1 per kontrakt 2.00 %
Veckovis Sverige30 08:10-16:24 GMT [3] 1 SEK 1 SEK 0.8-1 1 SEK per kontrakt 2.00 %
Veckovis Nederländerna25 08:05-16:28 GMT [3] 1 € 1 € 0.3-0.8 0,1 € per kontrakt 2.00 %

Noter för veckovisa index med vanilla-optioner

 1. Optioner för veckovis FTSE 100 och veckovis Tyskland30 löses mot de officiella stängningsnivåerna för cash-indexet på den sista arbetsdagen i veckan. Handel är tillgänglig från 08:10 GMT måndag till och med 16:29 GMT fredag inklusive.
 2. Optioner för veckovis USA500 och veckovis Wall Street löses mot de officiella stängningsnivåerna för cash-indexet på den sista arbetsdagen i veckan. Handel är tillgänglig från 08:10 GMT måndag till och med 20:59 GMT fredag inklusive.
 3. Optioner för veckovis EU Stocks 50 och veckovis Sverige30 löses mot de officiella stängningsnivåerna för cash-indexet på den sista arbetsdagen i veckan.
 4. Om du är kund hos IG Europe GmbH och Kundavtalet för handel med derivat återkallas i enlighet med den Instruktion för återkallelse som anges i det avtalet, kommer alla transaktioner som redan ingåtts enligt avtalet inte att återkallas, utan stängs under de relevanta villkoren för Kundavtalet för handel med derivat som fortsätter att gälla för sådan stängning tillsammans med dessa Produktinformationer oavsett återkallelse av sådant avtal.

Noter inom [hak-parenteser] finns längst ner på sidan.

Marknad Handelstider kotrakts-storlek Min Bet Spread Courtage Säkerhetskrav (vid utfärdande)
FTSE 100 24 timmar [1] [6] 1 £ 1 £ 4-8 0,1 £ per kontrakt 2 %
Tyskland30 24 timmar [2] [6] 1 € 1 € 4-6 0,1 € per kontrakt 2 %
Wall Street 24 timmar [3] [6] 1 $ 1 $ 8-20 per kontrakt 2 %
USA500 24 timmar [4] [6] 1 $ 1 $ 0.8-2 0,1 $ per kontrakt 2 %
Australien200 24 timmar [5] [6] 1 $ 1 $ 6-12 0,1 $ per kontrakt 2 %
EU Stocks 50 08.05-16.30 GMT [7] 1 € 1 € 0.6-1.6 0,1 € per kontrakt 2 %
Frankrike40 08.05-16.30 GMT [8] 1 € 1 € 2-3 0,1 € per kontrakt 2 %
Sverige30 08.05-16.25 GMT [9] 1 SEK 1 SEK 0.6-1.2 1 SEK per kontrakt 2 %
Nederländerna25 08:05-16:28 GMT 1 € 1 € 0.3-0.8 1 € per kontrakt 2 %

Noter gällande index för månadsvisa vanilla-optioner

 1. FTSE 100 optioner baserar sig på Exchange Deliver Settlement Price (EDSP) som rapporterats av ICE den tredje fredagen i kontraktsmånaden. EDSP baseras på intradag kontant auktion på FTSE 100 index mellan 10:10 GMT till 10:15 GMT.
 2. Tyskland30 optioner baseras på det slutliga stängningsnivån för DAX som rapporterats av Eurex den tredje fredagen i kontraktsmånaden. Denna lösen baseras på intradagauktionen kl. 13:00 CET.
 3. Wall Street-optioner kan handlas fram till 15:15 CT på den sista handelsdagen och löses mot Special Opening Quotation (SOQ) för DJIA den tredje fredagen i kontraktsmånaden. Observera att detta är dagen efter den sista handelsdagen. SOQ beräknas från öppningspriser för de 30 DJIA-aktierna på NYSE.
 4. USA500-optioner kan handlas fram till 15:15 CT på den sista handelsdagen och löses mot Special Opening Quotation (SOQ) för SPX den tredje fredagen i kontraktsmånaden. Observera att detta är dagen efter den sista handelsdagen.
 5. Optioner för Australien200 löses mot Special Opening Quotation för ASX 200 på den sista handelsdagen. SOQ beräknas från den initiala kursen som varje aktiekomponent handlas för i S&P / ASX 200 på den sista handelsdagen.
 6. Handel dygnet runt börjar kl. 08:00 GMT måndag fram till och med 21:15 GMT på fredag. Detta gäller optioner för FTSE 100, Tyskland30, Wall Street och USA500. Optioner för Australien200 har handelstider från 23:00 GMT söndag till 10.15 GMT fredag.
 7. EU Stocks 50 optioners lösen baseras på den slutliga stängningsnivån för EuorStoxx 50, som rapporteras av Eurex på den senaste handelsdagen. Detta lösenvärde är baserat på genomsnittet av respektive indexvärden beräknat mellan kl. 11:50 och 12:00 CET.
 8. Optioner för Frankrike40 löses utifrån EDSP som rapporterats av Eurex. Detta beräknas genom att ta medelvärdet av alla indexvärden och ges ut mellan 15:40 och 16:00 CET.
 9. Optioner för OMX 30 löses baserat på den slutliga stängningsnivån enligt Nasdaq OMX.
 10. Om du är kund hos IG Europe GmbH och Kundavtalet för handel med derivat återkallas i enlighet med den återkallningsinstruktion som anges i det avtalet, kommer alla transaktioner som redan ingåtts enligt avtalet inte att återkallas, utan stängs under de relevanta villkoren för Kundavtalet för handel med derivat som fortsätter att gälla för sådan stängning tillsammans med dessa Produktinformationer oavsett återkallelse av sådant avtal.

Relaterade frågor

Förbättra dina färdigheter

Bli en bättre trader med IG Academy. Prova på spännande steg-för-steg-kurser eller delta i expertledda seminarier och webbinarier.