Råvaruoptioner - Produktinformation

Trading på Barriers och Vanilla-optioner på flera globala råvarumarknader. Använd Barriers för att ta kontroll över hävstång och risk, handla på marknader som rör sig sidledes och mer där till med Vanilla-optioner.

Barriers

Marknad [9] Handelstider [10] En punkt motsvarar Minsta kontrakt [11] Genomsnittlig spread [12] Knock-out premie [6] Courtage [9]
Oil - US Råolja 22.00 - 23.00 cents/fat 2 2.8 3 0.1 per kontrakt
Oil - Brent Råolja 22.00 - 23.00 cents/fat 2 2.8 3 0.1 per kontrakt
Spot Silver 22.00 - 23.00 cents/troy ounce 3 2 2 0.1 per kontrakt
Spot Gold 22.00 - 23.00 $/troy ounce 5 0.3 0.3 0.1 per kontrakt


Noter

 1. Barriers är optioner som du köper, vilket betyder att du inte kan blanka dem. Du kan köpa en barrier-köpoption om du förväntar dig att marknaderna kommer att stiga, eller köpa en barrier säljoption om du förväntar dig att marknaden kommer att falla.
 2. Barriers är inte tillgängliga för rollover, oavsett vilka inställningar du har på ditt konto. Alla barriers har ett förutbestäm datum för när de förfaller. Mer information om varje marknad hittar du i plattformen och detaljinformationen under respektive marknad.
 3. Positioner som inte redan är stängda av dig eller stängts genom att knock-out-nivån uppnåtts, stängs automatiskt vid det angivna datumet och tiden.
 4. Barriers stängs automatiskt vid 0 om det aktuella sälj/köp priset når knock-out-nivån före utgången. Den knock-out-nivå som du väljer är garanterad och därför har du skydd mot slippage.
 5. Priset för att öppna positionen (optionspremien) för en barrier är skillnaden mellan IGs underliggande pris och din knock-out-nivå, plus knock-out-premien. Knock-out-premien är inkluderad i vår spread. Du betalar en premie när du öppnar en position genom att köpa optionen. Om du säljer optionen för att stänga positionen, innan knock-out-nivån triggas, får du tillbaka premien.
 6. Knock-out-premien är rörlig och baseras på förväntad risk på den underliggande marknaden. Premien kan öka om marknadsvolatiliteten ökar och minska om marknadsvolatiliteten minskar. Det är möjligt att värdet på knock-out-premien ändras under tiden du har en öppen position. Om premien ökar kommer din knock-out vara värd mer, och om premien minskar blir din knock-out värd mindre.
 7. Spreadar kan variera, särskilt under volatila marknadsförhållanden. Spreadar är de samma som på IGs underliggande marknader. Läs mer på respektive sida för IGs underliggande marknader (index, forex och råvaror) om hur spreadar fastställs.
 8. Kostnaden för att köpa en barrier är priset för att öppna (options-premien) multiplicerat med storleken på positionen. Detta är det maximala värdet som du kan förlora på positionen.
 9. Courtage tillkommer vid både öppning och stängning av positionen.

Råvaror daglig finansieringskostnad

 1. Finansiering för US och Brent-råolja är baserad marknadens cost of carry. En separat administrationsavgift på 2,5 % per år tillkommer.
 2. För Spot Gold och Spot Silver är den dagliga finasieringskostnaden baserad på spreaden för tom-next. En separat administrationsavgift på 0,3 % per år tillkommer.

Vanilla-optioner

 • Daily commodity vanilla options
 • Weekly commodity vanilla options
 • Monthly commodity vanilla options

Noter inom [hak-parenteser] finns längst ner på sidan.

Marknad Handelstider Kontrakt storlek Minsta kontrakt Spread Courtage Säkerhetskrav (vid utfärdande)

PRO-säkerhetskrav (vid utfärdande)

Olja - Daglig US Råolja 23 timmar [1] 1 $ 1 $ 5-6 0,1 $ per kontrakt 2 % 0,50 %
Daglig Avista Guld 21 timmar [1] 1 $ 1 $ 0,5-1 0,1 $ per kontrakt 2 % 0,50 %
Daglig Avista Silver 21 timmar [1] 1 $ 1 $ 1-2 0,1 $ per kontrakt 2 % 0,50 %

Noter för råvaror med dagliga vanilla-optioner

 1. Dagliga råvarutillgångar löses baserat på den officiella stängningsnivån för den gällande kontraktsmånaden. Optioner för dagligt Guld och dagligt Silver kvoteras från 07:15 måndag morgon till 18:29 respektive 18:24. Prissättning erbjuds från 21:00 för följande dagars lösen. Dagliga US Råolja optioner är tillgängliga från 07:15 måndag till 19:29. Prissättning erbjuds från 21:00 för följande dagars lösen.
 2. Om du är kund hos IG Europe GmbH och Kundavtalet för handel med derivat återkallas i enlighet med den Instruktion för återkallelse som anges i det avtalet, kommer alla transaktioner som redan ingåtts enligt avtalet inte att återkallas, utan stängs under de relevanta villkoren för Kundavtalet för handel med derivat som fortsätter att gälla för sådan stängning tillsammans med dessa Produktinformationer oavsett återkallelse av sådant avtal.

Noter inom [hak-parenteser] finns längst ner på sidan.

Marknad Handelstider Kontrakt storlek Minsta kontrakt Spread Courtage Säkerhetskrav (vid utfärdande)

PRO-säkerhetskrav (vid utfärdande)

Veckovis Olja - US Råolja [1] 13,30 - 19,29 GMT 1 $ 1 $ 5-6 0,1 $ per kontrakt 2,00 % 0,50 %
Veckovis Guld [1] 13,30 - 18,29 GMT 1 $ 1 $ 0,5-0,8 0,1 $ per kontrakt 2,00 % 0,50 %

Noter för råvaror med veckovis vanilla-optioner

 1. Veckovisa råvaruoptioner löses baserat på den officiella stängningsnivån för den relevanta kontraktsmånaden på den sista arbetsdagen i veckan.
 2. Om du är kund hos IG Europe GmbH och Kundavtal för Handel med Derivat återkallas i enlighet med den återkallningsinstruktion som anges i det avtalet, kommer alla transaktioner som redan ingåtts enligt avtalet inte att återkallas, utan stängs under de relevanta villkoren för Kundavtal för Handel med Derivat som fortsätter att gälla för sådan stängning tillsammans med dessa Produktinformationer oavsett återkallelse av sådant avtal.

Noter inom [hak-parenteser] finns längst ner på sidan.

Marknad Handelstider Kontrakt storlek Minsta kontrakt Spread Courtage Säkerhetskrav (vid utfärdande)

PRO-säkerhetskrav (vid utfärdande)

Olja - US råolja [1] 13.30 - 19.29 GMT 1 $ 1 $ 5-6 0,1 $ per kontrakt 2 % 0,50 %
Guld [1] 13.30 - 18.29 GMT 1 $ 1 $ 0,6-1,2 0.1 $ per kontrakt 2 % 0,50 %
Silver [1] 13.30 -18.25 GMT 1 $ 1 $ 0,4-1,6 0,1 $ per kontrakt 2 % 0.50 %

Noter för råvaror med månadsvis vanilla-optioner

 1. Månadsvisa löses baserat på den officiella stängningsnivån för den relevanta kontraktsmånaden vid förfallodatum.
 2. Om du är kund hos IG Europe GmbH och Kundavtal för Handel med Derivat återkallas i enlighet med den återkallningsinstruktion som anges i det avtalet, kommer alla transaktioner som redan ingåtts enligt avtalet inte att återkallas, utan stängs under de relevanta villkoren för Kundavtal för Handel med Derivat som fortsätter att gälla för sådan stängning tillsammans med dessa Produktinformationer oavsett återkallelse av sådant avtal.

Relaterade frågor

Förbättra dina färdigheter

Bli en bättre trader med IG Academy. Prova på spännande steg-för-steg-kurser eller delta i expertledda seminarier och webbinarier.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.